Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

41. Поняття договору (Д.) підряду. Відмінності Д. підряду від суміжних Д.


(гл.61 ст.837-864) За Д. підряду одна сторона (підрядник - П.) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу (Р.) за завданням другої сторони (замовника - З.), а З. зобов'язується прийняти та оплатити виконану Р. Річ, створена за Д. підряду, належить на праві власності П. до моменту прийняття виконаної Р. З.. П. самостійний у виборі засобів і способів досягнення обумовленого Д. результату. Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний, відплатний. Для виконання окремих видів Р., встановлених законом, П. зобов'язаний одержати спец. дозвіл. Для виконання складного комплексу Р., зокрема у сфері кап. будівництва, застосовується принцип ген. підряду. П. має право, якщо інше не встановлено Д., залучити до виконання Р. ін. осіб (суб. П.), залишаючись відповідальним перед З. за результат їхньої Р. Предметом Д. є як сама Р. (виготовлення, обробка, ремонт), так і її результат.
Виконана Р. має відповідати якості, визначеній у Д., або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її З.; результат Р. в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до Д. або для звичайного використання Р. такого характеру. У Д. може бути встановлено строки виконання Р. або її окремих етапів. Законом або Д. для результату Р. може бути передбачено гарант. строк, перебіг якого починається з моменту, коли виконану Р. було прийнято або мало бути прийнято З., якщо інше не встановлено Д. У Д. може бути визначено ціну Р. або способи її визначення. Форма Д.: письмова. На відміну від Д. про надання послуг (комісії, консигнації, збереження), предметом яких є сама послуга як діяльність послугодавця по задоволенню потреб та інтересів послугоотримувача і не носить матеріальний характер, для Д. підряду характерна наявність визначенного матеріально-речовинного результату (побудований будинок, виготовлений виріб, відремонтоване устаткування).
У порівнянні з Д. постачання, де постачальником може виступати не тільки виробник, але і будь-яка інша особа, а втручання замовника в його діяльність неприпустимо, за Д. підряду підрядчик сам безпосередньо бере участь у створенні предмета праці, а замовник вправі контролювати роботу підрядчика, але не має права втручатися в його оперативно-господарську діяльність. Що стосується відмінностей від трудового Д., то при укладанні трудового Д. виникають трудові правовідносини, при укладанні Д. підряду - цивільно-правові. Предметом трудового Д. є сама праця працівника, на яку поширюються норми труд. права і працівник (на відміну від підрядника) не несе ризику випадкової загибелі предмета праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "41. Поняття договору (Д.) підряду. Відмінності Д. підряду від суміжних Д."
 1. 1. Поняття зобов'язання, його характерні риси.
  договору та вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства, а якщо таких умов та вимог немає - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зазвичай висувають. Цивільні зобов'язання класифікують: Залежно від спрямованості: регулятивні зобов'язання (спрямовані на регулювання відносин між суб'єктами в нормальному (непорушеному) стані); охоронні зобов'язання (спрямовані на регулювання
 2. 46. Поняття, загальна характеристика та особливості договору (Д.) будівельного підряду.
  договорах - замовник і підрядник, а в багатосторонніх - крім замовника і підрядника, можуть бути ін. виконавці замовлення (проектні організації, постачальники устаткування, банки, субпідрядники). Замовником може виступати інвестор або за його дорученням ін. фіз. і та юр. особи, а підрядником можуть бути юр. та фіз. особи, які одержали у встановленому порядку право (ліцензію) на здійснення
 3. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  договорів, зміст та умови яких визначають самі суб'єкти господарювання. Господарський договір регулює правовідносини, які складаються у різних за змістом і характером сферах господарської діяльності, тому зміст, порядок укладання та розірвання господарського договору залежить від змісту та характеру господарської діяльності. Господарський договір є підставою виникнення господарсько-договірних
 4. § 1. Підрядні відносини у капітальному будівництві
  договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" та інші. Для здійснення робіт, пов'язаних з капітальним будівництвом, можуть укладатися такі договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних та досліджувальних робіт та інші . договори (ст. 317 ГК України). Залежно від того, ведеться капітальне будівництво власними силами
 5. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  поняття ідентичні й широко використовуються в юридичній літературі) відрізняється від международно-приватного права. Останнє являє собою комплексне правове утворення, що складається з норм внутрішньодержавного права, що регулюють цивільно-правові, трудові й сімейні відносини з іноземним компонентом. Міжнародне право й міжнародне приватне право взаємодіють один з одним, але по суті це різного
 6. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  поняття протекторату на африканській території з окупацією. Підмандатні і підопічні території за своїм правовим статусом беруть свій початок від режиму протекторату. Ще Статут Ліги Націй (стаття 22) уперше ввів поняття підмандатної території як особливого виду протекторату, що спирається на норми міжнародного права. Система мандатів Ліги Націй, як і згодом призначення опіки з боку ООН, надавала
 7. 16. Джерела міжнародного права.
  поняття «правонаступництво держав» як «зміну однієї держави іншим у несенні відповідальності за міжнародні відносини якої-небудь території» (ст. 2). У цій же статті дається визначення понять « держава-попередник», « держава-спадкоємець», «момент правонаступництва держави» і т.д. Треба відзначити, що проблеми правонаступництва часто супроводжуються гострими політичними розбіжностями між
 8. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  поняття зазнає критики. Проте, на думку 1.1. Лукашука, це не заважає його широкому використанню в міжнародній доктрині для позначення двох різноманітних напрямків. У першім випадку мова йде про особливий вид міжнародно-правових норм, що, на відміну від «твердого права», не породжують чітких прав і обов'язків, а дають лише загальну установку, котрій проте суб'єкти зобов'язані слідувати. Для таких
 9. 78. Юридичні підстави зміни державної території
  поняттями немає. Однак плебісцит проводиться найчастіше для рішення територіальних питань, а референдум - з питань прийняття, зміни або скасування внутрішніх законів, конституції й т.п. При реалізації принципу самовизначення народів необхідно пам'ятати, що всі основні принципи міжнародного права взаємозалежний і кожний принцип повинен розглядатися в контексті інших принципів. Інакше кажучи,
 10. № 3. Підряд.
  договору може бути усною або письмовою. Обов'язки підрядчика: 1) виконання певної роботи за замовленням замовника; 2) виконання робіт з власних матеріалів, якщо інше не встановлене законом або договором; 3) правильне використання матеріалів замовника, надання йому звіту; 4) вжиття всіх заходів по забезпеченню збереження наданих матеріалів та іншого майна; 5) своєчасно повідомити замовника про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua