Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

ВПЛИВ НА ПРОЦЕС СТАРІННЯ УМОВ ЖИТТЯ

Умови життя відносяться до категорії понять, що відрізняються широтою і деякою розмитістю кордонів. Якщо для тварин воно включає природно-географічні, перш за все кліматичні, фактори, то по відношенню до людини необхідно враховувати також і соціально-економічні фактори.

Дослідження впливів умов життя на процес старіння проводять декількома шляхами. По-перше, шляхом вивчення швидкості відповідних змін організмів, які проживають в різних умовах. По-друге, шляхом зіставлення значень смертності або тривалості життя в розрізняються за умовами життя популяціях в межах одного або різних історичних періодів часу. Тривалість життя тут виступає як узагальнений показник життєздатності. По-третє, свій внесок вносить вивчення розподілу по планеті довгожителів.

Оцінка впливу умов життя на швидкість старіння вимагає попереднього відбору демонстративних показників, значення яких закономірно змінюються відповідно до віку. У дослідженнях залежності швидкості старіння від умов життя, що проводяться на лабораторних тварин, використовують такі ознаки: 1) стан білків сполучної тканини колагену і еластину; 2) показники серцевої діяльності і кровообігу; 3) зміст пігменту ліпофусцину в клітинах нервової системи і серця; 4) показники довільної рухової активності; 5) здатність до навчання.

Вивчали вплив на швидкість старіння багатьох умов життя: низької температури навколишнього середовища, зміненого режиму рухової активності, впливів іонізуючим опроміненням, підвищеного парціального тиску кисню. У дослідах на плодових мухах, наприклад, встановлено, що збільшення в атмосфері в три рази концентрації 02 призводить до прискореного старіння, що виражається в більш швидкому відкладення в тканинах ліпофусцину. Паралельно відзначалося скорочення вдвічі тривалості життя. В іншому досліді кроликів з раннього віку систематично і тривало піддавали підвищеним руховим навантаженням. В описаних умовах у кроликів сповільнювався ритм серцевих скорочень, знижувався артеріальний тиск. Напрямок змін з боку серцево-судинної системи дає можливість судити про зниження швидкості старіння тварин. Одночасно було встановлено, що піддослідні кролики жили в 1,5 рази довше тварин зі звичайною для виду руховою активністю.

Використання такого показника, як тривалість життя, що носить статистичний характер, дозволяє проводити дослідження безпосередньо на людях, групуючи умови життя згідно їх природі: соціально-економічні, клімато-географічні, місцеві, пов'язані, наприклад, з мінеральним складом грунтів і грунтових вод або ж рівнем радіації.

вплив соціально-економічних умов на тривалість життя може бути оцінений шляхом порівняння названого показника для однієї і тієї ж популяції (наприклад, населення країни), але в різні історичні періоди або ж шляхом зіставлення тривалості життя в двох популяціях, що розрізняються по життєвому рівню і співіснують в один і той же історичний час. Соціально-економічні умови життя населення країн Європи, Північної Америки, деяких країн Азії та Африки зазнали істотних змін в минулому столітті. Головним підсумком цих змін стало підвищення життєвого рівня, поліпшення харчування, житлових умов, якості охорони здоров'я і медичної допомоги. Відповідно значення середньої тривалості життя в таких країнах зросли до 90-их рр. XX ст. більш ніж в два рази в порівнянні зі значеннями показника для початку століття. Наприклад, на початку століття середня тривалість життя жителів Росії становила 32 роки, тоді як в 1987 році вона досягла рівня 64 років для чоловіків і 73 - для жінок.

В економічно розвинених країнах середня тривалість життя в цілому перевищує 70 років, однак у багатьох країнах, що розвиваються і в даний історичний період вона не досягає 40 років.

Наведені відомості вказують на очевидну залежність тривалості життя від соціально-економічних умов. Чи означає це, що зміни соціально-економічних умов в сторону їх поліпшення уповільнюють швидкість старіння? Залежність смертності людей від віку показана на рис. 8.36. По ходу наведеної кривої спостерігаються три відрізка, що розрізняються по інтенсивності і напрямку зміни смертності.

По-перше, це пік смертності, вершина якого припадає на період новонародженості: приблизно 2000 дитячих смертей на 100 000 народжуваних. Далі інтенсивність смертності знижується, і в віці 9-12 років вона мінімальна: 20-30 померлих на 105 дітей. Починаючи з віку статевої зрілості смертність монотонно зростає, причому зростання відбувається по експоненті таким чином, що після 30-35 років подвоєння значень відбувається кожні 8 років. У віці понад 80 років інтенсивність смертності Рис. 8.36. Інтенсивність смертності високий І ПО міру збільшення чоловіків в залежності від їх віку

років практично не змінюється. (Швеція, 1971 - 1975 рр.)

Сталість швидкості старіння людей певної популяції в XX в. (Швеція)

Мал. 8.37. Сталість швидкості старіння людей певної популяції в XX в. (Швеція).

Для судження про залежність швидкості старіння людей від соціально-економічних умов життя досить порівняти хід кривих вікової інтенсивності смертності в популяції на початку і в другій половині XX ст. Видно, що принципових змін конфігурація кривої не зазнала. На всьому своєму протязі вона лише змістилася в область більш низьких значень. Отже, поліпшення соціально-економічних умов зменшує ймовірність смерті в молодому віці, але не змінює швидкості старіння.

1 - інтенсивність смертності чоловіків у віці 40 років, 2 - то ж, у віці 30 років, 3 - швидкість старіння чоловіків у віковому інтервалі 30-40 років

На незмінюваність швидкості старіння в конкретній популяції людей протягом XX ст., Незважаючи на істотне підвищення життєвого рівня, вказують, наприклад, дані про абсолютне віковому прирості інтенсивності смертності чоловіків Швеції з 1900 по 1980 (рис. 8.37).

Таким чином, кращі соціально-економічні умови роблять людей, до того ж будь-якого віку, лише менш доступними дії факторів, які в інших умовах привели б до смертельного результату.

Зроблений висновок добре узгоджується з тими змінами, які відбулися протягом поточного сторіччя в переліку головних причин смертності людей (на прикладі населення м Нью-Йорка з 1900 по 1970 р):

Рік, причина смерті Кількість всіх

смертних випадків,%

1900 р

Пневмонія, грип, бронхіт ... 14,4

Туберкульоз ... 11,3

Діарея, ентерити ... 8,1

Хвороби серця ... 8,0

1930 р

Хвороби серця ... 18,9

Пневмонія, грип, бронхіт ... 9,4

Рак ... 8,6

Нефрити ... 8,0

1970 р

Хвороби серця ... 38,3

Рак ... 17,2

Інсульт ... 10,6

Грип, пневмонія, бронхіт ... 3,6

Щодо скромні значення середньої тривалості життя (35-40 років) в порівнянні з максимально реєструється (115-120 років) в першій третині XX ст. в переважній більшості країн Європи, що відрізнялися в той період відносно високим життєвим рівнем, утруднювали прицільне вивчення впливу фізико-хімічних, кліматичних та інших природних факторів на швидкість старіння в популяціях, що займають різні території. В даний час зі збільшенням середньої тривалості життя до 67,3-74,1 року у чоловіків і до 74,2-79,9 року у жінок ситуація змінилася.

Розглянемо наступний приклад. Чоловіків Фінляндії відрізняє низький показник середньої тривалості життя (69,2 року в 1980 р) і один з найвищих показників смертності від серцево-судинних захворювань в Європі. При цьому в самій Фінляндії особливо високих значень цей показник досягає в Північній Карелії. При вивченні мінерального складу грунтів і грунтових вод цього району виявилося, що в них дуже низький концентрація мікроелемента селену. Відповідно низькою виявилася і концентрація Se в крові фінів: 0,056-0,081 мкг / мл, в порівнянні з 0,206 мкг / мл, наприклад, у жителів США.

У чоловіків з концентрацією Se в сироватці крові менш 0,045 мкг / мл ризик смерті від серцево-судинних захворювань вище в 2,7 рази, а від ішемічної хвороби серця - в 3,6 рази. Залежність швидкості старіння від надходження в організм достатніх кількостей Se пояснюється тим, що останній входить до складу ферменту глутамі- нопероксідази. Названий фермент каталізує реакції розпаду Н202 і органічних гідропероксидів, що руйнують мембрани та інші клітинні структури.

З іншого боку, в Фінляндії недолік Se в дієті мало позначається на життєздатності жінок, які за середньою тривалістю життя (77,6 року в 1980 р) відносяться в Європі до досить благополучним популяціям. Причина, мабуть, криється в генотипичних відмінності: у чоловіків у всіх клітинах активна єдина хромосома X материнського походження з усіма її вадами, а у жінок в різних клітинах активна хромосома X то материнського, то батьківського походження.

Випробування атомної і водневої зброї, розвиток ядерно ної енергетики та технологій підвищують рівень радіаційного фону. Розрахунки на людство в цілому показують, що хронічне опромінення населення планети з потужністю дози 1 Гр на покоління скорочує тривалість життя на 50 000 років на кожен мільйон живих новонароджених в першому облученном поколінні.

В даний час за рахунок природних і створених людиною джерел радіації за покоління людство отримує менше 0,05 Гр. Вплив на живі тканини іонізуючого опромінення призводить до утворення в них вільних радикалів, які підвищують ризик розвитку злоякісних пухлин (рис. 8.38). Так як наростання ризику зазначених захворювань є показником швидкості старіння, зміни умов життя в сторону підвищення радіаційного впливу прискорюють названий процес.

