Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

1. Кримінальне право: поняття, система

Предмет правового регулювання кримінального права - це суспільні відносини, що виникають між державою та особою, яка вчинила злочин. Держава в кримінально-правовому відношенні виступає як носій права покласти на винного відповідальність за скоєний злочин і застосувати покарання, встановлений законом, а злочинець - носій обов'язки перетерпіти несприятливі наслідки порушення кримінально-правової норми. У кримінально-правових відносинах на державу покладається кореспондуючий обов'язок - залучати особу до кримінальної відповідальності, призначати покарання або інші заходи (примусові заходи виховного характеру) в суворій відповідності з вимогами кримінального закону.

Одночасно в предмет правового регулювання кримінального права входять суспільні відносини щодо заподіяння шкоди за певних обставин: стан необхідної оборони, крайньої необхідності і деякі інші.

Ці відносини називаються регулятивними, і їх призначення полягає в заохоченні громадян на охорону своїх прав і свобод, захист інших осіб, інтересів суспільства і держави від суспільно небезпечних посягань.

Таким чином, кримінальний закон регулює два види відносин: охоронні та регулятивні. Предметом охоронних кримінально-правових відносин є реалізація кримінальної відповідальності і покарання, а також звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Предметом регулятивних відносин є правомірні дії, які закон дозволяє здійснювати для запобігання злочинів.

Кримінальне право найчастіше впливає на громадян за допомогою заборон, тобто шляхом опису в законі тих діянь, вчинення яких забороняється під загрозою кримінального покарання. Рідше кримінально-правові норми вимагають від особи вчинення певних дій, оголошуючи злочином бездіяльність. Дозвіл на вчинення дій рідко, але все ж використовується в кримінальному праві.

Наприклад, необхідна оборона.

Вплив права на суб'єктів являє собою метод правового регулювання. Кримінальне право найчастіше використовує імперативний метод (зобов'язування, заборона), рідше диспозитивний (дозвіл, дозвіл).

Система кримінального права складається з двох розділів: загального та особливого.

Загальна частина містить законодавче визначення принципів і завдань кримінального права, меж дії кримінального закону, основні поняття кримінального права, такі як злочин, вина, співучасть та інші.

У Загальній частині також сформульовані положення, що визначають підстави, умови і межі кримінальної відповідальності, перераховані види покарання, порядок та умови їх застосування, а також умови і порядок звільнення від покарання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Кримінальне право: поняття, система "
 1. § 1. Кримінальне право: поняття, система
  кримінального права-це суспільні відносини, що виникають між державою та особою, яка вчинила злочин. Держава в кримінально-правовому відношенні виступає як носій права покласти на винного відповідальність за скоєний злочин і застосувати покарання, встановлений законом, а злочинець - носій обов'язки перетерпіти несприятливі наслідки порушення кримінально-правової
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  кримінальні злочини: у чому відмінність? / / Держава і право. - 1996. - № 4. 80. Манохін В.М. Правова держава і проблема управління з розсуд / / Радянська держава і право. - 1990. - № 1. 136 81. Манохін В.М. Радянська державна служба. - М., 1996. 82. Манохін В.М., Адушкін Ю.С. Багішаев З.А. Російське адміні ністративного право. - М., 1996. 83. Марков Л.М. Нариси з історії
 3. Види і стадії адміністративного права
  кримінальну справу або пр-во про адміністративне пра-вонарушения, вимагає залучення осіб, які порушили закон, до іншої, уста- новленной законом, відповідальності. 4) вносить подання про усунення порушень закону органу чи посадовій особі, правомочним усунути порушення закону. Подання підлягає невідкладному розгляду, не пізніше, ніж у місячний строк має бути вжито
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  кримінальному та адміні-стративно процесах подібні другорядні елементи, такі, як виникнення, розвиток, закінчення виробництва, вчення про процесуальних відносинах, про докази та їх оцінкою, про законну силу судового рішення і вироку, про виконання рішень ». Різко негативно проти вироблення єдиного поняття процесуальної форми виступили М. Шакарян і А. Сергун, вказуючи на те,
 5. Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права
  кримінальних справах. М., 1988. Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності держав - учасниць СНД від 20.03.92 / / Господарство право. 1992. № 8 Фурсов Д. Галузь арбітражного процесуального права в системі права / / Законодавство і економіка. 1999. № 1. Господарське право. М., 1970. Шерстюк В. Загальні положення (коментар до АПК РФ) / / Господарство
 6. 1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
  Кримінального, цивільного і т.д. Підрозділ конституційного (державного-венного) права на окремі інститути визначає систему курсу державного права зарубіжних країн. Предметом право-вого регулювання державного права зарубіжних країн є при-ляють певні групи суспільних відносин, склади-тужавіючі в процесі здійснення державної влади. Буду-чи врегульовані
 7. 20. Адміністративно-правовий статус громадян: адміністративна правоздатність та дієздатність.
  Кримінальним або адміністративним законодавством, громадянин може бути позбавлений якоїсь частини адміністративної правоздатності - права переміщення, позбавлення батьківських прав і т.п. Адміністративна дієздатність громадян є другою складовою частиною адміністративної правосуб'єктності. При цьому адміністративна правоздатність є основою адміністративної дієздатності громадян,
 8. 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
  Кримінальним законом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), яке у посяганні на суспільний лад держави, її політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян , а так само інше суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом, яке полягає в посяганні на
 9. ВСТУП
  кримінальним правом і кримінально-процесуальним правом, як основоположна в рамках кримінально- правової спеціалізації. У відповідності з навчальним планом студенти третього та четвертого курсів денного відділення і п'ятого курсу заочної форм навчання протягом 2 семестрів вивчають предмет «Криміналістика» і здають семестровий залік (іспит), а по закінченні курсу - іспит. Успішне освоєння дисципліни
 10. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  кримінальної відповідальності. Але весь цей час (близько 12 місяців) у частині було двовладдя (командували звільняється в запас і приймає посаду), що фактично означало безвладдя. Це різко негативно позначилося на боєготовності частини. Однак прокрався офіцер продовжував складатися в кадрах Збройних Сил, користувався всіма пільгами командира частини і військовослужбовця і отримував всі види
© 2014-2022  ibib.ltd.ua