Головна
ГоловнаПолітологіяПолітика → 
« Попередня Наступна »
Нечаєв В.Д, Філіппов А.В. Вся політика. Хрестоматія. - 440 c, 2006 - перейти до змісту підручника

А. ЛЕЙПХАРТ. КОНСТИТУЦІЙНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ЛЛЯ НОВИХ ДЕМОКРАТІЙ62Лейпхарт Аренд, професор політології в університеті штату Каліфорнія (Сан? Дієго). Один з провідних теоретиків демократії. Широку популярність йому принесла монографія «Демократія в багатоскладних товариства», в якій досліджувалася можливість існування демократії в умовах значущих розколів у суспільстві (зокрема, в багатонаціональних державах). Російський переклад статті А. Лейпхарта опублікований в 1994 р.

Дві основоположні альтернативи, перед якими виявляються творці нових демократичних конституцій, - це, во? Перших, вибір між виборчими системами, заснованими відповідно на принципі більшості і на принципі пропорційного представництва, і, во? другий, - між парламентською і президентською формами правління. ... Порівняльне вивчення демократій показало, що тип виборчої системи значущим чином пов'язаний з розвитком партійної системи країни, з типом існуючої в ній виконавчої влади (однопартійний або ж коаліційний уряд) і з відносинами між виконавчою владою і законодавчим органом. У країнах, де на виборах діє принцип більшості (на виборах загальнонаціонального рівня майже завжди застосовуваний в одномандатних округах), швидше за все затверджуються двопартійні системи, з'являються однопартійні уряду і існує домінуюче становище виконавчої влади по відношенню до відповідних законодавчих органів. ... Навпаки, пропорційне представництво швидше асоціюється з багатопартійними системами, коаліційними урядами (часто аж до широких і всеосяжних коаліцій) і з більш зрівняним співвідношенням виконавчої та законодавчої влади. Цими особливостями характеризується консенсусна модель демократії, яка - на противагу однозначному і безроздільного правління більшості - втілює прагнення до обмеження, поділу, розмежування і розподілу влади різними способами.
З приводу даних двох груп взаємопов'язаних характеристик необхідно відзначити ще три моменти. Під? Перших, залежність між цими характеристиками обопільна. Скажімо, вибори, що проводяться на основі принципу більшості, сприяють утвердженню двопартійної системи; але й існування двопартійної системи сприяє збереженню мажоритарного принципу, що дає обом головним партіям великі переваги, від яких вони навряд чи відмовляться. Під? Друга, якщо при впровадженні демократичного політичного ладу хочуть сприяти утвердженню в ньому рис, характерних для мажоритарного його типу (принцип більшості, двопартійна система і сильний однопартійний кабінет) або ж, навпаки, для консенсусного типу (пропорційне представництво, багатопартійність, коаліційні уряди і сильніший законодавчий орган), то найбільш практично доцільним способом досягнення цього є вибір відповідної виборчої системи. ...
Інша основоположна альтернатива при виборі конституційного устрою - між парламентською і президентською формами правління - також впливає на придбання політичною системою мажоритарного або консенсусного характеру. Президентська форма правління надає на партійну систему і на тип виконавчої влади вплив, що йде в напрямку мажоритарною, а на відносини виконавчої та законодавчої влади - у напрямку консенсусної моделі. Президентські системи, формально відмежовуючи один від одного виконавчу і законодавчу влади, зазвичай сприяють їх зразковому рівновазі. Водночас президентська форма сприяє складанню двопартійної системи, т. к. президентство - найбільший політичний приз і виграти його мають шанси лише найбільші партії. Дана перевага, яким володіють великі партії, часто залишається за ними і на виборах в законодавчий орган ... навіть якщо вони проводяться за правилами пропорційного представництва. ... По суті справи, президентські системи концентрують виконавчу владу в ще більшому ступені, ніж це відбувається при утворенні парламентом однопартійного кабінету, - вони зосереджують таку владу не просто в руках однієї? Єдиної партії, але в руках одного? Єдиного особи.
... Які головні переваги і недоліки принципу більшості та принципу пропорційного представництва, а також президентською і парламентською форм? ...
На рис. 1 показані всі чотири комбінації основних характеристик, а також країни та регіони, де прийнята та чи інша з комбінацій. Найбільш чітко виражені приклади поєднання президентської форми з принципом більшості дають Сполучені Штати, а також демократії, що випробували сильне їх вплив, - такі як Філіппіни і Пуерто? Ріко. Латиноамериканські країни в переважній більшості обрали системи, що поєднують президентську форму з пропорційним представництвом. Парламентсько? Мажоритарні системи існують у Сполученому Королівстві і багатьох колишніх британських колоніях, включаючи Індію, Малайзію, Ямайку, а також країни т. н. Старого Співдружності (Канаду, Австралію і Нову Зеландію). Нарешті, системи, що поєднують парламентську форму правління з пропорційним представництвом, сконцентровані в континентальній Західній Європі. ...

Рис. 1. Чотири основні типу демократії


Серед сучасних демократій дуже небагато знайдеться таких, які не можна підвести під цю класифікацію. ...
Приймався чи парламентський або ж президентський порядок правління - це також спочатку визначалося процесом демократизації. ... Існувало два основних способи, якими монархічна влада могла бути демократизоване: скасувати велику частину особистих політичних прерогатив монарха і поставити його кабінету відповідальність перед всенародно обраним законодавчим органом, створюючи тим самим парламентську систему; або ж скасувати спадкового монарха і натомість ввести нового, демократично обирається «монарха», створюючи таким чином президентську систему.
Іншими історичними підставами були довільне імітування успішних демократій і домінуючий вплив колоніальних держав. Як досить ясно показує рис.1, величезну важливість мало вплив Британії як колоніальної держави. Президентська модель США широко імітувалася в Латинській Америці в XIX в. ...

«Скасування виборів губернаторів - міра неоднозначна за своїми наслідками. З одного боку, це, безсумнівно, розширить можливості центру впливати на формування керівних груп у регіонах і на регіональний політичний процес в цілому. З іншого боку, наслідком скасування виборів може стати не тільки ослаблення "зворотного зв'язку" і відповідно падіння якості інформованості центру про регіональний процесі, але і погіршення якості політичної підтримки центру в регіонах: незважаючи на зовнішнє схвалення з боку, і регіональні начальники, і населення відчувають себе ущемленими. Аргументація скасування виборів губернаторів нагадує аргументацію прихильників мораторію на смертну кару: відомо, що головний аргумент останніх заснований на можливості судових помилок і, як наслідок, покарання невинних людей. У сучасній Росії губернаторські вибори, як і функціонування судової системи, м'яко кажучи, не ідеальні і сполучені з численними порушеннями. Але, може бути, краще боротися за якість виборів та судової системи, ніж відмовлятися від їх важливих компонентів? Велика ймовірність поширення цього порядку на всі суб'єкти Федерації ("Рідна газета", 12.11.2004).
Оксана Гаман? Голутвина, професор Академії держслужби при Президенті РФ

Висувається дискусійне питання про якість демократії, достигаемом у всіх чотирьох альтернативних системах. Термін «якість» має на увазі ступінь, в якій та чи інша система відповідає таким демократичним нормам, як показність, відповідальність (підзвітність), рівність і участь. Заявляю позиції і контрпозиції дуже добре відомі, щоб треба було тут довго про них говорити, але має сенс підкреслити, що розбіжності між протилежними таборами не настільки великі, як часто думають. Насамперед, прихильники пропорційної системи і прихильники принципу більшості не згодні один з одним не стільки в тому, які, відповідно, наслідки цих двох методик проведення виборів, скільки в тому, яку вагу цих наслідків надавати. Обидві сторони згодні в тому, що принцип пропорційного представництва забезпечує більшу пропорційність представництва взагалі, а також представництво меншин, а принцип більшості сприяє складанню двопартійних систем і однопартійних органів виконавчої влади. Розходяться спрощує в тому, який з цих результатів вважати кращим, причому прихильники принципу більшості стверджують, що тільки в двопартійних системах досяжна чітка відповідальність за урядову політику.
Крім того, обидві сторони сперечаються про ефективність обох систем. Пропорціоналісти цінують представництво меншин ... за його здатність забезпечувати збереження єдності та миру в розділених суспільствах. Подібним чином прихильники принципу більшості налаштовані на користь однопартійних кабінетів не тільки заради їх демократичної підзвітності, а й заради забезпечуваної ними ... твердості керівництва та ефективності при розробці та проведенні політики. Виявляється також і певна різниця в акценті, який обидві сторони роблять відповідно на якості і на ефективності. Пропорціоналісти схильні надавати більшого значення показності правління, тоді як мажорітарісти більш істотним міркуванням вважають здатність керувати.
Нарешті, суперечка між прихильниками президентської та парламентської форм правління, хоч він і не був настільки запеклим, чітко виявляє свою подобу спору про виборчі системах. І тут заявлені позиції і контрпозиції обертаються навколо якості та ефективності. Прихильники президентської форми розглядають як важливу демократичну цінність пряме всенародне обрання головного носія виконавчої влади, парламентаристами ж вважають не відповідним демократичному оптимуму зосередження виконавчої влади в руках одного? Єдиного особи. ...
Яким чином можна оцінювати фактичне дію цих різних типів демократії? Вкрай важко знаходити мірило для кількісної оцінки демократії в дії, і тому політологи рідко коли робили замах на вироблення систематичної оцінки.
... Оскільки для вимірювання таких аспектів скрутно отримання надійних даних з країною - не членом ОЕСР, я в своєму аналізі обмежився демократіями, що відносяться до передових індустріальних країн. У будь-якому випадку латиноамериканські демократії, зважаючи на їх більш низького рівня економічного розвитку, не можна злічити непідвладними порівнянні з іншими. Значить, один з чотирьох основних альтернативних варіантів - форму демократії, яка поєднуватиме президентський тип правління з пропорційним представництвом і існуючу тільки в Латинській Америці, - доведеться в нашому аналізі опустити.
Хоча і прикро це обмеження, але мало хто зі спостерігачів став би всерйоз запевняти в існуванні вагомих доводів на користь даного конкретного типу демократії. За виразним винятком Коста? Ріки і, почасти, Венесуели і Колумбії, політична стабільність і економічні успіхи латиноамериканських демократій були далеко не задовільними. ... Латиноамериканські президентські системи проявили особливу схильність тупикових ситуацій у відносинах виконавчої і законодавчої влади та неефективності керівництва. До того ж ... ця проблема стає особливо серйозною, коли президенти не розташовують підтримкою більшості в своїх легислатурах. Таким чином, латиноамериканська модель, що поєднує президентську форму правління з принципом пропорційного представництва на виборах законодавців, залишається особливо непривабливим варіантом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " А. Лейпхарт. КОНСТИТУЦІЙНІ АЛЬТЕРНАТИВИ лля НОВИХ ДЕМОКРАТІЙ62 "
 1. 7. З історії російського лібералізму
  конституційним формам державного управління. Більш докладно, конкретно і чітко ліберальні ідеї викладені у М. М. Сперанського в його «Запровадження до укладенню Державних законів» (1809 р.). М. М. Сперанський вважав за необхідне законодавче закріплення громадянських свобод, встановлення міцної конституційно-правової основи державної влади і створення правової держави, яке
 2. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  конституційного обмеження самодержавства («революція згори»); революційний переворот силами демократичної інтелігенції при опорі на соціальний протест пригноблених мас або за допомогою змови. Боротьба думок, програм, пропозицій в рамках цих альтернатив відображала погляди різних соціальних сил, груп і зумовила постійні коливання і зигзаги при спробах здійснити реформи. Особлива
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  конституційних ілюзій, переслідуючи рух за Установчі збори, вона посилювала його романтичний ореол жертовності. Свого апогею ідея Установчих зборів досягла після повалення самодержавства. Але юридичний статус Установчих зборів як «господаря землі Руської», вироблений угодою лідерів Петроградської Ради і Державної думи в ніч на 2 березня з основним принципом
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    конституційного) права. Тому теорія держави, як і випливає з її методології, дає лише самі основні, відправні положення, що стосуються форми правління. Перш за все теорія держави виділяє два основні пристрої (будови) державної влади, які характеризують зміст форми правління: монархію і республіку. Різниця між ними можна провести, вказавши на юридичні та
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    конституційному, періоду розвитку монархії (1905-1912 рр..). А політичні, демократичні перетворення на землі, проведені в ході Лютневої революції 1917 року (передача землі тим, хто її обробляє, що почалася ліквідація великого поміщицького землеволодіння) проходять паралельно з демократичним перетвореннями у формі правління, політичному режимі Російської держави.
 6. 7.Із історії російського лібералізму
    конституційним формам державного управління. Більш докладно, конкретно і чітко ліберальні ідеї викладені у М. М. Сперанського в його «Запровадження до укладенню Державних законів» (1809 р.). М. М. Сперанський вважав за необхідне законодавче закріплення громадянських свобод, встановлення міцної конституційно-правової основи державної влади і створення правової держави, яке
 7. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
    конституційними приписами про судової влади; на міжнародному рівні це реалізується шляхом прийняття міжнародних конвенцій і їх імплементації на основі ратифікації відповідною державою. Подібна ситуація виникає при визнанні національним судом, наприклад Англії чи Японії, правомірності застосування у відповідному рішенні міжнародним комерційним арбітражем Віденської конвенції
 8. 3.2. Перебудова і альтернативні вибори
    конституційних реформ російської державності та народовладдя 1988-1991 років увійшов в історію під назвою «перебудова». Початок цього періоду було покладено обранням на пост Генерального секретаря ЦК КПРС у березні 1985 М.С. Горбачова. Вже в квітні їм була оприлюднена програма перетворень суспільного і політичного життя в країні. З точки зору хронології перші спроби
 9. 8.4. Демократія як політичний режим
    конституційному рівні. У даному відношенні показовим пункт 2 статті 1 Конституції Греції 1975 року народження, в якому говориться, що «фундаментом державного ладу є народний суверенітет», а також пункт 3 статті 1 зазначеної Конституції, що проголошує, що «вся влада виходить від народу, існує для народу і нації і здійснюється шляхом, визначеним Конституцією »138. Влада в
 10. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
    конституційне законодавство в Рос оці речі. 1917-1993. М., 2000. С. 121. 56 Відомості ... № 21. Ст. 237. 57 Там же. № 29. Ст. 395. 58 Там же. № 19. Ст. 197. 59 Андріянов В. І., Черняк А. В. Самотній цар в Кремлі. М, 1999. Кн. 1. С. 280. 60 Відомості ... № 7. Ст. 101. 61 Там же. № 10. Ст. 133. 62 Там же. № 12. Ст. 151. 63 Там же. № 34. Ст. 1131. 64 Павлов В. С. Упущений чи шанс? М.,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua