Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно- розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб . та доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998.-816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Законодавство про господарську діяльністьНорми цивільного права нерідко містяться також в актах комплексного характеру, присвячених регламентації господарської, у тому числі підприємницької, діяльності та носять в цілому публічно-правовий характер (наприклад, в актах фінансового, земельного і навіть адміністративного законодавства). Взагалі, правове регулювання господарської (економічної) діяльності в тій чи іншій формі здійснюється багатьма різними галузями публічного і приватного права, взаємодіючими між собою. Відповідно цьому міжгалузевими за своєю юридичною природою стають і багато актів законодавства, що регламентує цю сферу.
Потреба в систематизації такого законодавчого масиву породжує ідеї про можливості його спеціальної, самостійної кодифікації. Кодифікації, в тому числі у сфері цивільного (приватного) права, зазвичай носять галузевий характер, охоплюючи в основному однорідні за юридичною природою норми. У цьому зв'язку можна оцінити з'явилися в останні роки пропозиції про прийняття Торгового або підприємницького кодексу за рахунок відокремлення частини законодавчого матеріалу, традиційно містився в цивільних кодексах.
Торговий кодекс, як свідчить історичний досвід, знаменує собою відокремлення торгового права. У цьому кроці, як уже зазначалося, вітчизняний правопорядок не відчував і не відчуває ніякої реальної потреби. Торгові кодекси, як показує і зарубіжна законотворча практика, ніколи не вирішували завдань упорядкування та систематизації законодавства. Класичні торговельні кодекси, діючі у Франції та Німеччині (прийняті відповідно в 1807 і 1897 рр..), завжди розглядалися як спеціальні закони по відношенню до цивільних
кодексам. При цьому законодавче розвиток пішов крім них - у вигляді прийняття самостійних законів про акціонерні та інших господарських (торгових) товариства і товариства, про цінні папери, біржах, страхуванні, банкрутство і т. д., які навіть не грунтувалися на будь-яких приписах цих кодексів.
Приводиться, інколи як приклад Однаковий торговий кодекс США 1952 є не законом, а модельним (рекомендаційним) актом, ратифікованим хоча і більшістю штатів, але в найрізноманітніших редакціях і з самими різними змінами і поправками, що значно відрізняються один від одного. Він не має Загальної частини і охоплює лише деякі основні інститути підприємницького обороту 1. Тому його взагалі неможливо вважати торговим кодексом в традиційному, "континентальному" розумінні.
Як зазначалося раніше, сучасне законодавче розвиток ніде не пішло шляхом особливої ??кодифікації торгового права, паралельної або підпорядкованої загальній цивільно-правової кодифікації 2. Навпаки, нові цивільні кодекси зазвичай включають норми, регулюють як загальний майновий, так і підприємницький оборот. По цьому шляху йде і оновлення старих кодексів минулого століття, зокрема готується вже кілька років реформа зобов'язального права Німецького цивільного уложення.
Не можна визнати обгрунтованими та пропозиції про створення підприємницького кодексу, що базується на ідеї самостійного "підприємницького" (а раніше - "господарського") права. Такий закон не може мати галузевого характеру (про що говорить безплідність спроб створення для нього скільки розвиненою і несуперечливої ??Загальної частини), а сфера його передбачуваного застосування, як і сфера "підприємницького права", виявляється безбережної і невизначеною, бо стосується більшості правових галузей (не кажучи вже про відсутність історичних прецедентів прийняття такого роду законів).
1 См Однаковий торговий кодекс США / / Серія "Сучасне зарубіжне та міжнародне приватне право" М, 1996
2 Сумним пам'ятником некомпетентності законодавця залишиться прийнятий у 1993 р Кодекс торговельного обороту Республіки Калмикія, по суті представляє собою безсистемний набір правил, запозичених укладачами з ЕТК США, Віденської конвенції про міжнародну купівлю-продаж та вітчизняних положень про постачання Розходячись до того ж з федеральної Конституцією, цей акт не може бути предметом серйозного розгляду
Неможливо тому й рішення їм завдання систематизації всього цього величезного масиву різнорідних законодавчих актів. Реалізація ідеї створення такого незвичайного документа, як особливий Підприємницький кодекс, внесла б лише плутанину і непорозуміння в систему законодавства про підприємництво, повсюдно так чи інакше засновану на поділі приватних і публічних почав 1.
Отже, законодавство, що регулює господарську діяльність, може піддаватися систематизації у формах інкорпорації або консолідації, але не кодифікації. Остання, як правило, носить галузевий характер (міжгалузева, комплексна кодифікація застосовується в окремих, вузьких сферах господарської діяльності, наприклад у транспортній). Разом з тим, представляючи собою масив комплексних нормативних актів, таке законодавство може містити й цивільно-правові норми і в цьому сенсі є одним із джерел цивільного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Законодавство про господарську діяльність "
 1. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 2. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості становища та менталітету
  Однією з центральних проблем вітчизняної історіографії залишається історія селянства і в цілому аграрна історія Росії, в розгляді яких намітився ряд нетрадиційних підходів. В 70-ті роки Дж. Скотт, вивчаючи організацію та функціонування селянської економіки, природу селянства як соціального явища, ввів поняття «моральна економіка» . В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок
 3. Петро Великий
  Суперечки про особистості та діяльності Петра I так само, як і суперечки про особистості та діяльності Івана IV, почали вже сучасники. Автором цілого ряду історичних та історико-філософських трактатів стали сподвижники імператора Ф. Прокопович, П. Шафіров, А. Манкієв та ін Феофан Прокопович був помітним політичним діячем, одним із засновників Синоду, яскравим публіцистом. Такі його роботи, як «Слово про
 4. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  Дозвіл торгових та інших господарських спорів упорядочивалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 6. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
  1 . Укази Президента РФ і постанови Уряду РФ. Як приклад можна привести Пост. Уряду РФ від 14.02.2003 № 100 «Про уповноваженому органі у справах про банкрутство і процедурах банкрутства і регулюючому органі, який здійснює контроль за саморегульованими організаціями арбітражних керуючих», в якому встановлено, що уповноваженим органом, що представляє в справах про
 7. Стадії арбітражного процесу
  Діяльність арбітражного суду з розгляду і вирішення підвідомчих йому спорів здійснюється в певній логічній послідовності, за стадіями процесу . У кожній стадії арбітражного процесу процессу-альні відносини мають специфічний характер, який визначається об'єктом цих відносин, суб'єктним складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій.
 8. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
  Найбільш поширеною на Русі була форма договірного вирішення спорів за посередництва третейського суду, як суду авторитету третьої особи. Більш того, в практиці третейських судів Стародавньої Русі можна знайти чимало спільного з принципами римського права. Найдавнішим історичним пам'ятником інституту третейського суду на Русі є Договірна грамота великого князя Дмитра Івановича Донського з
 9. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  Література Арбітражне судочинство: з'явилися нові правила / / Економіка і життя. 1995. № 28. Арбітражний суд Росії: досвід та проблеми реалізації нового законодавства: круглий стіл / / Держава і право. 1995. № 10. Бойков Д. Нове законодавство про арбітражних судах / / Відомості Верховної Ради. 1995. № 8. Короткий огляд історії судоустрою і судочинства в Росії. М., 1955.
 10. Тема 2. ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Запитання Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражного процесу. Нормативні акти Арбітражний процесуальний кодекс РФ від 24.07.02 / / Російська газета від 27.07.02. ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 / / Російська газета від