Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

31. Призупинення та припинення діяльності підприємців


Відповідно до законодавства України можливо призупинення діяльності підприємців.
Призупинення - це тимчасове припинення діяльності суб'єктів підприємництва.
Наприклад, тимчасове припинення діяльності підприємств передбачено Положенням про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, затвердженим постановою Верховної Ради України від 25.01.95 р. Діяльність вищевказаних господарюючих суб'єктів тимчасово припиняється у випадках, коли інші заходи впливу не дали або не дадуть належних результатів, зокрема: повторного виявлення протягом 90 календарних днів одного і того ж порушення (наприклад, обману споживачів); виявлення недоліків, причини яких не можуть бути усунені негайно, а подальша діяльність його може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну споживачів; невиконання господарюючими суб'єктами приписів державних органів у справах захисту прав споживачів про припинення порушень прав споживачів (п.З Положення).
Тимчасове припинення діяльності передбачає зупинення на певний час (до усунення виявлених недоліків) роботи структурних підрозділів, пов'язаних з обслуговуванням споживачів і реалізацією (виробництвом) товарів (п.6 Положення).
Припинення суб'єктів підприємництва можливо в добровільному і в примусовому порядку, у формі ліквідації та реорганізації (злиття, приєднання, поділу, відділення, перетворення).
Припинення суб'єктів підприємництва можливе як в добровільному порядку (за власною ініціативою підприємця), так і в примусовому порядку (на підставі рішення суду, арбітражного суду або уповноваженого державного органу з підстав, передбачених законом). Якщо суб'єктом підприємницької діяльності є юридична особа, то добровільне його припинення здійснюється за рішенням його засновників (учасників) або відповідного органу, уповноваженого на вирішення питання про припинення.
Якщо перелік підстав, за якими можливе припинення суб'єкта підприємництва в добровільному порядку, не передбачений законодавством, то примусове припинення суб'єкта підприємництва можливо лише з підстав, зазначених у законодавстві. Їх перелік має вичерпний характер.
За формою припинення суб'єктів підприємництва - юридичних осіб воно поділяється на реорганізацію та ліквідацію.
Основна відмінність реорганізації від ліквідації полягає в тому, що при реорганізації здійснюється універсальне правонаступництво, тобто всі права та обов'язки реорганізованих суб'єкта (суб'єктів) підприємництва переходять до одного або кількох інших підприємцям. При ліквідації відбувається припинення прав та обов'язків юридичної особи без правонаступництва, тобто без переходу прав і обов'язків до інших осіб.
Реорганізація суб'єктів підприємництва можлива в декількох різновидах: злитті, приєднанні, поділі, відділенні, перетворенні.
При злитті кілька суб'єктів підприємництва - юридичних осіб об'єднуються в одне; при цьому всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до знову виник суб'єкту згідно з передавальним актом.
Приєднання характеризується тим, що одна юридична особа приєднується до іншого; при цьому приєднане підприємство втрачає свою юридичну самостійність і стає частиною іншого підприємства, до якого і переходять права та обов'язки приєднаного суб'єкта згідно з передавальним актом.
При поділі одне юридичні особа ділиться на два або кілька нових; при цьому створюється два або кілька нових юридичних осіб на основі раніше діючого одного; всі його майнові права та обов'язки переходять до оплати суб'єктам відповідно до розділовим актом.
При відділенні юридична особа (особи) виділяється зі складу іншого; при цьому продовжує функціонувати і той суб'єкт, з якого виділяється нова юридична особа; до нового суб'єкту (суб'єктам) переходять майнові права і обов'язки реорганізованого юридичної особи відповідно до розділовим балансом.
При перетворенні суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа змінює свою організаційно-правову форму, що тягне зміну структури управління, прав і обов'язків учасників, звітності тощо, а також перехід всіх майнових прав та обов'язків до нового суб'єкту згідно з передавальним актом.
Припинення діяльності підприємців можливе за різними підставами, обумовленими як самими суб'єктами підприємництва, так і законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. Зупинення та припинення діяльності підприємців "
 1. Зміст
  призупинення операцій на банківських рахунках суб'єктів підприємництва 36. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків підприємців 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями 38. Правове регулювання обігу готівки 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва 40. Кредитування в іноземній валюті 41. Кредитний
 2. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  призупинення міжнародного договору або виходу з нього. Судовий імунітет міжнародних організацій визначається міжнародним договором Російської Федерації і федеральним законом. Відмова від судового імунітету повинен бути проведений в порядку, передбаченому законом іноземної держави або правилами міжнародної організації. У цьому слу-чаї арбітражний суд розглядає справу в
 3. Стадії арбітражного процесу
  припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду. Справа повинна бути розглянута арбітражним судом першої інстанції і рішення прийнято в термін, що не перевищує місяця з дня винесення ухвали суду про призначення чении справи до судового розгляду, якщо АПК РФ не встановлено інше. 4. Апеляційне провадження. Особи, що у справі, а також інші особи у випадках,
 4. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
  припинення прав організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Арбітражні суди розглядають також справи: про оскарження рішень третейських судів по спорах, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності; про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів по спорах, що виникають при
 5. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  припинення прав організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності (ст. 30 АПК). До справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, ст. 218 АПК відносить справи про встановлення: факту володіння і користування юридичною особою або індивідуальним підприємцем нерухомим иму-суспільством як своїм власним; факту державної реєстрації юридичної особи
 6. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
  припинення самої ворожнечі, чвари. Тому третейський суд і нази-ється по латині compromissym (тобто угода, досягнута шляхом взаємних поступок), а в третейські судді обираються не стільки знавці закону, скільки «добрі люди» взагалі, в цивільному і в моральному відношенні. Спочатку застосовуваної формою договору була усна, яка потім, з розвитком суспільних відносин
 7. ЗМІСТ
  діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних процесуальних правовідносин 68 Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного процесуального правовідносини 71 СПІВВІДНОШЕННЯ системи арбітражних судів інстанційність 71СОСТАВ
 8. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  зупинення та припинення повноважень судді; правом судді на відставку; недоторканністю судді; системою органів суддівського співтовариства; несменяемостью суддів (оскільки повноваження суддів не обмежуються будь-яким строком) та іншими юридичними гарантіями. Суддя, члени його сім'ї та їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов'язані вжити необхідних заходів до
 9. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі або залишення заяви без розгляду. Доступність судового захисту пов'язана з широкою можливістю апе-4 Див: Васьковський Є.В. Курс цивільного процесу. М., 1913. С. 375-377. ляційними та касаційного оскарження рішення арбітражного суду, в участі сторін у реальному виконанні судових актів арбітражних судів у
 10. 3. Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної деятельності.Спеціальная підвідомчість справ арбітражним судам
  припинення прав організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Арбітражні суди розглядають також справи: про оскарження рішень третейських судів по спорах, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності; про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів по спорах, що виникають при
© 2014-2022  ibib.ltd.ua