Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

38. Особливості оренди майна за ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».


ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» вiд 10.04.1992 покликаний забезпечити підвищення ефективності використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фіз. та юр. особам. Об'єктами оренди за цим Законом є: цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств; майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації. Не можуть бути об'єктами оренди: цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів, що *здійснюють діяльність, передбачену ч.1 ст.4 ЗУ "Про підприємництво" (діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів)*; цілісні майнові комплекси казенних підприємств; цілісні майнові комплекси структурних підрозділів казенних підприємств, що *...*; об'єкти держ. власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до ЗУ "Про приватизацію держ.
майна" (крім пам'яток культурної спадщини), а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права держ. власності, що не підлягають приватизації, затвердженого ЗУ "Про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації", які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності ЗУ "Про внесення змін до ЗУ "Про оренду держ. та комунального майна" від 29.06.2004. Орендодавцями є: Фонд держмайна Укр., його регіональні відділення та представництва; органи, уповноважені ВР АР Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном; підприємства - щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, а з дозволу уповноважених органів - також щодо структурних підрозділів підприємств та нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв. м. Орендарями згідно з цим Законом можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юр.
особи та громадяни Укр., фіз. та юр. особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фіз. особа, яка бажає укласти договір оренди держмайна з метою використання його для підприємницької діяльності зобов'язана зареєструватись як СПД. Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); термін, на який укладається договір; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення; виконання зобов'язань; забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія; порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди; відповідальність сторін; страхування орендарем взятого ним в оренду майна; обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "38. Особливості оренди майна за ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»."
 1. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  особливості виду податку, пов'язаного з певною сферою діяльності, типовою обстановкою та умовами досягнення злочинного результату. Виходячи з цього критерію, способи ухилення від податків можна систематизувати за чотирма основними групами. І. Способи, загальні для всіх видів податків 1. Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, розрахунків за ними (усі види податків). 2.
 2. § 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності
  оренду для використання його в господарській діяльності. Держава через свої органи здійснює права власника також щодо об'єктів права власності українського народу. Управління об'єктами державної власності відповідно до закону здійснюють Кабінет Міністрів України і, за його повноваженням, центральні та місцеві органи виконавчої влади. У випадках, передбачених законом, управління державним майном
 3. 2. Система господарського законодавства.
  особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Тридцята глава ГК України містить шість параграфів, а саме: - поставка; - контрактація сільськогосподарської продукції; - енергопостачання; - біржова торгівля; - оренда майна та лізинг; - інші види господарсько-торговельної діяльності; 31) комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання; 32)
 4. Джерела до курсу господарського права України:
  особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р. Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 р. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 р. Закон України "Про приватизацію невеликих
 5. 7. Система господарського законодавства.
  особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Тридцята глава ГК України містить шість параграфів, а саме: - поставка; - контрактація сільськогосподарської продукції; - енергопостачання; - біржова торгівля; - оренда майна та лізинг; - інші види господарсько-торговельної діяльності; 31) комерційне посередництво (агентські
 6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  особливості господарського законо-давства. Нормативні акти господарського законодавства: поняття й види. Система господарського законодавства. Колізії в господарському законодавстві. Господарське законодавство й господарське право, їх співвідношення. Проблеми вдосконалення господарського законодавства. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Характеристика некомерційного господарювання.
 7. § 1. Поняття суб'єкта господарювання . Правова регламентація утворення
  особливості створення колективних підприємств зокрема господарських товариств. Порядок їх створення визначений Господарським кодексом і Законом України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року . Засновниками господарських товариств можуть бути підприємства, установи, організації, фізичні особи України, іноземні особи і особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також
© 2014-2022  ibib.ltd.ua