Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

3. Заставні кредитори


- кредитори, що мають вимоги, забезпечені заставою (ст. 1 Закону України «Про заставу»). Вимоги таких кредиторів задовольняються першою чергою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Заставні кредитори"
 1. Кредитори
  заставні, кредитори поточної заборгованості, привілейовані, реєстрові (конкурсні), кредитори погашеної
 2. 2. Сторони у справі про банкрутство.
  заставні кредитори; пріоритетні кредитори; реєстрові кредитори. Ініціюючі кредитори - це такі кредитори, за ініціативою яких порушується справа про банкрутство. Такі кредитори мають безспірні вимоги до боржника, які складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати і не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку. Ініціюючими
 3. Сторони у справі про банкрутство.
  заставні кредитори; пріоритетні кредитори; реєстрові кредитори. Ініціюючі кредитори - це такі кредитори, за ініціативою яких порушується справа про банкрутство. Такі кредитори мають безспірні вимоги до боржника, які складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати і не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.
 4. 4. План рахунків і принципи його побудови
  кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 та 7 під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік. В іншому випадку рахунки класу 5 кореспондують тільки між собою. Доходи та витрати банку відображаються відповідно
 5. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  кредитори і банки-кореспонденти, наявні та потенційні клієнти (вкладники) й інші користувачі) користувачі інформації - з метою оцінки минулих та майбутніх результатів діяльності банку). Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх банківських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів,
 6. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахунках 15 розділу "Кошти в інших банках", а кредити, одержані від інших банків, - на пасивних рахунках 13 Кошти Національного банку України і 16 розділів Кошти інших банкі. На рахунках другого класу плану рахунків обліковуються кредити та аванси (кредити, що не підкріплені кредитними угодами) в розрізі
 7. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  заставні; г) сертифікати ФОН; 4) приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду; 5) похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних
 8. Критерії незалежності Центрального банка
  кредитора, що зможе задовольнити потреба в кредитi в потрiбнiй сумі на необхiдний час. Комерцiйнi банки мобiлiзують засоби рiзнi по сумах i термiновостi, тому можуть лати кредит на необхiдних умовах. З) Посередництво в платежах (розрахунково-касоВi операції). 4) Створення кредитних знарядь обігу (банкнот, чекiв). Спецiалiзованi фiнансово-кредитнi iнстиiути (СФКИ) або парабанки виникають там, де
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  кредиторам можливості безперечного (в силу закону) повернення своїх коштів. Закон "Про підприємства в Україні" має бути переглянутий у частині уточнення правового статусу категорії державних (казен- 295 них) підприємств, які потребують особливого режиму функціонування. Закон "Про господарські товариства" залишається базовим при створенні майбутнього законодавчого акту про суб'єкти
 10. 6. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО
  кредитора, недопустим), то и переход процессуальных прав не возможен. Основания правопреемства в материальном праве могут быть: 1) Универсальными: переход всех прав в порядке реорганизации юридического лица или наследования, 2) Сингулярными/частичными: - уступка права требования, то есть переход прав кредитора по сделке или на основании закона (СТ. 387 ГК РФ), - перевод долга (параграф 2 главы 24
© 2014-2020  ibib.ltd.ua