Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 2. Сторони в договорі оренди


Суб'єктами оренди (сторонами в договорі оренди) є орендодавці та орендарі.
Орендодавцями (тобто органами та організаціями, що передають майно в оренду) щодо державного та комунального майна є:
1) Фонд державного майна України, його регіональні від ділення - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке є держав ною власністю, а також іншого майна, у випадках, передбаче них законом. Наприклад, Фонд державного майна не може бути орендодавцем майна, що входить до майнового комплек су Національної академії наук України;
органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Рес публіки Крим або місцевими радами управляти майном, - відповідно щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим або є у комунальній власності;
державні (комунальні) підприємства - щодо окремого індивідуально визначеного майна, а з дозволу зазначених вище орендодавців, - також щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна.
Орендарями (тобто юридичними або фізичними особами, яким майно передається в оренду) згідно із Законом «Про оренду державного та комунального майна» можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. При цьому фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна, до його укладення зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.
Виходячи зі змісту ст. 115 ГК, можна зробити висновок, що у випадках створення орендного підприємства орендарем
цілісного майнового комплексу існуючого державного або комунального підприємства чи майнового комплексу виробничого структурного підрозділу цього підприємства є юридична особа, утворена членами трудового колективу підприємства чи його підрозділу, майновий комплекс якого є об'єктом оренди.
При цьому організація членів трудового колективу, зареєстрована як юридична особа, має переважне право на укладення договору оренди майна того підприємства (структурного підрозділу), де створено цю організацію (ч. З ст. 115 ГК).
У той же час чинний Закон «Про оренду державного та комунального майна» не передбачає створення організації членів трудового колективу як майбутнього орендодавця, оскільки після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське товариство. Рішення трудового колективу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу.
До реєстрації у встановленому порядку господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.
Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створено це товариство.
У зв'язку з розходженнями уявляється за доцільне внести відповідні зміни до зазначеного закону, які б відображали положення ГК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Сторони в договорі оренди"
 1. Тема 11Правове регулюваннявідносин оренди й лізингу
  договорі оренди. Істотні умови договору оренди. Порядок укладання, зміни та припинення договору оренди. Поняття лізингу. Види й форми лізингу. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначе- ний строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових пла-тежів. Ліцензія - документ державного зразка, який
 3. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  сторона. Термін «валютна виручка» має обмежений характер, оскільки незаконний відтік валютних коштів можливий і в інших формах, наприклад, у вигляді фіктивних угод про виконання робіт (послуг) консультаційного або інформаційного характеру, що дозволяє здійснювати перерахування на рахунки в зарубіжних банках валютних коштів, які не є валютною виручкою. Зовнішньоекономічна діяльність є одним з
 4. 37. Припинення договору майнового найму (оренди).
  сторону за 1 місяць, а у разі найму нерухомого майна - за 3 місяці. Договором або законом може бути встановлено інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк. Договір найму (оренди), укладений на певний строк, може бути розірвано лише у випадках, встановлених законом. Зокрема, відповідно до ст.783 ЦК, наймодавець має право вимагати розірвання
 5. 38. Особливості оренди майна за ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».
  сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші
 6. Словник-довідник
  сторони в розмірі повної грошової суми, зазначеної в письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане в ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний
 7. 3. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.
  сторонами та скріпленого печатками. Припускається укладення господарських договорів у спрощеній формі, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги щодо форми та порядку укладення даного виду договорів. Укладання господарських договорів на підставі типових
 8. 48. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.
  сторонами та скріпленого печатками. Припускається укладення господарських договорів у спрощеній формі, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги щодо форми та порядку укладення даного виду договорів. Укладання господарських договорів на підставі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua