Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Вікова фізіологія і психофізіологія
««   ЗМІСТ   »»

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОЗКУ В ПЕРІОД РАННЬОГО ДИТИНСТВА

Зміни функціональної організації мозку в ранньому віці пов'язані в першу чергу з подальшим дозріванням кори головного мозку. У розвитку кори великих півкуль виділяється два процеси: зростання кори; диференціювання її нервових елементів. Інтенсивне зростання ширини кори і її шарів відбувається на 1-му році життя, поступово сповільнюється і припиняється в різні терміни: проекційні області - до трьох років, асоціативні - до семи. Збільшення ширини кори здійснюється за рахунок збільшення міжнейронної простору (відбувається розрядження клітин), зростання і розгалуження дендритів, розвитку глії, яка забезпечує метаболічні функції нервових клітин, і збільшення в розмірах власне нейронів.

Процес диференціації нейронів, що почався в пренатальному періоді, триває тривалий час. Зберігається принцип гетерохронно- сті розвитку, т. Е. Дозрівання окремих ділянок кори великих півкуль відбувається з різною швидкістю і досягає остаточної зрілості в різні періоди онтогенезу. Першими дозрівають аферентні і еферентні піраміди нижніх шарів кори, пізніше - в поверхневих шарах; раніше дозрівають веретеноподібні клітини, пізніше - зірчасті і корзін- -чатие. Диференціація вставних нейронів починається в перші місяці постнатального онтогенезу і триває до 3-6 років; остаточна їх типізація в переднеассоціатівних областях кори відзначається до 14 років. Активно проходять процеси дендритного зростання. Апікальні дендрі- ти, досягаючи поверхневих шарів кори (в 6 місяців вони доходять до третього шару), починають гілкуватися; ростуть і розгалужуються базальні дендрити.

Спеціалізація нейронів в процесі їх диференціації, збільшення кількості і розгалуженості відростків створюють умови для об'єднання нейронів різного рівня в нейронні ансамблі. У 1-й рік життя дитини відбуваються збільшення розмірів нервових клітин, диференціація зірчастих і вставних нейронів, збільшення дендритних і аксони розгалужень, формування ансамблів нервових клітин. До трьох років спостерігається ускладнення ансамблевої організації за рахунок формування гнездном угруповань, що включають різні тини нейронів. Мієлінізація завершується в пирамидном тракті, постцентральна звивині в 2 роки; в прецентральной звивині - в 3 роки. Морфологічне дозрівання структур, що відповідають за шкірну рецепцію, закінчується в основному протягом одного - двох років, за тактильну рецепцію - до двох-трьох років. Структурні перетворення кори великих півкуль знаходять відображення в параметрах основного ритму спокою - альфа-ритму. У період від року до трьох ЕЕГ-картина характеризується збільшенням амплітуди і спектра потужності альфа-ритму в потиличних областях при вираженому лобно-потиличній градієнті.

Первинні (проекційні) області кори, формування яких підпорядковане принципу соматотопичної організації (кожної ділянки тіла відповідають строго певні області кори великих півкуль), сформовані до моменту народження. Вторинні (проекційно-асоціативні) дозрівають до двох-трьох років життя дитини, третинні (асоціативні) області кори - до 14-15 років. Мозок - це єдине цілісне утворення, і найважливіша функція інтеграції і обробки вхідної інформації забезпечується завдяки спільній роботі всіх його систем.

У період раннього дитинства активно йдуть процеси полімодальної межсенсорной інтеграції. Аналіз біоелектричної активності мозку дитини в цей період показує значне збільшення числа позитивних кореляційних зв'язків між руховими, фронтальними, потиличною і тім'яними областями кори мозку. До двох років фокус функціональної активності переміщається в передні, асоціативні, відділи мозку, що свідчить про підвищення ролі цих структур в регуляції поведінки. Дозрівання починається від первинних (проекційних) областей, йде до вторинних (проекційно-асоціативним) областям, і останніми дозрівають третинні (асоціативні) області кори головного мозку. Темпи дозрівання цих областей різні. Таким чином, дозрівання йде від задніх відділів кори (які забезпечують функції прийому, зберігання і переробки інформації) до передніх відділів кори, відповідальним за здійснення складних форм вищої нервової діяльності, які відіграють найважливішу роль у формуванні програм поведінки людини.

визначення

Протягом раннього віку тривають процеси латерализации. Латерализацией називається специфічне розподіл функцій між півкулями головного мозку.

Півкулі головного мозку з'єднані між собою пучком нервових волокон, які називаються мозолясті тілом. Розвиток півкуль мозку відбувається не синхронно, функціональні взаємини між правою і лівою півкулями визначають «латеральний профіль» людини. Утворення нових функціональних зв'язків забезпечує подальший розвиток механізмів управління рухами, збільшення обсягу і різноманітності видів активної діяльності дитини, вдосконалення механізмів сприйняття, що, в свою чергу, зумовлює зростання його когнітивних здібностей. Формування ВИД дитини тісно пов'язане з динамікою дозрівання асоціативних коркових структур.

 1. Тимус (вилочкова залоза) - вікова анатомія і фізіологія
  Тимус (вилочкова залоза) - центральний орган імунної системи. Розташовується він в грудній порожнині, за грудиною, попереду трахеї (рис. 3.12). Заліза складається з двох асиметричних часткою, покритих сполучнотканинною капсулою і зовні оточених жирової і рихлою сполучною тканиною, що фіксує
 2. Тимус - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Тимус (вилочкова залоза) - це єдине внутрішнє лімфоепітеліального освіту, в якому за морфологічними критеріями виділяють 4 зони: лімфопроліферативного або субкортікальную; внутрішню коркового речовини; кортікомедуллярную кордон; мозкову речовину. У кірковій речовині основу функціональної строми
 3. Терморегуляція - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Здатність до терморегуляції - найважливіший гомеостатичний механізм, він багато в чому визначає межі розселення і виживання тварин даного виду в різних кліматичних умовах. Ссавці і птахи мають здатність регулювати температуру свого тіла, підтримуючи її на постійному рівні, а у риб, земноводних,
 4. Термічні та хімічні ураження, опіки - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати стандарти надання екстреної медичної допомоги при термічних і хімічних пошкодженнях; клінічну картину термічних і хімічних пошкоджень, сучасні методи лабораторного, інструментального обстеження хворих, способи лікування таких травм, показання до
 5. Теорії харчування - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Питання харчування цікавили людини завжди. Класична теорія харчування, часто звана теорією збалансованого харчування , з'явилася більше 200 років тому, але остаточно сформувалася в кінці XIX - першій половині XX ст. Вона грунтується на тому, що речовини, що надходять в організм, повинні мати
 6. Техніка накладення імобілізуючих шин і пов'язок при пошкодженнях і переломах кісток - сестринська справа в хірургії
  При наданні першої допомоги у випадках травм особливе значення мають створення спокою ушкодженому органу, підготовка хворого до транспортування. Спокій зменшує або усуває біль і тим самим запобігає розвитку травматичного шоку або зменшує його тяжкість, зменшує небезпеку додаткових ушкоджень
 7. Сумісність крові - вікова фізіологія і психофізіологія
  Людині, яка має I групу крові, можна переливати кров тільки цієї групи. Завдяки тому, що кров I групи не містить агглютиногенов, її можна переливати людині, яка має кров будь-якої групи. Людям з IV групою крові можна перелити кров будь-якої групи. Кров цієї групи можна перелити тільки людям,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua