Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

II Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем

Рішення економічних і екологічних проблем має здійснюватися у взаємозв'язку. Стан навколишнього середовища надає безпосередній вплив на потенційні можливості розвитку економіки країни і, в свою чергу, залежить від ступеня розвитку продуктивних сил і науково-

технічного прогресу (НТП).

Рис. 1 Взаємозв'язок проблем екології та економіки

При вирішенні економічних проблем необхідно враховувати їх взаємозв'язок з екологічними проблемами. Труднощі з видобутком природних ресурсів, пов'язані із збільшенням глибини їх залягання, а також зменшення кількості природних ресурсів, розвіданих і залучених в економічний оборот, ведуть до підвищення світових цін на сировину з усіма витікаючими звідси наслідками. Забруднення навколишнього середовища відходами виробництва і споживання призводить до зменшення земель сільськогосподарського призначення, а також вимагає величезних витрат на зберігання, захоронення, знищення відходів тощо

Очевидно, що для виходу з економічної кризи необхідно вишукати можливості і засоби для вирішення екологічних проблем, тобто вирішувати ці проблеми в комплексі.

Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем можна проілюструвати рядом прикладів.

Так, виснаження запасів природних ресурсів, як це має місце на Європейській території Росії і в багатьох інших країнах світу, є наслідком інтенсивного використання природних ресурсів при постійному розширенні обсягів, суспільного виробництва. За оцінками фахівців, щорічно з надр землі витягується більше 100 млн. т. корисних копалин, створюваних природою мільярди років. Виснаження розвіданих запасів корисних копалин і погіршення їх геологічного положення супроводжується збільшенням вартості природного сировини на світовому ринку, а це веде, як правило, до зростання вартості готової продукції і є чинником зниження ефективності виробництва.

Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем виявляється і в збільшенні витрат на ліквідацію шкідливого впливу навколишнього середовища на здоров'я людей.

Зменшення озону в стратосфері на 1% викликає збільшення випадків захворювання на рак шкіри на 5%, що супроводжується витратами на лікування.

Проблема забруднення всіх компонентів навколишнього середовища також веде до загострення економічних проблем хоча б тому, що більша частина корисних площ, часто сільськогосподарського призначення (особливо навколо великих міст), зайнята звалищами; на захоронення, знищення та зберігання відходів витрачаються величезні кошти (витрати на ці цілі іноді перевищують витрати на виробництво готової продукції, їх зростання є стримуючим фактором розширення виробництва). Розвиток безвідходних технологій - ідеальний, хоча й важко досяжний шлях вирішення одночасно екологічних та; економічних проблем.

Проблема скорочення земель сільськогосподарського призначення та проблема зниження родючості грунту безпосереднім чином впливають на вирішення проблеми забезпечення населення продуктами харчування, розвитку продуктивності сільськогосподарського виробництва і виходу з кризи економіки. Вирішення цих проблем пов'язано з раціоналізацією природокористування, зокрема, з відведенням земель під будівництво доріг, трубопроводів, з дотриманням встановлених при цьому нормативів. Це дозволить запобігти скорочення земель сільськогосподарського призначення, не обумовлене об'єктивною необхідністю. Вирішення цих проблем пов'язано також з вирішенням Проблеми скорочення відходів, їх знищення, утилізації, запобігання їх утворення.

Погіршення родючості грунту є причиною низьких урожаїв і вимагає рекультивації земель та інших заходів спрямованих на стимулювання природної здатності грунту до відновлення. Ця проблема пов'язана з проблемою забруднення атмосфери. Забруднення атмосфери призводить до кислотних дощів, які, як відомо, роблять значний вплив на окислення грунтового шару землі і зниження його родючості.

Приклади, що ілюструють взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, можна продовжити. Так, криза економіки є гальмом розвитку безвідходних технологій, створення індустрії екологічного призначення (будівництва очисних та інших споруд).

Кризовий фінансовий стан багатьох підприємств гальмує впровадження таких економічних важелів раціоналізації природокористування, як введення плати за використання природних ресурсів, за забруднення компонентів довкілля. Крім того, внаслідок кризового стану економіки у держави немає коштів на надання субсидій та податкових пільг для заохочення екологічно чистих технологій і виробництва.

Стан природокористування на планеті передбачає необхідність вирішення наступних питань: -

чи дозволяє стан навколишнього середовища в регіоні розвивати те чи інше виробництво, якщо воно призведе до перевищення гранично допустимого забруднення ; -

чи повинні бути змінені темпи зростання економіки у зв'язку з обмеженням деяких ресурсів;

чи слід обмежити споживання деяких природних ресурсів в інтересах нащадків; -

наскільки серйозно впливає забруднення навколишнього середовища і витрати на її запобігання на подальший розвиток економіки і чи повинно це викликати перегляд національних і міжнародних цілей її розвитку; -

які основні стратегічні шляхи вирішення економічних і екологічних проблем одночасно; -

які можливості розвідки природних ресурсів і як впливають НТП на цей процес; -

які можливості заміни традиційних видів палива, енергії та інших природних ресурсів нетрадиційними тощо;

чи відповідають наявні на планеті (у країні, регіоні) природні ресурси, їх геологічне положення і стан цілями бажаним темпами економічного розвитку.

У розвинених країнах значна частина цих проблем вже зараз вирішується шляхом розвитку безвідходних технологій. У тому випадку, коли стратегічного рішення цих проблем поки не існує, йдуть на обмеження або відмова від споживання тих чи інших товарів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " II Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем "
 1. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  Встановлено взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні
 2. ВСТУП
  На рубежі другого і третього тисячоліть людство вступило у фазу переходу до нової цивілізації. Невід'ємною частиною нового мислення стає концепція сталого соціально-економічного розвитку, тобто більш гармонійної взаємодії соціальних систем з навколишнім середовищем, що відповідає поточним потребам людства і забезпечує збереження якості природно-ресурсного потенціалу
 3. § 4. Кримінальне право в системі інших галузей
  Відомий постулат, що будь-яке посягання на охоронювані законом соціальні блага представляє для суспільства небезпеку. Разом з тим зрозуміло інше: ступінь цієї небезпеки може бути різною, в зв'язку з чим різняться і методи захисту. Таким чином, з'ясування, заходи впливу якій галузі права застосовні до даного правопорушника, залежить від сфери суспільних відносин, яким заподіюється
 4. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  Первісне суспільство. Влада в первісному суспільстві, організація та форми її здійснення. Перехід від присвоює до виробляє економіці («неолітична революція») як фактор соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку.
 5. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  Соціальні норми первісного суспільства. Регулятивна роль міфів, обрядів, ритуалів. Перехід від мононорм присвоює економіки до правових і моральних норм виробляє економіки. Закономірності виникнення права. Його ознаки. Функції права в ранньокласових суспільствах. Общесоциальное і класове в змісті права. Право як основа і засіб здійснення державної влади в
 6. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  Поняття пристрої государ-ства. Форма правління. Поділ та об'єднання влади, функцій і праці з державного управління. Законодавча, виконавча, судова влади. «Четверта» влада - засоби масової інформації. Влада голови держави. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій. Політичний режим. Види політичних режимів. Після того як
 7. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  Поняття, зміст і ознаки функції держави. Общесоциальное, класове і національне у функціях держави. «Вічні питання» життя суспільства і функції держави. Еволюція функцій держави. Класифікація функцій. Структура держави, що забезпечує виконання функцій. Система органів держави. Державний апарат. Бюрократія і функції держави. Функції держави,
 8. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  Поняття і структура політичної системи. Види політичних систем. Держава та інші елементи політичної системи. Держава і партії. «Партійне» державу. Держава і профспілки. Держава і церква. Держава і самоврядування. Попередні глави були присвячені характеристикам власне держави як соціального інституту - його призначенням, пристрою, функціям. Але в
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 10. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  Система права і правові системи. Структура права. Система права і система законодав-ства. Публічне і приватне право. Матеріальне і процесуальне право. Міжнародне право. Розуміння права як системи правових норм, наділених характеристиками, ознаками, розглянутими у попередній темі, дозволяє виділити і такі риси права в цілому, як його системність і структурність. Вивчення системи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua