Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Анатомія центральної нервової системи
««   ЗМІСТ   »»

ЗАГАЛЬНА БУДОВА СПИННОГО МОЗКУ

Спинний мозок (Medulla spinalis) - найдавніший відділ НС. Він з'являється вже у нижчих хордових тварин, які ще не мають головного мозку. Основні функції СМ (як і більшості відділів НС):

- рефлекторна - через СМ проходять рефлекторні дуги безумовних (вроджених) рефлексів, які регулюють роботу м'язів і внутрішніх органів тіла;

провідникова - передача в ГМ сенсорної інформації від рецепторів тіла і отримання з головного мозку команд, що регулюють діяльність СМ і, відповідно, роботу м'язів і внутрішніх органів.

Спинний мозок лежить всередині хребетного каналу, його довжина 40-45 см, вага 30-32 р Вище 1 шийного хребця СМ переходить в довгастий мозок, знизу закінчується на рівні II поперекового хребця мозковим конусом, який переходить в кінцеву нитку, прикрепляющуюся до кістки в крижовому каналі. По передній і задній поверхні спинного мозку проходять задня серединна борозна та передня серединна щілина. Вони ділять СМ на дві симетричні половини. СМ має сегментарну будову, т. Е. Складається з пов'язаних між собою щодо стереотипно влаштованих сегментів, в межах яких замикаються рефлекторні дуги (рис. 5.1).

Загальний вигляд спинного мозку

Мал. 5.1. Загальний вигляд спинного мозку:

а - вид збоку; б - вигляд спереду; в - вид ззаду; З2 - другий шийний хребець, Tj - перший грудний хребець, Lj - перший поперековий хребець, Sj - перший

крижовий хребець

Загальна кількість сегментів одно 31, і відповідно до цього від СМ на всій його довжині справа і зліва відходить 31 пара передніх і задніх корінців (radix ventrails, radix dorsalis), які виходять через відповідні міжхребцеві отвори і, з'єднуючись, утворюють 31 пару спинномозкових нервів. На задніх корінцях СМ можна побачити розширення - спинномозкові (спинальні) ганглії {Ganglion spinalis). У них знаходяться псевдоуніполярние чутливі нейрони.

Горизонтальний ділянку СМ, який об'єднує нейрони, відростки яких проходять в парі спинномозкових нервів і їх корінцях, називається сегментом (Рис. 5.2).

Три сегмента спинного мозку

Мал. 5.2. Три сегмента спинного мозку

Сегменти СМ прийнято позначати буквами, пов'язаними з їх латинськими назвами. Всього є вісім шийних (С - cervicale), 12 грудних (Th або Т - thorocale), П'ять поперекових (L - lumbale), п'ять крижових (S - sacrale) сегментів і один куприковий (Сс - coccygeum) сегмент (див. рис. 5.1, а). Таким чином, фраза «бічні роги розташовані на рівні С8-L2»Означає, що бічні роги сірої речовини СМ є в сегментах від восьмого шийного до другого поперекового.

По ходу СМ на ньому видно добре виражені шийному і поперековому потовщення. Вони відповідають місцям відходження волокон, що іннервують верхні і нижні кінцівки.

В ході ембріогенезу швидкість подовження СМ і хребців неоднакова - хребці ростуть швидше. В результаті спинномозкові нерви, спочатку відходили через міжхребцеві отвори від СМ перпендикулярно до його поверхні, поступово зміщуються вниз, відходячи від нього вже під кутом (а в нижніх сегментах навіть вертикально). Пучок нервів, розташованих нижче закінчення спинного мозку всередині хребетного каналу, отримав назву «кінський хвіст» (див. Рис. 5.1, а).

На рівні кожного сегмента спинного мозку по аферентні (доцентрові) волокнам в ЦНС надходить інформація від певних ділянок ( «поверхів») тіла. І, відповідно, від кожного сегмента спинного мозку по еферентних (відцентрових) волокнам надходять імпульси до певних м'язів тих же «поверхів». Так, від шийних і верхніх грудних сегментів спинного мозку відходять нерви до м'язів шиї, верхніх кінцівок (корінці З5-Tj) і органам, розташованим в грудній порожнині. Нижні грудні і верхні поперекові сегменти іннервують м'язи тулуба і органи черевної порожнини. Нижні поперекові і крижові сегменти пов'язані з м'язами нижніх кінцівок (корінці L2-S2) і органами, розташованими в тазової області.

