Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М. Бринчука. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і роль економічного механізму забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

Розглянуті в попередніх темах курсу питання екологічного нормування, експертизи, ліцензування, сертифікації виражають суть адміністративних методів або заходів охорони навколишнього середовища. Їх характерною особливістю є те, що вони засновані на адміністративному приписі чи наказі, виконання яких забезпечується примусовою силою держави.

Адміністративні методи природокористування і охорони навколишнього середовища займали домінуюче становище в природоохоронному механізмі РРФСР. При цьому економічні методи управління як інструменти стимулювання природоохоронної діяльності на практиці недооцінювалися. З одного боку, відсутність дієвих економічних важелів і стимулів призводило до того, що підприємства не були зацікавлені в забезпеченні комплексного і раціонального використання природних ресурсів та попередження забруднення навколишнього середовища. З іншого боку, марнотратне використання багатств природи і забруднення навколишнього середовища не відбивалося на результатах господарської діяльності підприємств.

Спроба вдосконалення механізму управління охороною навколишнього середовища була зроблена ЦК КПРС і Урядом СРСР на основі прийнятого ними 7 січня 1988 постанови «Про корінної перебудови справи охорони природи в країні». Постанова передбачала вдосконалення економічного механізму, який забезпечував би ефективне використання та охорону природних багатств країни. Цим документом пропонувалося необхідність «рішучого переходу від переважно адміністративних до переважно економічних методів управління природоохоронною діяльністю».

306

XV. Економіко-правовий механізм природокористування

Під економічним механізмом природоохорони розуміється сукупність передбачених нормативними правовими актами економічних заходів забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

Роль економічного механізму в екологічному праві визначається виконуваними їм у даній сфері функціями. Передусім він спрямований на економічне забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Ця функція реалізується за допомогою послідовного виконання всіх економічних заходів, включених в економічний механізм.

Наступна найважливіша функція економічного механізму - стимулююча. Вона полягає в створенні умов економічної зацікавленості підприємств і підприємців у виконанні адресованих їм вимог екологічного законодавства. Ця функція реалізується не всіма економічними заходами, включеними до нього, а лише деякими з них. Стимулюючу роль покликані відігравати: а) платежі за користування землею, надрами, водами, іншими природними ресурсами і за забруднення навколишнього середовища; б) податкові та кредитні пільги, інші заохочувальні заходи у сфері охорони природи. Певною мірою як стимулятора виступає екологічне страхування.

Правові вимоги, що стосуються економічних заходів природокористування та охорони навколишнього середовища, містяться в ряді законів і підзаконних актів, що відносяться до екологічного і до інших галузей російського законодавства.

Основні вимоги в даній області передбачені Законом про охорону навколишнього середовища.

Він встановлює як загальні правила щодо здійснення тієї чи іншої економічної заходи, так і деякі конкретні приписи про застосування цих заходів. В основному правове регулювання здійснюється стосовно окремих економічних заходів і окремим природним об'єктам. Відповідно ряд економічних заходів передбачається природоресурсних законодавством. Зокрема, досить докладно регламентуються платежі за користування відповідними природними ресурсами в Законах про надра, про тваринний світ, Лісовому кодексі РФ, Водному кодексі РФ та ін

Загальні вимоги до планування природоохоронних заходів передбачені Федеральним законом від 20 липня 1995 «Про державне прогнозування та програмах соціально-економічного розвитку Російської Федерації». Поло-

2. Планування природокористування і охорони навколишнього середовища 307

жения з фінансування природоохоронної діяльності визначаються бюджетним законодавством, про екологічні податки - Податковим кодексом РФ.

До елементів економічного механізму природокористування та охорони навколишнього середовища відносяться:

- планування природокористування і охорони навколишнього середовища;

- фінансування охорони навколишнього середовища;

- платежі за природокористування;

- екологічне страхування;

- заходи економічного стимулювання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і роль економічного механізму забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища "
 1. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  роль, експертиза та аудит;? еколого-економічне прогнозування і планування;? економічне стимулювання природоохоронної діяльності;? вирішення спорів про право користування природними ресурсами, застосування санкцій за порушення природоохоронного законодавства і
 2. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 3. Поняття про природокористування
  поняття і основоположником науки природокористування є Ю.Н. Куражковскій (1958). Існують різні визначення природокористування. Але в будь-якому випадку в основі всіх напрямків природокористування лежить взаємодія людського суспільства і природи. Природокористування (як практична діяльність людини) - використання природних ресурсів з метою задоволення матеріальних і
 4. Взаємозв'язок понять раціональне природокористування і охорона природи
  понять. Раціональне (розумне) природокористування - господарська діяльність людини, що забезпечує економне використання природних ресурсів і умов, їх охорону і відтворення з урахуванням не тільки справжніх, а й майбутніх інтересів суспільства. Охорона природи (навколишнього середовища) - система міжнародних, державних і громадських заходів, спрямованих на раціональне
 5. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Поняття, види. 18. Методи регулювання взаємовідносин виробництва з навколишнім середовищем. 19. Екологічні витрати: поняття, структура. 20. Поняття економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 21. Економічна ефективність природоохоронних витрат: поняття, категорії витрат. 22. Методи оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 23. Розрахунок ефективності
 6. Природокористування раціональне і нераціональне
  економічних, соціальних, моральних та ін Цілі і завдання природокористування як науки По Ю.Н. Куражковскому (1969) "завдання природокористування як науки зводяться до розробки загальних принципів здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної чи з безпосереднім користуванням природою та її ресурсами, або з змінюють її впливами". Отже, одним з найважливіших завдань
 7. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  поняття, закони і принципи загальної екології. 3. Екологія і практична діяльність людини. 4. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 5. Екологічні проблеми індустріалізації. 6. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. 7. Транспорт і його вплив на навколишнє середовище. 8. Екологічні
 8. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку
 9. ПЕРЕДМОВА
  поняття і тези; ключові питання тем; плани семінарських та практичних занять; конкретні розрахункові завдання і необхідні статистичні та довідкові матеріали ; перелік програмних питань і тематику контрольних робіт для студентів заочного відділення; методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт; додаток;
 10. Мотиви (аспекти) раціонального природокористування та охорони природи
  економічний , з охорони здоров'я, естетичний, науково-пізнавальний, виховний. Економічний мотив - найважливіший мотив, як у минулому, так і в даний час, бо вся господарська діяльність людини і саме його існування засновані на використанні природних ресурсів. 8 здравоохоронні мотив виник відносно недавно у зв'язку з дедалі більшим забрудненням навколишнього середовища,
 11. Лекція 3 Державне управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
  поняття та зміст державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування Питання до теми: 1. Поняття державне управління у сфері охорони навколишнього середовища 2. Принципи державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування 3. Функції державного управління в сфері охорони довкілля та природокористування 4. Система
 12. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  економічного розвитку виникає серйозна небезпека погіршення екологічної ситуації внаслідок руйнування стабільних господарських зв'язків, використання низькоякісних і некондиційних видів палива, фінансових труднощів суб'єктів господарювання, що обмежують можливості природоохоронної діяльності, недостатності бюджетного фінансування екологічної сфери тощо Багато фахівців
 13. ВИСНОВОК
  роль будуть грати не тільки «силові» (економічні та правові) важелі, але й морально-етичні норми, які спонукають населення до екологічно доцільному поведінки, тобто і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції держави в
 14. 1. Поняття і функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Під юридичною відповідальністю за екологічні правопорушення розуміється відношення між державою в особі спеціально уповноважених органів у галузі охорони навколишнього середовища, правоохоронних органів, іншими уповноваженими суб'єктами і вчинили екологічне правопорушення особою (фізичною, посадовою чи юридичним) щодо застосування до порушнику відповідного стягнення. Сутність юридичної відповід
  роль відіграють також державна екологічна експертиза, екологічне ліцензування, екологічна сертифікація, екологічний контроль, в певній мірі - економічні заходи (наприклад, платежі за негативні впливи на навколишнє середовище). Про особливе місце юридичної відповідальності в механізмі забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища свідчить роль
 15. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  поняття про показник безвідходності виробництва. Дано практичні рекомендації щодо вирішення природоохоронних завдань і проблем раціонального природокористування. Більше третини навчального посібника представляють додатки. Видання призначене для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси: «Економіка природокористування», «Промислова екологія» «Геоекологія», «Природокористування», «Екологія
 16. Організація управління природокористуванням
  роль за використанням та охороною всіх природних ресурсів; - розробка пропозицій по раціоналізації природокористування; - затвердження стандартів і правил природокористування, обов'язкових для всіх інших міністерств і відомств, і контроль за їх дотриманням; - керівництво заповідною справою і ведення загальнодержавної Червоної книги; - поширення екологічних знань серед
© 2014-2021  ibib.ltd.ua