Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
В.А. Нікітін. Соціальна педагогіка: Учеб. посібник для студ. вищ. С69 навчань, закладів / За ред. В.А. Нікітіна. -: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС,. - 272 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК

Схема 1

Загальна структура соціально-педагогічного процесу

Соціальне замовлення

Мета

Зміст З'ясування вимог соціального замовлення Суб'єкт (об'єкти) Етапи діяльності

1-й

Підготовчий

2-й

Реалізаційний

3-й

Результативний Об'єкт середу, соціальні фактори

Схема 2

Структура першого (підготовчого) етапу соціально-педагогічного процесу

Соціальне замовлення

З'ясування вимог соціального замовлення

Суб'єкт 5 Про Про X 2

З ем ие 1 бл ір п З завдань пп зі з О . X, С * С * зі XX О) о>? X З X Ф ня? Т10 ЮОЇ цілий ф і Ф

про сі вл ПО і И П VI про: X ніс * ф 3 СО С; про зі Ф X ії X ф СО X о о . С; 1 - З> про - ЮС ЧСІО Пе; і-зі е XXX ф з X про X С; зі о зі X про X о. Ф X с; Ф Ф з> х (-4 е V-/

X

-П Ческа Малі х х з о с і про Педа Вибір а

сі

X

го зі

а

X

го

д

про с

її го

X

.0 5 го

о.

Об'єкт 1 1 Умови середовища Схема З

2-й етап - реалізації педагогічної технології

Соціальне замовлення

Мета

Зміст

З'ясування вимог соціального замовлення

Апробоція пед. технології

Суб'єкт (суб'єкти)

Уточнення коригування

Підетапи реалізації педагогічної технології Адаптація суб'єкта та об'єкта до педагогічної діяльності 1 II III Результат Включення об'єкта в процес саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення Об'єкт

(Моніторинг реалізаційної діяльності]

Індивідуалізація педагогічної технології

Умови середовища

Схема 4

3-й (заключний) етап - результативний

Соціальне замовлення

Мета

Зміст

З'ясування вимог соціального замовлення

Суб'єкт (суб'єкти) Попередня оцінка результату -? Адаптація Загальна оцінка результату

діяльності Аналіз виконаної роботи Загальні висновки Результат реалізації педагогічної технології

А

1 г___

Об'єкт і і і і і і Умови роботи Схема 5

Групи факторів, які суттєво впливають на формування девіантної поведінки людини

Відповідність виховання індивідуальності дитини

Недоліки у вихованні дитини

Відповідність виховання своєрідності дитини

Дитина

Відхилення в психологічному та фізіологічному розвитку

Відхилення в психологічному та фізіологічному розвитку

I

Негативні фактори середовища

Схема 6

Основні напрями педагогічної діяльності з профілактики та подолання девіантної поведінки дітей

Підвищення ролі Сім'ї Освітніх установі Взаємодія сім'ї та освітніх установ 1? \ \ '1 Використання ЗМІ у вихованні -? ДИТИНА

Активізація самовиховання -?

- Вплив особистостей, груп -? <- 1 січня Розвиток системи Перевоспітательних і

виправних установ Індивідуальної корекції та реабілітації дітей Допомоги

родині та захисту

прав дитини Дозвілля дітей та підлітків Безпосередні чинники середовища

Схема 7

Структура педагогічної культури фахівця соціальної роботи

Педагогічна культура фахівця соціальної сфери

ї

Спеціаліст як людина і особистість

Складові педагогічної культури

Внутрішня культура

I

Зовнішня культура Соціально-педагогічний досвід Індивідуальний стиль професійної діяльності - Компоненти

індивідуально-особистісної

раціональний

емоційний

особистісної

поведінковий

практико-педагогічний

зовнішнього відносини

Морально-вольової

Схема 8

Структура особистого соціально-педагогічного досвіду соціального працівника

Особистість фахівця

I

Теоретичні знання:

- медичні ,

- психологічні,

- педагогічні,

- соціальні,

- професійні,

- етичні

Ї

Практичний досвід:

- володіння технологіями, методами, засобами, прийомами;

- розвитку педагогічної техніки: самоврядування, впливу, культури спілкування, культури мовлення

Професійно-важливі якості

I

Педагогічна спрямованість

Моральні якості:

засвоєння норми моралі; моральні почуття; розвиток боргу, совісті, честі; моральні звички і пр.

Комунікативні:

контактність в спілкуванні;

суггестопедійность

Перцептивні:

пед. спостережливість; пед. інтуїція; рефлексія; пед. мислення; пед. уяву

Емоційні:

емоції. стійкість, емпатія

про з про

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ДОДАТОК "
 1. Програми
  Програми
 2. Додаток
  Додаток
 3. Додаток 1
  Додаток
 4. Додаток А (рекомендований)
  Додаток А
 5. Додаток 3 Ступінь антропогенного впливу на природу
  Додаток 3 Ступінь антропогенного впливу на
 6. Додаток 4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  Додаток 4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
 7. Додаток 2 Зміна природи людиною (по Реймерс, 1990)
  Додаток 2 Зміна природи людиною (по Реймерс,
 8. Додаток 3 Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик
  Додаток 3 Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних
 9. Додаток 1 Класифікація природних (природних) ресурсів за джерелами і місцем розташування (Реймерс, 1990)
  Додаток 1 Класифікація природних (природних) ресурсів за джерелами і місцем розташування (Реймерс,
 10. Зміст
  Введення 3 Глава 1. Збройні Сили в структурі громадянського суспільства 12 Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні , правові та соціальні правовідносини 12 Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства 18 Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації 26 Глава 2. Формування
 11. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест "в діагностиці психічних розладів
  Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики« вербальний проективний тест "в діагностиці психічних
 12. Зміст
  Введення 4 Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика» 7 Тематичний план 9 Плани лекційних занять 14 Методичні рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш
 13. Що таке Універсальні принципи і Концептуальне ядро
  додатків. Метафорично Концептуальне ядро нагадує руку, на яку можна надягати різні рукавички. Універсальні принципи Синтез- технології - це гнучкий, рухливий, але сильний стрижень, який у різних конкретних предметних додатках перетворюється на конкретні правила і техніки. Реально це робиться так: позначаємо області діяльності, де нам важлива ефективність: S переговорний
 14. Заліки
  Для підготовки працівників до отримання ліцензії на Підприємстві існують заліки, передбачені "Положенням про ліцензування співробітників" - ці заліки проводяться в міру необхідності начальником відділу кадрів перед здачею охоронцем аналогічних в ОЛРР за матеріалами для теоретичної підготовки в частині , необхідної для цього (список питань у Додатку
 15. 9.7 Розрахунок плати за розміщення відходів
  Загальна постановка задачі. На підприємстві утворюється велика кількість макулатури. Розрахувати норматив та розмір плати за трьома варіантами можливого розміщення макулатури: - в межах встановлених лімітів виходячи з средозащітних витрат, - в межах встановлених лімітів виходячи з природоохоронних витрат, - в межах встановлених лімітів виходячи з вартості оцінки вторинних
 16. Загальна постановка задачі
  На території ялинового лісу Московської області створюється охороняється лісомисливське заказник, де є тварини і птахи: лось, кабан, бобер, глухар, тетерев. Потрібно: Визначити величину запобігання шкоди біоресурсів. Вихідні дані: 1. Площа заказника S == 1500 га; 2. Чисельність (N тварин, птахів, ялинових дерев на території, прим.: 40; лось - 40; кабан - 170; бобер - 30;
 17. Прийом, розгляд і реєстрація кореспонденції
  додатків до них. При відсутності в конверті документа або додатків до нього складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається відправнику. Про пошкодження конверта робиться відмітка у поштовому реєстрі та на конверті. Конверти, як правило, знищуються, крім випадків, коли вони необхідні для встановлення адреси відправника, часу відправлення та одержання кореспонденції. Неправильно
 18. ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗА НАПРЯМАМИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ
  Напрямок рекультивації Види використання земель № виду Сільськогосподарське Рілля Багаторічні насадження Кормові угіддя (сінокоси, пасовища) 1 2 3 Лісогосподарське лісонасаджень загального господарського призначення, лісорозсадники лісонасаджень полезахисні 4 квітня-а Водогосподарські Рибницькі водойми Водойми для зрошення та ін 5 6 Рекреаційні Волоеми спортивно-оздоровчі
 19. Правовідносини між гарантом і бенефіціаром
  доданими до неї документами в розумний строк і проявити розумну дбайливість, щоб встановити, чи відповідає ця вимога та додані до нього документи умовам гарантії (п. 2 ст . 375 ГК РФ). При цьому вирішальним є не з'ясування провини принципала, не аналіз відносин, що склалися між принципалом і бенефіціаром і пр., а формальну відповідність вимоги бенефіціара та доданих до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua