Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Коренев А.П. . Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999 - перейти до змісту підручника

§ 1. Адміністративний процес і адміністративні провадження

Адміністративний процес має складну структуру, яка обумовлена широким обсягом адміністративного процесу, що охоплює численні сфери державного управління та різні категорії індивідуально-конкретних справ. Адміністративний процес поділяється на окремі види адміністративних проваджень, які виступають як його різновиди, як частини цілого.

Критерієм поділу адміністративного процесу на окремі види виробництв служить характер індивідуально-конкретних управлінських справ, що відображає їх найістотніші властивості і особливості. Цей критерій обумовлює особливості того чи іншого виду виробництв, оскільки кожне виробництво має на меті встановлення чіткого порядку розгляду і вирішення конкретної категорії управлінських справ. Наприклад, порядок розгляду і вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян суттєво відрізняється від встановленого порядку застосування уповноваженими на те органами заходів заохочення до громадян за досягнуті успіхи в службовій діяльності.

Кожне адміністративне провадження являє собою систему норм, що регламентують порядок розгляду і вирішення тих чи інших однорідних груп управлінських справ. Отже, воно є відносно самостійним адміністративно-процесуальним правовим інститутом.

У науці адміністративного права поки ще не існує єдиної думки про види адміністративних проваджень. Проте відповідно до вищевказаним критерієм класифікації виробництв в систему адміністративного процесу включають адміністративні провадження: за пропозиціями, заявами і скаргами громадян; по справах про заохочення; по справах про дисциплінарні проступки; по справах про адміністративні правопорушення.

Виділяють також провадження у справах про відшкодування в адміністративному порядку матеріальних збитків, провадження у справах про винаходи, відкриттях і патентах, провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень та ін

229

230>

Незважаючи на наявні відмінності, зазначені види адміністративних проваджень здійснюються у сфері державного управління. Як правило, те чи інше виробництво здійснюють відповідні органи виконавчої влади та їх посадові особи. І лише розглядом та вирішенням деяких груп справ у встановлених законодавством випадках відають крім виконавчих органів інші органи держави, їх посадові особи, а також громадські організації та їхні представники. Відносини, що виникають в ході здійснення того чи іншого виду виробництва, регулюються адміністративно-процесуальними нормами. Саме зги фактори об'єднують окремі виробництва в єдиний адміністративний процес. ,

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Адміністративний процес і адміністративні провадження"
 1. 1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
  Адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями
 2. 1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
  адміністративна правоздатність - це здатність гражда-нина мати певні права, передбачені нормами адміністра-тивного права і виконувати покладені на нього обов'язки у сфері дер-жавного управління. Вона виникає з моменту народження і припиняється смертю 2) адміністративна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати, а також здійснювати права
 3. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи дозвіл його відповідно до закону забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень. Стаття 24.4. Клопотання 1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про
 4. 4. Система адміністративного права
  адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки, соціально-культурній сфері, адміністративно-політичної сфе-ре. В адміністративному праві виділяють такі підгалузі: 1. Службове право 2. Політичне право 3. Освітнє право і
 5. Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999

 6. 1. Адміністративно-правова норма
  адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові норми визначають належне поведе-ня всіх осіб і організацій, що діють у сфері державного управління. 3. Призначення адміністративно-правових норм полягає насамперед у забезпеченні ефективної
 7. 1. Суб'єкти адміністративного права
  адміністративним правом. Суб'єкти адміністративного права можуть стати суб'єктами адміні-стративні пр-ний при наявності 3-х умов: 1. адміністративно-правові норми, які передбачають права і обов'язки суб'єкта 2. адміністративної правоздатності та дієздатності суб'єкта 3. підстава виникнення, зміни та припинення пр-ний (юридичний факт) Адміністративна правоздатність - це
 8. Стаття 1.1. Законодавство про адміністративні правопорушення
  адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до нього законів суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення Стаття 1.5. Презумпція невинності 1 Особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні правопорушення, щодо яких встановлено її 2. Особа, щодо якої ведеться
 9. Л. В. КОВАЛЬ. АДМІНІСТРАТИВНО-деліктного СТАВЛЕННЯ, 1979

 10. 19. Індивідуальні суб'єкти адміністративно-правових відносин: поняття, види.
  Адміністративного права - це всі ті, хто згідно з адміністративно-правових норм наділені конкретним обсягом прав і обов'язків у сфері виконавчої влади. Відносяться: громадяни України, іноземці, особи без громадянства,
 11. Г. І. Петров. Радянські адміністративно-правові відносини, 1972

© 2014-2021  ibib.ltd.ua