Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Голубок CA .. Конституційне право Росії: Учеб. посібник . - 5-е вид. - М.: РИОР. - 161 с., 2008 - перейти до змісту підручника

72. Система федеральних органів виконавчої влади


Виконавчу влада в РФ на федеральному рівні здійснює Уряд РФ (ч. 1 ст. ПО Конституції РФ), що складається з Голови Уряду РФ, заступників Голови Уряду РФ і федеральних міністрів (ч. 2 ст. 110 Конституції РФ).
Структура федеральних органів виконавчої влади визначається Президентом РФ за поданням Голови Уряду РФ (ч. 1 ст. 112 Конституції РФ); також за пропозицією Голови Уряду РФ Президент РФ призначає на посаду заступників Голови Уряду РФ і федеральних міністрів (ч. 2 ст . 112 Конституції РФ). Голова Уряду розподіляє обов'язки між заступниками Голови Уряду РФ, причому один із заступників Голови Уряду РФ здійснює функції Голови Уряду РФ (зокрема, головує на засіданні Уряду РФ) під час відсутності Голови Уряду РФ (ст. 8 Федерального конституційного закону «Про Уряді РФ»).
Голова Уряду РФ визначає основні напрями діяльності Уряду РФ, організовує роботу Уряду РФ (ст. 113 Конституції РФ). Зокрема, Голова Уряду головує на засіданнях Уряду РФ, дає доручення заступникам Голови Уряду РФ, федеральним міністрам, підписує прийняті Урядом РФ постанови Уряду РФ, а так
141
ж розпорядження Уряду РФ (ч. 1 ст. 115 Конституції РФ). Уряд РФ керується у своїй діяльності Конституцією РФ, федеральним законодавством і указами Президента РФ (ст. 113, ч. 1 ст. 115 Конституції РФ).
Уряд РФ розробляє і подає Державній Думі проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік (ніякої інший суб'єкт права законодавчої ініціативи не може внести в парламент цей законопроект), забезпечує виконання прийнятого федерального бюджету, після чого звітує про це перед Державною Думою (п. «а» ч. 1 ст . 114 Конституції РФ). Уряд РФ керує федеральної державної власністю (п. «г» ч. 1 ст. 114 Конституції РФ), причому на практиці зазначене повноваження делеговано Урядом РФ спеціалізованому федеральному органу виконавчої влади (Федеральному агентству з управління федеральним майном). Крім цього, Уряд РФ забезпечує проведення єдиної державної політики у ряді суспільно важливих сфер (пп. «б», «в» ч. 1 ст. 114 Конституції РФ), вносить свій внесок в оборону країни, забезпечення державної безпеки, реалізацію російської зовнішньої політики , підтримання законності, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, охорону громадського порядку і боротьбу із злочинністю (п. «д», «е» ч. 1 ст. 114 Конституції РФ). Уряд РФ є суб'єктом права законодавчої ініціативи (ч. 1 ст. 104 Конституції РФ).
Відповідно до Федеральним конституційним законом «Про Уряді РФ», з метою здійснення покладених на нього функцій Уряд РФ, зокрема, затверджує положення про федеральних органах виконавчої влади, встановлює порядок створення та діяльності їх територіальних органів, формує мобілізаційний план російської економіки, управ-
142
ляє державним боргом РФ, в межах своїх повноважень укладає міжнародні договори РФ.
Для вирішення оперативних питань у складі Уряду РФ формується Президія Уряду РФ, и в який входять Голова Уряду РФ, призначені ним заступники Голови Уряду РФ і федеральні міністри (ст. 29 Федерального конституційного закону «Про Уряді РФ»).
Уряд РФ керує діяльністю федеральних міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади - федеральних служб і федеральних агентств. При цьому більшість федеральних служб і федеральних агентств, в свою чергу, подве-і відомчої тому чи іншому федеральному міністерству. Так, Федеральне агентство з друку і масових комунікацій підвідомча Міністерству культури І I масових комунікацій РФ, а Федеральна служба з праці та зайнятості підвідомча Міністерству охорони здоров'я і соціального розвитку РФ.
Президент РФ як Верховний головнокомандувач Збройними Силами РФ і голова Ради Безпеки РФ безпосередньо керує низкою «силових» федеральних органів виконавчої влади - Міністерством оборони РФ, Міністерством внутрішніх справ РФ, Міністерством юстиції РФ, Федеральною службою безпеки РФ і деякими іншими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 72. СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ "
 1. Список літератури
  системі Російської Федерації: Федеральний Конституційний Закон / / Збори законодавства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. Про уповноваженого з прав людини: Федеральний Конституційний Закон від 26 лютого 1997 / / Збори законодавства РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 14. Про військових судах Російської Федерації: Федеральний Конституційний Закон від 23 червня 1999 року / / Російська газета. 1999. 29 червня.
 2. 1. Під державною службою розуміється
  системи держ. влади, розмежування предметів ведення між РФ і суб'єктами РФ - федералізм. 4. Поділ законодавчої, виконавчої та судової вла-стей. 5. Головний доступ до держ. службі. 6. Обов'язковість для гос. службовців рішень, прийнятих вище-вартими держ. орг. та керівниками в межах їх повноважень і від-повідно до законодавства РФ. 7. Єдність основних вимог,
 3. Види і стадії адміністративного права
  система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1 . Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має притаманні тільки
 4. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  системою освіти осуществля-ється федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів федерації загальної та спеціальної компетенції: 1) Уряд РФ, ст. 114 Конституції РФ (п. в, к) 2) Міністерство освіти РФ Функції: а) розробляє і затверджує загальнодержавні стандарти, приблизні плани та навчальні програми. б) здійснює контроль за
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають з біржових угод, звані «біржовим арбітражем». За своєю природою це третейські суди, що вирішують спори з особливих
 6. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  системі арбітражних судів, у відносинах суду З іншими учасниками процесу та громадянами, посадовими особами, державними та іншими органами, організаціями, які не беруть участі у справі. Реалізація цього принципу забезпечується різними гарантіями. Гарантії незалежності суддів, включаючи суддів арбітражних судів, традиційно поділяються на політичні, економічні та правові. До політичних
 7. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу: рівень арбітражного суду в системі або місце (територія) розгляду справи - підсудність поділяється на родову і
 8. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають з біржових угод, звані «біржовим арбітражем». За своєю природою це третейські суди, що вирішують спори з особливих
 9. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  системі права, що характеризують зміст правозастосування та правореалізаціонной процесу в цілому. Такі основні початку галузі права, об'єктивувалися і відбиті у змісті її норм, отримали назву принципів права. Принципи будь-якої галузі права мають найважливіше значення для побудови нормативної основи будь-якої галузі і її застосування. Вони виступають в якості своєрідного фундаменту, на
 10. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  системі поділу влади, коли (у найбільш узагальненому вигляді) органи законодавчої влади мають приймати нормативні акти, органи виконавчої влади забезпечують їх практичну реалізацію, а органи судової влади вирішують конфлікти:. Стосовно до арбітражного процесуального праву даний принцип закріплює, що по справах у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua