Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

6. Направлення слідчим окремих доручень


(ст. 118 КПК).Окремі доручення слідчого - це доручення, які він дає слідчим
або органам дізнання інших районів.
Оформлюють окреме доручення офіційним листом на ім'я прокурора, начальника слідчого відділу або начальника органу дізнання.
Строк виконання окремого доручення слідчого - 10 днів.
Посадових осіб, винних у невиконанні окремого доручення або у невчасному його виконанні, притягають до дисциплінарної відповідальності.
У межах міста або району слідчий зобов'язаний провадити всі слідчі дії особисто.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Направлення слідчим окремих доручень"
 1. 66. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства
  направлення справи суду; 6) обставини кримінальної справи досліджені з порушенням закону; 7) слідчі дії проведені з порушенням
 2. Побудова (висування) і динамічний розвиток версій у кримінальнійсправі.
  направлення справи судді для попереднього її розгляду або про закриття справи). У частині 2 ст. 114 КПК встановлено право слідчого в разі незгоди із цими вказівками подати справу прокуророві вищого рівня з письмовим викладенням своїх заперечень. У цьому разі прокурор або скасовує вказівки прокурора нижчого рівня, або доручає провадження слідства іншому слідчому. Врегульовуючи питання про
 3. 2. РІЗНОВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ І ЇХ СИСТЕМА
  направлення справи на додаткове розслідування (ч. 4 ст. 377 КПК); - необхідністю встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі - статті 23, 64 КПК, що випливає ізвимог принципу публічності кримінально-процесуальної діяльності(ст. 4 КПК) і визначається ситуацією доказування (наприклад,обов'язковим є призначення експертизи для встановлення фактупідробки грошей у
 4. 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  направлення до приймальників-розподіль-ників, але не більше ніж на 8 годин; здійснювати згідно з чинним законодавством гласні та негласніоперативно-розшукові заходи з метою розкриття злочинів, учиненихнеповнолітніми або за їх участю; виявляти, вести облік осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність; проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії відповідно
 5. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав: Закон України від 2 березня 2000 р. // Офі ційний вісник України. - 2000. - № 13. - Ст. 501. 267. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 15. - Ст. 588. 268. Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з коруп цією: Закон України від 23 березня 2000 р.
 6. Передумовою для порушення кримінальної справи:
  направлення заяви за належністю (ч.2 ст.97 КПК). Якщо питання про порушення кримінальної справи не може бути вирішено на підставі даних заяви, перевіряються документи, беруться пояснення у відповідних осіб (ч.4 ст.97), звертаються до відповідних організацій (ч.1 ст.66), при необхідністю органи дізнання можуть здійснювати перевірку оперативним шляхом. У невідкладних випадках - огляд місця події
 7. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
  направлення до суду і підтримання подання про продовження строків тримання обвинуваченого під вартою (п. 5.5. наказу Генпрокурора Укр. № 4/1 гн від 20.04.2004 р.). Вчасне і швидке провадження досудового слідства є однією з найважливіших умов успішного розкриття злочину, а також забезпечення прав і законних інтересів Строк досудового слідства встановлено у 2 місяці з моменту порушення
 8. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  направлення документів на експертизу; - встановлення всіх заінтересованих осіб; - вияснення заперечень заінтересованих осіб проти вчинення цієї дії. Іншою правовою ситуацією може стати відсутність у заявника або одного із заявників в наявності необхідних для вчинення нотаріального провадження документа. Тому в цьому випадку є можливість відкласти нотаріальне провадження для того, щоб заявник сам
 9. 29. Посвідчення заповітів
  направлення їх до державного нотаріального архіву чи державної нотаріальної контори за постійним місцем проживання
 10. 56. Висновок експерта як засіб доказування.
  направленню на експертизу, суд вирішує питання щодо відібрання відповідних зразків. У разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд, зважаючи на те, хто із цих осіб ухиляється, а також яке значения маг для них ця експертиза, може визнати факт, для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua