Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Процесуальна характеристика цивільного позивача.


1. Цивільний позивач - це громадянин, підприємство, установачи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину іпред'явили до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за його дії, вимогу про відшкодування збитків.
У тих випадках, коли громадянин пред'являє позов про відшкодування спричиненої йому шкоди, його визнають одночасно потерпілим та цивільним позивачем.
2. Підставою участі в процесі є винесення постанови (ухвали)про визнання цивільним позивачем.
Обставин, які б виключали участь цивільного позивача укримінальній справі, кримінально-процесуальним законом непередбачено.
Цивільний позивач зобов'язаний:
- пред'являти на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора ісуду всі необхідні документи, пов'язані з заявленим позовом;
не розголошувати без відома слідчого або прокурора дані досудового слідства;
додержуватися порядку під час судового засідання та підкорятися розпорядженням головуючого.
Цивільний позивач має право:
подавати докази;
заявляти клопотання;
брати участь у судовому розгляді, заявляючи відводи і клопотання, висловлюючи свою думку про клопотання інших учасниківсудового розгляду, даючи пояснення, беручи участь у дослідженнідоказів і в судових дебатах щодо доведеності вчинення злочину ійого цивільно-правових наслідків (ст. 268 КПК);
просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів дозабезпечення заявленого ним позову;
підтримувати цивільний позов;
ознайомлюватися з матеріалами справи з моменту закінченнядосудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не проводилось, - після призначення справи до судового розгляду;
заявляти відводи;
подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого,прокурора та суду, а також на вирок або ухвалу в частині, щостосується цивільного позову, а за наявності підстав - на забезпечення безпеки.
Цивільний позивач перебуває у такому статусі з моменту винесення постанови про визнання цивільним позивачем і до завершення провадження у кримінальній справі.
Юридична відповідальність цивільного позивача:
- кримінальна:
- за розголошення даних досудового слідства без дозволу слідчого або прокурора - за ст. 387 КК;
- адміністративна:
- за неповагу до суду, що полягала в злісному ухиленні від явкидо суду або у непідкоренні розпорядженням головуючого або в порушенні порядку під час судового засідання, а також за вчиненняним будь-яких дій, які свідчать про явну неповагу до суду чи встановлених у суді правил (ч. 1 ст. 185-1 КпАП).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Процесуальна характеристика цивільного позивача."
 1. 57. Поняття і загальна характеристика позовного провадження.
  Відкриття провиджепня у справі як стадія цивільного процесу - це сукупність процесуальних дій суду та інших учасників процесу, спрямованих па визначення передумов, підстав та порядку реалізації права на звернення до суду за судовим захистом. Відкриття провадження у справі пов'язується із наявністю права на позов, а також процесуальним порядком його реалізації. Право на позов є похідним поняттям
 2. 23. Процесуальна співучасть
  Процесуальна співучасть виникає внаслідок спільного пред'явлення позову кількома позивачами або до кількох відповідачів (ст. 104 ЦПК). Отже, участь з боку позивача чи відповідача по одній і тій же справі кількох осіб називається процесуальною співучастю. Коли позивачами є дві особи чи більше, а відповідачем - одна, то така співучасть буде активною, коли ж навпаки - то пасивною, а коли одна й інша
 3. § 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит
  У кримінальному судочинстві очна ставка відома як ефективний спосіб перевірки і одержання нових доказів. У «Руській правді» (ХІ-ХІІ ст.) вже зафіксовано правовий інститут «звід», який був прообразом очної ставки. Чинне кримінально-процесуальне законодавство (статті 172, 173, 304 КПК) регламентує порядок проведення очної ставки, розкриває її ознаки. Очна ставка - це слідча (судова) дія, яка
 4. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  Процесуальна характеристика суду (судді)'. 1. Суд - це єдиний орган держави, наділений правом здійснюватиправосуддя. Особливе місце суду як головного суб'єкта кримінального процесу визначається тим, що він є представником однієї із гілок державної влади. Правосуддя здійснюють професійні судді, народні засідателі та присяжні". Розпорядження голови суду про прийняття кримінальної справидо свого
 5. Процесуальна характеристика слідчого.
  1. Слідчий - це суб'єкт кримінального процесу, який самостійно здійснює кримінальне переслідування осіб шляхом порушення кримінальних справ, викриття винних у вчиненні злочинів, обрання щодо них запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу. Чинний КПК не розкриває змісту поняття "слідчий", а лише обумовлює його відомчу належність. Зокрема, в п. 7 ст. 32 і ст. 102 КПК зазначено, що
 6. Процесуальна характеристика захисника.
  Захисник - це особа, яка здійснює захист прав і законнихінтересів переслідуваних у кримінальному порядку суб'єктів процесу (підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого)шляхом надання їм необхідної юридичної допомоги. Підставою участі захисника у кримінальній справі є постанова особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді абоухвала суду про допуск захисника до участі у
 7. Побудова (висування) і динамічний розвиток версій у кримінальнійсправі.
  У кожній справі є, як мінімум, дві версії: 1) подія злочинумала місце; 2) події злочину не було. Збирання доказів - це здійснювана із дотриманням процесуальної форми діяльність особи, яка провадить дізнання, слідчого,прокурора, суду із пошуку та виявлення джерела фактичних даних,вилучення необхідної інформації та її фіксації. Кримінально-процесуальний закон (ч. 1 ст. 66 КПК) передбачає такі
 8. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  У кожній цивільній справі беруть участь дві сторони. Але процес вирішення цивільного спору між позивачем і відповідачем може бути ускладнений вступом третіх осіб. Головною ознакою, що відрізняє третіх осіб від осіб, які сприяють розгляду справи, є наявність у них юридичної зацікавленості, тому що на їх правове становище можуть вплинути наслідки розгляду судом спірної справи між сторонами.
 9. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  ПЛАН 1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі. 2. Види третіх осіб у цивільному процесі. 3. Треті особи без самостійних вимог. 4. Статус третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Розкрити основні ознаки інституту третіх осіб. Визначити процесуальні відмінності третіх осіб від сторони в цивільному процесі. Дати загальну характеристику видів третіх осіб у цивільному
 10. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
  ПЛАН 1. Завдання і значення стадії перегляду справ за нововиявленими та винятковими обставинами. 2. Суб'єкти, строки та підстави перегляду справ у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. 3. Порядок провадження у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Визначити нововиявлені обставини. Дати порівняльну характеристику нововиявлених та виняткових