Головна
ГоловнаПолітологіяПолитика → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Мельвиль. Категории политической науки. - М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). - 656 с. , 2002 - перейти до змісту підручника

Тексты

Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций. - Антология мировой политической мысли. - Т.2. - М., 1997.

Боднар А. Политическая культура общества и ее обусловленности. - Політологія вчера и сегодня. - М., 1990.

Далтон Р. Дж. Сравнительная политология: микроповеденческий подход. - Политическая наука: новые направления. - М.,

1999.

Данилевский Н. Россия и Европа. - М., 1991.

Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. - Полис, 1997. - № 4, 5.

Лосев А.Ф. Філософія. Мифология. Культура. - М., 1991.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? - Полис, 1994. - № 1.

Almond G.A. The Intellectual History of the Civic Culture Concept. -

Almond G., Verba S. The Civic Culture Revisited: An Analytic Study. -

Boston, 1980.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тексты"
 1. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника.
  Вкладник резидент може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів що йому належать, на випадок своєї смерті (заповідальне розпорядження), оформивши його на картці особового рахунку в графі «Заповідальне розпорядження по вкладу» або на окремому аркуші (загальне заповідальне розпорядження по кількох своїх вкладах), що зберігаються в даній установі банку. Права на вклад входять до складу
 2. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністративного права - це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного права, вміння і навиків працювати з літературою (спецільною і нормативно-правовими актами), самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції. Кращі курсові
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 4. 16. Джерела міжнародного права.
  Термін «джерела права» вживається в двох значеннях - матеріальному і формальному. Під матеріальними джерелами розуміються матеріальні умови життя суспільства. Під формальними ж джерелами розуміють ті форми, у яких знаходять своє вираження і закріплення норми права. Тільки формальні джерела права є юридичною категорією і складають предмет вивчення юридичних наук, у тому числі міжнародного права.
 5. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  Міжнародне право, як і внутрішньодержавне право, складається з юридичних норм. Під нормою міжнародного права розуміється правило поводження, що признається державами й іншими суб'єктами міжнародного права в якості юридично обов'язкового. Тому що міжнародне право розвилося зі звичаю, що й у даний час не втратив свого значення, норми міжнародного права поділяються на дві групи: норми звичаєвого
 6. 18. Кодифікація норм міжнародного права.
  Під кодифікацією міжнародного права розуміється систематизація міжнародно-правових норм, здійснювана суб'єктами міжнародного права. Перші згадки в літературі з міжнародного права про корисність кодифікації відносяться до періоду буржуазних революцій. Вважається, що першим, хто виступив з ідеєю кодексу міжнародного права, був англійський юрист і філософ І. Бентам. Він, зокрема, писав, що «мало
 7. 21. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань
  Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань виник у формі міжнародно-правового звичаю pacta sunt servanda (лат. - угоди треба дотримуватися) на ранніх стадіях розвитку державності, а в даний час знаходить висвітлення в численних двосторонніх і багатосторонніх міжнародних угодах. В якості загальновизнаної норми поведінки суб'єктів зазначений принцип закріплений у Статуті ООН, преамбула
 8. 27. Принцип непорушності державних кордонів
  Після закінчення другий світової війни не всі політичні сили в Західній Європі були задоволені територіальним пристроєм Старого Світла. Реалізація домагань радикальних політиків про перегляд післявоєнних границь могла б привести до трагічних наслідків для доль миру З метою усунення яких-небудь правових підстав для подібних претензій у договорі між СРСР і ФРН від 12 серпня 1970 г. була закріплена
 9. 32. Поняття міжнародного договору
  У відповідності зі статтями 2 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року і Віденської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями 1986 року: міжнародний договір означає міжнародну угоду, укладену державами й іншими суб'єктами міжнародного права в писемній формі, незалежно від того, чи міститься така угода в одному, двох або декількох пов'язаних між
 10. 33. Види міжнародних договорів
  Поняття «договір» у Віденських конвенціях вживається як родове поняття, що охоплює усі види міжнародних договорів. Міжнародні договори класифікуються на різних підставах: І. За кількістю учасників: 1) односторонній міжнародний юридичний акт. Його виділення в якості самостійного виду міжнародного договору деякі автори пояснюють наявністю процесу одностороннього волевиявлення суб'єкта
 11. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  Укладання міжнародних договорів державами являє собою здійснення державного суверенітету і належить до числа основних прав держав. Укладання конкретного договору може бути й обов'язком держав, коли це випливає з інших договорів. Обов'язком може бути і вступ у переговори з конкретного питання. Так, наприклад, за Договором між СРСР і СІЛА про обмеження систем протиракетної оборони 1972 року
 12. 34. Форма, структура й найменування міжнародних договорів
  Міжнародний договір може бути укладений як у письмової, так і в усній формі. Усна форма міжнародного договору йменується «джентльменською угодою». Приміром, джентльменські угоди практикують спецслужби США й Росії з аналогічними структурами в інших державах. У цілому ж дана форма міжнародного договору використовується досить рідко. Найпоширенішою формою міжнародного договору є письмова, що
 13. 35. Стадії висновку міжнародних договорів
  Висновок міжнародного договору - це складний і тривалий процес, що складається з ряду взаємозалежних стадій У радянській науці міжнародного права широке поширення одержала розроблена відомим юристом-международником професором Г.И. Тункиным концепція узгодження воль, що лежить в основі права міжнародних договорів. Її прихильники думають, уто процес створення норм міжнародного права може бути
© 2014-2022  ibib.ltd.ua