На поперечному зрізі через СМ видно, що зовні у нього розташоване біла речовина, а всередині - сіре. На зрізі сіра речовина в цілому має характерну форму метелика або букви «Н» (рис. 5.3), причому в різних сегментах СМ ця форма може мати відчутні відмінності (див. Рис. 5.9).

Поперечний розріз через спинний мозок

Мал. 5.3. Поперечний розріз через спинний мозок

У сірій речовині виділяють передні (вентральні) і задні (спинні) роги. Між ними навколо спинномозкового каналу лежить проміжна зона. На рівні сегментів С8-L2х-L3) Сіра речовина має вирости - бічні (латеральні) роги. Задні роги досягають поверхні спинного мозку, бічні і передні - ніколи. У ростри-каудальпом напрямку (зверху вниз) сіра речовина всіх сегментів СМ утворює стовпи сірої речовини - передні, бічні і задні. У центрі сірої речовини проходить спинномозковий канал (canalis centralis). У кожній половині білої речовини СМ виділяють три поздовжніх канатика. Спинний (задній, funiculus posterior) лежить між задніми рогами сірої речовини і задньої серединної борозною; вентральний (передній, funiculus anterior) - між місцем виходу передніх корінців і передньої серединної щілиною, бічні (Funiculus lateralis) - між заднім і переднім рогом кожного боку.

 1. Запліднення і партеногенез - біологія. Частина 1
  запліднення - це процес злиття статевих клітин. Настає внаслідок запліднення диплоидная клітина - зигота - являє собою початковий етап розвитку нового організму. Процес запліднення складається з трьох послідовних фаз: а) зближення гамет; б) активації яйцеклітини; в) злиття гамет, або сингамії
 2. Запальні реакції - фізіологія людини і тварин
  запалення значною мірою можна розглядати як прояв боротьби імунної системи з антигенами на тканинному і організмовому рівні. Воно супроводжується місцевим почервонінням, розігрівом, болем, набряком. У найбільш простому випадку запальні реакції запускаються травмою (наприклад, порізом пальця)
 3. Залози шкіри - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Шкіра багата залозами. За характером виділяється ними секрету вони діляться на потові і сальні (див. Рис. 14.1). секреторні відділи потових залоз згорнуті в клубочки і залягають в глибшому шарі власне шкіри. Їх клітини иннервируются вегетативною нервовою системою. Вивідні протоки залоз пронизують
 4. Закономірності руху крові по судинах - фізіологія людини і тварин
  Закономірності руху крові по судинах вивчає гемодинаміка. Цей розділ фізіології тісно пов'язаний з гідродинаміки - областю фізики, що вивчає рух рідин. Одним з найважливіших показників руху крові по судинах є об'ємний кровотік ( Q ), Який визначається як обсяг крові, що протікає через поперечний
 5. Закон діючих мас для хімічної рівноваги - біохімія людини
  В ході хімічної реакції кількість реагентів зменшується, а кількість продуктів зростає. Відповідно змінюються концентрації реагентів і продуктів. При досягненні хімічного рівноваги концентрації речовин в системі перестають змінюватися і залишаються постійними як завгодно довго при незмінних
 6. Загибель клітин - біологія. Частина 1
  У розвитку зародків поряд з розмноженням клітин важливу роль відіграють процеси загибелі клітин. В даний час розрізняють два принципово різних типи клітинної загибелі: апоптоз і некроз (Табл. 8.2). Таблиця 8.2. Порівняльна характеристика апоптозу і некрозу Останнім часом виділяють два типу
 7. Загальні принципи регуляції вуглеводного обміну - біохімія
  Процеси регуляції вуглеводного обміну знаходяться під контролем великої кількості різних факторів, які забезпечують координацію і збалансованість складних хімічних процесів розпаду і синтезу вуглеводів. Існує два основних рівня контролю: нейрогормональний (у вищих тварин); метаболічний (у
 8. Загальна фізіологія нервової системи з основами нейрофармакології, нервова клітина в спокої і при збудженні. Міжклітинна передача збудження - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати природу виникнення потенціалу спокою і розвитку потенціалу дії на мембрані; механізм поширення потенціалу дії по мембранами збудливих клітин; будову і принципи функціонування електричних і хімічних синапсів; вміти визначати напрямок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua