Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

4. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

Адміністративна відповідальність виявляється в застосуванні компетентним органом держави заходів адміністративного стягнення за вчинення адміністративного екологічного правопорушення. Таким правопорушенням визнається посягає на екологічний правопорядок, екологічні права і свободи громадян, право власності на природні ресурси та порядок управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища протиправна, винна (умисна або необережна) дія (бездіяльність), яке завдало чи могло завдати шкоди навколишньому середовищу і за яке законодавством передбачена адміністративна ответственность1.

Регулюється застосування адміністративної відповідальності Кодексом РФ про адміністративні правопорушення та законодавчими актами суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення. Адміністративні екологічні правопорушення в названому Кодексі сформульовані в галузі охорони власності (гл. 7), охорони навколишнього природного середовища та природокористування (гл. 8) і в сільському господарстві, ветеринарії і меліорації земель (гл. 10).

В області охорони власності адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення встановлена за само-

Див: Дубовик О.Л. Указ. соч. С. 137.

4. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення 359

вільне зайняття земельної ділянки (ст. 7.1), знищення спеціальних знаків (ст. 7.2), користування надрами без дозволу (ліцензії) або з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією) (ст. 7.3), самовільну забудову площ залягання корисних копалин (ст. 7.4), самовільну видобуток бурштину (ст. 7.5), самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним без дозволу (ліцензії) (ст. 7.6), пошкодження гідротехнічного, водогосподарського або водоохоронного споруди, пристрої або установки (ст. 7.7), самовільне зайняття земельної ділянки прибережної захисної смуги водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта або зони (округи) санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання (ст. 7.8), самовільне зайняття ділянки лісового фонду або ділянки лісу, які входять у лісової фонд (ст. 7.9), самовільну переуступку права користування землею, надрами, ділянкою лісового фонду, ділянкою лісу, що не входить у лісовий фонд, або водним об'єктом (ст. 7.10), користування об'єктами тваринного світу без дозволу (ліцензії) (ст. 7.11), незаконне відведення земельних ділянок на особливо охоронюваних землях історико-культурного призначення (ст. 7.16).

В області охорони навколишнього природного середовища і природокористування адміністративна відповідальність встановлена за недотримання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд або інших об'єктів (ст. 8.1), недотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог при поводженні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними речовинами (ст. 8.2), порушення правил поводження з пестицидами та агрохімікатами (ст. 8.3), порушення законодавства про екологічну експертизу (ст. 8.4), приховування або перекручення екологічної інформації (ст. 8.5).

Адміністративна відповідальність встановлена за порушення правил охорони і використання окремих природних ресурсів та природних комплексів:

- відповідальність за порушення правил охорони і використання земель передбачена за псування земель (ст. 8.6), невиконання обов'язків щодо приведення земель у стан, придатний для використання за цільовим призначенням (ст. 8.7), використання земель не за цільовим призначенням, невиконання обов'язкових заходів щодо поліпшення земель і охорони грунтів (ст. 8.8);

360 XVII. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

- відповідальність за порушення правил охорони і використання надр передбачена за порушення вимог щодо охорони надр і гідромінеральних ресурсів (ст. 8.9), порушення вимог щодо раціонального використання надр (ст. 8.10) , порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр (ст. 8.11);

- відповідальність за порушення правил охорони і використання вод передбачена за порушення порядку надання у користування та режиму використання земельних ділянок і лісів в водоохоронних зонах і прибережних смугах водних об'єктів (ст. 8.12), порушення правил охорони водних об'єктів (ст. 8.13), порушення правил водокористування (ст. 8.14), порушення правил експлуатації водогосподарських або водоохоронних споруд і пристроїв (ст. 8.15), невиконання правил ведення суднових документів (ст.

8.16);

- відповідальність за порушення правил охорони і використання ресурсів природних комплексів передбачена за порушення регламентують діяльність у внутрішніх морських водах, у територіальному море, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні РФ правил (стандартів, норм) або умов ліцензії (ст. 8.17), порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі та (або) у винятковій економічній зоні РФ (ст. 8.18), порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні РФ (ст. 8.19), незаконну передачу мінеральних і (або) живих ресурсів на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні РФ (ст. 8.20), порушення правил охорони і використання природних ресурсів на особливо охоронюваних природних територіях (ст. 8.39);

- відповідальність за порушення нормативних вимог охорони атмосферного повітря передбачена за порушення правил охорони атмосферного повітря (ст. 8.21), випуск в експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму (ст. (8.22), експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму (ст. 8.23);

4. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення 361

- відповідальність за порушення правил охорони і використання лісових ресурсів передбачена за порушення порядку відведення лісосік, огляду місць рубок в лісах, що не входять в лісовий фонд (ст. 8.24), порушення правил лісокористування (ст. 8.25), порушення правил здійснення побічного лісокористування (ст. 8.26) , порушення правил в галузі відтворення, поліпшення стану і породного складу лісів, підвищення їх продуктивності, насінництва лісових рослин (ст. 8.27), незаконну порубку, пошкодження або викопування дерев, чагарників або ліан (ст. 8.28), порушення вимог до охорони лісів (ст, 8.31), порушення правил пожежної безпеки в лісах (ст. 8.32);

- відповідальність за порушення правил охорони і використання тваринного світу передбачена за знищення місць проживання тварин (ст. 8.29), порушення правил охорони середовища проживання або шляхів міграції тварин (ст. 8.33), порушення встановленого порядку створення, використання або транспортування біологічних колекцій (ст. 8.34), знищення рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тварин або рослин (ст. 8.35), порушення правил переселення, акліматизації або гібридизації об'єктів тваринного світу (ст. 8.36), порушення правил користування об'єктами тваринного світу (ст. 8.37), порушення правил охорони рибних запасів (ст. 8.38);

- відповідальність за порушення вимог при здійсненні робіт в галузі гідрометеорології, моніторингу забруднення навколишнього природного середовища та активних впливів на гідрометеорологічні й інші геофізичні процеси (ст. 8.40).

Екологічними характеристиками володіють також адміністративні правопорушення, вчинені в сільському госпо-е, ветеринарії і меліорації земель, включаючи порушення правил боротьби з карантинними, особливо небезпечними та небезпечними шкідниками рослин, збудниками хвороб рослин, рослини-ш-бур'янами (ст. 10.1), порушення порядку ввезення та вивезення юдкарантінной продукції (підкарантинного матеріалу, подка-еантінного вантажу) (ст. 10.2), порушення правил виробництва, за-етовкі, перевезення, зберігання, переробки, використання та ре-шзаціі підкарантинної продукції (підкарантинного материа-та, підкарантинного вантажу) (ст. 10.3), порушення правил карантину тварин або інших ветеринарно-санітарних правил (ст. 10.6), приховування відомостей про раптове відмінку або про одночасним-

362 XVII. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

сних масових захворюваннях тварин (ст. 10.7), порушення ветеринарно-санітарних правил перевезення чи забою тварин, правил переробки, зберігання або реалізації продуктів тваринництва (ст. 10.8), проведення меліоративних робіт з порушенням проекту (ст '10.9), порушення правил експлуатації меліоративних систем або окремо розташованих гідротехнічних споруд (ст . 10.10).

До екологічних правопорушень пряме відношення має ст. 5.39, що встановлює адміністративну відповідальність за відмову в наданні громадянину інформації, а також деякі інші правопорушення, передбачені КоАП РФ і законами суб'єктів РФ.

За вчинення перелічених вище адміністративних екологічних правопорушень КоАП РФ передбачає адміністративний штраф. Штраф є основним покаранням. За скоєння деяких правопорушень разом із штрафом передбачена конфіскація (колекційних об'єктів - ст. 8.34; знарядь добування тварин або рослин, а також самих тварин або рослин, їх продуктів, частин або дериватів - ст. 8.35; судна та інших знарядь лову-ст. 8.37). Конфіскація в цих випадках застосовується як додаткове покарання.

Відповідно до КоАП РФ до адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення можуть залучатися громадяни, посадові особи та юридичні особи. Розмір адміністративного штрафу, що накладається на громадян, коливається від трьох до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до трьох тисяч мінімальних розмірів оплати праці.

За своїми об'єктивними ознаками адміністративне правопорушення зовні схоже з злочином. Тому КоАП РФ однією з попередніх умов покладання адміністративної відповідальності передбачає відсутність в скоєному порушенні ознак складу злочину. Основні ознаки, які дають можливість розмежувати екологічний злочин і адміністративний проступок, наводяться, як правило, в КК РФ. Це - повторність вчинення екологічного правопорушення, наявність умислу та ін

У КоАП РФ визначаються також органи та посадові особи, уповноважені розглядати відповідні справи (гл. 23). Так, судді розглядають справи про адміністративні право-

4. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення 363

порушеннях, передбачених ст. 7.5, 7.12, 7.15, 7.17, 7.24, 7.27, 7.28; органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 8.22, 8.23; органи державної санітарно-епідеміологічної служби РФ розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 7.2 (про знищення та про пошкодження знаків санітарних (гірничо-санітарних) зон і округів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів), ч. 2 ст. 7.8, ст. 8.2, 8.5 (у частині інформації про стан атмосферного повітря, джерел питного водопостачання, а також про радіаційну обстановку), ч. 2 ст. 8.6 (про псування земель небезпечними для здоров'я людей і навколишнього середовища відходами виробництва і споживання); органи, що здійснюють державний екологічний контроль, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 7.2 (про знищення та про пошкодження знаків особливо охоронюваних природних територій, а також знаків, встановлюваних користувачами тваринним світом або спеціально уповноваженими державними органами з охорони, контролю і регулювання використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання, будівель та інших споруд , що належать зазначеним користувачам та органам), ст. 7.11 (користування об'єктами тваринного світу без дозволу (ліцензії), 8.1 (недотримання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації підприємств , споруд чи інших об'єктів), 8.2 (недотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог при поводженні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними речовинами), 8.18 (порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації) та інші правопорушення.

 Порушення і розгляд справ про адміністративне екологічне правопорушення, виконання постанов по таких справах регулюється гл. 28, 29, 31, 32 КоАП РФ. 

 Залучення до адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення не звільняє винну особу від обов'язку відшкодування заподіяної екологічного або екогенний шкоди. Це пояснюється тим, що штраф хоча й носить матеріальний характер, є мірою покарання, а не возме- 

 364 XVII. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення 

 щением шкоди; суми штрафу йдуть не потерпілому на відшкодування шкоди, а спрямовуються відповідно до законодавства до бюджету або на спеціальні рахунки екологічних 

 фондів. 

*

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення"
 1. 1. Поняття і функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Під юридичною відповідальністю за екологічні правопорушення розуміється відношення між державою в особі спеціально уповноважених органів у галузі охорони навколишнього середовища, правоохоронних органів, іншими уповноваженими суб'єктами і вчинили екологічне правопорушення особою (фізичною, посадовою чи юридичним) щодо застосування до порушника відповідного стягнення. Сутність юридичної відповід
    відповідальності реалізується державний примус до виконання екологічних вимог. При цьому важливо мати на увазі, що юридична відповідальність не є єдиним інструментом примусу до їх виконання в механізмі екологічного права. З урахуванням специфіки функцій цього механізму таку роль відіграють також державна екологічна експертиза, екологічне ліцензування,
 2. Стаття 1.1. Законодавство про адміністративні правопорушення
    адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до нього законів суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення Стаття 1.5. Презумпція невинності 1 Особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні правопорушення, щодо яких встановлено її 2. Особа, щодо якої ведеться
 3. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
    адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи дозвіл його відповідно до закону забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень. Стаття 24.4. Клопотання 1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про
 4. 15.1. Адміністративне правопорушення, покарання, відповідальність і їх суб'єкти
    адміністративна відповідальність (ст. 2.1 КпАП). Основним актом, який передбачає адміністративні правопорушення і адміністративну відповідальність, є КпАП. Поряд з ними адміністративні правопорушення і відповідальність встановлюються іншими федеральними законами, а також законами суб'єктів РФ. При цьому склади адміністративних правопорушень, передбачені КпАП та іншими
 5. 1. Банківське право та адміністративне право
    адміністративне право. Однак банківське право не слід розглядати як складову частину адміністративного права. Для цього немає юридичних підстав. Перш за все, слід враховувати, що санкції, які нерідко застосовуються Банком Росії до кредитних організацій, порушують економічні нормативи, ніяк не можуть розглядатися як адміністративні санкції, а тим більше в якості
 6.  Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
    адміністративна
 7. Єрофєєв Б. В.. Екологічне право Росії, 2006

 8. § 2. Зміст адміністративної відповідальності
    адміністративних стягнень за вчинення адміністративного правопорушення. Вона виражається в застосуванні державними органами та їх посадовими особами влади заходів адміністративного впливу до громадян, а у відповідних випадках - і до організацій за порушення законності. Адміністративна відповідальність має специфічні особливості: 1. Встановлювати адміністративну відповідальність
 9. 2. Поняття, види і структура екологічних правопорушень
    адміністративними та цивільними правопорушеннями. За екологічні правопорушення настає дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова і кримінальна відповідальність. Законом РРФСР «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачалася також матеріальна відповідальність за екологічні правопорушення. Проте новим Законом про охорону навколишнього середовища вона була обгрунтовано виключена. У
 10. 3. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення
    адміністративного законодавства більш-менш систематизований перелік екологічних дисциплінарних проступків отсутствует1. Суб'єктивною стороною дисциплінарного екологічного проступку є, як правило, необережність. Відповідно до ст. 192 ТК РФ за вчинення дисциплінарного проступку можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: зауваження; догана; звільнення.
 11. 20. Юридична відповідальність
    адміністративних проступків. Залучаються як фізичні особи, так і організації за порушення норм галузей публічного права. Існує судовий і позасудовий (адміністративний) порядок залучення, який не тягне судимості і звільнення з роботи Дисциплінарна - за порушення трудової, службової, військової дисципліни. Здійснюється в порядку службової підлеглості Цивільно-правова - за
 12. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
    адміністративне законодавство, при якому екологічний правопорушник карається штрафами в адміністративному порядку, і кримінальне законодавство, коли покарання винного проводиться за результатами судового розгляду. Кримінальне законодавство дозволяє карати порушників більш суворими заходами, аж до позбавлення волі. Кількість статей екологічної
 13. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
    адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення, 4) обставини, що пом'якшують
© 2014-2021  ibib.ltd.ua