Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

14.2. Висновок і зміна трудового договору

Трудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторонами. Один примірник трудового договору передається працівнику, інший зберігається в роботодавця. Будь-які умови договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі.

Висновок трудового договору допускається з особами, які досягли віку шістнадцяти років. У випадках отримання основного загальної освіти або залишення у відповідності з федеральним законом загальноосвітнього закладу трудовий договір можуть укладати особи, що досягли віку п'ятнадцяти років. За згодою одного з батьків (опікуна, піклувальника) та органу опіки та піклування трудовий договір може бути укладений з учнем, що досягли віку чотирнадцяти років, для виконання у вільний від навчання час легкої праці, не завдає шкоди їх здоров'ю і не порушує процесу навчання.

При укладенні трудового договору особа, що надходить на роботу, пред'являє працедавцеві:

^ паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

^ трудову книжку, за винятком випадків, коли трудовий договір укладається вперше або працівник поступає на роботу на умовах сумісництва;

^ страхове свідоцтво державного пенсійного страхування;

^ документи військового обліку - для військовозобов'язаних і осіб, які підлягають призову на військову службу;

8

197

^ документ про освіту, про кваліфікацію або наявність спеціальних знань - при вступі на роботу, що вимагає спеціальних знань або спеціальної підготовки.

З урахуванням специфіки роботи може передбачатися необхідність пред'явлення при укладанні трудового договору додаткових документів, наприклад медичної довідки. Надійшов на роботу особі всі документи, крім трудової книжки, повинні бути повернуті в найкоротший термін.

При укладенні трудового договору вперше трудова книжка та страхове свідоцтво державного пенсійного страхування оформляються роботодавцем.

ТК не містить положень про те, за чий рахунок повинні купуватися бланки трудових книжок. Отже, їх придбання може бути покладено на працівника.

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, виданим на підставі укладеного трудового договору. Наказ інформує інших співробітників про прийом на роботу нового співробітника.

Зміст наказу (розпорядження) роботодавця має відповідати умовам укладеного трудового договору. Наказ (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу оголошується працівникові під розписку у триденний термін з дня підписання трудового договору (ст. 68 ТК). Однак при виявленні розбіжності змісту трудового договору та наказу (розпорядження) про прийом на роботу незалежно від дати видання наказу та дати укладення трудового договору перевага повинен мати трудовий договір, тому що саме в ньому виражена узгоджена воля роботодавця і працівника. Працівник має право не підписувати ознайомлення з наказом про своє прийомі на роботу, якщо він суперечить трудовому договору.

На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати йому належні завірену копію наказу (розпорядження) про прийом на роботу. При прийомі на роботу роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з діючими в організації правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими актами, що мають відношення до трудової функції працівника (ст. 68 ТК).

Відповідно до ст. 70 ТК при укладенні трудового договору угодою сторін може бути встановлений випробувальний термін для працівника з метою перевірки його відповідності доручається. Умова про випробувальний термін має бути зазначено в трудовому договорі. Відсутність в трудовому договорі цієї умови означає, що працівник прийнятий без випробувального терміну. У період випробування на працівника поширюються всі положення трудового законодавства. Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а для керівників організацій та їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів організацій - шести місяців.

У випробувальний термін не зараховуються період тимчасової непрацездатності працівника та інші періоди, коли він фактично був відсутній на роботі.

При незадовільному результаті випробувального терміну роботодавець має право до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір з працівником, попередивши його про це у письмовій формі не пізніше ніж за три дні з зазначенням причин, що стали підставою для визнання цього працівника що не витримав випробування. Рішення роботодавця працівник має право оскаржити в судовому порядку. Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, він вважається витримали випробування і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо в період випробувального терміну працівник прийде до висновку, що запропонована йому робота для нього не підходить, то він має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі за три дні (ст. 71 ТК).

Основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Роботодавець (за винятком роботодавців - фізичних осіб) зобов'язаний вести трудові книжки на кожного працівника, який пропрацював в організації понад п'ять днів (у тому числі в період випробувального терміну), у разі, якщо робота в цій організації є для працівника основною. Записи в трудову книжку про причини припинення трудового договору повинні проводитися в точній відповідності і з посиланням на відповідні статтю або пункт закону.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.2. Висновок і зміна трудового договору "
 1. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Висновок більшовиками ганебного архітяжелого сепаратного Брестського миру з Німеччиною, щоб за всяку ціну вийти з війни, домогтися перепочинку і утримати Радянську владу. Такий світ викликав негідника-вання антибільшовицьких і антирадянських сил як усередині країни, так і в західних країнах Антанти. Колишні союзники Росії у війні порахували радянський уряд зрадником і стали активно допомагати
 2. Поняття судового представництва
  укладення угоди про надання юридичної допомоги (С адвокатським утворенням), агентського договору, договору доручення між представником (С особою, що надає юридичну допомогу) і акредитуючою особою, або в результаті укладення трудового договору. Законне (обов'язковий) представництво. Даний вид представництва виникає в силу вказівки матеріального закону: права і законні
 3. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
  Укладання угоди, її зміст, дії, здійснені для її виконання, взаємні претензії сторін і т.д. Фактичні обставини, як правило, відносяться до минулого, і тому правоприменитель не може спостерігати їх безпосередньо. Вони підтверджуються доказами - матеріальними і нематеріальними слідами минулого, зафіксованими в документах (показаннях свідків, висновках
 4. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  укладенні контракту на проходження військової служби ». Існуюча форма і зміст контракту зовсім не відповідає нормам цивільного права. Основними недоліками існуючого контракту є: його безваріантность, що для настільки багатоструктурний, багатофункціональною і багатосуб'єктній системи позбавляє його практичного сенсу. А можливості командирів встановлювати різні варіанти в
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  укладення контракту на навчання у військовому училищі та службі на офіцерських посадах протягом 5 років після випуску, вдається вирішити багато проблеми регламентації питань юридичних прав і обов'язків сторін. Це буде реальний крок на шляху формування правової армії. Подібне рішення проблем сприятиме реалізації положень Конституції РФ - ст. 7, ч.1; ст. 15, ч.3; ст. 17; 19 ; 32, ч.4;
 6. Список літератури
  укладання контрактів та звільнення військовослужбовців з ЗС РФ ». М., 1993. Наказ МО РФ № 202 від 4 липня 1994 р. «Про введення в дію керівництва з професійного психологічного відбору в НД РФ». М., 1994. Наказ МО РФ № 100 від 6 квітня 1995 р. «Про оголошення актів законодавства про військову службу офіцерського складу ЗС СРСР». М. , 1995. Директива Міністра оборони РФ від 13 серпня 1993 р. «Про
 7. Переведення на іншу роботу та йо види
  укладенні трудового договору його сторонами визначається трудова функція і місце роботи, які відносяться до основних умов трудового договору і не можуть змінюватися в односторонньому порядку. Зміна трудової функції (спеціальності, кваліфікації, посади) або місця роботи є перекладом. Переклад на іншу роботу це надання працівникові роботи, не обумовленої
 8. 2. Можливості та межі охорони комерційної таємниці в рамках відносин "роботодавець-працівник" за трудовим контрактом
  укладеного трудового контракту між роботодавцем і працівником відкриває можливість більш широкого і чіткого його використання для охорони комерційної таємниці порівняно зі спеціальним законодавством, застосовуваним в цій галузі. У ряді країн, наприклад у США, більшість компаній, що володіють важливими секретами, вимагає від своїх працівників у момент надходження на роботу підписувати не
 9. 1. Права роботодавця за відсутності трудового контракту з працівником
  укладеного між ними трудового контракту являють собою одну з тих нечисленних областей авторського права, яка практично не порушена в міжнародних договорах. Розкид позицій у національному законодавстві різних країн досить значний і варіюється від позиції, по якій при неврегульованості питання трудовим контрактом роботодавець вважається повноцінним автором, а
 10. § 1. Правоздатність і дієздатність громадян
  укладання угод, власне можливість їх вчинення не зазнає ніяких змін, але в той же час відбувається придбання, зміна або втрата будь-яких прав і обов'язків суб'єкта, тобто динамічна зміна комплексу суб'єктивних прав особи ^. Абстрактний характер правосуб'єктності, з одного боку, і встановлення її законом, з іншого, припускають незалежність правосуб'єктності від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua