Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТранспортне право → 
« Попередня
ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК ВОДІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 31.1. Набрання постановою по справі про адміністративне правопорушення законної сили

Постанова по справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили: 1)

після закінчення терміну, встановленого для оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, якщо зазначена постанова не було чи опротестоване; 2)

після закінчення терміну, встановленого для оскарження рішення за скаргою, протесту, якщо зазначене рішення не було оскаржено або опротестовано, за винятком випадків , якщо рішенням скасовується винесену постанову;

3) негайно після винесення що не підлягає оскарженню рішення за скаргою, протесту, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену постанову.

Стаття 31.2. Обов'язковість постанови по справі про адміністративне правопорушення

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення обов'язково для виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями, юридичними особами. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту його вступу в законну силу.

Стаття 31.3. Звернення постанови по справі про адміністративне правопорушення до виконання 1

Звернення постанови по справі про адміністративне правопорушення до виконання покладається на суддю, орган, посадова особа, які винесли постанову. 2

У разі розгляду скарги, протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення і (або) на подальше рішення за скаргою, протесту вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення направляється судді, до органу, посадовій особі, уповноваженим звертати його до виконання, протягом трьох діб з дня його вступу в законну силу.

3. У разі, якщо постанова у справі про адміністративне правопорушення не було чи опротестоване у встановлені терміни, воно направляється в орган, посадовій особі, уповноваженим приводити його у виконання, протягом трьох діб з дня його вступу в законну силу, а в разі розгляду скарги , протесту - з дня надходження рішення за скаргою, протесту із суду або від посадової особи, які винесли рішення

Стаття 31.4. Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення 1

Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до ними постановами Уряду Російської Федерації. 2

У разі винесення кількох постанові про призначення адміністративного покарання щодо однієї особи кожна постанова виконується самостійно.

Стаття 31.5. Відстрочка і розстрочка виконання постанови про призначення адміністративного покарання 1.

За наявності обставин, через які виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту, позбавлення спеціального права або у вигляді адміністративного штрафу (за винятком стягнення адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) неможливо у встановлені терміни , суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову, можуть відстрочити виконання постанови на строк до одного місяця. 2. З урахуванням матеріального становища особи, залученого до адміністративної відпові-дальності, сплата адміністративного штрафу може бути розстрочено суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, на строк до трьох місяців.

Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання 1.

Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється в орган, посадовій особі, що призводить це визначення у виконання. 2.

Принесення протесту на постанову про адміністративний арешт або адміністративне призупинення діяльності не зупиняє виконання цієї ухвали

Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання

Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1)

видання акта амністії , якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2)

скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3)

смерті особи, залученого до адміністративної відповідальності, або оголошення її у встановленому законом порядку померлим, 4)

закінчення термінів давності виконання постанови про призначення адміністративного покарання, встановлених статтею 31.9 цього Кодексу; 5)

скасування постанови. 6)

винесення у випадках, передбачених цим Кодексом, постанови про припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання

Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання

1. Питання про відстрочку, про розстрочення, призупинення або припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання, а також про стягнення адміністративного штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників розглядаються суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, в триденний строк з дня виникнення підстави для вирішення відповідного питання

2 Особи, зацікавлені у вирішенні питань, зазначених у частині 1 цієї статті, повідомляються про місце і час їх розгляду.

При цьому неявка зацікавлених осіб без поважних причин не є перешкодою для вирішення відповідних питань. 3.

Рішення з питань про відстрочку, про розстрочення, призупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання, а також про стягнення адміністративного штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників виноситься у вигляді визначення. Копія ухвали вручається під розписку фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких її винесено, а також потерпілому. У разі відсутності зазначених осіб

копії ухвали висилаються їм протягом трьох днів з дня його винесення, про що робиться відповідний запис у справі.

4. Рішення з питання про припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання виноситься у вигляді постанови

Стаття 31.9. Давність виконання постанови про призначення адміністративного покарання 1.

Постанова про призначення адміністративного покарання не підлягає виконанню у разі, якщо ця постанова не було приведено у виконання протягом року з дня його вступу в законну силу. 2.

Перебіг строку давності, передбаченого частиною 1 цієї статті, переривається у разі, якщо особа, притягнута до адміністративної відповідальності, ухиляється від виконання постанови про призначення адміністративного покарання Обчислення строку давності в цьому випадку відновлюється з дня виявлення зазначеного особи або його речей, доходів, на які відповідно до постанови про призначення адміністративного покарання може бути звернено адміністративне стягнення. 3.

У разі відстрочення або призупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання відповідно до статей 31 5, 31 червня. 31 серпня цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки або терміну призупинення.

4 У разі розстрочки виконання постанови про призначення адміністративного покарання протягом строку давності продовжується на строк розстрочки.

Стаття 31.10. Закінчення провадження по виконанню постанови про призначення адміністративного покарання 1.

Постанова про призначення адміністративного покарання, за яким виконання вироблено повністю, з відміткою про виконаному адміністративне покарання повертається органом, посадовою особою, що приводили постанову у виконання, судді, органу, посадовій особі, який виніс постанову 2.

Постанова про призначення адміністративного покарання, за яким виконання не проводилося або здійснено не повністю, повертається органом, посадовою особою, що приводили постанову у виконання, судді, органу, посадовій особі, який виніс постанову, в разі 1)

якщо за адресою, вказаною суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, не проживає, не працює або не вчиться притягнуте до адміністративної відповідальності фізична особа, яка не перебуває притягнуте до адміністративної відповідальності юридична особа або не знаходиться майно зазначених осіб, на яке може бути звернено адміністративне стягнення; 2)

якщо у особи, залученого до адміністративної відповідальності, відсутні майно або доходи, на які може бути звернено адміністративне стягнення, і заходи з відшукання майна такої особи виявилися безрезультатними, 3)

якщо минув термін давності виконання постанови про призначення адміністративного покарання, передбачений статтею 31 9 цього Кодексу 3.

У випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 частини 2 цієї статті, посадова особа, на виконанні у якого знаходиться постанову про призначення адміністративного покарання, складає відповідний акт, що затверджується вищим посадовою особою

4 Повернення постанови про призначення адміністративного покарання по основа-вам, зазначеним у пунктах 1 і 2 частини 2 цієї статті, не є перешкодою для нового звернення цієї постанови до виконання в межах строку, передбаченого статтею 31 9 цього Кодексу

Глава 32. Порядок виконання окремих видів адміністративних покарань

Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження

Постанова про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою які винесли постанову, шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29 11 цього Кодексу

Стаття 32.2. Виконання постанови про накладення адміністративного штрафу 1

Адміністративний штраф повинен бути сплачений особою, залученими до адміністративної відповідальності, не пізніше тридцяти днів з дня набрання постановою про накладення адміністративного штрафу законної сили або з дня закінчення терміну відстрочки або терміну розстрочки, передбачених статтею 31 5 цього Кодексу. 2

За відсутності самостійного заробітку у неповнолітнього адміністративний штраф стягується з його батьків або інших законних представників

3. Сума адміністративного штрафу вноситься або перераховується особою, залученими до адміністративної відповідальності, в банк або в іншу кредитну організацію, за винятком випадків, передбачених частиною 1 статті 32 3 цього Кодексу. 5. При відсутності документа, що свідчить про сплату адміністративного штрафу, після закінчення тридцяти днів з терміну, зазначеного у частині 1 цієї статті, суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову, направляють відповідні матеріали судового пристава-виконавця для стягнення суми адміністративного штрафу в порядку, передбаченому федеральним законодавством.

Крім того, суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову, приймають рішення про притягнення особи, що не сплатив адміністративний штраф, Копія протоколу про адміністративне правопорушення направляється судді протягом трьох днів з дня складання зазначеного протоколу.

 Стаття 32.3. Виконання постанови про накладення адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення 

 1. У разі, якщо адміністративний штраф накладається на місці вчинення фізичною особою адміністративного правопорушення, такій особі видається постанова-квитанція встановленого зразка. У постанові-квитанції вказуються дата її видачі, посада прізвище, ініціали посадової особи, яка призначила адміністративне покарання, відомості про особу, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, стаття цього Кодексу або відповідного закону суб'єкта Російської Федерації, що передбачає адміністративну відповідальність за дане правопорушення, час і місце скоєння адміністративного правопорушення, сума накладається адміністративного штрафу. У постанові-квитанції про накладення адміністративного штрафу за вчинення адміністративного правопорушення, повинна бути вказана також інформація про одержувача штрафу, необхідна відповідно до правил заповнення розрахункових документів на перерахування суми адміністративного штрафу та адреса органу, посадова особа якого видала постанову-квитанцію 

 2. Постанова-квитанція складається у двох примірниках і підписується посадовою особою, що призначив адміністративне покарання, та особою, залученими до адміністративної відповідальності. 

 Стаття 32.5. Органи, що виконують постанови про позбавлення спеціального права 1.

 Постанова судді про позбавлення права керування транспортним засобом, за винятком трактора, самохідної машини та інших видів техніки, виповнюється посадовими особами органів внутрішніх справ. 2.

 Постанова судді про позбавлення права керування трактором, самохідної машиною або іншими видами техніки виповнюється посадовими особами органів, які здійснюють державний нагляд за технічним станом тракторів, самохідних машин та інших видів техніки 

 Стаття 32.6. Порядок виконання постанови про позбавлення спеціального права 

 1. Виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом відповідного виду або іншими видами техніки здійснюється шляхом вилучення відповідно водійського посвідчення, або тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом відповідного виду. 

 4 Після закінчення терміну позбавлення спеціального права документи, вилучені у особи, що зазнає даному виду адміністративного покарання, підлягають поверненню. 

 5. Зберігання незатребуваних документів здійснюється протягом трьох років Після закінчення зазначеного терміну незатребувані документи підлягають знищенню 

 Стаття 32.7. Обчислення строку позбавлення спеціального права 1.

 Перебіг строку позбавлення спеціального права починається з дня набрання законної сили постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді позбавлення відповідного спеціального права. 

 1.1. Документи, передбачені частинами 2 і 3 статті 32.6 цього Кодексу, мають бути здані особою, позбавленою спеціального права, в орган, виконуючий цей вид адміністративного покарання, протягом трьох робочих днів з дня набрання законної сили постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді позбавлення відповідного спеціального права. 2.

 У разі ухилення особи, позбавленої спеціального права, від здачі відповідного посвідчення (спеціального дозволу) або інших документів термін позбавлення спеціального права переривається Перебіг строку позбавлення спеціального права починається з дня здачі особою або вилучення у нього відповідного посвідчення (спеціального дозволу) або інших документів 3.

 Перебіг строку позбавлення спеціального права в разі призначення особі, позбавленій спеціального права, адміністративного покарання у вигляді позбавлення того ж спеціального 

 права починається з дня, наступного за днем закінчення строку адміністративного покарання, застосованого раніше. 

 Стаття 32.8. Виконання постанови про адміністративний арешт 1.

 Постанова судді про адміністративний арешт виконується органами внутрішніх справ негайно після винесення такої постанови. 2.

 Особа, піддана адміністративному арешту, утримується під вартою в місці, визначеному органами внутрішніх справ. При виконанні постанови про адміністративний арешт здійснюється особистий огляд особи, що зазнає адміністративному арешту. 

 3 Строк адміністративного затримання зараховується до строку адміністративного арешту. 

 4. Відбування адміністративного арешту здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації 

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 31.1. Вступ постанови по справі про адміністративне правопорушення законної сили"
 1. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
    постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень. Стаття 24.4. Клопотання 1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, мають право заявляти клопотання підлягають обов'язковому розгляду суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання
 2. Стаття 29.1. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
    статтями 5 35, 6.10, 20.22 цього Кодексу, розглядаються за місцем проживання особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення 4. Справа про адміністративне правопорушення, яке тягне позбавлення права керування транспортним засобом, може бути розглянуто за місцем обліку транспортного засобу. Стаття 29.6. Строки розгляду справи про
 3. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
    справі про адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення, 4) обставини, пом'якшувальні
 4. Стаття 25.1. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення
    постанову у даній справі, користуватися іншими процесуальними правами відповідно до цього Кодексу. 3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за участю потерпілого. У його відсутність справа може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про належному повідомленні потерпілого про місце і час розгляду справи і якщо від потерпілого не надійшло
 5.  Розділ V. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення
    постанов по справах про адміністративні
 6.  Глава 30. Перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення
    постанов і рішень у справах про адміністративні
 7. Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
    стаття цього Кодексу, що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи. 5. У протоколі огляду місця скоєння адміністративного правопорушення описуються: 1) дії посадових осіб, зазначених у частині 3 статті 28.1_1 цього Кодексу, в тому порядку, в якому вони проводилися; 2) стан
 8. Глава XI. Додаткові положення
    набрання чинності цієї Конституції, то Палата представників буде діяти в якості Парламенту надалі до утворення Палати радників. Стаття 102. Термін повноважень половини членів Палати радників першого скликання, відповідно до цієї Конституції, становить три роки. Члени, які підпадають під цю категорію, визначаються відповідно до закону. Стаття 103.
 9. Стаття 27.1. Заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення
    статтях 27 лютого, 27.3 цього Кодексу, у присутності двох понятих. 3. Огляд транспортного засобу здійснюється у присутності особи, у володінні якого воно перебуває. У випадках, не терплять зволікання, огляд транспортного засобу може бути здійснений в відсутність зазначеної особи. Стаття 27.10. Вилучення речей і документів 3 При вчиненні адміністративного
 10. 1. Банківське право та адміністративне право
    адміністративне право. Однак банківське право не слід розглядати як складову частину адміністративного права. Для цього немає юридичних підстав. Перш за все, слід враховувати, що санкції, які нерідко застосовуються Банком Росії до кредитних організацій, порушують економічні нормативи, ніяк не можуть розглядатися як адміністративні санкції, а тим більше в якості
 11. 3. Джерела адміністративного права
    адміністративно-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері (управлен-чеський діяльності) виконавчої влади. До них відносяться: 1. Конституція Російської Федерації 2. Федеральний конституційний закон і федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про уряд" від 31 грудня 1997 р. 3. Укази Президента 4.
 12. 15.1. Адміністративне правопорушення, покарання, відповідальність і їх суб'єкти
    адміністративна відповідальність (ст. 2.1 КпАП). Основним актом, який передбачає адміністративні правопорушення і адміністративну відповідальність, є КпАП. Поряд з ними адміністративні правопорушення і відповідальність встановлюються іншими федеральними законами, а також законами суб'єктів РФ. При цьому склади адміністративних правопорушень, передбачені КпАП та іншими
 13. Стаття 23.1. Судді
    статтями 20.25 цього Кодексу 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 12 2, частиною 4 статті 12.9, частиною 1 статті 12 10, частиною 2 статті 17 грудня, частинами 1 і 2 статті 12 21 січня, частьюі статті 12.21 2, статтею 12 24, частини 2 статті 12.27 цього Кодексу, розглядаються суддями, у випадках, якщо орган чи посадова особа, до якої надійшла справа про
 14. Стаття 25. Відповідальність юридичних осіб, індивідуальних підприємців за порушення цього Закону
    постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль), про усунення порушень законодавства тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від 300 руб. до 500 руб., на посадових осіб - від 1000 руб. до 2000 руб. або дискваліфікацію на строк до трьох років, на юридичних осіб - від 10 000 руб. до 20000 руб.
© 2014-2020  ibib.ltd.ua