Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

17. Укладення, зміна та розірвання договорів.


Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною (ч.2 ст.638 ЦК). Оферта - пропозиція однієї сторони (оферента) укласти договір. Її може зробити кожна із сторін майбутнього договору; вона має містити істотні умови договору; вона повинна бути адресована конкретній особі; вона має виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Акцепт - прийняття цієї пропозиції іншою стороною (акцептантом). Акцепт повинен бути повним і безумовним. З моменту отримання акцепту договір вважається таким, що укладений, і відмову від нього в односторонньому порядку заборонено. Якщо в оферті вказано строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку; якщо в оферті не вказано строк для акцепту, то: - якщо її було зроблено усно, то договір вважається укладеним, якщо її було акцептовано негайно; - якщо вона була письмова, то тоді, коли оферент одержав відповідь протягом строку, встановленого актами цивільного законодавства, а якщо він не встановлений - протягом нормально необхідного для цього часу.
Обов'язковими для сторін є договори, укладені на підставі правового акта органу держ. влади, органу влади АРК, органу місц. самовряд., має відповідати цьому акту (ст.648). Договір може бути укладено в будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Права та обов'язки за договором виникають у сторін з моменту його укладення. За загальним правилом, договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Це означає, що усний договір - з моменту досягнення усних домовленостей, письмовий - підписання його сторонами, нотаріальний - моменту нотаріального посвідчення, державно зареєстрований - моменту держ. реєстрації. Однак якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії. Місцем укладення договору, за загальним правилом, визначається місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юр. особи оферента. Підстави припинення договору ідентичні підставам припинення цивільних зобов'язань (см.
14). Основними підставами розірвання та зміни укладеного та дійсного договору є такі. домовленість сторін, яка можлива лише у разі, якщо інше не передбачено в договорі чи законі; істотне порушення іншою стороною умов договору, тобто таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору; одностороння відмова від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом; у разі істотної зміни обставин (якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах), якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінено або розірвано за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання; інші умови, які прямо передбачені в законі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "17. Укладення, зміна та розірвання договорів."
 1. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
  укладений договір про обмін ділянками території в районі Люблинского воєводства ПНР і Дрогобычской (нині Львівської) областю УРСР. При цьому населенню було надане право оптації Припинення громадянства відбувається на підставах, передбачених у законодавстві держав. Так, громадянство України припиняється: 1) внаслідок виходу із громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) на
 2. 29. Поняття, загальна характеристика та значення договору поставки.
  укладено на 1 рік, на строк більше 1 року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений домовленістю сторін. Якщо строк не визначено, то договір вважається укладеним на 1 рік. Форма договору - письмова. Він може оформлятися такими способами: складається один документ, який підписують сторони (класичний); обмін листами, телеграмами, телетайпами тощо, підписаними стороною, яка їх
 3. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  укладеному за підсумками російсько-турецької війни 1828-1829 років, території Молдавії і Валахії, залишаючись турецькими васальними володіннями, перейшли (до 1856 року) під протекторат Росії). У XIX столітті інститут протекторату трансформувався в особливий рід оволодіння територією (насамперед в Африці і Полінезії). Тому не випадково Африканська конвенція 1885 року з'єднала поняття протекторату
 4. 16. Джерела міжнародного права.
  укладена між державами в писемній формі і регульована міжнародним правом, незалежно від того, чи міститься така угода в одному документі, у двох або декількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від його конкретного найменування. В даний час міжнародні договори посідають основне місце в системі джерела міжнародного права через такі причини: - процес створення договірної норми в
 5. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  укладених в період другої світової війни СРСР, США й Англією, підписувалися главами урядів цих держав без повноважень, ex officio. Такими є Тегеранські, Ялтинські і Потсдамські угоди. На їхню справжність це ніяк не вплинуло. Держави самі за своїм розсудом визначають уповноважених і склад делегацій на переговорах. Як правило, повноваження видаються тільки своїм громадянам. Але бувають і винятки.
 6. 40. Припинення й призупинення дії міжнародних договорів
  укладених на випадок війни, з початком бойових дій починають застосовуватися. Насамперед це ставиться до Гаазьких конвенцій про закони й звичаї війни 1899 і 1907 р. і Женевським конвенціям про захист жертв війни 1949
 7. Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 3)
  укладений договір про обмін ділянками території в районі Люблинского воєводства ПНР і Дрогобычской (нині Львівської) областю УРСР. При цьому населенню було надане право оптації Припинення громадянства відбувається на підставах, передбачених у законодавстві держав. Так, громадянство України припиняється: 1) внаслідок виходу із громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) на
 8. № 20. Види договорів.
  укладеною: реальні (однієї угоди не досить, необхідна ще і передача речі, наприклад, займ); консенсуальні (досить досягти угоди по всіх істотних умовах, наприклад, купівля-продаж); 4. Іменні (перелічені назви у ЦК - 19 штук, крім того з прийняттям відповідних законів - договір оренди, лізінг) та безіменні (рента, агентський, франчайзінг...) 4. Угоди можуть бути каузальні (угоди, у яких видно їхня
 9. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  укладення мирової угоди (ст. 31 ЦПК України); доповнення, зміна апеляційної та касаційної скарги або відмова від них (статті 300, 330 ЦПК України); Права на подання і витребування доказів та участь у їхдослідженні - права сторін подати до суду свої пояснення,подавати письмові та речові докази (статті 27, 176 ЦПК України), вимагати залучення у справу свідків і призначенняекспертизи (статті 130,143
 10. ЗЗ.Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).
  укладення угод за умови прийняття іншими суб'єкта ми господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичая ми в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод; 8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин. - зловживан ням монопольним (домінуючим)
© 2014-2020  ibib.ltd.ua