Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 6. Самофінансування корпорацій

Самофінансування - четверта, ще більш висока стадія

розвитку народного господарства - означає забезпечення діяльності

корпорації та її розширення за рахунок власних коштів.

Розширення виробництва - закономірність суспільного раз-

витія. Коли рівень розвитку суспільства невисокий і відповідно

невеликий рівень добробуту акціонерів, корпорація значитель-

ную частину своїх коштів використовує все ж на споживання. Інвес-

тиции у власне виробництво, якщо й мають місце, далеко не

покривають витрати, пов'язані з розширенням виробництва. Поетів-

того використання банківських кредитів стає правилом.

Надалі в інвестиційних процесах корпорацій від-

ходить докорінна зміна: вони в основному переходять на самофінан-

сірованіе. 06 це свідчить досвід західних країн, далеко

що пішли в промисловому розвитку. У 1929 р. американські кор-

пораціі реінвестували 20% своїх прибутків, в 1950 р. - 70%, в

даний час цей відсоток ще вищий. (* 1) Існує багато причин,

визначальних настільки високий рівень самофінансування корпора-

ций, але незаперечним залишається той факт, що корпорації стають

все більш і більш незалежними в економічному плані, навіть у

відношенні капіталоутворення. У міру розвитку корпорації пе-

РЕСТАВ полювати за заощадженнями на ринку капіталу. Це приво-

дит до зменшення ролі інвестиційних банків. Давно існую-

щее переконання, що той, хто контролює грошовий ринок, кредит,

контролює корпорації і має вирішальну владу, буде стано-

витися все менш справедливим.

(** 1) Див: Лернер М. Розвиток цивілізації в Америці. Т. 1. М., 1992. С. 368.

!! 184

Все більш повне самофінансування різних сторін діяль-

ності корпорацій неухильно сприятиме збільшенню

масиву корпоративних норм. Проте вже й зараз частина корпора-

тивного права, регулююча питання про розподіл прибутку,

є однією з найбільш значних і об'ємних. Підприємства

видають в цій області такі корпоративні акти, як Положення

про розподіл (використанні) прибутку, Положення про фонди і

резервах та ін У корпоративних актах називаються фонди, образу-

емие на підприємстві.

В якості таких можуть бути облігаційними-

ний фонд, фонд розподіленою прибутку, фонд виробничого.

Розвитку, фонд розвитку персоналу, фонд соціально-страхового

забезпечення, фонд участі персоналу в прибутках корпорації, ре-

резервний фонд та ін

Фонд розвитку виробництва формується за рахунок чистого при-

були,. що залишається після формування облігаційного фонду і

фонду розподіленою прибутку. У корпоративному акті може бути

в загальному вигляді позначена і мета його створення, припустимо, забезпечення

перспективи виробничо-господарського розвитку корпорації,

зростання прибутковості та підвищення-котирування її акцій, забезпечення

конкурентоспроможності товарів (послуг) та ін Аж ніяк не зайвим

виявляється чітке закріплення напрямків використання цього

фонду, що дозволяє запобігти зловживанням менеджерів,

пов'язані з використанням коштів фонду, і ефективно осущес-

твлять акціонерами контроль. Кошти фонду розвитку виробництв-

ва можуть спрямовуватися на:

фінансування витрат по технічному переозброєнню, ре-

конструкції і розширенню діючих виробництв і освоєнню

нових;

фінансування витрат з підготовки та освоєння нової і

модернізованої продукції (послуг), фінансування изготовле-

ня дослідних зразків і освоєння прогресивних технологій;

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських

і проектних робіт, фінансування витрат на придбання обору -

нання, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей для

таких робіт;

природоохоронні заходи;

будівництво або придбання в інших суб'єктів будівель,

споруд чи іншого майна виробничо-технічного

характеру

та інші.

Дуже важливо в корпоративному акті детально розписати і по-

рядок утворення фондів, і, зокрема, фонду розвитку вироб-

!! 185

ництва, оскільки на практиці значна кількість суперечок

акціонерів з корпорацією пов'язано саме з тим, що не всі з них

згодні зменшувати фонд розподіленою прибутку заради збільшення

фонду розвитку виробництва. Можливо, для того щоб упередити

ці суперечки або знизити їх напруження, в корпоративному акті слід було

б вказати той мінімум у відсотках, який би спрямовувався в

цей фонд.

Питання про утворення фонду розвитку виробництва є

не тільки дуже важливим, але і складним. Ось чому загальні збори

корпорації може визначати лише завдання (поточні, перспектив-

ниє) по виробничому розвитку. Конкретну ж опрацювання

питань повинні вести фахівці, менеджери, які потім

дають свої пропозиції правлінню, від імені якого генеральний

директор представляє їх раді директорів. Пропозиції не до-

лжни бути умоглядними, а зобов'язані включати бізнес-план, тих-

нико-економічне обгрунтування витрачання коштів, аналітичних,

кую інформацію, експертні висновки, що підтверджують целесо-

образність і ефективність пропонованих напрямків витратою-

ня прибутку підприємства.

Рішення ради директорів з питання освіти і витр-

нання коштів фондів і резервів підприємства виноситься їм на

загальні збори акціонерів.

Передбачається, що кошти кожного фонду можуть розходитися-

тися строго за цільовим призначенням. Але життя часто вносить свої

корективи і виникають ситуації, коли для здійснення якого-

або заходи потрібні позикові кошти. Логічніше при цьому

використовувати тимчасово вільні кошти, але передбачені за

іншому фонду, однак лише за умови забезпечення своєчасного

ного відшкодування тимчасово запозичених коштів. В іншому

випадку може виникнути фінансовий хаос і пропаде всякий сенс

Положення про фонди і резервах, прийнятого в корпорації. Рішення

про тимчасове запозиченні коштів фондів має прийматися

радою директорів корпорації.

Контроль за використанням коштів фондів і резервів кор-

пораціі здійснюють у межах своєї компетенції рада дирек-

торів і ревізійна комісія. У річному звіті повинні в орга-

тельном порядку міститися дані про витрачання коштів фон-

дов і резервів за минулий фінансовий рік, і якщо загальні збори

затверджує його, то це означає схвалення акціонерами того, як

здійснювалося витрачання коштів фондів у звітному році. Саме

таким чином з їх боку проводиться контроль за фінансовою

сферою діяльності корпорації.

!! 186

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 6. Самофінансування корпорацій"
 1. ? 1. Фінанси корпорацій
  самофінансування. Треба відзначити, що самофінансування - це добре і свідомо нами забута в недавньому минулому форма фінансово-господарської діяльності підприємств. Вона відрізняється надійністю, ефективністю. Актив-но самофінансування використовувалося в період НЕПу, зміст якого можна охарактеризувати як розширення самостійності та иници-Атів підприємств у справі розпорядження
 2. 5. Корпоративні правовідносини
  корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
 3. Глава 13. Управління корпорацією
  корпорацією
 4. Глава 4. Основні види корпорацій
  корпорацій
 5. Глава 12. Цінні папери корпорацій
  корпорацій
 6. Глава 14. Застосування праці в корпорації
  корпорації
 7. Глава 15. Договірна робота в корпорації
  корпорації
 8. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 9. Глава 3. Корпорації в континентальній системі права
  Глава 3. Корпорації в континентальній системі
 10. Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
  корпорацій і корпоративного
 11. Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
  Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи
 12. ? 1. Ознаки корпорації
  корпорації в основному со-впадає з поняттям юридичної особи. Тому корпорацію можна визначити як колективне утворення, організацію, визнану правом юридичною особою, засновану на об'єднаних капіталах і здійснювати будь-яку соціально-корисну діяльність. Проаналізуємо корпорацію за ознаками, зазначеним у даному визначенні. По-перше, корпорація не є
 13. 33. Оподаткування суб'єктів ЗЕД
  самофінансування суб'єктів ЗЕД та з метою без-дефіцитності платіжного балансу України; гарантування державою стабільності кількості видів і розміру податків на термін не менше 5 років; заборону встановлювати інші податки, крім затверджених Верховною Радою України ; ставки податків є однаковими для всіх суб'єктів ЗЕД та визначаються за товарною ознакою: для одного і того ж товару
 14. 1. Корпорації в стародавньому світі
  корпорації. Відповідно до першої з них, найбільш поширеною-ненной, корпорації виникли порівняно недавно - в XIV - XVII ст. - І причиною тому були економічні зміни, що відбулися в той період: розвиток торгівлі, морської справи та ін Прихильники іншої точки зору стверджують, що витоки розвитку корпорацій треба шукати в Древ-ньому Римі: громадяни, які зуміли створити державний
 15. Теорія перша.
  Корпорації Apple виділяє п'ять ключових фаз, кожна з яких закінчується організаційним кризою, а кожна криза може бути подолана тільки через зміну форм управління й організаційної структури компанії.
 16. 1. Некомерційні організації як юридичні особи
  корпорації, побудовані на засадах членства. Однак серед некомерційних організацій частіше зустрічаються юридичні особи, які не є корпораціями. До останніх відносяться фонди, установи та автономні некомерційні
© 2014-2020  ibib.ltd.ua