Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Фокеев. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 1917-1987 рр.. У 3-х томах. Т. 2, 1945-1970 рр.. / Под ред. Г. В. Фокеева. - М.: Междунар. отношенія.-456 с. - (Московський державний Ордена Трудового Червоного Прапора інститут міжнародних відносин МЗС СРСР), 1987 - перейти до змісту підручника

БОРОТЬБА СРСР ЗА ПРИПИНЕННЯ ГОНКИ ОЗБРОЄНЬ І ЗА РОЗЗБРОЄННЯ У 60-ТІ РОКИ. НАРОДИ СВІТУ В БОРОТЬБІ ЗА МИР І МІЖНАРОДНУ БЕЗПЕКА

Боротьба СРСР Радянський Союз, країни соціалістичних

повне ського співдружності глибоко переконані

роззброєння як у тому ^ що історичний суперечка між

двома протилежними суспільними системами може і повинен вирішуватися мирним шляхом, так і в тому, що можливо і здійсненно роззброєння.

Як вже зазначалося вище, СРСР перед обличчям систематичної обструкції країнами Заходу його пропозицій про заходи щодо обмеження та припинення гонки озброєнь змінив свій підхід до цих проблем, запропонувавши програму загального і повного роззброєння. Вона була внесена Радянським урядом 18 вересня 1959 на розгляд XIV сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Радянські пропозиції передбачали розпуск всіх збройних сил і заборона їх відновлення в будь-якій формі, знищення всіх видів озброєнь, бойових запасів і військової техніки, повне припинення їх виробництва, припинення навчання військовій справі, скасування військової служби в будь формі, скасування військових міністерств, генеральних штабів, військових навчальних закладів і всякого роду військових і воєнізованих установ і організацій, припинення відпустки коштів на військові потреби, видання законів, що забороняють пропаганду війни. У пропозиціях Радянського уряду вказувалося, що в розпорядженні держав повинні залишатися лише строго обмежені контингенти поліції (міліції), озброєні легкою стрілецькою зброєю, які необхідні для підтримки внутрішнього порядку і захисту особистої безпеки громадян. Всі заходи з загального і повного роззброєння жению пропонувалося здійснити в три етапи загальною тривалістю в чотири роки.

У пропозиціях Радянського уряду передбачалися необхідних заходів з організації міжнародного контролю за роззброєнням. Пропонувалося заснувати міжнародний контрольний орган у складі всіх держав. Персонал цього органу повинен був комплектуватися на міжнародній основі з урахуванням принципу справедливого географічного розподілу. Що ж стосується обсягу контролю, то він повинен був відповідати заходам роззброєння, проведеним на тому чи іншому етапі. Така система контролю гарантувала б надійність виконання угоди про роззброєння і разом з тим усувала б небезпека використання контрольного механізму для розвідувальних цілей. По завершенні загального роззброєння контрольний орган повинен був отримати вільний доступ до всіх об'єктів контролю, здійснювати останній такими способами і засобами, які він визнає потрібними.

Ідея загального і повного роззброєння і конкретно запропонована Радянським Союзом програма відразу ж знайшли розуміння і були підтримані масовими громадськими організаціями, урядами та державними діячами багатьох країн світу.

У ситуації західні держави не наважилися відкрито виступити проти загального і повного роззброєння. «Найжахливіше - це те, що не можна бути проти даного плану», - журився представник держдепартаменту США. Уряди країн Заходу змушені були в тій чи іншій формі заявити про необхідність уважно вивчити радянські пропозиції.

Але одночасно з цим в західних органах масової інформації була розгорнута гучна пропагандистська кампанія проти радянської програми. Прихильники гонки озброєнь намагалися довести, що загальне і повне роззброєння нездійсненно. Деякі з них стверджували навіть, що людям нібито від природи властива схильність до воєн і, якщо їх позбавити цивілізованих засобів ведення війни, вони будуть воювати кулаками і палицями. Міркування про «забіякуватої природі» людей знадобилися для того, щоб обгрунтувати необхідність створення великих міжнародних поліцейських сил, збройних всіма сучасними засобами ведення війни і знаходяться в розпорядженні імперіалістичних держав.

Противники радянської програми стверджували також, що її здійснення призведе нібито до розладу економічного життя держав, до скорочення виробництва і масового безробіття. Ці доводи не витримують критики. Створена при ООН консультативна група вчених-економістів низки країн, у тому числі США і СРСР, опублікувала в лютому 1962

року доповідь, в якій переконливо довела, що всеоб щее і повне роззброєння може бути втілено в життя без шкоди для економіки будь-якої держави з будь соціальною системою.

Західні держави намагалися протиставити радянській програмі загального і повного роззброєння свої власні проекти, покликані вихолостити зміст радянської програми і відвернути від неї увагу. Таким був, зокрема, англійська план «всеосяжного роззброєння», також представлений на розгляд XIV сесії Генеральної Асамблеї ООН. У цьому плані повністю обходився питання про заборону виробництва і застосування ядерної зброї, знищення його запасів, не говорилося про ліквідацію іноземних військових баз і виведення військ з чужих територій, про припинення відпустки коштів на військові цілі і т. д. Зате в ньому передбачалося почати роззброєння з встановлення контролю над озброєннями і збройними силами держав без певних гарантій, чи буде коли-небудь розпочато саме роззброєння і в якому обсязі. Більш того, в англійських пропозиціях висувалася вимога, щоб контрольна організація займалася також підтриманням міжнародного миру, хоча це завдання покладається Статутом ООН на Раду Безпеки.

Щоб контрольний орган в змозі був підтримувати міжнародний мир, планом передбачалося створення при ньому міжнародних збройних сил, забезпечених всіма сучасними видами зброї, в тому числі ядерним і ракетним. У результаті ми знову бачимо перед собою варіант «плану Баруха» з його апаратом підтримки світового капіталістичного панування.

З огляду на величезну силу впливу радянських пропозицій на народні маси і підтримку їх урядами багатьох країн, представники західних держав на XIV сесії Генеральної Асамблеї все ж не наважилися виступити відкрито проти ідеї загального і повного роззброєння. Більше того, Сполучені Штати провели з Радянським Союзом неофіційні переговори, в результаті чого був представлений спільний радянсько-американський проект резолюції, до якого приєдналися всі інші держави - члени ООН. 20 листопада 1959 Генеральна Асамблея прийняла резолюцію, в якій закликала уряди докласти всі сили до досягнення конструктивного вирішення цієї проблеми і направила як радянські пропозиції про загальне і повне роззброєння, так і пропозиції Великобританії в Комісію ООН з роззброєння і в Комітет десяти з роззброєння.

Комітет десяти був утворений відповідно до угоди урядів СРСР, США, Великобританії і Франції від 7

Вересень 1959 У його склад увійшли п'ять соціалістичних держав - СРСР, Чехословаччина, Польща, Румунія, Болгарія - і п'ять країн, що входять до Північноатлантичного блоку, - США, Англія, Франція, Канада, Італія.

Життя дуже скоро показала, що західні держави, приймаючи резолюцію про загальне і повне роззброєння, не збиралися її здійснювати. Посилаючись на свою непідготовленість до переговорів, вони двічі переносили терміни скликання Комітету десяти. СРСР, навпаки, докладав зусиль до полегшення вирішення проблеми роззброєння. 15

січня 1960 Верховна Рада СРСР прийняла закон про скорочення Збройних Сил СРСР на 1200 тис. осіб. З проведеним раніше скороченням на 2140 тис. чоловік загальна чисельність Збройних Сил СРСР повинна була зменшитися до 2423 тис., тобто на 77 тис. нижче того рівня, який західні держави пропонували встановити для СРСР і США під час переговорів 1956-1957 років. Скорочення збройних сил були проведені і в інших соціалістичних країнах.

Коли все-таки Комітет десяти зібрався в Женеві в березні - квітні 1960, західні держави протиставили пропозицією СРСР приступити до вироблення договору про загальне і повне роззброєння так званий «план загального і всеосяжного роззброєння», в основу якого було покладено вже відомі нам англійські пропозиції на XIV сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як альтернатива делегації соціалістичних країн запропонували обговорити хоча б «основні принципи загального і повного роззброєння», які лягли б в основу роботи комітету. Але західні держави відкинули і цю пропозицію. 2

червня 1960 уряд СРСР опублікувало і адресувало Комітету десяти на другому етапі його переговорів (7 - 27 червень 1960 року) новий варіант пропозицій про загальне і повне роззброєння, в якому були враховані багато міркування , висловлені раніше урядами західних та інших держав.

Західні держави прийшли на другий етап переговорів у Комітеті десяти з порожніми руками. Вони не внесли жодної пропозиції, спрямованого на вирішення проблеми роззброєння. Разом з тим, враховуючи громадську думку, вони не могли, як его часто робилося в минулому, «з ходу» відкинути радянські пропозиції. Їх тактика полягала в тому, щоб, прикриваючись переговорами, саботувати виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН і продовжувати нарощування гонки озброєнь. Це був старий, але досить надійний трюк, який привів у результаті до провалу переговорів. 27

червня 1960 радянська делегація виступила в Комітеті десяти з заявою, в якій дала оцінку політиці західних країн на переговорах і зазначила, що Радянський Союз «не може бути співучасником обману народів». «Радянський Союз був і залишається послідовним прихильником переговорів держав з роззброєння, готовий брати участь у переговорах і надалі, - йшлося в заяві. - Але він виступає за такі переговори, які сприяли б діловому і плідній розгляду проблеми роззброєння, а не були б порожніми словопренія ».

У той же день, 27 червня, Радянський уряд направив урядам західних країн - членам Комітету десяти послання, в яких сповіщало про рішення «перервати свою участь в безплідній дискусії». Радянський уряд одночасно направило до Секретаріату ООН лист з проханням включити до порядку денного XV сесії Генеральної Асамблеї ООН як найважливішого і термінового питання «про роззброєння і про становище, що склалося з виконанням резолюції Генеральної Асамблеї від 20 листопада 1959 року по цьому питанню».

XV сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася 20 вересня 1960 23 вересня 1960 радянська делегація внесла на розгляд Асамблеї проект основних положень Договору

про загальне і повне роззброєння, в основу якого було покладено пропозиції від 2 червня 1960 з невеликими змінами. Цей документ привернув загальну увагу на Генеральній Асамблеї. Радянська делегація внесла також на розгляд Генеральної Асамблеї і проект резолюції про «основних принципах загального і повного роззброєння».

На XV сесії Генеральної Асамблеї ООН позиція західних держав залишилася без змін. Враховуючи побажання нового президента США Дж. Кеннеді тимчасово відкласти розгляд проблеми роззброєння і сподіваючись на вироблення новою адміністрацією США нового підходу до проблеми, Радянський уряд визнав можливим не наполягати на продовженні розгляду питання про роззброєння в період роботи другої частини XV сесії в березні - квітні 1961 року . Між урядами СРСР і США була досягнута домовленість про обмін думками з проблеми, а про результати їх було вирішено доповісти XVI сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Радянсько-американські переговори про роззброєння проходили з червня по вересень 1961 року. Американська делегація відмовилася вести переговори про загальне і повне роззброєння і висловилася за узгодження лише «загальних принципів» роззброєння. Причому в представленому Сполученими Штатами проект «заяви про принципи» загальне і повне роззброєння подменялось такими заходами, як припинення виробництва матеріалів, що розщеплюються на військові цілі, контроль за запуском в космічний простір ракет, штучних супутників і інших пристроїв. Особливий упор робився Сполученими Штатами на встановленні такої системи міжнародного контролю в умовах фактичної відмови від роззброєння, яка була б рівносильна системі узаконеного шпигунства. В американському проекті містилося і пропозиція про створення «міжнародних збройних сил», які повинні бути оснащені всіма сучасними видами зброї, включаючи ядерну.

Вона вимагала також, щоб при вирішенні питання про використання цих сил не застосовувалося передбачене Статутом ООН правило одноголосності постійних членів Ради Безпеки. При такій позиції США неможливо було досягти угоди про прогрес загального і повного роззброєння.

Радянська делегація, не бажаючи закривати канали для переговорів, погодилася з поданням XVI сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 вересня 1961 Спільної заяви СРСР і США про узгоджені принципи для переговорів з роззброєння. Однак питання про роззброєння не отримав практичного дозволу. Асамблея обмежилася прийняттям 20

грудень 1961 резолюції, в якій схвалювалося радянсько-американське заяву про узгоджені принципи для переговорів з роззброєння.

 На XVI сесії Генеральної Асамблеї ООН була досягнута угода про розширення числа країн, що входять до Комітету з роззброєння, з 10 до 18. До складу Комітету увійшли п'ять соціалістичних держав, п'ять держав, що входять в НАТО, і вісім неприєднаних країн, що представляють різні географічні райони. Це було важливим досягненням соціалістичних держав, протягом ряду років добивалися залучення неприєднаних країн до активних переговорів про роззброєння. У рішенні Асамблеї вказувалося, що Комітет з роззброєння в новому складі повинен невідкладно приступити до переговорів з метою досягнення угоди про загальне і повне роззброєння. Він почав свою роботу 14 березня 1962 в Женеві. У його роботі, однак, з самого початку відмовилася брати участь Франція, мотивуючи це відсутністю «реальної основи» для переговорів і міркуваннями власної оборонної політики. 

 Прагнучи з самого початку надати переговорам в Комітеті 18 держав діловий характер, Радянський Союз вніс на його розгляд проект Договору про загальне і повне роззброєння, в основу якого було покладено пропозиції Радянського уряду від 23 вересня 1960 р., представлені XV сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також узгоджені між СРСР і США принципи загального і повного роззброєння. США протиставили радянським проектом «схему основних положень договору про загальне і повне роззброєння в умовах миру в усьому світі». Цей документ представляв собою не конкретний проект Договору про загальне і повне роззброєння, а лише, за визнанням президента Дж. Кеннеді, «виклад в загальних рисах» колишньої позиції США з роззброєння. Сам підхід американської делегації до проблеми демонстрував намір США і далі проводити обструкціоністську діяльність, займаючись при цьому обманом світової громадської думки щодо своїх істинних намірів. У посланні президента Джонсона Комітету 18 держав у березні 1966 проблема загального і повного роззброєння навіть не згадувалася серед завдань, вирішенням яких Комітет повинен був займатися. 

 Політика саботажу роззброєння, проведена Сполученими Штатами, викликала у народів світу законну тривогу. На вимогу великої групи неприєднаних держав, підтриманому соціалістичними країнами, XX сесія Генеральної Асамблеї ООН в 1965 році прийняла рішення скликати всесвітню конференцію з роззброєння, метою якої мало стати усунення перешкод на шляху до роззброєння. 

 Радянський Союз, соціалістичні країни як і раніше вважають загальне і повне роззброєння (і насамперед ядерне роззброєння) під суворим, всеосяжним міжнародним контролем своєї історичної завданням. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "БОРОТЬБА СРСР ЗА припинення гонки озброєнь І ЗА РОЗЗБРОЄННЯ У 60-ті РОКИ. НАРОДИ СВІТУ В БОРОТЬБІ ЗА МИР І МІЖНАРОДНУ БЕЗПЕКА"
 1. Г. В. Фокеев. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СРСР / Тому ТРЕТІЙ 1970-1987, 1987

 2.  Глава ХУ I БОРОТЬБА СРСР ТА ІНШИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ПРОТИ ЯДЕРНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, гонка озброєнь, ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СВІТУ В 80-ті РОКИ
    Глава ХУ I БОРОТЬБА СРСР ТА ІНШИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ПРОТИ ЯДЕРНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, гонка озброєнь, ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СВІТУ В 80-ті
 3.  Глава VIII БОРОТЬБА СРСР ТА ІНШИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ЗА припинення гонки озброєнь і роззброєння У 40-50-ті РОКИ. РУХ НАРОДІВ ЗА МИР
    Глава VIII БОРОТЬБА СРСР ТА ІНШИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ЗА припинення гонки озброєнь і роззброєння У 40-50-ті РОКИ. РУХ НАРОДІВ ЗА
 4. Професійні спілки.
    боротьбі з безра-ботіцей, розвитку системи соціального страхування, відстоювання прав профспілок. Важливе місце в діяльності профспілок займали питання, пов'язані з боротьбою народних мас за заборону атомної зброї, припинення воєн і регіональних конфліктів, зміцнення загальної безпеки. Постійною підтримкою ПФД користувалося національно-визвольний рух. Виробленні стратегії і
 5. Контрольні питання
    гонки озброєнь? 3. Охарактеризуйте умови переходу до соціалізму країн Центральної та Східної Європи. 4. Назвіть успіхи відновлення народного господарства і причини відставання у розвитку окремих його галузей у повоєнні роки. 5. Чим пояснюється загострення Сталіним національного питання наприкінці війни і в повоєнні роки? 6. Які причини і наслідки нових сталінських репресій в
 6. III. Політичний клерикалізм і атомпая бомба
    боротьби проти атомної смерті », яким відповіла переважна більшість західнонімецького населення на підготовку атомної війни, змусило апологетів агресивної політики німецького імперіалізму взяти під ідеологічну захист атомне озброєння бундесверу. Вони повинні були з позицій християнства відповісти на питання про те, чи припустимо атомне озброєння або його слід відкинути. Важливим фактором
 7. Кіров (Костриков) Сергій Миронович (1886 - 1934)
    боротьби за Радянську владу на Північному Кавказі. Учасник революції 1905 - 1907 рр.. У роки першої світової війни очолював більшовицьку організацію Владикавказа. Після лютневої (1917 р.) революції - член Владикавказького Ради. Делегат II Всеросійського з'їзду Рад, учасник Жовтневого збройного повстання в Петрограді. У роки громадянської війни один з організаторів оборони
 8. Питання про заборону ядерної зброї і про скорочення озброєнь в 1955-1958 роках
    припинення випробувань атомної зброї; на другому етапі підлягала виконанню передбачена радянськими пропозиціями програма роззброєння, включаючи повну заборону атомної зброї. У цьому випадку, як і пропонували західні держави, заборону атомної зброї було б здійснено лише після скорочення звичайних озброєнь. Рекомендовані заходи з роззброєння пропонувалося зафіксувати в
 9. Національне питання
    боротьби націй і народів за національне визволення і максимально сприятливі умови їх соціального розвитку. У соціалістичному суспільстві він охоплює проблеми відносин націй і народів у процесі встановлення їх добровільного союзу і взаємодопомоги в загальних інтересах розвитку соціалістичної власності, зміцнення єдності та всебічного зближення в процесі формування спільної для них
 10. Проблема заборони атомної зброї та припинення гонки озброєнь в 1945-1954 роках
    припинення виробництва та заборони ядерної зброї. Під виглядом «контролю» за використанням атомної енергії план рекомендував створити міжнародне об'єднання, свого роду атомний сверхтрест, якому були б передані на правах власності всі джерела атомної сировини на земній кулі, всі підприємства з обробки атомних матеріалів, а також всі суміжні підприємства, в руках якого були б
 11. XXVII з'їзд КПРС і висунення програми створення всеосяжної системи міжнародної безпеки
    боротьбі за міцний Н омоо1женіе ° ЧНИІ СВІТ СВІТ і роззброєння. Головна мета між-І Uiwvllj ЖСППС про т7 Т'Т ^ народної стратегії КПРС - забезпечити радянському народові можливість трудитися в умовах міцного миру і свободи, ліквідувати небезпеку ядерної війни, загрозливою загибеллю всьому людству. Для цього необхідно насамперед зупинити матеріальну підготовку до ядерної війни.
 12. Є. І. ПОПОВА. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА в американській політології, 1987

 13. Громадянська війна
    боротьба за державну владу між класами і соціальними групами всередині країни, найбільш гостра форма класової боротьби. Громадянська війна - тривала збройна боротьба приблизно рівних за силою основних антагоністичних класів суспільства. Робочий клас зацікавлений в поваленні панування буржуазії і придушенні опору контрреволюційних сил, не доводячи справи до громадянської війни. Але
 14. Класова боротьба
    боротьба між антагоністичними класами, інтереси яких несумісні або суперечать один одному. Класова боротьба являє собою основний зміст і рушійну силу історії всіх класових суспільно-економічних формацій. Джерелом класової боротьби є протиріччя інтересів класів. Антагоністичними є взаємини між експлуататорами і експлуатованими у всіх
 15. Контрреволюція
    боротьби; мирне її проведення свідчить про те, що влада реально вже перебувала в руках контрреволюційного класу. Відносно мирний ("оксамитовий") характер контрреволюції в СРСР, а потім у Росії свідчить про те, що влада задовго до подій 91-го (розпуск КПРС), 92-го (розпуск СРСР) і дев'яносто третьому (розстріл парламенту Росії) років вже перебувала в руках буржуазії, яка виникла ще
 16. І.Два підходу до проблем війни і миру
    боротьбі проти сил миру і соціального прогресу разом з США виступили й інші імперіалістичні держави - найближчі союзники США по НАТО, насамперед Великобританія і ФРН. У рамках глобальної військової стратегії Вашингтона Північноатлантичний союз на рубежі 70-80-х років вживав заходів щодо форсованого переозброєнню. Взявши курс на досягнення воєнного пре * восходство, Вашингтон повів справу
 17. Збройне повстання
    боротьби в умовах, коли правлячі класи намагаються насильницькими заходами утриматися при владі. Вони зазвичай є відповіддю на насильство панівних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua