Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М. Бринчука. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

7. Проблеми інтеграції та диференціації у розвитку екологічного права

З урахуванням об'єкта правового регулювання існують два основних підходи до розвитку екологічного права - інтегрований і диференційований.

У рамках інтегрованого підходу вирішуються завдання регулювання суспільних відносин з приводу природного середовища в цілому, як єдиного об'єкта.

Під диференційованим підходом розуміється розвиток права стосовно регулювання різноманітних відносин, включаючи використання та охорону окремих природних об'єктів - земель, надр, вод, атмосферного повітря, лісів, рослинного і тваринного світу. У літературі такий підхід називається галузевим. Він реалізується у вигляді земельного, гірського, водного, лісового, фауністичного та повітряохоронного права і законодавства.

Диференційований та інтегрований підходи до розвитку екологічного права мають об'єктивні підстави. Так, необхідність правового регулювання суспільних відносин щодо використання та охорони земель, вод, лісів, інших природних ресурсів обумовлена зацікавленістю суспільства в детальному регулюванні з урахуванням специфіки кожного об'єкта. Відповідно специфічними є і суспільні відносини.

Інтегрований підхід до розвитку цієї галузі обумовлений єдністю об'єкта - природи (навколишнього природного

72 П. Екологічне право як комплексна галузь російського права

середовища), взаємозв'язком і взаємозумовленість процесів і явищ у природі. Зміна стану вод, земель, атмосферного повітря в силу дії законів розвитку природи тягне відповідні зміни в усій природному середовищі. Все це вимагаємо єдиних підходів, єдиних принципів і механізмів регулювання суспільних екологічних відносин. У сфері взаємодії суспільства і природи існує безліч правових проблем, які не можуть бути вирішені в галузевому законодавстві - земельній, гірському та іншому. До таких проблем відноситься, зокрема, поводження з твердими відходами виробництва і споживання, з токсичними та радіоактивними речовинами і матеріалами, агрохімізація, регулювання та оцінка впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище, проведення екологічної експертизи, екологічної сертифікації, аудиту та ін

Охорона навколишнього середовища та охорона окремих природних об'єктів здійснюється переважно на основі однакових правових заходів. Такими заходами є нормування, оцінка впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище, екологічна експертиза, сертифікація, ліцензування, економічне стимулювання, планування, фінансування, страхування, аудит, моніторинг, контроль і деякі інші. Видається очевидною доцільність визначення в законодавстві єдиних вимог з організації та проведення таких заходів стосовно до всієї природі. Очевидно також і те, що при необхідності ці заходи можуть бути врегульовані в галузевому законодавстві стосовно інтересам і потребам використання та охорони того чи іншого природного об'єкта з урахуванням його специфіки.

У радянський період розвитку російського екологічного права ігнорувалися об'єктивні передумови і вимоги при здійсненні обох підходів. Перевага віддавалася правового регулювання суспільних відносин у даній сфері стосовно окремих природних об'єктів. В результаті екологічне законодавство було і продовжує залишатися досі слабо розвиненим. Протягом тривалого часу юристи-екологи не могли переконати державні органи в необхідності прийняття комплексного закону про охорону навколишнього середовища.

Вольовий підхід до розвитку екологічного права має суттєві негативні наслідки. Вони проявляються, зокрема, в тому, що в Росії відсутня сучасний механізм

7. Проблеми інтеграції та диференціації у розвитку екологічного права 73

правової охорони навколишнього середовища, цілком порівнянний з механізмом, наявними у передових держав. Можна стверджувати, що існуюче в Росії кризовий стан навколишнього середовища певною мірою є наслідком такого підходу.

Інтегрований підхід до розвитку екологічного права на сучасному етапі розвивається в основному стосовно до регулювання суспільних відносин з охорони навколишнього середовища від хімічного, фізичного і біологічного забруднення, а також щодо визнання та захисту екологічних прав і законних інтересів людини і громадянина.

У цих напрямках він реалізується головним чином у Законі про охорону навколишнього середовища. Істотним дефектом здійснення інтегрованого підходу є те, що в сферу правового регулювання у його рамках поки не включені дві інші групи найбільш важливих суспільних відносин: пов'язаних з регулюванням відносин власності на природні ресурси та природокористування.

Як має йти подальший розвиток екологічного права? Чи правомірно ставити питання про переважному розвитку того або іншого підходу? У якому обсязі повинні реалізовуватися інтегрований і диференційований підходи до регулювання охорони навколишнього середовища?

З одного боку, обсяг правового регулювання відповідних суспільних відносин в рамках того й іншого підходу визначається внутрішніми закономірностями відносини загального і приватного. З іншого - обсяг правового регулювання визначається екологічними інтересами суспільства в конкретний період його розвитку і цілями, які повинні бути досягнуті в результаті застосування права.

Одночасно правомірним і важливим у науковому та практичному аспектах представляється вирішення питання про пріоритет розвитку цих підходів. Саме виходячи з необхідності врахування закону єдності природи, взаємопов'язаності відбуваються в ній процесів і явищ, при розробці та прийнятті актів екологічного законодавства випереджальний розвиток повинен отримати інтегрований підхід. У його рамках формулюються загальні принципи регулювання суспільних відносин з приводу природи, способи та інструменти, що забезпечують розвиток гармонійної взаємодії в даній сфері, трансформовані потім в природоресурсного законодавства з урахуванням специфіки конкретних природних об'єктів і ресурсів.

74 II. Екологічне право як комплексна галузь російського права

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7. Проблеми інтеграції та диференціації у розвитку екологічного права"
 1. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 2. Єрофєєв Б. В.. Екологічне право Росії, 2006

 3. I. Завдання фізіології
  інтеграція відправлень прогресували рука об руку з диференціацією та інтеграцією органів. Тепер факти будови будуть служити для тлумачення фактів відправлення, а не навпаки. § 266. Завдання Фізіології, що розуміються в такому широкому сенсі, потрібно, подібно завданням Морфології, розглядати як такі, на які відповідь має бути дана в термінах зовнішніх діючих сил. Тут, як і колись,
 4. 5. Джерела екологічно значимої інформації
  розвиток відносин у сфері взаємодії суспільства і природи і, зокрема, будь-яка діяльність, здійснювана в рамках екологічного права, супроводжується накопиченням такої інформації. Об'єктивно з цим процесом пов'язані екологічне нормування, оцінка впливу на навколишнє середовище, екологічна експертиза, екологічне ліцензування, що розвивається договірна практика, екологічна
 5. XXVII. Результати
  інтеграція станів свідомості. § 383. Єдиний важливий факт, на який потрібно ще вказати, полягає в тому, що сама широка істина, обнаруживаемая дослідженнями біологів, паралельна тій істині, до якої ми зараз прийшли. У тілі існує постійна диференціація та інтеграція двох поколінь, і в дусі існує постійна диференціація та інтеграція двох родів. Останні узагальнення
 6. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 7. Глобальна криза надійності екологічних систем
  екологічна криза забруднення (редуцентов) і браку мінеральних ресурсів Другий антропогенний екологічна криза (продуцентів) Криза примітивного землеробства Перший антропогенний екологічна криза (консументів, перепромисла) Криза збідніння ресурсів промислу і збирання Доантропогенний екологічна криза аридизации 3 млн років тому Виникнення предків людини
 8. 1. Поняття і функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Під юридичною відповідальністю за екологічні правопорушення розуміється відношення між державою в особі спеціально уповноважених органів у галузі охорони навколишнього середовища, правоохоронних органів, іншими уповноваженими суб'єктами і вчинили екологічне правопорушення особою (фізичною, посадовою чи юридичним) щодо застосування до порушнику відповідного стягнення. Сутність юридичної відповід
  екологічних вимог. При цьому важливо мати на увазі, що юридична відповідальність не є єдиним інструментом примусу до їх виконання в механізмі екологічного права. З урахуванням специфіки функцій цього механізму таку роль відіграють також державна екологічна експертиза, екологічне ліцензування, екологічна сертифікація, екологічний контроль, в певній мірі -
 9. Теми рефератів.
  Проблеми міського екосистеми. 14. Соціально-економічні проблеми міст. Зростання міст. 15. Проблеми скорочення площі і родючості грунтового покриву. 16. Екологічне законодавство в Росії. Екологічна політика держави. 17. Екологічна освіта в Росії і Волгоградської області. 18. Природоохоронні руху. Історія розвитку. Діяльність у
 10. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  розвитку екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 р.). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Всі екологічні правопорушення, при яких наноситься збиток природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини
 11. IX. фізіологічна інтеграція у тварин
  інтеграція суть явища співвідносні, що змінюються одночасно. Тепер ми повинні відповісти на питання: що змушує інтеграцію йти pari passu з диференціацією? § 306. Загальну ідею координації відправлень, яка супроводжує їх спеціалізацію, можна скласти, спостерігаючи повільність, з якою слабо диференційоване тварина відповідає на роздратування однієї якої-небудь його частини, і
 12. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
  інтеграція являє собою процес розвитку стійких взаємозв'язків груп країн, заснований на проведенні ними узгодженої міждержавної політики. Міжнародна економічна інтеграція заснована на міжнародній спеціалізації національних господарств ряду країн. Регіональна економічна інтеграція є основним процесом у розвитку світового господарства, яке все більше
 13. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  проблеми індустріалізації. 6. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. 7. Транспорт і його вплив на навколишнє середовище. 8. Екологічні наслідки розселення і рекреації. 9. Природні ресурси як фактор розвитку і розміщення продуктивних сил. 10. Екологічні особливості повітряного басейну, основні джерела
 14. М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003

