Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія міста і регіону → 
« Попередня Наступна »
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005 - перейти до змісту підручника

6.5. Акумуляція організмами забруднюючих речовин

Під акумуляцією речовин організмами розуміється накопичення в їх тканинах мінеральних елементів і деяких з'єднань, що знаходяться в навколишньому середовищі в низьких концентраціях. Так, наприклад, концентратором свинцю є кульбаба лікарський, який може бути використаний для біологічного очищення грунту від цього важкого металу. Концентраторами ртуті є риби, що може, при використанні їх в їжу, стати причиною важких захворювань і навіть смерті людини. Так, у ФРН вважається, що при щоденному вживанні протягом двох тижнів в їжу по 500 г риби, виловленої в Північному морі, можливо важке отруєння зі смертельним результатом.

Можливо накопичення в кісткових і жирових тканинах тварин токсичних органічних сполук - бенз (а) пірену, діоксинів. Організми активно концентрують радіоактивні ізотопи з води і повітря, що потрапляють в їх тіло.

У харчових ланцюгах відбувається підвищення концентрації деяких речовин в організмах. Наприклад, при переході від першого трофічного рівня до другого збільшується концентрація азоту і фосфору, так як в тварин тканинах більше білка, до складу якого входять ці елементи. Однак, якщо вміст азоту або фосфору збільшується в 2-3 рази, то багато мінеральні елементи і деякі сполуки накопичуються незрівнянно більш активно. При переході з одного трофічного рівня на інший їх концентрація може зростати в 10 і більше разів.

У результаті в тканинах організмів високих трофічних рівнів вміст цих речовин може перевищувати їх концентрацію в навколишньому середовищі в тисячі разів. Так, концентрація свинцю в організмах зоопланктону може бути вище, ніж у навколишньому середовищі, в 300 разів, а у молюсків бентоса - в 4000 разів.

У тканинах тварин вміст пестициду ДДТ за рахунок посередників в харчового ланцюга може бути вище, ніж у навколишньому середовищі, в 50-100 тис. раз. У промислових містах нерідко концентрація забруднюючих речовин в материнському молоці підвищується настільки, що воно стає небезпечним для немовлят.

Контрольні питання до розділу 6.5

1. Що таке біологічна акумуляція речовин?

2. Наведіть приклад підвищення концентрації забруднюючих речовин при їх проходженні по харчовому ланцюзі.

3. Які небезпечні забруднюючі речовини концентрують риби?

4. З чим пов'язано підвищення концентрації забруднюючих речовин в материнському молоці?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.5. Акумуляція організмами забруднюючих речовин "
 1. 2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
  забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують встановлені природопользователю гранично допустимі нормативи викидів визначається шляхом множення відповідних ставок плати на величину забруднення і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин . f П => С. -М Г руб] при М <М. н.атм / j нл.атм. VrJ Ч ^ г ^. Атм-нл, нл.атм i = lf \ атм-н.г.атм V У,
 2. 2.4.4. Розрахунок плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні джерела
  забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують встановлені природопользователю гранично допустимих нормативів викидів, визначається шляхом множення відповідних творів за видами забруднюючих речовин: n Пн ВОД. = 1 Сп л.ВОД.М1.ВОД, [руб] i = 1 (і ^ гж Л (2-35) при М.ВОД. ^ МН.г.ВОД., VJ де i - вид забруднюючої речовини (i = 1,2,3, ... n); ПН ВОД - плата за викиди
 3. 2.4 Плата за викиди забруднюючих речовин
  забруднюючих
 4. 12.6. Забруднення води
  організми навіть при низьких концентраціях. Для поховання відходів Стерлитамакского комбінату "Сода", які при скиданні в р. Білу на початку 60-х рр.. повністю знищували рибну фауну (при цьому вода в річці навіть в районі м. Уфи мала білявий відтінок і нагадувала слабкий молочний розчин), були створені кілька підземних сховищ за допомогою ядерних вибухів. При цьому утворювалися великі
 5. 11.3. Забруднення атмосфери і води
  забруднюючих речовин в атмосферу у містах РБ («держдоповідей ...», 2003) Місто Викиди загальний обсяг, тис. т на 1 людину на 1 га території Уфа 346,3 0,331 4,526 Стерлітамак 86,6 0,328 8,656 Салават 8,2 0,431 6,454 Нефтекамськ 22,0 0,180 1,161 Кумертау 21,9 0,340 1,292 Туймази 21,5 0,322 3,436 Сибай 15,2 0,252 0,987 Белорецк 12,8 0,181 1,989 Жовтневий 10,7 0,099 1,083 Мелеуз 10,6
 6. 12.3. Класифікація забруднюючих речовин та екологічні нормативи
  організм не чинить на нього шкідливої дії. ПДР встановлюються на відрізок часу (годину, день, рік) або одноразово (тобто при разовому або поступовому надходження і накопиченні речовини в організмі). ГДК (гранично допустима концентрація) - максимальна концентрація речовини у воді, грунті, атмосфері, продуктах харчування, яка при періодичному впливі або протягом всієї
 7. 2.4 .3. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел
  забруднюючих речовин, що утворюються при використанні пересувних джерел, 1 т. різних видів палива, визначається за формулою n У = X ІБІл.АТМ - М.Транс. [руб], (2.31) i = 1 де Уї - питома плата за допустимі викиди забруднюючих речовин, що утворюються при використанні 1 т. е-того виду палива; i - вид забруднюючої речовини (i = 1,2,3 , ... n); е - вид палива; Ібі i АТМ
 8. 2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами
  забруднюючих речовин в природне середовище та порядок застосування нормативів плати на території Росії. У 1993 році були затверджені Міністерством охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Російської Федерації «Інструктивно-методичні вказівки щодо справляння плати за забруднення навколишнього природного середовища». Радам Міністрів республік, що входять до складу Російської Федерації, адміністрації
 9. 3.5 Оцінка збитку від забруднення водойм
  забруднюючих домішок в К-й водогосподарський ділянка джерела підприємства, населеного пункту тощо визначається за формулою У = А М, (3.24) де У - оцінка збитку, руб / год; у-визначальна вартість умовної тонни викидів, руб / усл.т.; М - приведена маса річного скидання домішок даним джерелом в К-й водогосподарський ділянка, ум . т / рік; 3K - константа, значення якої
 10. 12.7. Забруднення грунтів
  організмів (грунтової біоти - тварин, бактерій, водоростей, грибів; представників дикої фауни, сільськогосподарських тварин і людини). В організм тварин і людини ці речовини потрапляють з рослинною їжею, а деякі найбільш стійкі з них - і через посередництво тварин, що харчуються забрудненими рослинами і акумулюючих забруднюючі речовини в своїх тканинах (в першу чергу
 11. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
  організм людини. Отже, питомі показники повинні вказуватися з сумарним забрудненням, вираженим через умовний комплексний показник (ПЗ), що об'єктивно відображає стан якості атмосферного повітря і спрощує принцип його використання в практичних розрахунках. Оцінка збитків будується на залежності економічних втрат від тимчасової втрати працездатності у зв'язку з
 12. 9.2 ВОДООХОРОННІ заходи Загальна постановка задачі.
  речовини БПКполн СПАР Нафтопродукти поверхнево-активні речовини 0,05 38,0 (превоцел - 12) Цинк Формальдегід 4. Середньорічні концентрації забруднювачів після введення очисних споруд С, г / м3: Зважені речовини 20,0 БПКполн 3,0 СПАР 0,5 Нафтопродукти 0,05 Поверхнево-активні речовини (превоцел - 12) 0,5 Цинк 0,01 Формальдегід 0,01 Рішення: 1.
 13. Правила посилок
  організми - тварини Деякі живі організми - плазуни Якщо одна з посилок негативна, то і висновок повинен бути негативним. Наприклад: Всі метали теплопровідні Дане речовина не теплопровідності Дана речовина - не метал Якщо одна з посилок - приватне судження, то і висновок повинен бути приватним. Наприклад: Всі спекулянти підлягають покаранню Деякі люди - спекулянти Деякі
 14. II. Дії сил на органічну матерію
  організмами і спеціально тваринами організмами. Матеріали для цього діяльного перерозподілу доставляються харчуванням і диханням - двома процесами, в яких відбувається перехід від нестійкого хімічної рівноваги до сталого. § 15. У звичайних випадках хімічної взаємодії два або більше речовини, що беруть участь в процесі, зазнають самі молекулярне перерозподіл, і
 15. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін , В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  забруднюючих речовин. Даються методи визначення шкоди від забруднення середовища і вводиться поняття про показник безвідходності виробництва. Дано практичні рекомендації щодо вирішення природоохоронних завдань і проблем раціонального природокористування. Більше третини навчального посібника представляють додатки. Видання призначене для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси: «Економіка
© 2014-2022  ibib.ltd.ua