Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Елементи і зміст договору на виконання проектно-вишукувальних робітСторонами договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт є замовник і підрядник (проектувальник, розвідувач). В якості них можуть виступати ті ж особи, що й за договором будівельного підряду. Однак замовником може виступати і підрядник за згаданим договором у тих випадках, коли обов'язок з розробки відповідної технічної документації лежить на ньому, а у нього немає можливості виконати таку роботу самостійно.
У відносинах з проектування та вишукувань для капітального будівництва, особливо в умовах наявності значної кількості проектних та вишукувальних організацій, проектувальників і дослідників - індивідуальних підприємців важливе значення набуває захист замовників від виготовлення неякісної проектно-кошторисної документації. Досягненню цієї мети служить інститут ліцензування - видача дозволів (ліцензій) на виконання спеціальних видів робіт, що вимагають відповідної атестації виконавця. Перелік таких видів робіт та порядок видачі ліцензій визначається законодавством (п. 2 ст. 6 Закону про інвестиційну діяльність).
Для договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт, як і для договору будівельного підряду, характерна система генерального підряду: договір на виконання всього комплексу проектних та вишукувальних робіт укладається замовником з провідною проектною організацією - генеральним підрядником, який для виконання окремих видів проектних та вишукувальних робіт, розділів і частин технічної документації укладає субпідрядні договори зі спеціалізованими проектними та дослідницькими організаціями. На виконання окремих видів робіт, розділів або частин технічної документації замовник має право за згодою підрядника укладати прямі договори.
Предметом договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт є результат роботи підрядника (проектувальника, дослідника). Для проектних організацій - це виготовлена за завданням замовника (генерального проектувальника) проектно-кошторисна документація (її частину, розділ), необхідна для здійснення будівельно-монтажних робіт, а для вишукувальних організацій - отримані за завданням замовника (ге-
мінерального проектувальника) матеріали, необхідні для правильного і економічно доцільного вирішення основних питань проектування (виготовлення проектно-кошторисної документації), будівництва та експлуатації підприємств, будівель і споруд.
Завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання технічної документації, звичайно розробляються замовником та передаються ним підрядчику. Але завдання на виконання проектних робіт може бути за дорученням замовника підготовлено та підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником. Відступити від вимог, що містяться у завданні на проектування та інших вихідних даних, підрядник має право тільки за згодою замовника (ст. 759 ЦК).
У договорі підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт зазначаються предмет договору (найменування проектної документації, вимоги до її якості і технічному рівню), склад і зміст проектно-кошторисної документації, термін дії договору, терміни розробки та етапи видачі документації, ціна, порядок здачі та приймання документації, майнова відповідальність сторін за порушення умов договору, інші істотні умови, що забезпечують інтереси сторін.
Як зазначалося вище, визначення умов договору законом віднесено до компетенції сторін, але вони не повинні суперечити чинному законодавству. Так, в силу п. 1 ст. 6 Закону про інвестиційну діяльність сторони зобов'язані дотримуватися норм і стандартів, порядок встановлення яких визначається законодавством. Тому, наприклад, визначаючи склад і зміст підлягає розробці проектно-кошторисної документації, сторони зобов'язані керуватися вимогами санітарно-ги-гігієнічних, екологічних та інших норм, встановлених законодавством, дотримуватися єдині правила оформлення документації і т. д.
Ціна на що підлягає розробці технічну документацію обумовлюється при укладенні договору. В її встановленні беруть участь замовник та підрядник (проектувальник, розвідувач) незалежно від того, на якій формі власності грунтується їх діяльність. Перевищення витрат у порівнянні з обумовленої договором ціною, допущене підрядником без узгодження з замовником, компенсується проектувальником, дослідником за рахунок власних коштів.
Умови договору зберігають силу на весь термін дії договору. У випадках, коли після його укладення законодавством
встановлюються умови, що погіршують становище сторін, договір може бути змінений (п. 2 ст. 7 Закону про інвестиційну діяльність).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Елементи і зміст договору на виконання проектно-вишукувальних робіт "
 1. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  елементом, в тому числі у випадках, коли об'єкт цивільних прав перебуває за кордоном, визначається на підставі міжнародних договорів РФ, ГК РФ, інших законів та звичаїв, що визнаються в РФ. Якщо відповідно до ГК РФ неможливо визначити право, що підлягає застосуванню, застосовується право країни, з якою цивільно - правове відношення, ускладнене іноземним елементом, найбільш тісно
 2. 1. Права та обов'язки учасників зобов'язання найму житлового приміщення
  елементи права розпорядження, наприклад право обміну найнятого приміщення, здачі його вподнаем та ін Це відноситься і до комерційного, і до соціального найму. У сукупності правомочності володіння і користування найнятим жилим приміщенням (з урахуванням елементів права розпорядження) нерідко називають правом на житлову площу. Право на житлову площу по своїй суті є що виник з договору найму
 3. 1. Поняття договору підряду
  змісту і невіддільні від його особистості, будь то концерт видатного музиканта, діяльність повіреного або перевезення вантажу. Договір підряду, незважаючи на зовнішню схожість, має також суттєві відмінності від трудового договору. Насамперед, підрядник згідно ст. 704 і 705 ГК виконує роботу за свій ризик і, якщо інше не передбачено договором підряду, власним коштом, тобто зі своїх
 4. 2. Проектування та вишукування для капітального будівництва
  зміст робіт по об'єкту будівництва, а також інші вимоги до цих робіт вимоги. Проектно-кошторисна документація - це матеріали, підготовлені в результаті розробки технічної документації та кошторису на об'єкт будівництва. Будівництво без наявності проект-но-кошторисної документації не допускається. Проектування може здійснюватися в одну або дві стадії. При проектуванні в
 5. 5. Зміна, розірвання договору та майнова відповідальність за порушення його умов
  змісту договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт може мати місце при внесенні замовником змін в технічну документацію за умови, що викликані цим додаткові роботи за вартістю перевищують десять відсотків зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва. У цьому випадку складається узгоджена сторонами додатковий кошторис. Замовник (інвестор) має право в
 6. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  елемента, складових концепцію змагальності в новому Кодексі: активна діяльність що у справі осіб з відстоювання своєї позиції в арбітражному процесі і активність суду з управління та керівництва процесом. Необхідним доповненням змагального початку служить правило audiatur et altera pars, тобто «в суді повинні бути вислухані обидві сторони». Право бути вислуханим судом
 7. 1. Контракти
  договорів не пов'язане з тими обмеженнями, які виникають у відносинах роботодавця - правовласника комерційної таємниці з працівниками на підставі законодавства про працю. Як правило, компанія - правовласник вимагає від відвідувачів і консультантів підписати договір, який зобов'язує їх дотримуватися конфіденційності щодо будь-якої інформації, що має комерційну цінність, яка може
 8. Б. Промислові зразки
  елементів. Країни - учасниці Угоди можуть не поширювати охорону на зразки, створення яких продиктовано виключно технічними міркуваннями або міркуваннями функціональності ". Остання пропозиція вказує на відмінність між промисловим зразком і корисною моделлю. У більшості країн відмовляють в охороні елементів промислового зразка, яка зазвичай надається
 9. 3. Об'єкти авторського права
  елемента, як наявність творчого результату, необхідного для охорони авторським правом. Відповідно до Бернської конвенції "охорона, що надається з цією Конвенцією, не поширюється на повідомлення про новини дня або на повідомлення про різні події, що мають характер простої прес-інформації ". Об'єктом авторського права є не тільки твір у Цілому, а й
 10. § 1. Правова природа правомочності вимоги
  елемента суб'єктивного цивільного права як міри можливої поведінки уповноваженої особи, хоча здійснюється діями не уповноваженої, а зобов'язаної. У зв'язку з цим Є.Я. Мотовіловкер, піддаючи критиці традиційне визначення суб'єктивного цивільного права як міри можливої поведінки його носія, запропонував виключити з визначення вказівку на поведінку уповноваженої і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua