Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. ЕКОЛОГІЯ / підручник для старших класів школи, М.: Стійкий світ, 2001 - перейти до змісту підручника

Довідковий матеріал

Російська Федерація успадкувала екологічні біди, пов'язані з безхазяйним використанням ресурсів та енергії в СРСР. Населення країни становило всього 6,7% від населення земної кулі, а на його частку припадало 16% світового виробництва електроенергії, 22 - стали, 27 - нафти, 42% - природного газу. Залізної руди в СРСР видобувалося майже в 5 разів більше, ніж у США, і в 5 разів більше випускалося тракторів. На пасовищах паслося в два з гаком рази більше корів, ніж у США, але продукції вони давали менше: середньодобові удої були в 2,5, а прирости - в 4 рази нижче.

При цьому виробництво було не лише ресурсо-і енергоємним, а й брудним. На тисячу доларів вартості національного продукту в СРСР викидалося в атмосферу 19 кг найнебезпечнішого атмосферного забруднювача - оксиду сірки (сірчистого газу), в США - 7, а в Японії - всього 1 кг.

Корисні копалини добувалися з величезними витратами. Так, у Західному Сибіру до 1991 було видобуто 5,5 млрд. т нафти, при цьому розлито 100 млн. т. Нафтовики не просто втратили 2% палива, а викликали екологічні катастрофи в багатьох екосистемах районів нафтовидобутку. При розробці Курської магнітної аномалії був виритий кар'єр глибиною 500 м і довжиною 500 км.

Далеко не настільки сприятливо, як вважалося в часи існування СРСР («наша країна - найбагатша усіма природними ресурсами»), складається в Росії ситуація з забезпеченням сировинними ресурсами. Запаси нафти «вироблені» більш, ніж наполовину, що здорожує видобуток цього найважливішого енергоносія.

У два рази знизився видобуток кам'яного вугілля. Видобуток урану становить сьогодні приблизно 50% кількості, необхідного нашим АЕС. Внаслідок виснаження ресурсів в два рази знизився видобуток апатитів - основної сировини для виробництва фосфорних добрив. Забезпеченість ресурсами багато в чому погіршується й тому, що наша країна експортує близько 30% нафти і газу, понад 80% нікелю, алюмінію і міді, що дає до 70% її валютної виручки.

Після розпаду СРСР Російська Федерація втратила родовищ хрому і марганцю - металів, які необхідні для виробництва високоякісної сталі.

Найбагатша лісом країна - Росія знаходиться на 47-му місці у світі з виробництва паперу. Ліси європейській частині Росії виснажені надмірними рубками, і карельські паперові комбінати працюють на привізній сировині з Сибіру і Сахаліну.

До моменту розпаду СРСР Російська Федерація за демографічними показниками та якістю здоров'я населення значно поступалася розвиненим країнам. До кінця 90-х рр.. внаслідок реформ і погіршення соціально-економічного становища значної частини населення ситуація погіршилася ще більше. У 1995 р. середня тривалість життя чоловіків становила 59 років, а жінок - 72 (для порівняння: ці ж показники в США - 72 і 74, а в Японії - 76 і 83 роки).

Дитяча смертність в Російській Федерації наближається до 20 на тисячу народжених (в США - 9, в Японії - 4). Особливо несприятлива демографічна ситуація в Східному Сибіру, де середня тривалість життя населення на 5 років менше, ніж у Центрально-Чорноземної області.

Погіршилася якість здоров'я населення. Збільшилося число хворих як «звичайними» хворобами (захворювання серцево-судинної, травної, дихальної системи), так і особливо небезпечними. Захворюваність на туберкульоз в РФ в 17 разів вище, ніж у США, а число хворих на сифіліс у порівнянні з періодом перед реформами зросла в 60 разів (у тому числі різко збільшилася кількість хворих серед дітей шкільного віку). Зросло число хворих на рак.

Внаслідок Чорнобильської катастрофи дозу опромінення отримало 20 мільйонів чоловік; всі, хто отримав високу дозу радіації протягом години, померли (приблизно 4000 чоловік).

В останні роки намітилися і деякі позитивні тенденції в природокористуванні. Так, за період з 1991 по 1998 рр.. загальна кількість води, яка використовується в Росії, знизилося з 120 до 90 км3 (при цьому частка підземних вод становить 14%). Промисловість витрачає близько 60% води, сільське і комунальне господарство - по 20%. Обсяг скидаються забруднених вод зменшився в 2 рази. Викид забруднюючих речовин в атмосферу в різних регіонах скоротився на 5-13% (хоча викиди оксиду азоту зважаючи на зростання автомобільного парку збільшилися).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Довідковий матеріал "
 1. 2.1. Написання педагогічного сценарію
  довідкові - містять довідковий матеріал; операційні - організують переробку отриманої інформації; контролюючі - містять питання, завдання і забезпечують контроль за засвоєнням матеріалу; оцінюють - дають оцінку відповідям учнів; роз'яснюють - надають підказки, роз'яснення; інструктивні - пояснюють роботу з програмою. Дані типи кадрів при створенні навчальної
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  матеріал і конспект уроку з обраної теми з його використанням. Методичні рекомендації з виконання завдання: Користуючись навчальними посібниками для початкової школи, виберіть одну з тем шкільної програми з кожного предмету і виконайте логічний аналіз матеріалу. Визначте тип необхідного дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розробляється дидактичного
 3. § 4. Поняття і види систематизації
  довідкові правові системи. Так, наприклад, комп'ютерна Довідкова Правова Система «КонсультантПлюс» містить правові акти, які попередньо піддаються професійної обробці. Юридична обробка - це виявлення взаємозв'язків між документами і фіксування виявлених зв'язків з допомогою певних форм (посилань, приміток, довідкових відомостей), а також створення редакцій
 4. В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009
  довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в нашій країні; а по-друге, ці матеріали досить громіздкі і не завжди доступні тим читачам,
 5. Передмова
  довідкового та загальноосвітнього матеріалу включені два спеціальні додатки. У першому роз'яснюються основні припущення та визначення сучасної символічної логіки. У другому міститься доступний аналіз «парадоксу брехуна», який зіграв значну роль у формуванні сучасних концепцій обгрунтування математики. Посібник відповідає вимогам нової програми підготовки аспірантів за
 6. В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000
  У навчальному посібнику висвітлено питання трудовоого права відповідно до програми для юридичних вищих навчальних закладів. Керівництво посібником обеспечіннпт отримання студентами знань на рівні державних ноги державного стандарту. У посібнику містяться відповіді на питання загальної та особливої частин трудового права. Значну увагу приділено предмету, методу, джерелами; проаналізовані
 7. § 80. Опустелювання
  матеріал У табл. 6 показана частка запустинених земель в основних посушливих регіонах світу. Таблиця 6 Запустинені родючі землі (рілля і пасовища) посушливих регіонів земної кулі (за Б.Небелу, 1993) Регіон Площа, млн. га% запустинених земель Судано-Сахальская Африка 476 88 Південна Африка 305 80 Середземноморська Африка 101
 8. § 87. ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  матеріал Великий внесок у розробку концепції побудови суспільства сталого розвитку вніс американський Інститут «Worldwatch», директором якого є еколог-економіст Л. Браун. Браун вважає, що в даний час у світовому співтоваристві вже стався перелом у ставленні до проблеми сталого розвитку, і починаючи з 1990 року воно вступило в нову
 9. 1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі
  довідники, довідкові таблиці MS Excel, MS Access 11 Електронні мультимедійні посібники для самостійного вивчення матеріалу MS PowerPoint Розробка друкованого роздаткового матеріалу завжди була для вчителя однієї з найбільш трудомістких, а часом і рутинних завдань, якщо мова йшла про копіювання однотипних варіантів завдань. Це сприяло швидкому освоєнню вчителями технології роботи в
 10. § 79. ЗНИЩЕННЯ ЛІСІВ
  матеріал У 1990 р. під егідою ФАО (Продовольча і господарська організація ООН) в 62 країнах була проведена інвентаризація тропічних лісів. Ця акція показала, що темпи їх відомості значно зросли: у середині 80-х рр.. щорічно знищувалося 11,3 млн. га, в 90-х рр.. - Вже 16,8 млн. га. До теперішнього часу площа вологих тропічних лісів у Латинській
 11. § 82. Руйнування озонового шару
  матеріал Внаслідок руйнування озонового шару підвищується ймовірність захворювання людини рак шкіри. Цим пояснюється високе поширення цієї хвороби в Австралії: при населенні в 17 млн. чоловік раком шкіри щороку захворює 140 тис. осіб, з яких 1 тис. вмирає. У Росії досягнуті безсумнівні успіхи по скороченню виробництва речовин, що руйнують
 12. Довідкові видання
  матеріали з історії Стародавнього Світу: Вісник древньої історії (ВДИ). У 1997 році вийшла збірка «Стародавні цивілізації. Греція. Еллінізм. Північне Причорномор'я. Вибрані статті з журналу «Вісник древньої історії». 1937 - 1997 ». Питання історії
© 2014-2020  ibib.ltd.ua