Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998 - перейти до змісту підручника

6.1. ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ 6.1. ПО МОДУЛЯ 6 "ОСНОВИ НЕОЕКОЛОГІЯ" - ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕОЕКОЛОГІЯ.

На додаток і розвиток викладених у першій частині навчального курсу глобальних проблем в цьому розділі основна увага зосереджена на матеріалах, підготовлених виконавчим директором Програми ООН з навколишнього середовища М. К. Толба до міжнародної конференції в Ріо-де -Жанейро. Оскільки екологічні глобальні проблеми нерозривно пов'язані з неоекологіческімі, невідворотним є їх деяке повторення, але не за змістом, а за змістом. Тому деякі розділи тут будуть перегукуватися з раніше викладеними, проте насичення їх матеріалами, як правило, нове. Серед найбільш важливих і першочергових проблем ООН виділила наступні: проблему народонаселення і здоров'я; проблему життя і харчування; проблему води; проблему повітря; проблему землекористування і лісів; проблему промисловості, енергетики та відходів; проблеми транспорту та туризму; проблеми повеней, ураганів, посух, антропогенних аварій; проблеми війни і миру; проблеми озону і зміни клімату; проблеми кислотних дощів та інші.

Як бачимо практично всі проблеми, висунуті ООН, не є проблемами традиційної екології, а є проблемами неоекології. Це не означає, що відносно чисто екологічні проблеми не порушені в порядку денному ООН. Вони є, наприклад, збереження біологічного різноманіття та інші, але тут на них ми акцентувати увагу не будемо. І так, розглянемо коротко порушені проблеми.

6.1.1. Проблеми народонаселення ТА ЗДОРОВ'Я.

Зараз населення земної кулі кожну секунду збільшується на 3 чол, тобто на 90 млн. на рік. В останньому десятилітті ХІХ століття очікувався найвищий рівень приросту за всю історію. Населення досягне 7 млрд. Після цього приріст уповільниться і стабілізується на рівні 10,5 млрд. чол. За відомостями ООН темпи приросту вже знижуються.

Всі країни у своїх програмах наголошують на необхідності підвищення добробуту. Добробут - що це? Найбільш важливими в цій проблемі людей є здоров'я і матеріальна забезпеченість. Таким чином, нерозривно переплітаються соціальні проблеми з екологічними. Трагічний результат бідності - дитяча смертність. З кожних 10 дітей - один-два помирають. Зараз 10 млн. дітей недоїдають і ще 200 млн. харчуються неповноцінно.

Мільярд найбагатших людей споживають більшу частину природних ресурсів і дають левову частку відходів.

Але тим не менше, люди зараз живуть довше, ніж будь-коли. Глобальна тривалість життя зросла з 56,7 року в 1970-1975 рр.. до 61,5 року в 1985-1990 рр.., в середньому тільки 71 дитина з 1000 вмирає у віці до 5 років, а 20 років тому вмирали 94.

Майже половина смертей в країнах, що розвиваються викликають інфекції, які є, значною мірою, результатом неблагополуччя в екології.

У 1990 р. 57,4% людей проживали в селах, на фермах і житлах пастухів.

Але щороку в країнах, що розвиваються в міста переселяються більше 80 млн.

чол. Виникла проблема впоратися з напливом людей в міста.

У країнах у одній кімнаті живе 2,4 чол. У 244 млн. чол. (18% міського населення) немає доброї води.

Очікують, що в країнах, що розвиваються площа міст з 1980 р. до кінця століття збільшиться більш ніж в 2 рази - з 8 млн. га до 17 млн. га.На одного жителя планети клаптик оброблюваної землі знизиться з 0,23 га до 2000 р. до 0,15 га до 2010 р.

Мінімальні норми харчування вимагають, щоб на 1 людину припадало принаймні 0,6 га оброблюваної землі. Зараз традиційне землеробство може прогодувати менше половини населення планети. Отже, виникає проблема з підняттям врожайності. І людство йде цим шляхом. Збір зернових за 1970-90г. збільшився на 15% в країнах, що розвиваються і на 32% у розвинених. Однак, це важкий тягар на навколишнє середовище. Зараз зрошують всього 1/6 частина оброблюваних земель. На них отримують третину всього продовольства. На зрошення витрачається близько 2700 км. куб. води на рік, майже 70% прісної води, споживаної в світі. Це підтримує існуючий недолік води. Велика частина її витрачається непродуктивно, як і інші матеріальні ресурси. Аналогічна проблема і з добривами. Відомо, що тільки 50% добрив засвоюють рослини.: Необхідно підкреслити також, що втрати від бур'янів і шкідників часто досягають 40% і більше, 90% пестицидів витрачається даремно, забруднюючи грунт, воду, атмосферу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ 6.1. ПО МОДУЛЯ 6 "ОСНОВИ неоекологія" - ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ неоекологія. "
 1. Модуль 5 "Основи неоекології" - Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та неоекології.
  Неоекології "- Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та
 2. Модуль 6" Основи неоекології "- Глобальні проблеми життя.
  неоекології "- Глобальні проблеми
 3. Модуль 4" Основи неоекології "- Концептуальні засади неоекології.
  Основи
 4. Модуль 7 "Основи неоекології"-Проблеми екологічної безпеки.
  Неоекології "-Проблеми екологічної
 5. Модуль 10" Основи неоекології "- Основні екологічні проблеми України.
  Неоекології" - Основні екологічні проблеми
 6. Модуль 8 "Основи неоекології" - Геоекологія. Забруднення навколишнього середовища
  неоекології "- Геоекологія. Забруднення навколишнього
 7. Модуль 9" Основи неоекології "-Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) Контроль і управління якістю середовища
  неоекології "-Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) Контроль і управління якістю
 8. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 9. 6.1. Програмна лекція 6.1. по модулю 6 "Основи неоекології: - Глобальні проблеми неоекології"
  модуля студенти повинні сформувати достатні вміння забезпечують здатність вирішувати типові завдання, виконувати виробничі функції у своїй професійній діяльності: 1.Перечень проблем згідно з матеріалами виконавчого директора ООН з охорони природи М. До. Толба. 2.Проблеми народонаселення і здоров'я. 3.Проблеми води. 4.Проблеми повітря.
 10. Вступ:
  основним поняттям засвоєних при вивченні курсу "Вступ до спеціальності" (поняття аутекологія, демекологія, сінекологія, система, біоценоз, біогеоценоз, екосистема, геосистема, екологічна піраміда, біосфера, охорона природи, природокористування та ін.) Навчальний курс "Основи загальної екології" є основоположним у підготовці фахівця в галузі
 11. 5.1 Програмна лекція 5.1 по модулю 5 "Основи неоекології" - Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та неоекології.
  Модуля - створення фундаментальної бази шляхом освоєння основних законів, закономірностей, правил і принципів, що існують в екології, для виявлення і глибоко наукового розуміння сучасного функціонування та змін до антропосфере під впливом життєдіяльності. У зв'язку з цим необхідно освоєння таких основних знань які забезпечать вміння вирішувати певні типові задачі і
 12. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  проблемного навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою
 13. 7.1. Програмная лекція 7.1 за модулем 7 "Основи неоекології": - Проблеми екологічної безпеки.
  Модуля - вивчення основних проблем, які порушують екологічно безпечну життєдіяльність в умовах максимально можливого пресингу на живу і неживу природу, систематизація даних з найбільш актуальних проблем забруднення та їх впливу на формування екологічно здорового середовища. У зв'язку з поставленою метою необхідно актуалізувати знання з глобальних проблем,
 14. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 15. 8.3.Прогамная лекція 8.2 по модулю 8 "Основи неоекології" - класифікація і оцінки забруднень - індекси забруднень.
  Лекція 8.2. по модулю 8 "Основи неоекології" - класифікації та оцінки забруднень - індекси забруднень. Як було зазначено вище існує значна кількість різних класифікацій. Наприклад, Саєтов А.Л. ін (1990) за характером надходження забруднюючі речовини розділяють на: локальні, майданні, лінійні (неточечних). Всі промислові джерела викидів, а також стоки
 16. Модуль 1.
  Модуль
 17. Модуль 2.
  Модуль
 18. Модуль 2. Підбір кадрів
  Модуль 2. Підбір
 19. Модуль 4. Оцінка персоналу
  Модуль 4. Оцінка
 20. Модуль 1. Система управління кадрами

© 2014-2022  ibib.ltd.ua