 15. XVII. Огляд морфологічного розвитку
  інтеграцією, тобто те саме явище, якого можна наперед очікувати внаслідок постійно ускладнюються умов. Кожне додаток нової одиниці до агрегату подібних же одиниць повинно змінити розподіл механічних напружень у всій масі, змінити процес харчування і покласти початок зміні в дії сторонніх сил; а це остання зміна буде постійно прагнути викликати структурні
 16. Зразкові питання для підготовки до іспиту.
    проблем людства. Прогнози Т. Мальтуса, В. Вернадського. 25. Урбанізація територій в світі і в Росії. Організми, що населяють міську територію. 26. Парниковий ефект. Зміна клімату на планеті. Теорія природного підвищення температури. 27. Проблема ядерної безпеки. Можливі екологічні наслідки. 28. Основи стійкості біосфери. Оцінка впливу
 17. 6. Юр. наука, її система. Догматичні юр. науки. Розвиток традиційних юр. наук і становлення нових юр. наук.
    інтеграції різних напрямків ТГП на більш високому теоретичному
 18. Можливості інтеграції з електронним документообігом
    інтеграції із зовнішньою системою
 19. Вплив природи на людину
    розвиток народів світу під впливом внутрішніх соціально-економічних механізмів і навколишнього соціального та природного середовищ. Історичний розвиток етносів ділиться на 3-4 фази: фаза історичного становлення, фаза історичного існування (з підфази розквіту), фаза історичної інерції і фаза етнічних реліктів. Екологічна криза і екологічна катастрофа Незбалансовані
 20. ПРО АВТОРА
    екологічної академії. Керівник Центру еколого-правових досліджень Інституту держави і права Російської академії наук, завідувач кафедри екологічного, земельного та аграрного права Академічного правового університету, професор Міжнародного університету (в Москві), професор Міжнародного юридичного інституту при Мін'юсті РФ. Читав лекції по російському екологічному праву
© 2014-2020  ibib.ltd.ua