Зростання імовірності розвитку злоякісних пухлин (крім лейкозів) після одноразового опромінення всього тіла дозою 0,01 Гр

Мал. 8.38. Зростання імовірності розвитку злоякісних пухлин (крім лейкозів) після одноразового опромінення всього тіла дозою 0,01 Гр

Певні, хоча і обмежені уявлення про вплив умов життя на процес старіння дає вивчення субпопуляцій довгожителів. Нагадаємо, що до довгожителів зараховуються особи у віці 90 років і більше. Їх кількість в популяції виражається індексом довгожительства, т. Е. Часткою довгожителів серед населення старше 60 років: 90/60 - 1000, де 90 - число довгожителів; 60 - число членів популяції у віці 60 років. На більшій території колишнього СРСР (назви держави і адміністративних одиниць відповідають 1970 р .; наведені цифри засновані на даних перепису, проведеного в зазначеному році) індекс довгожительства не перевищує 20%. У ряді територій, проте, його значення перевершують назване в 2,5-3 рази. Для абхазів в Абхазії, азербайджанців в Нахічевані, балкарців в Кабардино-Балкарії, інгушів в Північній Осетії і Чечено-Інгушетії він перевищує 60%, для евенків в Якутії - 50%.

З наведених відомостей видно, що довгожительство характеризує певні етнічні групи, що проживають в основному в сільській місцевості, для яких можна припускати досить високий рівень шлюбної ізоляції. Це наводить на думку про генетичну основі явища або ж якісь особливості способу життя. Два факти проте свідчать на користь того, що і умови життя можуть мати деяке значення. По-перше, індекс довгожительства, наприклад, азербайджанців, які проживають в Грузії і Азербайджані, виявляється нижче приблизно на 10%, ніж для проживаючих в Нахічевані. По-друге, російське населення в зонах довгожительства (Кавказ, Якутія) відрізняється більш низькими значеннями індексу в порівнянні з населенням, історично традиційним території.

 1. Загальна фізіологія нервової системи з основами нейрофармакології, нервова клітина в спокої і при збудженні. Міжклітинна передача збудження - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати природу виникнення потенціалу спокою і розвитку потенціалу дії на мембрані; механізм поширення потенціалу дії по мембранами збудливих клітин; будову і принципи функціонування електричних і хімічних синапсів; вміти визначати напрямок
 2. Загальна будова спинного мозку - анатомія центральної нервової системи
  Спинний мозок (Medulla spinalis) - найдавніший відділ НС. Він з'являється вже у нижчих хордових тварин, які ще не мають головного мозку. Основні функції СМ (як і більшості відділів НС): - рефлекторна - через СМ проходять рефлекторні дуги безумовних (вроджених) рефлексів, які регулюють роботу
 3. Яйцеві оболонки - біологія. Частина 1
  Розрізняють первинну оболонку, утворену самою яйцевої кліткою, вторинну оболонку, яка є продуктом діяльності фолікулярних клітин, і третинні оболонки, якими яйце оточується під час проходження по яйцепроводу. Первинна оболонка, іноді звана желточной, є у яйцеклітин всіх тварин. У хребетних,
 4. Взаємоперетворенням речовин в процесі метаболізму - біохімія частина 2.
  Спрощені схеми взаємозв'язку основних шляхів обміну (див. Рис. 27.2 і 27.3), перераховані вище приклади, природно, не вичерпують все різноманіття взаємоперетворення речовин і енергії в живих організмах. Як було зазначено раніше, швидкість розпаду одних речовин і синтез інших регулюються різними
 5. Введення в курс, основні етапи розвитку генетики - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Генетика вивчає два нерозривно пов'язаних властивості живих організмів - спадковість і мінливість. Слово «генетика» придумав У. Бетсон в 1906 р, він же визначив нову науку як фізіологію спадковості і мінливості. Знаменитий генетик Ф. Добжанський утверждат, що «все в біології набуває сенсу
 6. Вузловий еутиреоїдний зоб - факультетська хірургія
  Поняття «вузловий зоб» включає в себе різні патологічні стани, які мають загальні клінічні ознаки: наявність вузлового утворення ЩЗ, що визначається при пальпації або іншими методами і відрізняється від решти тканини щільністю або іншими характеристиками. Хворий при цьому може бути в еутиреоїдному,
 7. Вторинна структура білків - біохімія
  Пептидні ланцюги білків організовані у вторинну структуру, стабілізовану водневими зв'язками. Атом кисню кожної пептидного групи утворює при цьому водневий зв'язок з NH-групою, що відповідає пептидного зв'язку. При цьому формуються такі структури: а-спіраль, структура і р-вигин. а-Спіраль
 8. Вплив спадковості і зовнішнього середовища на ріст і розвиток дитячого організму - вікова анатомія і фізіологія
  Всі структурні і функціональні зміни організму людини в різні вікові періоди відбуваються під впливом спадковості і умов зовнішнього середовища. спадковість (Генетичний код) визначає потенційні можливості фізичного і розумового розвитку індивідуума. Одні гени контролюють життєво важливі функції,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua