Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

32. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом


Ці питання регулює Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.99 р. (нова редакція Закону України "Про банкрутство" від 14.05.92 г .), що вступив в цілому (за винятком окремих положень) в силу з 1 січня 2000 р. (далі - Закон).
Закон розрізняє поняття "неплатоспроможність" і "банкрутство".
Неплатоспроможність визначається Законом як неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як шляхом відновлення платоспроможності.
Банкрутство визначено в Законі як визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як шляхом застосування ліквідаційної процедури.
До числа суб'єктів банкрутства віднесені як юридичні, так і фізичні особи, а головною ознакою суб'єкта банкрутства встановлено здійснення ним підприємницької діяльності.
Закон регламентує заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури, передбачаючи обов'язок засновників (учасників) боржника - юридичної особи, власника майна, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживати своєчасних заходів для попередження банкрутства підприємства-боржника.
До досудовим процедурам вирішення проблеми неспроможності Закон відносить, зокрема, досудову санацію.
Санація - система заходів, здійснюваних при провадженні у справі про банкрутство з метою попередження визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Досудова санація державних підприємств проводиться за рахунок коштів державних підприємств та інших джерел фінансування відповідно до законодавства
До числа судових процедур банкрутства, які застосовуються щодо боржника, Закон відносить розпорядження майном боржника; мирова угода; санацію (відновлення платоспроможності) боржника;
ліквідацію банкрута.
Виробництво по справах про банкрутство регулюється Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
Справи про банкрутство підвідомчі арбітражним судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник і кредитор.
Справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку , якщо інше не передбачено Законом.
Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника є: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості ; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема, шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання прийнятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації; інші способи відновлення платоспроможності боржника.
У випадках, передбачених Законом, арбітражний суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Арбітражний суд може продовжити цей термін на шість місяців, якщо інше не передбачено Законом.
Для деяких категорій суб'єктів підприємництва Законом встановлено особливості банкрутства. До їх числа відносяться містоутворюючі підприємства, особливо небезпечні підприємства, сільськогосподарські підприємства, страховики, професійні учасники ринку цінних паперів, селянські (фермерські) господарства;
відсутні боржники, громадяни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом "
 1. Зміст
  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 33. Відкриття рахунків у банках України 34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках 35. Тимчасове призупинення операцій на банківських рахунках суб'єктів підприємництва 36. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків підприємців 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між
 2. 5. Види норм підприємницького права
  відновлення лісів після їх використання), що сприяють зменшенню викликаних виробництвом негативних впливів на навколишнє середовище. Є в законодавстві "Про підприємництво" та забороняють норми, що встановлюють вимогу утриматися від певної поведінки, яких дій (наприклад, норма, яка міститься в ст. 10 Закону "Про рекламу": Недобросовісна реклама заборонена). За
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  відновлення порушеного права. Встановлений нормами арбітражного процесуального права порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду і вирішення справи, оскарження та перегляду актів суду, а також виконання рішень арбітражного суду називається процесуальною формою. В арбітражному процесі суд, сторони, інші учасники можуть вчиняти ті дії, які
 4. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  боржника банкрутом подається до арбітражного суду за місцем знаходження боржника. Заява про встановлення фактів, що мають юридичне значення, подається до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання заявника, за винятком заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення для виникнення, зміни або припинення прав на нерухоме майно, яке подається до суду за
 5. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
  боржника банкрутом. За зазначених вище категорій справ, прокурор має право не тільки порушити процес, але й вступити в нього на будь-якій стадії розгляду, тобто може звернутися з протестами, збудливими апеляційне, касаційне і наглядове виробництво. Відповідно до положень АПК РФ, прокурор при пред'явленні позову користується правами і несе обов'язки позивача. Причому будь-яких
 6. 4. Поняття підсудності, її види
  боржника банкрутом подається до арбітражного суду за місцем знаходження боржника. Заява про встановлення фактів, що мають юридичне значення, подається до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання заявника, за винятком заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення для виникнення, зміни або припинення прав на нерухоме майно, яке подається до суду за
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  відновлення, продовження процесуальних строків. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви Стадія підготовки справи до судового розгляду: завдання стадії, дії судді, попереднє судове засідання,
 8. 56. Призупинення, перерву і відновлення строків позовної давності.
  Відновлення строку давності. Призупинення позовної давності має місце у випадку настання певних обставин. При цьому час, протягом якого діють ці обставини, не зараховується в строк позовної давності. У розрахунок приймається тільки час, що минув до і після зупинення позовної давності. Особливо важливим моментом тут є те, що призупинення-навливал
 9. 96. Значення і способи захисту права власності.
  Відновлення порушеного суб'єктивного права власності уповноваженими на те органами держави або самим власником. / Основоположним принципом у цій сфері є положення про те, що держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності (ст. 13 Конституції України , ст.48 Закону "Про власність"). З урахуванням значення права власності воно охороняється
 10. 98. Зобов'язальні способи захисту права власності.
  Відновленні її якості. До таких способів захисту відноситься, наприклад, вимоги про відшкодування завданої майнової шкоди; вимоги про виконання договору і передачі боржником кредитору (власнику) належної йому речі; вимоги про повернення безпідставно отриманого за рахунок власника майна тощо Поряд з речове-правовими позовами існують також зобов'язально-правові
© 2014-2022  ibib.ltd.ua