Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Процесуальна характеристика підсудного.


Підсудний - це фізична особа, кримінальну справу з обвинувачення якої призначено до судового розгляду.
Підставою участі підсудного у кримінальному процесі є винесення суддею постанови про призначення кримінальної справи досудового розгляду.
Обставини, що виключають участь підсудного у справі:
тяжка хвороба або ухилення від суду. Ці обставини тільки тимчасово виключають участь у справі підсудного. Вони зумовлюютьзупинення провадження у справі (ст. 280 КПК) - до видужанняпідсудного або його розшуку;
перебування підсудного за межами України і ухилення від явкидо суду (п. 1 ч. 2 ст. 262 КПК);
прохання підсудного розглянути справу про злочин, за якийне може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, зайого відсутності (п. 2 ч. 2 ст. 262 КПК);
інші обставини (див. лекцію "Стадія судового розгляду").
4. Підсудний зобов 'язаний:
з'являтися за викликом суду;
не перешкоджати встановленню істини у незаконний спосіб;
виконувати вимоги головуючого у судовому засіданні.Підсудний має право:
заявляти відводи;
на колегіальний розгляд справи у випадках, передбачених законом (ч. 2 ст. 17 КПК: кримінальні справи про злочини, за якізаконом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строкбільше 10 років, розглядає в суді першої інстанції колегіально суду складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такийрозгляд);
мати захисника або взяти захист своїх інтересів на себе;
заявляти клопотання і висловлювати свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду;
подавати докази;
просити суд про приєднання до справи документів, про викликсвідків, про призначення експертизи і витребування інших доказів;
давати показання по суті справи в кожний момент судовогослідства або відмовитися давати показання і відповідати на запитання;
просити суд про оголошення доказів, що є в справі;
ставити запитання іншим підсудним, свідкам, експертові, спеціалістові, потерпілому, цивільному позивачеві та цивільному відповідачеві;
брати участь в огляді речових доказів, місця вчинення злочинуі документів;
брати участь у судових дебатах;
звертатися до суду з останнім словом.
Підсудний перебуває у такому статусі з моменту винесеннясуддею постанови про призначення кримінальної справи до судовогорозгляду до моменту постановлення судом вироку або прийняття усправі іншого рішення. Після постановлення обвинувального вироку підсудний стає засудженим. Хоча в разі апеляційного чи касаційного (до суду другої інстанції) оскарження процесуальний статуспідсудного відновлюється до закінчення розгляду справи апеляційним (касаційним) судом.
Юридична відповідальність підсудного:
- кримінально-процесуальна - застосування заходів процесуального примусу: привід, попередження, виведення із зали судовогозасідання та ін;
- кримінальна - така сама, як підозрюваного та обвинуваченого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Процесуальна характеристика підсудного."
 1. Значення принципів кримінально-процесуального права
  процесуальних норм; засобом, завдяки якому досягається упорядкованість урозв'язанні питань, щодо яких є прогалини в праві, та у випадкахзастосування кримінально-процесуального права за аналогією; підґрунтям для вирішення всіх суперечностей, що виникаютьпід час провадження у кримінальній справі. Усі принципи кримінального процесу тісно пов'язані між собою, взаємно обумовлюють один одного, а тому
 2. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  процесуального права,який виконує функцію кримінального переслідування осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, шляхом давання на досудовому провадженні вказівок органам дізнання та досудового слідства щодовикриття винних і підтримання у суді державного обвинувачення*. Підставою участі прокурора у конкретній кримінальній справі€ факт перебування його на цій посаді у відповідній
 3. 2.3. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію захисту
  процесуальним законом не передбачено. Підозрюваний зобов 'язаний: з'являтися за викликом особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, суду; не перешкоджати встановленню істини у незаконний спосіб; виконувати вимоги слідчого щодо участі у провадженні слідчихДій. Підозрюваний має право: знати, в чому його підозрюють, давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на
 4. Процесуальна характеристика захисника.
  процесуальним законом, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники (якщо відповідно до вимогст. 45 КПК участь захисника є обов'язковою, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники можуть брати участь усправі як захисники лише одночасно з захисником-адвокатом чиіншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової
 5. Процесуальна характеристика свідка.
  процесуальна: - за нез'явлення за викликом без поважних причин - привід (ч. 2 ст. 70 КПК) або грошове стягнення до половини мінімального розміру заробітної плати (ч. З ст. 70 КПК); - кримінальна: за відмову від давання показань (ст. 385 КК); за давання завідомо неправдивих показань (ст. 384 КК); за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи,яка провадить дізнання, даних досудового
 6. Побудова (висування) і динамічний розвиток версій у кримінальнійсправі.
  процесуальної форми діяльність особи, яка провадить дізнання, слідчого,прокурора, суду із пошуку та виявлення джерела фактичних даних,вилучення необхідної інформації та її фіксації. Кримінально-процесуальний закон (ч. 1 ст. 66 КПК) передбачає такі способи збирання доказів: 1) провадження слідчих дій (допитів, очних ставок, пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події
 7. Процесуальна характеристика взяття під варту.
  характеристики окремих осіб і характер певних злочинів законодавець встановлює особливий порядок утримання осіб під вартою: затримані або взяті під варту працівники міліції утримуютьсяв установах Державного департаменту з питань виконання покараньокремо від інших осіб або на гарнізонній гауптвахті (ч. 7 ст. 21Закону України "Про міліцію"); особи, які раніше працювали в органах внутрішніх справ,
 8. 3.2. Процесуальна характеристика іі еізоляційних запобіжних заходів
  процесуальна: заміна підписки про невиїзд на суворіший запобіжний захід (на практиці найчастіше -
 9. Процесуальна характеристика застави.
  процесуальна у вигляді: звернення застави в дохід держави (ч. 6 ст. 154-1 КПК); заміна застави на суворіший запобіжний
 10. Процесуальна характеристика нагляду командування військової частини.
  процесуальним законом, ні статутами Збройних Сил України. Тож на практиці командування військової частини здійснює нагляд за власним розсудом: тримає військовослужбовців в ізольованих приміщеннях (іноді в коморах), на гауптвахті тощо. Підстави: збігаються із загальними підставами застосуваннязапобіжних заходів. Умова: особа, щодо якої застосовують цей запобіжний захід, євійськовослужбовцем.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua