Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Смоленський М.Б.. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп. -Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д: Видавничий центр «Март». - 288 с. , 2003 - перейти до змісту підручника

42. Правовий статус біженців і вимушених переселенців в Російській Федерації

Припинення існування Союзу РСР призвело до того, що велика кількість громадян колишнього СРСР виявилися крім своєї волі жителями іноземних держав, що були в минулому союзними республіками.

Масовий характер переселенських процесів викликав необхідність встановлення правового статусу цих осіб. 19 лютого 1993 було прийнято Закони Російської Федерації «Про біженців» та «Про вимушених переселенців». Ці закони визначають статус біженця і вимушеного переселенця, встановлюють порядок звернення з клопотанням про визнання за ними такого статусу, права та обов'язки звернулися з таким клопотанням осіб, порядок визнання особи біженцем або

вимушенимпереселенцем, її права і обов'язки в такій якості і вирішують інші питання.

Біженець - прибуло або бажає прибути на територію Російської Федерації особа, яка не має громадянства Російської Федерації, яке було змушене або має намір залишити місце свого постійного проживання на території іншої держави внаслідок вчиненого щодо нього насильства чи переслідування в інших формах або реальної небезпеки піддатися насильству або іншому переслідуванню за ознакою расової чи національної приналежності, віросповідання, мови, а також приналежності до певної соціальної групи або наявності політичних переконань.

На відміну від біженця поняття вимушеного переселенця відноситься, як правило, до громадян Російської Федерації, які були змушені або мають намір залишити місце свого постійного проживання на території іншої держави або на території Російської Федерації з тих самих підстав , що і біженець.

Вимушенимпереселенцем може бути визнано також не має громадянство Російської Федерації особа, що з місця постійного проживання на території Російської Федерації, а також громадянин колишнього РСР, який проживав на території республіки, яка входила до складу СРСР, який прибув на територію Російської Федерації з тих самих підстав.

Для отримання будь-якого з цих статусів необхідно клопотання особи до відповідного органу за місцем свого перебування в будь-якому з суб'єктів Російської Федерації. Клопотання подається негайно після прибуття і розглядається протягом 5 днів. Після реєстрації клопотання особа одержує направлення на тимчасове поселення, і йому в установленому порядку забезпечується право проїзду і провезення багажу до місця тимчасового поселення, де надаються необхідні для підтримки життя умови - харчування за встановленими нормами, медична допомога, одноразова допомога та ін

Закон встановлює і обов'язки клопочуть: по одержанні направлення на тимчасове поселення відбути у вказане місце протягом місяця, дотримуватися встановленого порядку проживання, проходити медичні огляди на вимогу органів охорони здоров'я.

Відмова в реєстрації клопотання може бути оскаржений до вищестоящого органу або до суду протягом місяця. Рішення про визнання біженцем приймається відповідним органом суб'єкта Російської Федерації протягом трьох місяців. Особі, яку визнано біженцем або вимушеним переселенцем, видається посвідчення встановленого зразка.

При відмові особі вручається письмове повідомлення із зазначенням його причин. Негативне рішення може бути оскаржене в тому ж порядку, як і відмова у прийнятті клопотання.

Особи, визнані біженцями або вимушеними переселенцями, користуються всіма правами і несуть обов'язки громадянина Російської Федерації, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

Вони вправі протягом трьох місяців обрати місце свого постійного проживання або населений пункт з числа пропонованих органом міністерства або населений пункт, в якому проживають родичі.

Встановлені пільгові умови для придбання ними російського громадянства. Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані надавати біженцям і вимушеним переселенцям всебічну допомогу і сприяння у вирішенні їхніх життєвих проблем пристрою на новому місці проживання.

Спочатку питаннями біженців і переселенців займалася Федеральна міграційна служба Росії, але в травні 2000 р. її повноваження були передані Міністерству у справах Федерації національної та міграційної політики, яку було потім в жовтні 2001 року розформовано. Його повноваження всередині країни забезпечує МВС РФ, а фінансове забезпечення програм покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Правовий статус біженців і вимушених переселенців в Російській Федерації "
 1. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  правові акти тощо 3) Інші федеральні органи виконавчої влади, у віданні яких перебувають вищі та спеціальні навчальні заклади професійного освіти. (Міністерство культури, міністерство соціального розвитку РФ і т.д.) 4) органи виконавчої влади суб'єктів РФ, а також органи від галузевої компетенції (Головне управління освіти) 5) органи місцевого самоврядування -
 2. Список літератури
  правові акти Конституція Російської Федерації. М., 1993. Арбітражний процесуальний кодекс РФ. М. 1996. Кодекс України про адміністративні правопорушення. М., 1997. Кодекс честі судді РФ / / Законність. 1994. № 2. Цивільний кодекс РФ. Частина 1. М. 1995; Частина 2. М. 1996. Цивільний процесуальний кодекс РРФСР. М. 1995. Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян від 22
 3. § 2. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану
  правові дії відбуваються в місці проживання громадянина. Поряд з ім'ям місце проживання дозволяє більш точно конкретизувати суб'єкта цивільного права. Так, нерідкі випадки повного збігу імені, прізвища та по батькові у різних громадян, однак збіг місця проживання зустрічається вкрай рідко. Місцем проживання визнається місце, де громадянин постійно або переважно проживає.
 4. 4. Місце проживання біженців
  статусу біженця. У 1992 р. Російська Федерація приєдналася до Конвенції про статус біженців та Протоколу, що стосується статусу беженцев1, а 19 лютого 1993 р. було прийнято Закон РФ "Про біженців" 2. В даний час даний Закон діє в редакції Федерального закону від 28 червня 1997 р. 3 Особа визнається біженцем за рішенням відповідного органу виконавчої влади з міграційну службу. Після
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням
 6. Порядок розгляду справ за участю іноземних ОСІБ, їх процесуальні права і обов'язки
  правова форма юридичної особи; вимоги до найменування юридичної особи; питання створення, реорганізації та ліквідації юридичної особи, в тому числі питання правонаступництва; зміст правоздатності юридичної особи; порядок набуття юридичною особою цивільних прав та прийняття на себе цивільних обов'язків; внутрішні відносини, в тому числі відносини юридичної особи З його
 7. 2. Особливості цивільної правосуб'єктності публічно-правових утворень
  правових утворень в різних правових системах оформляється по-різному. Часто зустрічається визнання держави в цілому і (або) ряду його органів (установ), а також адміністративно-територіальних утворень та їх органів юридичними особами публічного права. Вони відрізняються від звичайних юридичних осіб приватного права тим, що створюються на основі публічно-правового (зазвичай - адміністративного,
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  правовим системам , іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і інструмент держави, як основа здійснення класового панування в державних
 9. § 4. Розпад СРСР і утворення Співдружності Незалежних Держав
  правова держава, ефективну економіку з розвиненою системою соціальних гарантій, включити економіку незалежних країн у світову господарську систему, відродити культуру , такі історичні і традиційні цінності суспільства, як будинок, сім'я, повага до старших, турбота про слабких. Центром СНД визначена столиця Білорусі - місто Мінськ. СНД знаходиться в даний час в пошуках найбільш
 10. 2.1.3 . Основні напрямки діяльності служби зайнятості
  правовими нормами, а так само забезпечує соціальну підтримку соціально-вразливим верствам населення. Це досягається наступними напрямками діяльності: використання комп'ютерних банків вакансій, сприяння в працевлаштуванні, виплата допомог, професійне консультування , направлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації, створення додаткових робочих місць для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua