Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

2. Система Особливої частини (ОЧ) кримінального права.


Норми ОЧ розташовані у окремих розділах Кодексу за певною системою та у певній послідовності. Ця система має такий вигляд: Розділи: І.Злочини (З.) проти основ національної безпеки Укр. II.З. проти життя та здоров'я особи. III.З. проти волі, честі та гідності особи. IV.З. проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. V.З. проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. VI.З. проти власності. VII.З. у сфері господарської діяльності. VIII.З. проти довкілля. IX.З. проти громадської безпеки. X.З. проти безпеки виробництва. XI.З. проти безпеки руху та експлуатації транспорту. XII.З. проти громадського порядку та моральності. XIII.З. у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші З. проти здоров'я населення. XIV.З. у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. XV.З. проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. XVI.З. у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж. XVII.З. у сфері службової діяльності. XVIII.З. проти правосуддя. XIX.З. проти встановленого порядку несення військової служби (військові З.). XX. З. проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Система ОЧ побудована головним чином за родовими об'єктами злочинів. Родовий об'єкт - це певна група (комплекс) суспільних відносин, що відрізняються своєю однорідністю і, отже, певною єдністю. Цій групі суспільних відносин відповідає і певна група однорідних злочинів, які посягають на ці відносини. Найменування відповідних розділів ОЧ КК здебільшого прямо вказують на цей об'єкт. Так, Розділ II об'єднує злочини проти життя і здоров'я особи, тобто безпосередніми об'єктами цих злочинів є життя та здоров'я особи.
Всі норми ОЧ КК за своїм змістом можна поділити на три групи: заборонні, роз'яснювальні та заохочувальні. Переважну більшість становлять заборонні норми, що забороняють певні вчинки людей (злочинна дія або злочинна бездіяльність) під загрозою застосування особливого виду державного примусу -кримінального покарання. Так, у ч.1 ст.115 встановлено, що за вчинення умисного вбивства винному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Заборонні норми за своєю структурою поділяються на диспозиції і санкції. Роз'яснювальні норми пояснюють певні поняття, розкривають зміст термінів, що вживаються у КК.
Так, у примітці 1 до ст.364 роз'яснюється, кого слід вважати службовими особами як суб'єктами службових злочинів. Сутність заохочувальних норм полягає в тому, що за певних умов особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності з урахуванням її посткримінальної поведінки. Так, у ч.З ст.263 зазначено, що звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений ч.1 або 2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини чи вибухові пристрої. Заохочувальні норми мають важливе значення для попередження і припинення відповідних злочинів, стимулювання посткримінальної поведінки, що свідчить про втрату особою суспільної небезпеки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Система Особливої частини (ОЧ) кримінального права."
 1. 2. Система Особливої частини кримінального права
  системою та у певній послідовності. Ця система має такий вигляд: Розділ І. Злочини проти основ національної безпеки України. Розділ II. Злочини проти життя та здоров'я особи. Розділ III. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Розділ IV. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Розділ V. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  системі правового регулювання управлінських відносин. Саме виправленню такого становища має сприяти запровадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного
 3. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  систем протиракетної оборони 1972 року «сторони зобов'язуються продовжити активні переговори про обмеження стратегічних наступальних озброєнь» (ст. XI). Саме укладання міжнародного договору - це складний процес, що складається з ряду послідовних стадій. Юридична сутність цього процесу в більшості випадків полягає в практичному становленні договірної норми міжнародного права, формуванні угоди між
 4. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  системи. Не вироблена і єдина термінологія стосовно її найменування, але найбільш поширеними в науковій літературі є такі найменування, як «право війни», «міжнародне воєнне право», «закони і звичаї війни», «право збройних конфліктів» і «міжнародне гуманітарне право». Серед учених, які віддають перевагу «праву війни», Ф.Ф. Мартене, котрий дійшов висновку, що: «Право війни в об'єктивному значенні
 5. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
  системі науки називається методикою розслідування окремих видів злочинів. Бажаючи надати системі науки єдності, деякі автори пропонували називати цей розділ криміналістичною методикою, аналогічно криміналістичній техніці та криміналістичній тактиці. Методика розслідування злочинів може розглядатися у двох аспектах. По-перше, це сам процес розслідування злочинів як специфічна діяльність
 6. § 2. Окремі методики розслідування різних видів злочинів
  система норм Особливої частини КК. Але очевидним є те, що криміналістичні методики, побудовані тільки на основі кримінально-правової класифікації злочинів, мають здебільшого загальний характер і потребують для свого практичного застосування більш конкретизованих окремих методик. Традиційно у криміналістиці класифікація злочинів будувалася, виходячи з системи кримінального закону, залежно від
 7. § 5. Деякі прийоми інструментального дослідження слідів пам'яті, що використовуються в оперативно-розшуковій та слідчій практиці
  систем спостереження за громадським порядком, дорожнім рухом, виробничими процесами. Комплексне використання сучасних досягнень природознавчих і технічних наук, широке впровадження основних засобів та методів психофізіології, кібернетики та обчислювальної техніки у криміналістиці дозволяють трохи відкрити таємницю ідеального відображення сліду пам'яті, з певним ступенем імовірності судити про
 8. 1. Поняття «Особлива частина кримінального права України» та її значення.
  система покарань, підстави і порядок їх призначення, умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. В Особливій частині формулюються ознаки окремих злочинів із вказівкою на види покарань і межі, в яких вони можуть призначатися. Норми Особливої частини базуються на нормах Загальної частини. Особлива частина КК - це система норм, що встановлюють, які саме конкретні суспільно
 9. 1. Поняття Особливої частини кримінального права та її значення.
  система покарань, підстави і порядок їх призначення, умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. В Особливій частині формулюються ознаки окремих злочинів із вказівкою на види покарань і межі, в яких вони можуть призначатися. Норми Загальної та Особливої частин кримінального права як певні підсистеми Кримінального Кодексу України перебувають у тісній і нерозривній єдності.
 10. 1. Поняття Особливої частини кримінального законодавства
  система підпорядкованих норм, яка передбачає вичерпний перелік злочинів та покарань за них. Норми Особливої частини містять повний обсяг ознак усіх складів злочинів, а також вид та міру покарання за ці злочини. Курс науки Особливої частини кримінального права вивчає: 1. Кримінальне законодавство України. 2. Зміст окремих кримінально-правових норм, ознаки певних складів злочинів. 3. Покарання за
© 2014-2022  ibib.ltd.ua