Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Плешакова, А.Н. КОРОЛЬОВ. Коментар до Федерального закону від 26 грудня 2008 РОКУ N 294-ФЗ "ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ державного контролю (нагляду) і муніципального контролю", 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 4. Повноваження федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль (нагляд)

Коментар до статті 4

1. У коментованому Законі повноваження державних органів і органів місцевого самоврядування на проведення державного контролю (нагляду), муніципального контролю розділені в залежності від рівня, на якому такий контроль (нагляд) проводиться. У статті 4 вказані повноваження органів виконавчої влади, які здійснюють заходи з державного контролю (нагляду) на федеральному рівні.

Федеральний державний контроль (нагляд) - діяльність федеральних органів виконавчої влади, уповноважених на державний контроль (нагляд) на всій території Російської Федерації.

Встановлення організаційної структури, повноважень, функцій та порядку діяльності федеральних органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення федерального державного контролю (нагляду), визначається відповідно до Федеральним конституційним законом "Про Уряді Російської Федерації" (в ред . від 30 грудня 2008 р.).

Уряд Російської Федерації керує роботою федеральних міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади та контролює їх діяльність.

Федеральні міністерства та інші федеральні органи виконавчої влади підпорядковуються Уряду Російської Федерації і відповідальні перед ним за виконання доручених завдань.

Уряд Російської Федерації для здійснення своїх повноважень може створювати свої територіальні органи та призначати посадових осіб; воно розподіляє функції між федеральними органами виконавчої влади, затверджує положення про федеральних міністерствах і про інших федеральних органах виконавчої влади, встановлює граничну чисельність працівників їх апаратів і розмір асигнувань на утримання цих апаратів в межах коштів, передбачених на ці цілі у федеральному бюджеті.

Уряд Росії встановлює порядок створення та діяльності територіальних органів федеральних органів виконавчої влади, визначає розмір асигнувань на утримання їхніх апаратів в межах коштів, передбачених на ці цілі у федеральному бюджеті.

Уряд Російської Федерації призначає на посаду та звільняє з посади заступників федеральних міністрів, керівників федеральних органів виконавчої влади, що знаходяться у віданні Уряду, та їх заступників, керівників федеральних органів виконавчої влади, що знаходяться у віданні федеральних міністерств, за поданням федеральних міністрів, керівників органів та організацій при Уряді країни.

Президент Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації і Федеральним конституційним законом "Про Уряді Російської Федерації" забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію Уряду та інших органів державної влади.

Питання системи і структури федеральних органів виконавчої влади затверджені Указом Президента РФ від 12 травня 2008 р. N 724 "Питання системи і структури федеральних органів виконавчої влади". 2.

Частина 2 коментованої статті містить перелік повноважень федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють федеральний державний контроль (нагляд). 3.

11 листопада 2005 Уряд РФ прийняв Постанову N 679 "Про Порядок розробки та затвердження адміністративних регламентів виконання державних функцій (надання державних послуг)" (в ред. Від 4 травня 2008 року), яким встановлено вимоги до розробки і затвердження федеральними органами виконавчої влади адміністративних регламентів виконання державних функцій (надання державних послуг).

Адміністративний регламент встановлює терміни і послідовність адміністративних процедур і адміністративних дій федерального органу виконавчої влади, порядок взаємодії між його структурними підрозділами і посадовими особами, а також взаємодія федерального органу виконавчої влади з фізичними або юридичними особами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями при виконанні державної функції (надання державної послуги).

Адміністративні регламенти розробляються федеральними органами виконавчої влади, до сфери діяльності яких належить виконання державної функції (надання державної послуги), на основі федеральних законів, нормативних правових актів Президента та Уряду Російської Федерації.

Федеральні органи виконавчої влади, чиєю діяльністю керує Президент Російської Федерації, при розробці та затвердженні адміністративних регламентів керуються названим вище Порядком, якщо федеральними законами або нормативними правовими актами Президента Російської Федерації не встановлено інше.

При розробці адміністративних регламентів федеральний орган виконавчої влади передбачає оптимізацію (підвищення якості) виконання державних функцій (надання державних послуг), у тому числі:

а) упорядкування адміністративних процедур і дій;

б) усунення надлишкових адміністративних процедур і дій, якщо це не суперечить федеральним законам, нормативним правовим актам Президента і Уряду Російської Федерації;

в) скорочення кількості документів, що подаються заявниками для виконання державної функції (надання державної послуги), застосування нових форм документів, що дозволяють усунути багаторазове надання ідентичною інформації, зниження числа взаємодій заявників з посадовими особами, в тому числі за допомогою "одного вікна", використання міжвідомчих погоджень при виконанні державної функції (надання державної послуги) без участі заявника, включаючи використання інформаційно-комунікаційних технологій;

г) скорочення терміну виконання державної функції (надання державної послуги) та окремих адміністративних процедур і адміністративних дій в рамках виконання державної функції (надання державної послуги). Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює підготовку адміністративного регламенту, може встановити в ньому скорочені терміни виконання державної функції (надання державної послуги) та адміністративних процедур в рамках виконання державної функції (надання державної послуги) по відношенню до строків, встановлених законодавством Російської Федерації;

д) вказівку про відповідальність посадових осіб за дотримання ними вимог адміністративних регламентів при виконанні адміністративних процедур або адміністративних дій.

Адміністративні регламенти розробляються з урахуванням положень федеральних законів, нормативних правових актів Президента та Уряду Російської Федерації, інших нормативних правових актів, рішень урядових координаційних органів, що встановлюють критерії, терміни і послідовність адміністративних процедур, адміністративних дій та (або) прийняття рішень та інших вимог до порядку виконання державних функцій (надання державних послуг).

Федеральний орган виконавчої влади одночасно із затвердженням адміністративного регламенту вносить зміни до відомчих нормативні правові акти, що передбачають виключення положень, що регламентують виконання державної функції (надання державної послуги), або, якщо положення нормативних правових актів включені в адміністративний регламент, скасовує їх.

Адміністративні регламенти розробляються виходячи з вимог до якості та доступності державних послуг, що встановлюються стандартами державних послуг, розроблених та затверджених відповідно до законодавства Російської Федерації. До затвердження стандартів державних послуг адміністративні регламенти розробляються з урахуванням вимог до надання державних послуг, встановлених законодавством Російської Федерації, а також з урахуванням рекомендацій Урядової комісії з проведення адміністративної реформи.

Якщо при розробці проекту адміністративного регламенту з'являється можливість оптимізації (підвищення якості) виконання державної функції (надання державної послуги) за умови зміни нормативних правових актів, то проект адміністративного регламенту вноситься в установленому порядку з додатком проектів зазначених актів .

Адміністративні регламенти, розроблені федеральними службами та агенціями, які у віданні федерального міністерства, а також державними позабюджетними фондами, чию діяльність координує федеральне міністерство, затверджуються в установленому порядку федеральним міністром за поданням керівників федеральних служб, агентств та державних позабюджетних фондів.

Адміністративні регламенти, розроблені федеральними службами, агентствами та державними комітетами, керівництво діяльністю яких здійснює Президент або Уряд Російської Федерації, стверджують керівники зазначених федеральних служб, федеральних агентств або державних комітетів.

Якщо у виконанні державної функції (надання державної послуги) беруть участь кілька федеральних органів виконавчої влади, адміністративний регламент затверджується спільним наказом федеральних міністерств, служб, агентств та державних комітетів, керівництво діяльністю яких здійснює Президент або Уряд Російської Федерації .

Розбіжності між федеральними органами виконавчої влади за проектами адміністративних регламентів вирішуються в порядку, установленому Типовим регламентом взаємодії федеральних органів виконавчої влади.

Виконання органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень Російської Федерації, переданих їм на підставі федерального закону з наданням субвенцій з федерального бюджету, а також частини повноважень федеральних органів виконавчої влади з виконання державних функцій (надання державних послуг), переданих органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації відповідно до угод, здійснюється в порядку, встановленому адміністративним регламентом.

Адміністративні регламенти, включені в план підготовки адміністративних регламентів, щорічно затверджується Урядовою комісією з проведення адміністративної реформи, мають бути узгоджені з Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, а якщо прийняття і впровадження адміністративного регламенту зажадає додаткових витрат понад передбачених у федеральному бюджеті на забезпечення діяльності федерального органу виконавчої влади, - з Міністерством фінансів Російської Федерації.

Федеральні органи виконавчої влади не мають права встановлювати в адміністративних регламентах повноваження федеральних органів виконавчої влади, не передбачені федеральними конституційними і федеральними законами, нормативними правовими актами Президента та Уряду Російської Федерації, а також обмеження у сфері реалізації прав і свобод громадян, прав і законних інтересів комерційних і некомерційних організацій, за винятком випадків, коли можливість та умови введення таких обмежень актами уповноважених федеральних органів виконавчої влади прямо передбачені Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними, федеральними законами і видаються на підставі та на виконання Конституції Російської Федерації , федеральних конституційних і федеральних законів нормативними правовими актами Президента та Уряду Російської Федерації.

Адміністративні регламенти мають бути опубліковані відповідно до законодавства Російської Федерації про доступ до інформації про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, а також розміщені в мережі Інтернет на офіційних сайтах федеральних органів виконавчої влади та організацій, що беруть участь у виконанні державної функції (надання державної послуги). Тексти адміністративних регламентів розміщуються і в місцях виконання державної функції (надання державної послуги).

 У адміністративний регламент включаються такі розділи: 

 а) загальні положення; 

 б) вимоги до порядку виконання державної функції (надання державної послуги); 

 в) адміністративні процедури; 

 г) порядок і форми контролю над виконанням державної функції (наданням державної послуги); 

 д) порядок оскарження дій (бездіяльності) посадової особи, а також прийнятого ним рішення при виконанні державної функції (надання державної послуги). 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 4. Повноваження федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль (нагляд)"
 1. 87. Уряд Російської Федерації - вищий орган виконавчої влади
    повноваженнями, закріпленими в Конституції Російської Федерації і в Законі про Уряді Російської Федерації. Як вищий орган федеральної виконавчої влади, Уряд Російської Федерації очолює єдину систему виконавчої влади в Російській Федерації, забезпечує відповідно до Конституції здійснення повноважень федеральної виконавчої влади на всій території
 2. 3. Принципи виконавчої влади
    повноважень федеральних і регіональних-них органів. 5. принцип гласності передбачає відкритість законодавства, доступність та підзвітність державних установ та посадових осіб. 6. Принцип пріоритету і гарантованості прав особистості, ст. 2 Конституції РФ. 7. Принцип федеративного устрою. 8. Принцип поєднання централізації і децентралізації. Централізація - зосередження більшої
 3. 4. Державне управління
    федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів і т.д. У цьому розумінні державне управління та виконавча влада
 4.  1. Поняття і види органів виконавчої власті.2. Президент і його повноваження у сфері виконавчої власті.3. Федеральні органи виконавчої власті.4. Органи виконавчої суб'єктів РФ.
    повноваження у сфері виконавчої власті.3. Федеральні органи виконавчої власті.4. Органи виконавчої суб'єктів
 5. 83. Державні органи та їх класифікація. Центральні та місцеві держ. органи.
    повноваженнями; - видає нормативні та індивідуальні акти; - складається з службовців; - має необхідну матеріальну базу; - має організаційну структуру. Класифікація органів держави: 1) за способом освіти: - виборні (представницький орган); - призначувані (орг. Прокуратура, ісп. - Розпорядитися.). 2) за часом функціонування: - постійні; - тимчасові. 3) за характером
 6. Особливості МСУ в РБ
    повноваженнями Республіки Башкортостан (в ред. Закону РБ від 24.05.2005 N 181-з) 1. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Республіки Башкортостан здійснюється законами Республіки Башкортостан. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Республіки Башкортостан іншими нормативними правовими актами не допускається. 2.
 7. 13. ПРИНЦИП РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    повноважень державних органів при збереженні конституційного принципу єдності державної влади. При цьому Президент РФ не входить ні в одну з трьох зазначених гілок державної влади, будучи главою держави, утворюючи (разом з Адміністрацією Президента РФ, Радою Безпеки РФ та іншими подібними структурами) особливу «президентську владу». Конкретний зміст принципу
 8. 1. Виконавча влада
    повноважень. 6. Застосування норм адміністративного примусу. 7. Підготовка та видання правових актів управління. 8. Правозастосовна і охоронна діяльність спец. орга-нів і посадових осіб (державних і муніципальних
 9. 15. поняття та ознаки органу виконавчої влади.
    повноважень приймати рішення. Предметність. Для органу виконавчої влади необхідно значну кількість ресурсів матеріальних, фінансових,
 10. 18. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    федерального законодавства, нормативних указів Президента РФ, керуючись принципами вер-2 - 7078 Голубок 33 ховенства Конституції РФ і федерального законодавства, народовладдя, федералізму, поділу влади, гласності та забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Уряд РФ керує роботою федеральних міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади
 11. Глава 7. Судова влада
    федеральним конституційним законом. Створення надзвичайних судів не допускається. Стаття 119 Суддями можуть бути громадяни Російської Федерації, які досягли 25 років, вищу юридичну освіту і стаж роботи з юридичної професії не менше п'яти років. Федеральним законом можуть бути встановлені додаткові вимоги до суддів судів Російської Федерації. Стаття 120
 12. § 8. Функція прийняття рішення про державну реєстрацію кредитних організацій та їх ліцензування
    стаття, яка говорить про те, що має бути виданий спеціальний закон про реєстрацію юридичних осіб та, що в ньому буде передбачено орган державної влади, який здійснює таку реєстрацію. Багато авторів у своїх наукових працях припускали, що з'явитися єдиний орган державної реєстрації, який буде реєструвати всі юридичні особи. Але практика пішла дещо по іншому
 13. § 2. Конституційні основи системи органів державної влади Російської Федерації
    повноважень конституційних органів. Система влади, таким чином, складається з розгалужених підсистем, з великого числа супідрядних органів різного рівня. І оскільки весь цей вертикальний і горизонтальний механізм володарювання прямо або побічно зачіпає права людини, дуже важливо мати чітке уявлення про те, що він собою представляє. У Конституції Росії закріплюється загальне
 14. 10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
    повноваженнями для здійснення покладених на них функцій, приймають правові акти та здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення виконання законів і своїх же актів. Органи виконавчої влади розрізняються за совій організаційній структурі, пов'язаної з їх завданнями та функціями. Насамперед, внутрішню будову органів залежить від компетенції (чим більше прав, тим більше обов'язків).
 15. 4. У суб'єктах РФ діють органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
    повноваження Урядів республік у складі РФ і адмін. Органами галузевої та міжгалузевої комп. є міністер-ства, комітети, служби, інспекції, головні управління і т.д. Їх струк-туру, порядок формування, організація діяльності визначається н / а суб'єктів РФ. Для здійснення своїх повноважень Уряд мо-же створювати свої територіальні органи та призначати власних
 16. 72. Система федеральних органів виконавчої влади
    повноваження делеговано Урядом РФ спеціалізованому федеральному органу виконавчої влади (Федеральному агентству з управління федеральним майном). Крім цього, Уряд РФ забезпечує проведення єдиної державної політики у ряді суспільно важливих сфер (пп. «б», «в» ч. 1 ст. 114 Конституції РФ), вносить свій внесок в оборону країни, забезпечення державної
 17. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
    федеральних органів виконавчої влади підпорядковані йому безпосередньо. (Адміністрація Прези-дента, Уряд, деякі міністерства) 2. побічно, тобто через Уряд. Уряд керує міністерством. повт. повн. П-та у сфері виконавчої влади ст. 83 КРФ. 3. Федеральна виконавча влада є двуступенчатой. Уряд і федеральні органи (міністерства та
 18. 3. Джерела адміністративного права
    федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про уряд" від 31 грудня 1997 р. 3. Укази Президента 4. Постанови Уряду 5. Відомчі акти - акти міністерств і федеральних відомств 6. Законодавчі та інші акти державних органів суб'єктів-тов РФ 7. Адміністративно-правові договори та угоди. Наприклад, між
 19. 7. Система органів державної влади РФ.
    повноваженнями і здійснює свою компетенцію за уповноваженням гос-ва в встановленим ним порядку. Законодавча влада. Одна з найважливіших функцій - прийняття законів. Федеральне Збори - парламент Російської Федерації - є представницьким і законодавчим органом Російської Федерації. У суб'єктах - гос поради, держ зборів, законодавчі збори, московські гір дума, С-П міське
© 2014-2020  ibib.ltd.ua