Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні ) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право ( лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Здача і приймання результату робіт, виконаних за договором будівельного підрядуОрганізовує та здійснює приймання результату виконаних робіт замовник, причому за свій рахунок, якщо інше не передбачено договором. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до здачі результату виконаних за договором робіт, зобов'язаний негайно приступити до його приймання. У передбачених законом або іншими правовими актами випадках у прийманні повинні брати участь представники державних органів та органів місцевого самоврядування. У разі прострочення передачі або приймання результату роботи сторона, яка допустила прострочення, несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату роботи (п 2 ст. 705 ЦК).
Здача результату виконаних робіт підрядником і приймання його замовником оформляється актом, підписаним обома сторо-
нами. При відмові однієї із сторін від підписання акта в ньому робиться відмітка про це і акт підписується іншою стороною. Односторонній акт здачі або приймання результату робіт може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови від підписання акта визнані ним обгрунтованими. Замовник має право відмовитися від приймання результату робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником або замовником.
Порядок здачі та приймання результату виконаних робіт передбачається в договорі з урахуванням вимог, які у згадуваному вище Тимчасовому положенні з приймання закінчених будівництвом об'єктів, дія якого поширюється на об'єкти будівництва виробничого та житлово-цивільного призначення всіх форм власності .
Згідно з цим Тимчасовим положенням об'єкт пред'являється підрядником до прийняття після завершення всіх передбачених договором робіт по об'єкту. Приймання закінчених будівництвом об'єктів виробляє замовник або уповноважена інвестором іншу особу. Замовник може залучати до приймання користувача об'єкта (експлуатує організацію), розробників технічної документації, спеціалізовані організації та інших юридичних і фізичних осіб, створюючи в необхідних випадках приймальної комісії.
Прийняття в експлуатацію об'єктів виробничого призначення, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, здійснюється з урахуванням галузевих особливостей, що встановлюються міністерствами Російської Федерації та іншими органами федеральної виконавчої влади за погодженням з Державним комітетом Російської Федерації по будівництву та житлово-комунальному комплексу, державними приймальними комісіями, що призначаються цими органами. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть встановлювати за погодженням із зазначеним Державним комітетом особливості порядку приймання об'єктів на відповідних територіях.
Об'єкти виробничого призначення, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, підлягають прийняттю тільки в тому випадку, коли вони підготовлені до експлуатації та на встановленому обладнанні розпочато випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) в обсязі , передбаченому договором будівельного підряду.
Приймання закінченого будівництвом об'єкта оформляється актом, форма якого (зразок) наведена в Додатку 1 до Тимчасового положення з приймання закінчених будівництвом об'єктів. Акт приймання є підставою для остаточної оплати всіх виконаних підрядником робіт, передбачених договором.
Оплата виконаних підрядником робіт проводиться замовником в розмірі, передбаченому кошторисом, у строки та в порядку, що встановлені законом або договором. За відсутності відповідних вказівок у законі або договорі оплата робіт проводиться після остаточної здачі результату роботи.
Ця форма оплати найбільш прогресивна і вигідна для замовника. У цьому випадку підрядник зацікавлений у кінцевому результаті своєї діяльності, яка знижується або зовсім втрачається при поступовій, поетапної або, наприклад, місячній оплаті фактично зроблених ним робіт. Однак значна вартість і тривалість капітального будівництва вимагає авансування діяльності підрядника, причому він має право вимагати виплати авансу або завдатку тільки у випадках і в розмірі, зазначених у законі або договорі (п. 2 ст. 711ГК). Тому узгоджений сторонами порядок оплати робіт, що враховує їх взаємні інтереси, є важливим засобом ефективної організації їх взаємин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Здача і приймання результату робіт, виконаних за договором будівельного підряду "
 1. 1. Особливості договору підряду на будівництво об'єктів "під ключ"
  здача об'єкта в експлуатацію. Основним обов'язком замовника є надання генеральному підряднику документації, на підставі якої проектується об'єкт: проекти забудови мікрорайонів, кварталів, містобудівних комплексів, селищ і сільських населених пунктів; затверджені техніко-економічні обгрунтування будівництва об'єктів виробничого призначення і великих
 2. 3. Виконання договору підряду
  здача йому результату виконаної роботи. Підрядник виконує передбачені договором роботи за свій ризик. У зв'язку з цим у ст. 705 ГК спеціально врегульовано питання про розподіл між сторонами ризиків, що виникають в ході виконання договору підряду. Ризик, тобто тягар майнових втрат, покладених на певну особу, що виникли випадково (при відсутності протиправності в діях сторін
 3. 2. Поняття договору будівельного підряду
  прийманні закінчених будівництвом об'ектов3. Сторони договору будівельного підряду називаються замовник і підрядник. Законом про інвестиційну діяльність значно розширено коло можливих учасників даного договору. Якщо раніше встановлювалося, що його сторонами можуть бути тільки організації (див. ст. 368 ЦК РРФСР 1964 р.), то в даний час ними можуть бути і громадяни-підприємці. В
 4. 4. Умови договору будівельного підряду
  здача результату виконаної роботи спочатку по етапах, а потім в цілому по об'єкту будівництва . У договорі будівельного підряду, як правило, передбачаються гарантійні зобов'язання підрядника на збудовані будівлі та споруди або виконані комплекси робіт. Під гарантіями виконавця (підрядника) у даному випадку розуміється його обов'язок за свій рахунок усунути недоробки і дефекти,
 5. 2. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду і їх виконання
  приймання будівельно-монтажних робіт, здати замовнику у передбачений договором строк закінчений будівництвом об'єкт і забезпечити досягнення зазначених у технічній документації показників об'єкту будівництва, в тому числі таких, як виробнича потужність підприємства. Як і обов'язки підрядника, обов'язки замовника визначаються викладеними вище умовами договору, а також
 6. 1. Елементи і зміст договору на виконання проектно-вишукувальних робіт
  приймання документації, майнова відповідальність сторін за порушення умов договору, інші істотні умови, що забезпечують інтереси сторін. Як зазначалося вище, визначення умов договору законом віднесено до компетенції сторін, але вони не повинні суперечити чинному законодавству. Так, в силу п. 1 ст. 6 Закону про інвестиційну діяльність сторони зобов'язані дотримуватися норм і
 7. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  результати інтелектуальної діяльності, які вимагають реєстрації або видачі патенту або свідоцтва в Російській Федерації; по спорах про визнання недійсними записів у державні реєстри (регістри, кадастри), вироблених компетентним органом Російської Федерації, провідним такий реєстр ( регістр, кадастр); по спорах, пов'язаних з установою, ліквідацією або реєстрацією на
 8. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  прийманні, але можуть виявлятися в процесі його використання, зберігання, обробки, експлуатації і т.п. Іноді гарантія надається не на календарний строк, а іншими способами, наприклад, на кілометраж пробігу легкового автомобіля. Початок перебігу гарантійного терміну в залежності від виду договору або специфіки його об'єкта приурочується до моменту отримання товару покупцем, дню введення виробу в
 9. § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
  результатів діяльності (робіт, послуг) і тим самим виражає єдність майнового обороту і динаміку майнових відносин. На відміну від правовідносин власності, що фіксують статітку - привласнення матеріальних благ певному суб'єкту, зобов'язання за своїм економічним змістом виступають як спосіб переміщення вже присвоєного майна. Право власності є
 10. Принцип належного виконання. Реальне виконання.
  результату роботи, можлива також оплата кожного окремого етапу, авансування, але якщо угодою сторін спосіб виконання обов'язку з розрахунками не визначений, то застосовується правило, встановлене п. 1 ст. 711 ГК РФ: замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі результатів роботи. Водночас виконання окремих видів договірних зобов'язань може бути