Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва Л.О., Додонова Ф.О.. ФІЛОСОФІЯ / Навчально-методичний посібник для студентів / Донецьк: ДонНТУ технічних вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

3. Людство в пошуках алгоритму діалогу та згоди.

Розглядаючи третє питання теми, слід зорієнтувати студента на положення про те, що людство до початку III тисячоліття в принципі скуштувало більшість з можливих ідей, проектів, утопій для досягнення соціального щастя і переконалося в їх слабкої реалізованості.

У світовій соціально-філософської та філософсько-історичній літературі все частіше зустрічається думка про те, що звичні форми організації суспільного життя - держава (правова і соціальна моделі) і громадянське суспільство, - вимагають свого перегляду під кутом зору соціальних інновацій та супроводжуючого їх кризи. Такої ж перегляду потребують самі ідеологічні програми, їх забезпечують. Більше того, у перегляді потребує вся система норм міжнародного права, настільки безцеремонно порушуваної державами Заходу і, зокрема, його лідером - США (наприклад, розв'язані ними війни в Югославії та Іраку). Слід розуміти, що міжнародне право як раз і творилося для запобігання насильства сильного над слабким, забезпечення принципу поваги суб'єктів права до суверенітету, самому народу і територіальної цілісності держав.

Вище йшлося про тезу Ф.Фукуями «про кінець історії» як завершенні ідеологічних «хитань» людства і настанні повної і остаточної перемоги західній версії соціальної історії з втіленими в ній інститутами ліберальної демократії, капіталістичного (ринкового) способу виробництва і саморегулювання. Ця теза у своїй демонстрації наполягає на тому, що в єдиній ойкумені, що займає одну екологічну нішу, взяла гору єдино ефективна і гнучка модель соціального устрою та розвитку. Насправді, дане положення суперечить еволюційної теорії, яка бачить у цивілізаційному розмаїтті (а значить різноманітності культурних укладів, мов, традицій, типів духовності та конституції людини) необхідний позитивний фактор, що добре впливає на всю природно-соціальну систему.

По суті справи сучасний етап історії - це етап боротьби незахідних цивілізацій за право бути повноцінними учасниками глобального соціального процесу, за право мати свою частку участі в загальносвітових справах (ООН, ЮНЕСКО, СОТ, НАФТА і т. п.). Інакше кажучи: сучасність - це час пошуку алгоритму узгодженого розвитку.

Сформований в світі після розпаду СРСР і соцтабору пасьянс політичних сил говорить про автономізацію (обгородженні) західної спільноти від решти світу, і більше того - про небажання «золотого мільярда» (країн т.з. сімки) допускати до прийняття рішень тих, хто «відстав» у своєму історичному розвитку. Цей ракурс носить назву «однополярний світ», де головує один суб'єкт (політичної, економічної та культурно-інформаційної) влади. Студенту потрібно

171

звернути особливу увагу на те, що в контексті «однополярного світу» ніякий діалог і злагода між народами неможливі, адже решті (

послідовно уніфікується під шаблон західній техноцівілізаціі.

У варіанті багатополярного світу відновлюється сам принцип діалогу як особливого рівня і способу комунікації, що забезпечує взаємопроникнення, а, отже, взаємозбагачення в ньому беруть участь суб'єктів. Діалог культур і цивілізацій припускає онтологічне рівноправність сторін плюс загальне - інтерсуб'єктивності підставу діалогу. Причому, це основа повинна бути таким, щоб ціннісно задовольняти сторони, що вступають в нього. Інакше, суб'єктів діалогу очікує нерозуміння і відчуження.

Говорячи про можливість діалогу між країнами «золотого мільярда» і рештою світу, «Північчю» і «Півднем», «Сходом» і «Заходом» в XXI столітті, слід зазначити: цей діалог можливий на основі поділюваних всім людством цінностей і норм.

Вважається, що вони - результат духовного і предметного творчості різноманіття цивілізацій. Але якщо предметні цінності (у вигляді матеріальних благ) близькі всім людям, то з духовними справа йде складніше. Схід і Захід запропонував свою ієрархію цінностей, в яких є момент спільності та відмінності. Наприклад, універсальна ціннісна перспектива, відкрита християнством, прижилася як на Сході, так і на Заході; те ж можна сказати про перспективу Просвітництва і деяких інших варіантах світських, діяльнісних ідеологій. На Сході пріоритет був відданий споглядальним поглядам і цінностям. В ідеалі - споглядальний і діяльний аспекти - в глобальній культурі-повинні бути врівноважені, адже сама культура - це діалектична єдність традиції та новації. У силу цього, нормальний алгоритм діалогу має будуватися на взаємній повазі культур і цивілізацій, принципах толерантності та ненасильства, на світоглядно-етичному принципі гуманізму.

Підводячи підсумок у розгляді цього питання, вкажемо на те, що сам принцип діалогу поширюється не тільки на людську спільноту (що має внутрішню культурно-цивілізаційну, державно-політичну, економічну диференціацію), а й на комплекс відносин між суспільством і природою. Сучасна соціальна філософія сформулювала його у вигляді принципу коеволюції природної та соціальної систем, інтегрованих в систему більш загального порядку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Людство в пошуках алгоритму діалогу та згоди. "
 1. Що таке Універсальні принципи і Концептуальне ядро
  пошук роботи, S підбір кадрів, S поведінку в конфлікті. - що ще? тепер беремо універсальні принципи і прикладаємо до кожної з цих областей, враховуючи її специфіку - що отримуємо? Розумне бачення, конкретні правила, мудрі підказки по основних ключових точках кожної з цих проблемних тем. Сильний універсальний принцип, а тим більше їх комбінація в конкретиці практичного
 2. II Навчитися вести діалог
  діалогу. У «Сократичний» 4 діалозі питання полягає не в тому, про що говорять, а в тому, хто говорить: «... хто вступає з Сократом в [відносини] тісніше і починає з ним довірливу бесіду , навіть якщо спочатку розмова йшла про щось інше, припинить цю бесіду не раніше ніж наведений до такої необхідності самим міркуванням; непомітно для себе самого відзвітує у своєму способі життя як в
 3. Джерела та література
  пошуках історичної істини: Збірник статей. - Л.,
 4. Контрольні питання по § 3: 1.
  діалогу совісті і відповідальності? 6 . Що таке «чиста совість», чи можлива вона? 7. Які підстави припускати, що діалог совісті і відповідальності феноменально проявляє сенс людського
 5. 2.7.5. Два різних ціклізма
  людства. І той, і інший прагнули створити загальну модель розвитку людського суспільства. Вони, по суті, - прихильники унітарної розуміння історії. Суть же концепцій Г. Рюккерта, Н.Я. Данилевського, О. Шпенглера, А. Дж. Тойнбі , Л.М. Гумільова складається в запереченні єдності людства і людської історії, в роздробленні людства на абсолютно унікальні, несхожі один на одного і
 6. Технологія пошуку роботи
  пошуках робочого місця. Нижче наводяться підходи до самостійного пошуку роботи, рекомендації щодо складання резюме та власного образу. Інформація викладається у формі рад, яку можуть використовувати як самі фахівці, так і їх
 7. Проблемне навчання
  пошук виходу з положення або самостійно, або за допомогою педагога. Головні цілі проблемного навчання: розвиток мислення та інтелектуальних здібностей учнів, творчих умінь; виховання активної творчої особистості; розвиток проблемного мислення. Таким чином, в основу технології проблемного навчання покладена навмисна постановка перед учнями навчально-пізнавальних
 8. Проблема людини в філософії
  людства як
 9. Ділове прошаніе
  алгоритми, правила і принципи ви намагалися застосовувати в житті. - Згадати, де і як це у вас (або в інших) працювало. Перевірити, як це буде у вас працювати. Ви перетворювали теорію - в правду життя, і тільки тоді теорія починала дійсно працювати. Так от, це ваша робота, цінна для вас, може допомогти й іншим людям. Відповідно чекаємо від вас приклади, ілюстрації, діалоги й описи
 10. Література
  пошуках морального Абсолюту. Досліди теоретичні та історичні / / Питання філос'фіі. - М., 2005. - № 4. - С. 188-189. 7. Іоанн Дуні Худоба. Вибране. - М., 2001. - 583 с. 8. Лосєв А. Августин / / Августин. Pro et contra / / СПб., 2002. - С. 822-849. 9. Майоров Г.Г. Августин / / Августин. Pro et contra. - СПб., 2002. - С. 514 -651. 10. Майоров Г.Г. У пошуках морального Абсолюту.
 11. філософія через діалог
  діалогів головним персонажем є Сократ. филосо-факт Платон - це на самому справі прізвисько, яке означає «щільний, міцний». Справжнє його ім'я було Аристокл. - Мудрість в дії Можливо, ви теж думали щось подібне про ідеї. Вам коли-небудь приходила в голову ідея, яка була, на вашу думку, дуже хорошою, але яка не працювала так, як ви цього очікували?
 12. III. ХУДОЖНЬО-ідеалістичних і Органицистская СИНТЕЗ ПЛАТОНА
  діалогам, - незамінне джерело наших знань про інших його попередниках (і навіть деяких його сучасників). Але Платон - грандіозний мислитель, ідеї якого, пройшовши через століття, стали першорядним надбанням нашої сучасності. За часів Античності ідеї та ім'я Платона - найвпливовіші та відомі в порівнянні з усіма іншими. Про це свідчить вже то, що твори
 13. 3.1 Глобалізація людської діяльності. Людство перед лицем глобальних проблем сучасності.
  людства. Глобальність: новий вимір людського буття. Глобалізація людської діяльності, її передумови і сутність. Концепції економічної та політичної глобалізації. Проблеми і протиріччя економічної глобалізації. Політична глобалізація. Становлення системи глобального управління. Інтеграція систем Сходу і Заходу як умова глобальних соціокультурних революцій.
 14. СПЕЦІАЛЬНІ (частковонаукові) методи
  алгоритм ", а Інші розглядають его як окрему теорію, систему правил та рекомендацій. З урахуванням існуючіх концепцій можна Запропонувати таке визначення кріміналістічного
 15. Вайе Франсуа де Ламот ле
  діалогах, що вийшли в світ йод псевдонімом Оразіуса Тіберіу, і на тому, що взагалі в своїх творах він виявляв надто велику схильність до скептицизму і до принципів пірроністов. Безсумнівно, в його діалогах йод псевдонімом Оразіуса Тіберіу багато вільнодумства; але той, хто уклав би з цього, що Ламот ле Вайе не дотримався жодної релігії, висловив би безрозсудне думку, тому що
 16. Методика формування та вдосконалення професійних умінь
  пошук оптимального варіанту для кожній ситуації з обгрунтуванням його правильності. Розглянута загальна методика формування знань, навичок і умінь лежить в основі відпрацювання всіх інших видів підготовки, видозмінюючись залежно від їх
 17. 4. непатентоспроможним об'єкти
  алгоритми і програми для обчислювальних машин; * топології інтегральних мікросхем; * сорти рослин і породи тварин, а також деякі інші нетехнічні досягнення. Правова охорона в якості винаходів не надається також будь-яким, в тому числі технічним, рішенням, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і
 18. ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ
  людство переживає складний період свого розвитку. Техногенна цивілізація породила глобальну кризу, яка поставила під сумнів майбутнє людства. Історія в черговий раз кинула йому виклик у вигляді цілого комплексу глобальних проблем: військової термоядерної загрози, спектра екологічних небезпек, значного розриву в рівні економічного і культурного розвитку між країнами і
 19. 7. Моделі - аналогії кібернетичних систем
  пошуку екстремуму при аналізі та моделюванні поведінки біологічних систем є, мабуть, метод ярів [32], в якому всі змінні (параметри системи) розбиваються на два якісно різних класу - суттєві і несуттєві. Одні з них характеризуються тим, що при їх зміні значення функції, що мінімізується змінюється досить швидко (спуск по схилу "яру" -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua