Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

2. Система Особливої частини кримінального законодавстваСистемою Особливої частини кримінального законодавства називається порядок об'єднання злочинів у певні групи, розділи і розташування за найбільш суттєвими їх ознаками.
Побудова певної системи правових норм - це питання невласне технічне. Система законодавства обумовлюється політичним та економічним ладом суспільства, рівнем розвитку науки та культури у цьому суспільстві, завданнями, що ставляться перед законом. Класично Особлива частина кримінального законодавства у ХУШ-ХІХ ст. (наприклад, у кримінальному Кодексі Франції 1810 р.) поділялась на два великі розділи: 1) злочини проти публічних інтересів і 2) злочини проти приватних осіб.
Найбільш поширеною є побудова системи Особливої частини кримінального законодавства за ознаками родового об'єкта посягання. Певну групу, розділу утворюють злочини, що посягають на один і той самий родовий об'єкт. Порядок розташування злочинів в одній групі (розділі) визначається їх тяжкістю. Деякі розділи чинного Кримінального кодексу України побудовані за ступенем збільшення тяжкості віднесених до розділу злочинів (розділ IV), а деякі розділи - за ступенем зменшення тяжкості злочинів (розділ II).
Розташування у певному порядку розділів Особливої частини, тобто поставлення розділів на певне місце у системі Особливої частини, залежить від оцінки законодавцем тяжкості віднесених до розділів злочинів і важливістю боротьби з ними. Як правило, на перше місце ставляться злочини проти держави. Уже у Соборному Укладенні царя Олексія Михайловича 1649 р. на першому місці були злочини проти релігії, а на другому - злочини проти царя. У чинному Кримінальному кодексі України на першому місці - злочини проти основ національної безпеки України.
Це не зовсім наукова і демократична побудова системи Особливої' частини Кримінального кодексу, оскільки вона не відповідає цивілізації та рівню культури розвитку суспільства, оскільки вона не визнає особу найбільшою суспільною цінністю серед усіх суспільно-державних інституцій.
Правильною є, наприклад, система Особливої частини Кримінального кодексу Росії, що був прийнятий Державною Думою 24 травня 1996 р., схвалений Радою Федерації 5 червня 1996 р. і введений в дію з 1 січня 1997 р., в якому на перше місце поставлені злочини проти особи. Першою статтею Особливої частини цього кодексу є ст. 105, яка передбачає відповідальність за умисне вбивство. Цим самим Кримінальний кодекс Росії визнає особу найбільшою суспільною цінністю і визнає життя людини найважливішим об'єктом кримінально-правової охорони. В Кримінальному кодексі України злочини проти особи поставлені на друге місце. Це невдала і необгрунтована система Особливої частини Кримінального кодексу України.
Система Особливої частини чинного Кримінального кодексу України має таку структуру:
Розділ І. Злочини проти основ національної безпеки України.
Розділ II. Злочини проти життя та здоров'я особи.
Розділ III. Злочини проти волі, честі та гідності особи.
Розділ IV. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Розділ V. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Розділ VI. Злочини проти власності.
Розділ VII. Злочини у сфері господарської діяльності.
Розділ VIII. Злочини проти довкілля.
Розділ IX. Злочини проти громадської безпеки.
Розділ X. Злочини проти безпеки виробництва.
Розділ XI. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Розділ XII. Злочини проти громадського порядку та моральності.
Розділ XIII. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.
Розділ XIV. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Розділ XV. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.
Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж.
Розділ XVII. Злочини у сфері службової діяльності.
Розділ XVIII. Злочини проти правосуддя.
Розділ XIX. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби.
Розділ XX. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Система кримінального законодавства повинна будуватися на грунті наукової класифікації об'єктів кримінально-правової охорони у такий спосіб, щоб злочини були віднесені до певного розділу суворо за ознаками їх родових об'єктів.
Пропозиції щодо вдосконалення системи Особливої частини Кримінального кодексу України викликаються тим, що система Особливої частини має неперебільшене пізнавальне і практичне значення. Властивості та особливості цієї системи (розташування в ній норм, кількість складів злочинів, використання формулювань при конструюванні діянь, різноманітність санкцій тощо) мають значення для викриття суспільної сутності злочину, для застосування закону практичними працівниками, для вивчення його у вищих юридичних навчальних закладах, а також для виховного впливу на громадян.
Створити науково обґрунтовану систему кримінального законодавства - важливе завдання.
Удосконалена система кримінального закону дає можливість:
1) легко знайти певну норму;
2) зрозуміти її суспільно-політичний та юридичний зміст, її призначення;
3) правильно оцінити небезпечність цього злочину;
4) правильно застосувати кримінальний закон (кваліфікувати злочин).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Система Особливої частини кримінального законодавства"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  системі правового регулювання управлінських відносин. Саме виправленню такого становища має сприяти запровадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного
 2. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  систем протиракетної оборони 1972 року «сторони зобов'язуються продовжити активні переговори про обмеження стратегічних наступальних озброєнь» (ст. XI). Саме укладання міжнародного договору - це складний процес, що складається з ряду послідовних стадій. Юридична сутність цього процесу в більшості випадків полягає в практичному становленні договірної норми міжнародного права, формуванні угоди між
 3. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  системи. Не вироблена і єдина термінологія стосовно її найменування, але найбільш поширеними в науковій літературі є такі найменування, як «право війни», «міжнародне воєнне право», «закони і звичаї війни», «право збройних конфліктів» і «міжнародне гуманітарне право». Серед учених, які віддають перевагу «праву війни», Ф.Ф. Мартене, котрий дійшов висновку, що: «Право війни в об'єктивному значенні
 4. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
  системі науки називається методикою розслідування окремих видів злочинів. Бажаючи надати системі науки єдності, деякі автори пропонували називати цей розділ криміналістичною методикою, аналогічно криміналістичній техніці та криміналістичній тактиці. Методика розслідування злочинів може розглядатися у двох аспектах. По-перше, це сам процес розслідування злочинів як специфічна діяльність
 5. 1. Поняття Особливої частини кримінального законодавства
  система підпорядкованих норм, яка передбачає вичерпний перелік злочинів та покарань за них. Норми Особливої частини містять повний обсяг ознак усіх складів злочинів, а також вид та міру покарання за ці злочини. Курс науки Особливої частини кримінального права вивчає: 1. Кримінальне законодавство України. 2. Зміст окремих кримінально-правових норм, ознаки певних складів злочинів. 3. Покарання за
 6. Поняття екологічного права України
  система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси підхо-дили аж до Києва.
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
  системи органів управ-ління, методів останнього, з урахуванням потреб ринку. Треба постійно пам'ятати, що багато екологічних відносин не підпадають під ринкові відносини. Однак екологічному праву, властиві правила правового регулювання відповідних видів екологічних відносин за принципами юридичної рівності сторін. Це має місце, наприклад, у договірних відносинах, пов'язаних з використанням
 8. Поняття і особливості принципів екологічного права
  системи органів управління, методів останнього, з урахуванням потреб ринку. Треба постійно пам'ятати, що багато екологічних відносин не підпадають під ринкові відносини. Однак екологічному праву, властиві правила правового регулювання відповідних видів екологічних відносин за принципами юридичної рівності сторін. Це має місце, наприклад, у договірних відносинах, пов'язаних з використанням
 9. Поняття екологічного права України
  система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву "лісної землі", ліси підходили аж до Києва.
 10. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  системе административного права // Государ ство и право. - 1998. - № 3. 22. Вельский К.С. О предмете и системе административного права // Государство и право. - 1998. - № 10. 23. Била Л.Р. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства: Дис. ... к. ю. н. - Одес са, 1995. 24. Била Л.Р. Правовой статус доминирующей фирмы // Юриди ческий вестник. - 1995. - № 1. 25.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua