Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Висновок і виконання договору на виконання проектно-вишукувальних робітРоботи за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт можуть фінансуватися за рахунок тих же коштів, що й роботи за договором будівельного підряду. .
Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт полягає на розсуд сторін, їх взаємною згодою (ст. 7 Закону про інвестиційну діяльність). Які-небудь "планові підстави" або "планові передумови", обов'язкові для обох сторін, відсутні. Договір може укладатися на виконання як всього комплексу робіт, так і окремих їх етапів, частин, розділів. Порядок укладення договору на виконання проектних та вишукувальних робіт не визначений. При його укладанні сторони керуються загальними положеннями про укладення договору.
Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт укладається у письмовій формі. Обов'язкова для сторін форма такого договору відсутня. Сторони вправі скласти договір по довільно розробленої ними самими формі. При цьому вони можуть використовувати форму договору будівельного підряду, наведену в згаданому вище Керівництві зі складання договору підряду на будівництво в Російській Федерації (враховуючи особливості договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт).
Основний обов'язок підрядника (проектувальника, дослідника) - виконання передбачених договором робіт у встановлений ним термін і відповідно до завдання на проектування та іншими вихідними даними, з дотриманням обов'язкових для нього вимог нормативно-технічних документів з питань проектування, у тому числі будівельних норм і правил, норм технологічного проектування, стандартів і технічних умов на будівельні матеріали, деталі і конструкції тощо
До обов'язків підрядника відносяться також:
1. узгодження готової технічної документації із замовником, а при необхідності разом з замовником узгодження її з компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування;
2. проведення захисту виконаної технічної документації в яка каже її інстанції;
- внесення на вимогу яка каже інстанції та у встановлені нею строки змін до представлену на затвердження технічну документацію без додаткової оплати, якщо вимоги яка каже інстанції не суперечать завданням на проектування ;
- внесення без оплати і в строки за погодженням із замовником змін до виконану технічну документацію, пов'язаних з виправленням допущених у ній помилок, та ін
Виконану технічну документацію підрядник має право передавати третім особам тільки за згодою замовника.
Основний обов'язок замовника - прийняти розроблену підрядником (проектувальником, дослідником) відповідно до умов договору технічну документацію та оплатити її.
Замовник також зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором:
1. використовувати технічну документацію лише на цілі, передбачені договором, не передавати її третім особам і не розголошувати містяться в ній дані без згоди підрядника;
- надавати підряднику сприяння у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах , передбачених у договорі;
1. брати участь разом з підрядником у погодженні готової технічної документації з відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування;
2. відшкодувати підрядникові додаткові витрати, викликані зміною вихідних даних для виконання проектних та вишукувальних робіт внаслідок обставин, не залежних від підрядчика;
3. залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника третьою особою у зв'язку з недоліками складеної технічної документації або виконаних пошукових робіт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Висновок і виконання договору на виконання проектно-вишукувальних робіт "
 1. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи з економічним суперечкам і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої еко-номічного діяльності, сучастіем іноземних органі-зацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку-кую та іншу економічну діяльність (далі - іноземних-ві особи), в
 2. 1. Контракти
  Висновку з працівниками контрактів, що зобов'язують їх зберігати комерційну таємницю, саме по собі недостатньо. Детальна система заходів з його охорони повинна також включати в себе певні обов'язки, дотримання яких вимагається від відвідувачів, консультантів, контрагентів, клієнтів і т. Д. Підписання ними спеціальних договорів не пов'язане з тими обмеженнями, які виникають у відносинах
 3. 2. Система зобов'язального права
  Як сукупність цивільно-правових норм, що регулюють майновий оборот, зобов'язальне право становить певну систему цивільно-правових інститутів, яка відображатиме як загальні категорії, службовці цивільно-правовому оформленню всякого товарообміну, так і його різні , конкретні цивільно-правові форми. Відповідно цьому воно підрозділяється на Загальну і Особливу частини Загальна частина
 4. 2. Проектування та вишукування для капітального будівництва
  Проектування для капітального будівництва - процес створення проекту об'єкта капітального будівництва, є однією із стадій інвестиційного процесу в галузі капітального будівництва. Вишукування для капітального будівництва - процес підготовки (в ході комплексного вивчення природних умов району, майданчики, ділянки, траси проектованого будівництва, місцевих будівельних
 5. 1. Поняття державного контракту на виконання підрядних робіт для державних потреб
  За державним контрактом на виконання підрядних робіт для державних потреб (далі - державний контракт) підрядник зобов'язується виконати будівельні, проектні та інші пов'язані з будівництвом і ремонтом об'єктів виробничого та невиробничого характеру роботи і передати їх державному замовнику, а державний замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та
 6. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі -продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 7. 1. Поняття договору підряду
  За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і оплатити його (ст. 702 ЦК). Договір підряду є двостороннім, консенсуальним і оплатним. На відміну від відплатних договорів про передачу майна у власність (інше речове право) або
 8. 2. Поняття договору будівельного підряду
  За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну (п . 1 ст. 740 ЦК). Регулюванню зазначених підрядних відносин присвячений § 3 гл. 37 ГК
 9. 1. Елементи і зміст договору на виконання проектно-вишукувальних робіт
  Сторонами договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт є замовник і підрядник (проектувальник, розвідувач). В якості них можуть виступати ті ж особи, що й за договором будівельного підряду. Однак замовником може виступати і підрядник за згаданим договором у тих випадках, коли обов'язок по розробці відповідної технічної документації лежить на ньому, а у нього
 10. 3. судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Принцип диспозитивності. Основним рушійним початком арбітражного судочинства служить ініціатива що у справі осіб . Відповідно З принципом диспозитивності цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять з однієї стадії процесу в іншу і припиняються під впливом, головним чином, що у справі осіб. Принцип диспозитивності арбітражного