Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під трудовою функцією?Трудова функція (рід роботи) являє собою
одна з основних умов трудового договору і визначається шляхом встановлення сторонами трудового договору професії, спеціальності, кваліфікації та
посади, за якою буде працювати даний працівник
на конкретному підприємстві, в установі, організації. Без визначення трудової функції трудової

29

договір не може бути укладений, а отже, і не
здожет виникнути трудові правовідносини.

Професія З це загальний вид трудової діяльності,
визначається характером і метою виконуваної роботи (наприклад, лікар, викладач, будівельник залізничник і т.д.).

Спеціальність З це родове поділ професії, одйа з її різновидів. Спеціальність відображає напрямок навичок і специфічну особливість знань з даної професії (наприклад, професія З лікар,
спеціальність лікар-хірург, лікар-терапевт, лікар-офтальмолог і т.д.; професія З будівельник, спеціальності З
муляр, маляр, штукатур, тесляр і т.д.).

Кваліфікація З це рівень професійної підготовки, рівень теоретичних знань, практичних
навичок і умінь з даної спеціальності.

Посада зумовлює межі компетенції
працівника, тобто коло його обов'язків, права і відповідальність. Найменування посади працівника відображає характер виконуваної роботи незалежно від
спеціалізації підприємства, установи, організації
або підрозділу, в якому він працює, наприклад
інженер з охорони праці, диктор.

Трудова функція є правовою формою, опосредствующей всі інші умови утримання трудового правовідносини. Якщо трудова функція пов'язана, наприклад, з роботою із шкідливими умовами праці, то у працівника виникає право на додаткову
відпустку, на отримання спецхарчування і т.д.

Конкретизація трудової функції має важливе
Практичне значення, тому що особа зобов'язана не
тільки виконувати роботу, обумовлену угодою,
але й має право вимагати від власника (або уповноваженого ним органу) її надання.

Визначеність трудової функції дозволяє окреслити конкретне коло прав та обов'язків сторін, встановлення якого підвищує відповідальність за доручену справу, сприяє правильній організації
Праці. Власник або уповноважений ним орган не
має права доручати працівникові завдання, яка не ставитися до його трудової функції, не має права змінювати трудову функцію без згоди працівника.

30

Точне визначення трудової функції має значення також при встановленні режиму робочого часу, конкретної тривалості часу відпочинку, відповідних пільг і переваг за встановленим родом роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що слід розуміти під трудовою функцією? "
 1. Зміст
  слід розуміти під правом на працю? ... ... 25 Які основні гарантінтірава на працю? ... Ґ.ґ. .27 Що слід розуміти під трудовою функцією? ... 29 Глава 2. Джерела трудового права ... ... 31 Що слід розуміти під джерелами трудового права?
 2. Види і стадії адміністративного права
  що він не віспа-ривает факт допущеного ним порушення і накладення стягнення. 1. ст. 203, 115 п. 2 серпні. ст. 157, 209 ч. 3 березня. ст. 204, 76, 222 Одночасно з врученням офіційного письмового поперед-ждения водієві, який порушив правила дорожнього руху вироб-дятся відповідні відмітки про порушення правил та нарахованих штрафних балів, що фіксуються в дозволі на право керування
 3. 1.Поіск в галузі методології
  що «історичні катастрофи і переломи ... завжди мали у своєму розпорядженні до роздумів в області філософії історії, до спроб осмислити історичний процес ». Але, критично оцінюючи минуле, слід уникати нігілізму. Однак як цього домогтися, яких орієнтирів віддати перевагу? Як завжди, на переломному етапі заново встають світоглядні та методологічні проблеми історичного пізнання. Зараз
 4. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 5. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  що правовідносини, як форма реалізації кримінального закону, тісно пов'язане з встановленням в діях винного складу злочину. «Кримінальні закони, - пише А. А. Піонтковський, - описуючи ознаки складу злочину, описують тим самим юридичний факт, який є умовою виникнення особливого роду правовідносин між особистістю злочинця і державою, що визначають разом з тим
 6. § 1. Поняття злочину
  що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би
 7. 3. Об'єкти авторського права
  що може бути об'єктом авторського права: "Охорона авторським правом поширюється на об'єктивно виражені результати інтелектуальної діяльності, але не поширюється на ідеї, процеси, способи, концепції або математичні формули в чистому вигляді". Стаття 2 Договору ВОІВ з авторських прав сформульована майже ідентичним чином. Знаменита формула Ейнштейна з його теорії
 8. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  щоб мати права і нести обов'язки у відповідній галузі права. Уявлення про цивільну правосуб'єктності зв'язуються з наявністю у осіб таких якостей, як правоздатність і дієздатність. Майнові відносини, ретуліруемие цивільним правом, супроводжують людину протягом всього його життя: з моменту народження і до його смерті. Природно, важко уявити новонародженого
 9. § 1. Поняття і види представництва
  щоб скористатися спеціальними знаннями і досвідом представника, заощадити час, кошти і т. п. Діяльність більшості юридичних осіб взагалі немислима без постійного або хоча б епізодичного звернення до представництва (робота продавців та касирів , функціонування філій і представництв, представництво в суді тощо). За допомогою представництва можуть здійснюватися не
 10. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  що таке безпідставне збереження є протиправним. Протиправними є і дії продавця, що передав покупцеві товари, що не відповідають за якістю умовам укладеного договору. Для вирішення питання про протиправність дій учасника цивільного обороту у відповідних випадках залучаються звичаї ділового обороту чи інші зазвичай пред'являються вимоги. Так, якщо при
© 2014-2021  ibib.ltd.ua