Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Тема 8Правове регулювання відновленняплатоспроможності та банкрутства


Правове регулювання відносин, пов'язаних з відновленням пла-
тоспроможності боржника та банкрутством. Поняття неплатоспроможності. Поняття банкрутства та підстави застосування процедури банкрутства. Характеристика сторін процедури банкрутства. Суб'єкт банкрутства. Учасники провадження у справі про банкрутство. Конкурсні та поточні кредитори: правова харак-
теристика. Правовий статус комітету кредиторів, порядок його формування. Роль арбітражного керуючого в процедурі відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Позасудові про-
цедури. Підстави порушення справи про банкрутство. Проваджен-
ня у справах про банкрутство, характеристика його основних стадій. Санація. План санації: порядок складання та затвердження. Особливості визнання банкрутом окремих видів суб'єктів гос-
подарювання. Ліквідаційна процедура. Наслідки визнання борж-
ника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів. Мирова угода у справі про банкрутство. Припинення провадження у справі про банкрутство. Роль господарського суду в процедурі відновленням платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 8Правове регулювання відновленняплатоспроможності та банкрутства"
 1. Тема № 8 Правове регулювання банкрутства в Україні.
  регулювання банкрутства в
 2. ЗМІСТ
  регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства 69 Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин 77 Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 88 Тема 11. Правове регулювання відносин оренди й лізингу 98 Тема 12. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання 108 Тема 13. Біржова діяльність в Україні 115 Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб'єктів
 3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  тематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами гос-подарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника. Повне товариство - товариство,
 4. 1.1 Метод подвійного бюджету
  банкрутства та зростання безробіття, тобто потребуватиме збільшення державних витрат на соціальне забезпечення додаткової кількості безробітних, їхню перекваліфікацію, працевлаштування тощо. Тому здійснення таких заходів потребує особливої обачності, попередньої оцінки можливих негативних наслідків та їх своєчасної нейтралізації. Іншим класичним напрямком антиінфляційної політики е політика
 5. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  темах Стародавнього Сходу та античного Заходу (кодекс Хаммурапі, публічне право Стародавнього Риму). Як самостійна галузь права адміністративне право бере свій початок у XVIII столітті. Саме у Франції сформувалося спочатку поліцейське законодавство, потім - поліцейське право, яке переросло в "право управління" (друга половина XIX ст., Німеччина), а пізніше стало базою для розвитку
 6. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  тема. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються
 7. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  регулювання електроенергетики; > (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; в Державний департамент з питань виконання покарань; Фонд державного майна; Служба безпеки України; Управління державної охорони; Головне управління державної служби. Для з'ясування статусу центральних органів виконавчої влади слід звернутися до таких нормативно-правових актів, як укази Президента "Про
 8. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  регулювання державно-службових відносин. Разом з тим, можна стверджувати, що по мірі розвитку законодавства про державну службу, державно-службових відносин та методів їх регулювання, відбувається становлення нової комплексної галузі права - службового права. Вперше на законодавчому рівні визначення поняття "державна служба" закріплене у статті 1 Закону України "Про державну службу", згідно з
 9. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  тематична, неперервна діяльність, направлена на збереження соціальної системи, її зміцнення та розвиток; - універсальний характер в часі та просторі, тобто здійснюється завжди і кругом, де функціонують людські колективи; - суб'єкти державного управління використовують наявні у них правові та фактичні можливості для застосування позасудового, тобто адміністративного примусу; - у віданні органів
 10. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  тема правил, законів, запроваджуваних для досягнення мети; г) умови діяльності, існування. Правовий режим являє собою сукупність правил, закріплених юридичними нормами, які регулюють певну діяльність людей. Адміністративно-правовий режим - це поєднання адміністративно-правових засобів регулювання, що проявляється в централізованому порядку, імперативному методі правового впливу та юридичній
© 2014-2022  ibib.ltd.ua