Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. ЕКОЛОГІЯ / підручник для старших класів школи, М.: Стійкий світ, 2001 - перейти до змісту підручника

§ 92. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСАМИ

Добування всіх видів вичерпних ресурсів безперервно зростає. Підраховано, що при збереженні сучасних темпів видобутку корисних копалин більшість рудних ресурсів буде вичерпано за найближчі 50-100 років. З цієї причини забезпечення ресурсами, що не виснажуються, - інша найважливіша проблема побудови суспільства сталого розвитку. В основу її вирішення буде покладено принцип ресурсозбереження, тобто зменшення витрати сировинних ресурсів, що використовуються в промисловості, при збереженні або збільшенні кількості кінцевої продукції. Основними напрямками ресурсозбереження є наступні.

Економія ресурсів за рахунок вдосконалення технології. В даний час величезна кількість, наприклад, металу втрачається тому, що йде у стружку. Багато машин (екскаватори, верстати, трактори) важать дуже багато. Удосконалення технології переробки металів і зменшення ваги готових виробів дозволить набагато скоротити витрату рудної сировини. Можлива економія нафти при збільшенні глибини нафтопереробки та підвищенні виходу світлих продуктів, в першу чергу - бензину. Якщо перевести всі заводи на сучасні технології нафтопереробки, то з двох тонн нафти можна буде отримувати бензин в тій же кількості, в якому його сьогодні отримують з трьох. Економія води можлива при впровадженні оборотних систем водопостачання.

Комплексне використання природних ресурсів. Одні й ті ж ресурси можуть використовуватися кількома галузями господарства. Так, скоротити витрату щебінки для виробництва будівельних матеріалів можна при її заміні на шлак і золу від теплових електростанцій (зрозуміло, при контролі за їх можливої ??радіоактивністю). Попутний газ, що втрачається при видобутку нафти, може бути сировиною для хімічної промисловості. З мідних руд можна отримувати ще не менше 20 корисних елементів (сірку, цинк, золото, срібло, молібден і т.д.).

Використання вторинних ресурсів, т.

е. повторне використання відходів як сировини або джерела енергії з метою ресурсозбереження та енергозбереження. У суспільстві сталого розвитку основним видом сировини має стати не первинне, а вторинне. Це забезпечить круговорот дефіцитних сировинних ресурсів (рециклінг), подібний тому, який відбувається в природних екосистемах. Можливі різні варіанти реутилізацію, починаючи від багаторазового використання молочних пляшок і наварювання нових протекторів на автопокришки і до, складної переробки вторинних ресурсів - брухту чорних і кольорових металів, битого скла, макулатури і т.д. Використання вторинної сировини стимулюватиметься економічними механізмами природокористування - збільшенням вартості первинних ресурсів.

Заміна більш дефіцитних ресурсів на менш дефіцитні. Цей варіант ресурсозбереження таїть в собі великі можливості збереження вичерпних ресурсів. Наприклад, скловолокном, яке виробляється з недефіцитного сировини, замінюють дефіцитну мідь, пластиками - залізо і алюміній.

Контрольні питання

1. У чому сутність ресурсозберігаючих технологій в промисловості?

2. Що означає «комплексне використання ресурсів»?

3. Яка роль вторинної сировини в сучасному виробництві і як прогнозується його роль в майбутньому?

Довідковий матеріал

На більшості наших заводах з нафти виходить тільки 60% світлих нафтопродуктів (лише окремі установки дають до 80%), у ФРН - 90%. Якщо перевести всі заводи на сучасні технології нафтопереробки, то з двох тонн нафти можна буде отримувати бензин в тій же кількості, в якому його сьогодні отримують з трьох.

В майбутньому планується реутілізації до 80% металу, 60-70% паперу і пластиків.

Для переплавлення металобрухту в сталь потрібно в 10 разів менше енергії, ніж для виплавки сталі з руди і чавуну. Повторне використання скла дозволяє економити енергію в 3 рази.

Можна реутілізації 99,8% матеріалів, з яких зроблений автомобіль.

20 кг макулатури зберігають одне велике дерево, а 1 т макулатури зберігає 0,5 га лісу середнього віку. Найвищий відсоток переробки макулатури - в Японії (50%), друге місце займає Швеція (40%), у Латинській Америці з вторинної сировини виробляється 32% паперу, в США - 29%. Наприкінці 80-х років найнижчий показник з переробки макулатури був в Африці (17%) і в СРСР (19%). В даний час для Росії цей показник ще нижчий.

На підприємствах кольорової металургії при витяганні 11 основних кольорових металів отримують з того ж сировини ще 60 елементів. Близько 10% від загального виробництва міді, свинцю, цинку і близько 20% сірчаної кислоти забезпечується за рахунок шляхом попутного вилучення.

Супутник зв'язку вагою в 250 г дозволяє заощадити матеріали для виробництва 150 тис. т трансокеанського кабелю.

У великих містах Японії, Китаю і Південної Кореї всі органічні відходи перетворюються на добрива, що дозволяє вирощувати в приміській зоні овочі, в кількості, достатній для забезпечення городян. У Калькутті на харчових відходах міста щодня вирощується 20 т риби.

У XXI столітті планується широке використання мінеральної сировини, що видобувається з дна океану. У США, Японії і ФРН існують спеціальні програми, які фінансуються урядами. Вчені досліджують можливості видобутку з дна океану поліметалічних конкрецій, що містять залізо, марганець, кобальт та інші метали, а також фосфоритів. Для Росії практичний інтерес представляють фосфати на дні Японського моря, які відповідають вимогам, що пред'являються до фосфорних мінеральних добрив. Однак комори на дні океану розташовані на глибині 3000 м і більше. З цієї причини їх використання потребують дуже високих витрат енергії та нових технологій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 92. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСАМИ "
 1. види природних ресурсів
  забезпеченості природними ресурсами. У світі є кілька держав, які мають всі види природних ресурсів. Це Росія, США і Китай. Багато держав мають великими запасами одного або декількох ресурсів. Так, країни Близького Сходу забезпечені великими запасами нафти і газу. Існують держави, які мають дуже маленький запас природних ресурсів. Так, Японія
 2. Теорія друга. П'ятиступінчаста модель Черчіля та Левіса.
  Рішень, управлінські здібності, стратегічні можливості. Більшість теорій управління, пов'язаних з розвитком організації та її ресурсів, особливу увагу приділяють розгляду так званих факторів «незапланованого зростання». До таких факторів вони відносять в першу чергу «фактор часу»: на все йде більше часу, ніж було заплановано. При цьому ключем до управління часом є:
 3. 2.1. Методи економічної оцінки природних ресурсів
  вирішення проблеми економічної оцінки природних ресурсів. Природні ресурси, будучи частиною національного багатства країни, не можуть бути враховані в його обсязі через відсутність вартісної оцінки. Пошуком методів оцінки різних видів природних ресурсів давно займаються фахівці нашої країни, які пропонують різні підходи до вирішення цієї проблеми. Найбільшого поширення набули три
 4. Цілі, завдання, функції, принципи управління персоналом.
  Ресурсів організації і ділиться на три концепції: фірмового стилю управління (формування людського ресурсу) ділової активності (розвиток людського ресурсу) господарської діяльності (використання людського
 5. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
  ресурси - це найважливіші компоненти навколишнього людство природного середовища, які використовуються у виробництві, служать його сировинної та енергетичної базою. Склад використовуваних людьми ресурсів з часом змінюється. Земля віддала людині в першу чергу те, що лежало на її поверхні . У сучасному господарстві застосовуються всі відомі науці хімічні елементи та їх сполуки, енергія
 6. § 87. ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  рішення об'єднання зусиль усіх народів, що населяють планету. На шляху до цього суспільству екологічного благополуччя - безліч важко вирішуваних проблем: регулювання зростання народонаселення, забезпечення продуктами харчування, ресурсами і енергією, контроль рівня забруднення, збереження біорізноманіття. Необхідно формування нової людини - «Homo ecologicus» - з обмеженими потребами,
 7. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  проблеми. По-перше, раціональне використання природних ресурсів. По-друге, забруднення навколишнього середовища. Діяльність товариства, спрямована на задоволення своїх потреб шляхом використання природних ресурсів, називається природокористуванням. Раціональне природокористування - це система, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується
 8. § 2. Рада Безпеки Російської Федерації
  рішень Президента Російської Федерації в області забезпечення безпеки, є Рада Безпеки Російської Федерації. Згідно з Положенням про Раду Безпеки Російської Федерації, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 2 серпня 1999 р. № 9491 (з вимірюв-Глава 13. Органи забезпечення безпеки 229 1 СЗ РФ 1999. № 32 Ст 4041 нениями від 15
 9. II Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем
  вирішенні економічних проблем необхідно враховувати їх взаємозв'язок з екологічними проблемами. Труднощі з видобутком природних ресурсів, пов'язані із збільшенням глибини їх залягання, а також зменшення кількості природних ресурсів, розвіданих і залучених в економічний оборот, ведуть до підвищення світових цін на сировину з усіма витікаючими звідси наслідками. Забруднення навколишнього середовища
 10. 95. Поняття, функції і принципи місцевого самоврядування
  рішення населенням питань місцевого значення, управління муніципальною власністю, виходячи з інтересів усіх жителів даної території. Ця система являє собою сукупність організаційних форм та інститутів прямого волевиявлення, виборних та інших органів місцевого самоврядування, за допомогою яких реалізуються принципи і функції місцевого самоврядування. Під функціями місцевого
 11. Людський ресурс
  ресурсів, він може стати причиною зниження ефективності діяльності організації. Занадто багато людей - небажані витрати. Так як ефективність і продуктивність будь-якої організації залежить про наявності правильного балансу людей, то планування людських ресурсів стає найбільш важливою функцією управління. У людського ресурсу є своя власна воля. Цей ресурс динамічний і
© 2014-2020  ibib.ltd.ua