Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Єлістратов А.І. Адміністративне право, 1911 - перейти до змісту підручника

Внутрішнє управління в правовій державі

У правовій державі тяжкість державної влади в більшій чи меншій мірі переноситься з особистості монарха на населення. Оскільки завдання внутрішнього управління здійснюються в порядку законодавчому, суспільство бере участь у їх виконанні у формі народного представництва. Для подальшого здійснення цих завдань підзаконної діяльністю, поряд з урядовими органами, розвиваються органи громадського управління. У міру того, як населення набуває участь у державній владі, обиватель з безособового об'єкта для поліцейських заходів уряду перетворюється на громадянина. Він стає певною одиницею, що не поглинається у своїй індивідуальності державою. За ним визнається відоме "святе святих", - певна сфера свободи, куди влада не в праві вторгатися. Спираючись на громадян, правова держава повинна послідовно визнати підйом ініціативи та самодіяльності в населенні за кращий засіб для досягнення суспільного добробуту.

Однак, надавши розумінню та енергії громадян турботи про найкращому задоволенні своїх потреб, сучасна держава помалу переймається свідомістю того, що початок невтручання аж ніяк ще не дозволяє проблеми суспільного благополуччя.

Необхідна підтримка з боку держави, коли сили і кошти окремих осіб та їх сполук недостатні для задоволення потреб індивіда в існуванні, гідному людини. Завдання цієї підтримки досягається звичайно вже однією піклувальної діяльністю держави, чужої якого примусу: вказівками, заохоченнями, посібниками, пристроєм загальнодоступних корисних для народу установ і т. д. Поліція, в сенсі примусового втручання, отримує за таких обставин тут-в справі забезпечення умов добробуту - значення крайнього засобу. Так, примусовість визнається доцільною у справі початкового навчання, у справі страхування на випадок хвороби, інвалідності, старості і т. д. Для забезпечення ж умов безпеки та порядку поліцейське примус і в правовій державі застосовується досить широко.

Отже, внутрішнє управління в правовій державі стає абсолютно відмінним за своїм характером від поліцейської діяльності в період абсолютизму.

Втім, в дійсного життя грань між різними ступенями політичного розвитку проявляється далеко не з такою певністю, як в теорії. Вже в період абсолютизму створюються органи самоврядування, відкривається відомий простір для економічного почину населення (усунення регламентації виробництва, послаблення системи монополій і т. д.), і виникає дбала діяльність держави, чужа поліцейського примусу. І, з іншого боку, в державі правовому урядові органи нерідко продовжують грати переважну роль у внутрішньому управлінні, а особиста самодіяльність громадян довгий час паралізується поліцейськими заходами в таких її корінних умовах, як свобода друку, зборів і товариств.

Література

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Внутрішнє управління у правовій державі"
 1. Чичерін Б.М.. Курс державної науки. Том I., 1894

 2. 31. Громадянське суспільство і правова держава
  Правове - так характеризується держава, яка у всій своїй діяльності підпорядковується праву і головною своєю метою вважає забезпечення прав і свобод людини. Для створення правової держави недостатньо одного його проголошення, воно має фактично скластися як система гарантій від безмежного адміністративного втручання в саморегулююче громадянське суспільство, від спроб кого
 3. Контрольні питання
  1. Що таке правова держава? Як відбувався процес формування уявлень про правову державу в історії політико-правової думки? 2. Які ознаки правової держави виділяються сучасною наукою? 3 Що таке соціальна держава? 4. Які види соціальних держав розрізняють в сучасному світі? Список літератури Васильєв А. В.
 4. 29. Правові акти управління: поняття, ознаки, правова природа, значення.
  Правові акти управління - дії апарату держ управління спрямовані на встановлення або зміна норм права на виникнення, зміну правоотношенійв сфері держ управління. За допомогою правових актів проявляється ВЛАСНА воля органу держ управління, в сою чергу ця воля є необхідним засобом. Правові акти управління - важливі засоби практичної реалізації цілей і функцій
 5. 4. Система адміністративного права
  це сукупність адмініст-ративно-правових інститутів і підгалузей. Адміністративне право складається з Загальної та Особливої ??частини. У Загальну частину включені такі інститути: 1. державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного
 6. 5. Норми адміністративного права: поняття, структура, види.
  Правові норми коториесодействуют підтримці правового порядку м-ду гос. Органом виконавчої влади, іншими гос і не гос структурами, фіз-ми особами є адміністративно - правовими нормами, їх сукупність становить адмін право. Найбільш істотною ознакою правової норми є державно-обов'язковий характер, за яким норму права відрізняють від інших правил.
 7. Тема 2.Політіческіе та правові вчення в Стародавньому Світі
  Становлення і розвиток політико-правової ідеології як специфічної форми суспільної свідомості. Її особливості в класово-станових суспільствах. Політичні та правові вчення в державах Стародавнього Сходу, в Стародавній Індії і в Давньому Китаї. Політичні та правові вчення в Стародавній Греції. Софісти про державу і право. Сократ про державу і право. Політичне і правове вчення Платона.
 8. Тема 3.Політіческіе та правові вчення у феодальному суспільстві
  Проблеми держави і права в релігійному світогляді середньовіччя. Політичні та правові вчення в середньовічній Західній Європі. Вчення Фоми Аквінського про види законів, про елементи державної влади, про співвідношення церкви і держави. По-літичні та правові ідеї середньовічних юристів. Критика теократичних ідей у ??вченні Марсилій Падуанського. Проблеми держави і права в
 9. 82. Концепція правової держави. Україна як правова держава.
  Правова держава виступає як такий тип держави, влада якого грунтується на праві, огранич. за допомогою права і осущ. в правових формах. Метою правової держави є добробут індивіда та суспільства. Поняття ПГ з'явилося в XIX в, проте вже античні мислителі (Платон, Аристотель) зверталися до пошуків принципів, форм і конструкцій узгодженої взаємодії влади і права.
 10. § 10. Головне територіальне управління Банку Росії по м. Москві і Московській області
  Як вже говорилося, велика частина всіх кредитних організацій розташована саме в Москві. Така диспропорція в значній мірі пояснюється спекулятивним характером кредитних організацій, з одного боку, і орієнтацією Банку Росії на підтримку великих столичних банків - з іншого. У формуванні цієї системи далеко не останню роль зіграли неринкові чинники розвитку банківської
 11. 9. Характеристика принципів державного управління.
  Державне управління здійснюється відповідно до принципів, закріпленими Конституцією України. У сучасній юридичній літературі система принципів державного управління, як правило, не розглядається. Однак необхідно відзначити, що будь-яка діяльність має будь-яку основу, а тим більше управлінська. Конституція України дає можливість віднести до принципів
 12. 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"
  Функції: Пізнавальна - пізнавати, аналізувати, описувати, систематизувати і пояснювати сутнісні властивості державних явищ. Світоглядна - виробляти правові цінності, вдосконалювати правосвідомість суспільства, його правову культуру, формувати основи правової пропаганди і правового виховання. Прикладна - формулювати практичні пропозиції щодо вдосконалення системи
 13. 1. Адміністративно-правова норма
  це нормативно-правові, що регулюють відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові
 14. 3. Адміністративно-правові відносини
  це громадські від-носіння, врегульовані нормами адміністративного права, які складаються в сфері управління. Особливості адміністративно-правових відносин. 1. Однією зі сторін відносин є відповідний орган виконавчої влади або його посадова особа, наділена управлен-тичними повноваженнями державно-владного характеру. 2. для цих відносин характерне
 15. Г. І. Петров. Радянські адміністративно-правові відносини, 1972

 16. Державний лад Франції
  в цей період характеризувався децентралізацією державного управління. Окремі частини країни були слабо пов'язані в державно-правовому відношенні, а великі феодали володіли у своїх володіннях майже тими ж правами, що і глава
 17. Тема 1.Предмет і метод історії політичних і правових вчень
  Предмет історії політичних і правових вчень. Співвідношення історії політичних і правових вчень, теорії та історії держави і права, політології, історії галузевих державно-правових дисциплін. Поняття політико-правового вчення. Зв'язок світоглядної основи політико-правового вчення, його теоретичного змісту, програмних положень. Закономірності розвитку по-політико-правової
 18. Публічно-правове відношення
  Наука адміністративного права вивчає юридичні норми, що визначають відносини між органами державного управління та громадянами. Точніше сказати, це - наука про публичноправового відносинах в області внутрішнього державного управління. Таким чином публічно-правове відношення становить саме загальне і основне поняття в науці адміністративного права. Те, що робить державна
 19. 74. Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат.
  Механізм держави - це система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установи, підприємства, за допомогою яких виконують завдання і функції держави. Ознаки: - це ієрархічна система; - цілісна система; - це система, що має чітку структуру з певними зв'язками між її елементами. - Це динамічна і реально діюча система. Структура
 20. 5. Участь держави в зовнішньому (міжнародному) цивільному обороті
  Самостійними учасниками розглянутих цивільно-правових відносин можуть бути лише державні, але не муніципальні освіти. Російська Федерація є власником майна, що перебуває за кордоном, у тому числі і нерухомого (включаючи певне майно колишнього Союзу РСР і його організацій). Від імені федерального держави в цих відносинах виступає Мінгосімущество РФ,