Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М. М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

2. Право навколишнього середовища в економічно розвинених государствах1 2.1. Загальні закономірності розвитку права 'навколишнього середовища

Особливий інтерес проявляється до вивчення права навколишнього середовища США, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, інших економічно розвинених держав. Ці держави внесли і продовжують вносити «левову» частку в глобальну деградацію природи. Одночасно ними накопичений великий досвід створення законодавства про довкілля та його реалізації.

Завдяки впровадженню науково-технічних досягнень ці держави мають високо розвинуту промисловість, сільське господарство, транспорт, енергетику, що є потужним і основним чинником негативного впливу на стан навколишнього середовища. Процеси урбанізації в цих державах завжди були дуже інтенсивними. В результаті до кінця 60-х рр.. стан навколишнього середовища в них багатьма оцінювався як кризовий. Екологічна криза проявився насамперед у високих рівнях забруднення. Тоді ж прийшло усвідомлення, що забруднювати природне середовище - шкоди не тільки здоров'ю людей, але і гальмо в розвитку економіки.

Реакцією на деградацію природи в США, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, інших економічно розвинених державах з'явилося створення системи законодавства в галузі навколишнього середовища. Одночасно в них створювалися державні структури, покликані забезпечувати дотримання цього законодавства. Важливо підкреслити, що законотворчий процес з питань взаємодії суспільства і природи вельми динамічний. У міру необхідності в прийняті закони вносяться поправки і доповнення. Закони в галузі навколишнього середовища іноді приймаються як реакція на гостру екологічну проблему.

Істотним імпульсом розвитку в цих державах законодавства про довкілля служило і служить громадський екологічний рух.

Історично розвиток права навколишнього середовища починалося з місцевого рівня. Проблеми забруднення вод, атмосферного повітря

Написаний за сприяння Нідерландського інституту прогресивних досліджень в галузі гуманітарних та соціальних наук Королівської

2. Право навколишнього середовища в економічно розвинених державах

595

Нідерландської Академії мистецтв і наук.

Вирішувалися в рамках головним чином санітарного законодавства або законодавства про охорону здоров'я шляхом прийняття актів органами місцевого самоврядування. Правда, в деяких державах на національному рівні приймалися закони вже в XIX і на початку XX в. Їх зразками можуть слугувати Закон Великобританії про лужному та інших видах виробництва (1863 р.), який передбачав регулювання охорони атмосферного повітря від забруднення хімічними підприємствами, або Закон Франції, який регулював розміщення промислових підприємств з урахуванням їх екологічної небезпеки (1917 р.). У ньому, зокрема, пропонувалося розміщувати екологічно небезпечні підприємства поза житлових зон. Такої міри немає навіть в сучасному російському законодавстві. Першим актом законодавства про охорону навколишнього середовища Нідерландів з'явився Закон про шкідливість (Nuisance Act) (1875 р.), який і зараз є основою природоохоронної політики регіональних властей.

При характеристиці загальних закономірностей формування права навколишнього середовища в зарубіжних економічно розвинених державах слід підкреслити, що воно відбувається в рамках історично сформованих систем права романо-герман-ської (або континентальної) і загального права. Відповідно, головним джерелом права в країнах романо-германської правової системи є закон, в країнах загального (англо-американського) права джерелом правового регулювання охорони навколишнього середовища разом з законом є прецедент, тобто рішення суду по конкретній справі. Говорячи сучасною мовою, практика вирішення екологічних проблем в рамках загального права йде у середньовіччі. Такі форми позовів, як усунення шкідливості, перешкод (nuisance), пов'язаних із забрудненням повітря або вод, або порушення володіння (trespass to land), застосовувалися судами ще в середні века1.

У країнах континентального права суди також відіграють важливу роль у вирішенні проблем охорони навколишнього середовища, але тільки лише в рамках концепції поділу влади. У США і Великобританії також діє принцип поділу влади, але роль судів там інша, більш активна, ніж, скажімо, в континентальній Європі. Але й там поряд з принципом поділу влади діє інший принцип - стримувань і противаг. Наприклад, в США це проявляється в тому, що кожна з влади має

С. 13-160.

Див: МатвеевЮ.Г. Англо-американське деликтное право. М., 1973.

I СЛ

596

XXIV. Право навколишнього середовища в зарубіжних державах

вплив на іншу. Наприклад, керівник Агентства з охорони навколишнього середовища або судді Федерального суду призначаються Президентом США, але за згодою Сенату. Прийняття закону в області охорони навколишнього середовища вимагає згоди обох палат Конгресу і Президента. Президент має право накласти вето на прийнятий закон.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Право навколишнього середовища в економічно розвинених государствах1 2.1. Загальні закономірності розвитку права 'навколишнього середовища "
 1. 4. Право на здорове навколишнє середовище і обов'язок берегти її
  констітуціоналізаціі цього права і цього обов'язку зумовлена тим загрозливим для життя людства станом навколишнього середовища, якого вона внаслідок економічної діяльності людини досягла в другій половині XX століття. Протиріччя, принаймні зовнішнє, між економікою та екологією спонукало сучасні держави використовувати механізм правового регулювання, включаючи конституційний
 2. 1. Поняття і роль економічного механізму забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища
  Розглянуті в попередніх темах курсу питання екологічного нормування, експертизи, ліцензування, сертифікації виражають суть адміністративних методів або заходів охорони навколишнього середовища. Їх характерною особливістю є те, що вони засновані на адміністративному приписі чи наказі, виконання яких забезпечується примусовою силою держави. Адміністративні методи
 3. ; 2. Право громадян на екологічно значиму інформацію 2.1. Право на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища
  'Чорнобильська катастрофа з особливою гостротою поставила питання про екологічну інформацію та доступ до неї громадян. Як реакція на цю суспільну потребу, Законом РРФСР «Про охорону навколишнього природного середовища» громадянам було Надано право вимагати від відповідних органів надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього середовища та заходи з його охорони.
 4. 2.4. Організаційно-правові заходи охорони навколишнього середовища
  Передбачена в законодавстві про охорону навколишнього середовища економічно розвинених держав система заходів включає: - стандарти якості навколишнього середовища (насамперед стандарти якості атмосферного повітря і вод). У цій сфері спостерігається тенденція розширення контрольованих забруднюючих речовин. Так, якщо в 1972 р. за Законом США про чистому повітрі стандарти якості були встановлені приблизно
 5. 1. Фактори розвитку міжнародного права навколишнього середовища
  Навіть висока ефективність природоохоронної діяльності на національному рівні не означає повного вирішення проблеми забезпечення охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів у межах планети. Поза межами національної юрисдикції є природні ресурси (Світового океану, Антарктики, ближнього Космосу та ін.), які інтенсивно експлуатуються і піддаються
 6. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  Основним актом у сфері використання та охорони природного середовища є Федеральний закон «Про охорону навколишнього середовища», оскільки, як випливає з його преамбули, він регулює відносини у сфері взаємодії суспільства і природи, що виникають при здійсненні господарської та іншої діяльності, пов'язаної з впливом на природне середовище як найважливішу складову навколишнього середовища, що є
 7. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Предмет і завдання курсу «Природокористування». 2. Сутність категорій природокористування. 3. Поняття про раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем
 8. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  Управління природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи
 9. 6. Про роль законів розвитку природи
  Стосовно до діяльності з природокористування і охорони природного середовища нам часто доводиться чути про необхідність врахування законів розвитку природи. Людина, усвідомивши свою роль у біосфері лише як одного з численних видів, що утворюють її різноманіття, як частина її, повинен, як і всі інші, підкорятися законам природи. При цьому сила homo sapiens полягає не в тому, щоб, виявляючи
 10. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  1. Діалектика взаємодії суспільства і природного середовища. 2. Основні поняття, закони і принципи загальної екології. 3. Екологія і практична діяльність людини. 4. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 5. Екологічні проблеми індустріалізації. 6. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. 7.
 11. Лекція 3 Державне управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
  Мета лекції: розглянути поняття та зміст державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування Питання до теми: 1 . Поняття державне управління у сфері охорони навколишнього середовища 2. Принципи державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування 3. Функції державного управління в сфері охорони навколишнього середовища та
 12. Рекомендована література
  Адіханов Ф.Х. Екологічне право. Частина загальна. Курс лекцій. Барнаул, 1994. Адіханов Ф.Х. Екологічне право. Частина особлива. Курс лекцій. Барнаул, 1995. Боголюбов С А.. Захист екологічних прав. Посібник для громадян і громадських організацій. М., 1996. Боголюбов СЛ .. Екологічне право Росії. Підручник. М., 1998. Бринчук М.М. Правова охорона атмосферного повітря. М., 1985. Бринчук
 13. 5. Федеральний закон «Про охорону навколишнього середовища»:
  загальна характеристика та місце в системі джерел екологічного права З прийняттям Закону від 10 січня 2002 р. «Про охорону навколишнього середовища» втратив чинність колишній Закон РРФСР від 19 грудня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища» 1. Закон 5. Федеральний закон «Про охорону навколишнього середовища» 91 Відомості РФ. 1992. № 10. Ст. 457. РРФСР знаменував новий етап у розвитку російського
 14. 7. Проблеми інтеграції та диференціації у розвитку екологічного права
  З урахуванням об'єкта правового регулювання існують два основних підходи до розвитку екологічного права - інтегрований і диференційований. У рамках інтегрованого підходу вирішуються завдання регулювання суспільних відносин з приводу природного середовища в цілому, як єдиного об'єкта. Під диференційованим підходом розуміється розвиток права стосовно регулювання різноманітних
 15. ВИСНОВОК
  При побудові суспільства сталого розвитку важливу роль будуть грати не тільки «силові» (економічні та правові) важелі, але й морально-етичні норми, які спонукають населення до екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та
 16. 3. Право на сприятливе навколишнє середовище
    Право на сприятливе навколишнє середовище - одне з основних природних прав людини. Це право, як і право на життя, визнане ст. 20 Конституції Росії, - право, дане еамой природою. Право кожного на сприятливе навколишнє середовище, як і право на життя, вперше в Росії було закріплено в Конституції 1993 122 V. Еколого-правовий статус людини Право на життя об'єднує з правом на
© 2014-2020  ibib.ltd.ua