Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Зміст судових дебатів


- це перш за все промови сторін. І те, що дебати побудовані на основі змагальності, пояснюється саме характером, направленістю промов: кожна з них виражає в концентрованому вигляді процесуальні інтереси сторін, що сперечаються. Притім відсутність у промовах полеміки зовсім не засвідчує відсутність спору: зовнішні атрибути змагальності тільки обрамлюють, вінчають глибинні мотиви тієї чи іншої поведінки учасників судового розгляду. Промова державного обвинувача може бути позбавлена полемічного накалу по тій простій причині, що обвинувач виступає до захисника і в цей момент він, звичайно, не знає всіх доводів і аргументів, які будуть наведені в захисній промові.2 Але ця обставина ні в якій мірі не міняє суті виступу прокурора в судових дебатах, він завжди залишається виступом представника сторони обвинувачення, притім обвинувачення,що виходить від держави.2
Звідси витікають і вимоги, яким повинна відповідати промова державного обвинувача. В ній необхідно під кутом зору обвинувачення узагальнити хід судового розгляду, проаналізувати розглянуті в суді докази і дати оцінку кожному з них, показати зв'язок, що існує між окремими сторонами досліджуваної події, представити суду свої думки щодо застосування кримінального закону і міри покарання відносно підсудного.3
' Див. Перлов. Судові дебати і останнє слово підсудного в кримінальному процесі. М., 1957, с.15-16.
2 Див. Іванов Ю.А. Роль громадської думки в розвитку і дальшому вдосконаленню кримінального і кримінально-процесуального законодавства. М., 1971, с.31.
3 Див. Савицький В.М. Нарис теорії прокурорського нагляду. М., 1975, с.301.
169
г
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміст судових дебатів"
 1. 92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.
  зміст встановлений ч. 2 ст. 304 ЦПК: зміст рішення (ухвали), яке оскаржено; доводи апеляційної скарги; межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ух вали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази. Після доповіді головуючий має з'ясувати, чи підтримує особа, яка подала апеляційну скаргу, свої вимога, чи не відмовляється вона від поданої апеляційної скарги та чи не бажають
 2. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  зміст обставин, на які він посилається для обґрунтування своїх вимог, а також називаються докази, які є у справі. Суддя не повинен висловлювати думку про обґрунтованість вимог позивача або заперечень відповідача. Такий висновок може бути зроблений лише судом у дорадчій кімнаті після дослідження всіх обставин справи. Головуючий чи суддя повинен з'ясувати, чи підтримує позивач свої вимоги, чи
 3. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  зміст позовної заяви та ухвали про підготовку цивільної справи до судового розгляду? Складіть їх у письмовій формі. Задача 4 Одержуючи чергову заробітну платню, робітник виявив, що він позбавлений премії, хоча всі показники по роботі, на його думку, були досягнуті. Керівництво підприємства пояснило, що він був позбавлений премії за відмову прибрати сніг з даху. Одержавши таке роз'яснення,
 4. Характер суспільної небезпеки - це якісна властивість небезпеки злочину.
  змістом, прокурор зобов'язаний проаналізувати той склад злочину, постановку у вину якого він вважає правильним. На обгрунтування своєї позиції він посилається на досліджені у суді докази, норми матеріального та процесуального законодавства, а також керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду. Зобов'язуючи прокурора в судовому процесі всебічно і повно досліджувати обставини справи та об'єктивно
 5. Складання прокурором обвинувальних висновків
  змісту повноважень прокурора виключені фактичні дані, докази, конкретні життєві ситуації, що мають оцінюватись прокурором. Тому пропонуємо таку редакцію: «Свої повноваження прокурор здійснює незалежно від будь-яких органів і посадових осіб, керуючись законом, неуперед-женою оцінкою доказів за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді конкретних
 6. Промова прокурора в суді
  зміст промов учасників судових дебатів, на відміну, скажімо, від змісту обвинувального висновку чи вироку. І нема ніякої необхідності робити в цьому значенні винятку для промови державного обвинувача. Та й взагалі, навряд чи буде корисним наперед передбачати умови, що стосуються елементів, структури обвинувальної промови. Ми вважаємо, що заключному, підсумковому виступові прокурора в суді більше
 7. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  зміст. Особливу увагу слід звернути на те, що при визначенні адміністративного права необхідно враховувати єдність трьох головних 11 функцій, а саме: а) управлінської (тобто регулювання управлінської діяльності); б) правореалізаційної (реалізація прав і свобод громадян); в) правозахисної (захист порушених прав і свобод громадян). Саме в межах третьої функції передбачено створення
 8. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  судовому порядку недієздатною. Адміністративно-правовий статус громадян України визначається Конституцією України, законами України: "Про державну службу", "Про громадянство України", "Про звернення громадян", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про об'єднання громадян", "Про захист прав споживачів", "Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів
 9. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  зміст: - спостереження за функціонуванням підконтрольного суб'єкту, одержання об'єктивної інформації про виконання ним правил і доручень; - аналіз зібраної інформації, виявлення тенденцій, причин, розроб ка прогнозів; - прийняття заходів щодо запобігання порушень законності і дис ципліни, шкідливих наслідків, шкоди, в тому числі припинення протиправних дій з метою недопущення нових порушень; -
 10. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  зміст державного контролю. Принципи державного контролю. Види державного контролю у сфері виконавчої влади. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері державного управління. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що контроль - це явище багатогранне і різнопланове. Він може бути охарактеризований як форма або вид діяльності, як принцип, як функція. Контроль
© 2014-2022  ibib.ltd.ua