Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1. ДІЇ СЛІДЧОГО З ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ


Слідчий, визнавши, що в ході досудового слідства виконано всі завдання, повинен ознайомити певних учасників стадії з усіма матеріалами кримінальної справи.
Перед тим, як зробити це, слідчий має додатково перевірити:
чи роз'яснено учасникам процесу їхні права та обов'язки;
чи немає підстав для зміни або доповнення обвинувачення;
чи немає підстав для зміни обвинуваченому запобіжного заходу;
чи виділено матеріали щодо обвинувачених, злочини яких слідрозслідувати в іншій кримінальній справі;
чи зібрано всі дані, що характеризують особу обвинуваченого;
чи закрито кримінальну справу (за наявності до того підстав)щодо окремих осіб або щодо окремих фактів злочинів, обвинувачення за якими не підтвердилося;
чи правильно підшито та пронумеровано матеріали кримінальної справи;
дотримання всіх інших вимог закону.
Перевіривши ці обставини, слідчий, перед тим як розпочати складання обвинувального висновку, повинен виконати сукупність дій щодо ознайомлення учасників досудового слідства. Оскільки ці дії виконують у послідовності, чітко визначеній кримінально-процесуальним законом (статті 218-223 КПК), можна стверджувати, Що вони утворюють у своїй єдності певну процедуру. У межах останньої можуть бути як обов'язкові, так і факультативні дії.
Обов 'язкові до виконання дії є такими тому, що їх здійснюють незалежно від волі того чи іншого учасника розслідування (наприклад ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи).
Факультативними є дії з ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, що їх виконують тільки в разі заявлення про це клопотання відповідним учасником (наприклад ознайомлення цивільного позивача з матеріалами справи).
Кожну із проведених дій фіксують у певному документі.
Як свідчить досвід викладання, положення щодо процедури ознайомлення заінтересованих учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи студенти найкраще опановують у вигляді таблиці.
№ з/п Назва процесуальної дії Обов'язкова чи факультативна Процесуальний документ 1 Повідомлення потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їх представникам про закінчення досудового слідства і роз'яснення їм права на ознайомлення з матеріалами справи (ч. 1 ст. 217 КПК). Обов'язкова Повідомлення 2 Ознайомлення потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників з матеріалами кримінальної справи (потерпілого і його представника - з усіма матеріалами; цивільного позивача, цивільного відповідача і їх представників - з матеріалами, що стосуються цивільного позову). Факультативна, бо виконується тільки в разі заявлення клопотання Протокол 3 Оголошення обвинуваченому про те, що: - слідство у його справі закінчено; - він має право ознайомитися з усіма матеріалами справи як особисто, так і з допомогою захисника; - він може заявити клопотання: - про доповнення досудового слідства; Обов'язкова Протокол - про розгляд кримінальної справи у суді першої інстанції (місцевому суді) одноособово суддею чи колегіально судом у складі трьох суддів у випадках, передбачених законом (ч. 2 ст. 17 КПК - якщо санкція статті КК передбачає більше 10 років позбавлення волі) 4 Пред'явлення обвинуваченому для ознайомлення всіх матеріалів кримінальної справи. Якщо обвинувачених декілька, то матеріали пред'являють кожному з них у визначеній слідчим послідовності. Якщо у справі бере участь захисник, слідчий надає можливість ознайомитися з матеріалами справи і захисникові. Обов'язкова Протокол (може бути складено і єдиний протокол про оголошення про закінчення досудового слідства і про пред'явлення обвинуваченому і його захисникові матеріалів справи). 5 Розгляд клопотань, заявлених під час ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання учасників задовольняють у разі, якщо обставини, для з'ясування яких їх заявлено, мають значення для справи. -Факультативна Задоволення клопотання документально не оформлюють (складають документи про провадження процесуальних дій на виконання клопотання); відмова (повна або часткова) оформлюється постановою. 6 Пред'явлення обвинуваченому та іншим учасникам матеріалів виконання клопотань (додаткових матеріалів), а якщо учасники заявляють клопотання про ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи, то їм надають таку можливість. Факультативні для всієї процедури і обов'язкові щодо заявлених клопотань Протоколи
Загальні правила ознайомлення заінтересованих учасників досудо-вого слідства з матеріалами кримінальної справи.
1. Матеріали справи пред'являють для ознайомлення у підшитому та пронумерованому вигляді. Законом не встановлено правила,за якими належить систематизувати перед підшивкою матеріалисправи. Практикою ж напрацьовано такі "неписані" правила систематизації:
матеріали кримінальної справи слід систематизувати не тільки після закінчення досудового слідства, а й у ході провадження усправі, що заощаджує сили і час слідчого;
матеріали підшивають у папку зі щільного паперу або картону.Підшита справа за зовнішнім виглядом має нагадувати добре переплетену книгу;
матеріали діяльності в стадії порушення кримінальної справипідшивають повністю;
матеріали кримінальної справи, отримані слідчим від органудізнання в порядку ст. 109 КПК, як правило, повинні розміщуватися без зміни їх систематизації;
в одному томі справи підшивають 250-300 аркушів;
нумерують не сторінки, а аркуші справи. Першою підшиваютьі нумерують постанову про порушення кримінальної справи (якщов одному провадженні об'єднано кілька справ - то постанову пропорушення першої кримінальної справи), а останнім - протоколпро виконання вимог ст. 218 КПК щодо ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами справи;
залежно від складності кримінальної справи, її обсягу, кількості обвинувачених та інших обставин застосовують хронологічний(матеріали систематизують за датами провадження слідчих та іншихпроцесуальних дій), тематичний (за епізодами, окремими обвинуваченими або об'єктами злочинної діяльності) та змішаний способи систематизації матеріалів справи (С. П. Єфімічев).
Учасникам надають можливість ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи (винятки становлять тільки матеріалипро застосування заходів безпеки, які зберігають окремо від кримінальної справи). Це правило стосується і тих випадків, коли у справірозслідували кілька епізодів злочинної діяльності, а учасник процесу має стосунок тільки до одного чи кількох із них.
Ознайомлювані з матеріалами справи учасники мають праворобити з них виписки. Таке право надано особам з метою забезпечення можливості посилатися на докази у суді із зазначеннямаркушів справи, на яких їх викладено.
Час ознайомлення із матеріалами справи зараховують у строкдосудового слідства і тримання особи під вартою.
5. Пред'являючи додаткові матеріали досудового слідства (матеріали виконання клопотань учасників), заборонено змінювати попередній порядок розміщення документів у справі.
Після ознайомлення відповідних учасників із матеріалами кримінальної справи втрачає чинність правило про неприпустимість розголошення даних досудового слідства ("таємниця слідства"). Із матеріалами справи ознайомлюються обидві сторони (обвинувачення та захисту).
Позитивне значення ознайомлення з матеріалами справи полягає в тому, що воно:
дає змогу сторонам підготуватися повною мірою до обстоювання своїх прав і інтересів у суді;
допомагає виявити та усунути недоліки і прогалини досудовогослідства.
Ознайомлення з матеріалами справи має і негативне значення, бо дає змогу сторонам у деяких випадках:
"підкорегувати" свої показання у суді ("згадати" або "забути"якісь обставини);
"нагадати" свідкам деякі обставини;
вжити інших заходів до усунення із процесу "невигідних" длясебе доказів.
Окрім того, ознайомлення з кримінальною справою позбавляє сторони можливості подати у суді докази, невідомі для іншої сторони, і позбавити у такий спосіб можливості спростувати їх.
У разі повернення справи від прокурора чи із суду для провадження додаткового розслідування таємниця останнього стосується тільки даних, отриманих у ході додаткового провадження.
Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи зачіпає положення принципу змагальності. Тому в деяких державах (США, Англія) вважають елементарним заперечення обов'язку органів, які закінчують досудове провадження, ознайомлювати його учасників з усіма матеріалами кримінальної справи. Кожна із сторін збирає свої докази. Сторони дізнаються про докази, зібрані "процесуальним супротивником", у повному обсязі лише під час судового розгляду.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
Перед тим, як розпочати ознайомлення учасників досудовогослідства з матеріалами кримінальної справи, слідчий повиненперевірити, чи немає прогалин і недоліків у справі, підшити її тапронумерувати аркуші.
Матеріали кримінальної справи підшивають не хаотично, а зурахуванням напрацьованих практикою правил їх систематизації.
3. Сукупність процесуальних дій із ознайомлення заінтересованих учасників досудового слідства з матеріалами справи становить певну процедуру, в межах якої є як обов'язкові до провадження дії, так і факультативні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. ДІЇ СЛІДЧОГО З ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ"
 1. 36. Дії слідчого з ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи.
  ознайомлення їх з матеріалами справи слідчий повинен надати потерпілому і його представникові, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх представникам можливість ознайомитися з ними. Цивільний відповідач може знайомитися з матеріалами справи в межах, передбачених частиною 2 статті 51 цього Кодексу. Зазначені особи мають право робити виписки із справи і заявляти клопотання про
 2. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  ознайомлення заінтересованих учасників з матеріалами кримінальної справи тощо); процесуальні рішення (про притягнення як обвинуваченого,про обрання запобіжного заходу, про відсторонення обвинуваченого від посади, яку він обіймає,
 3. 2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
  досудового слідства і направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про винність обвинуваченого. В обвинувальному висновку: підбивають підсумки проведеного розслідування; дають юридичну кваліфікацію злочину; викладають аналіз зібраних доказів. Підставами до складання обвинувального висновку є: встановлення особи, яка вчинила злочин; пред'явлення їй обвинувачення;
 4. 58. Методи прокурорського нагляду
  ознайомлення з матеріалами розслідування кримінальної справи : - шляхом безпосередньої перевірки і вивчення матеріалів. Справи він вивчає показання свідків, потерпілого, обвинуваченого, висновки експертизи та інші докази, робить висновок про повноту і всебічність розслідування, законність постанов слідчого; - заслуховування доповіді особи, яка проводить розслідування, про хід та тактику
 5. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  ознайомлений він з постановою слідчого про застосування зазначеного заходу; - чи вказані в постанові, поданні підстави для застосування саме такого заходу; - чи враховано при цьому обставини, перелічені у ст. 150 КПК; - чи передбачено статтею, за якою пред'явлене обвинувачення певній особі, покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 3 роки (ч. 2 ст. 155 КПК) або наскільки встановлено
 6. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
  ознайомлення з наглядовим провадженням у справі, визначення дати арешту за книгою обліку заарештованих, вивчення постанови слідчого про порушення клопотання про продовження строків попереднього слідства або подання про продовження строку тримання під вартою, а також матеріалів кримінальної справи, по якій порушуються такі клопотання, перевірки скарг про порушення строків тримання під вартою,
 7. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
  ознайомлення (час якого законом не обмежено). Але якщо обвинувачений і його захисник зволікають з ознайомленням, слідчий вправі своєю постановою, затвердженою прокурором, визначити їм певний строк .Прокурор перед затвердженням постанови повинен переконатися у наявності достатніх підстав до цього шляхом вивчення документації про час ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами
 8. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
  досудового слідства. Одна частина розшуку належить до оперативно-розшукової діяльності та має на меті встановлення і виявлення об'єктів розшуку, а друга його частина, притаманна органам досудового слідства, пов'язана з вирішенням завдання виявлення вже встановлених об'єктів розшуку. За цією лінією проводиться розмежування функціональних обов'язків правоохоронних органів. Розшукова діяльність при
 9. § 3. Наступний етап розслідування ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
  ознайомлення слідчого з даними, що стосуються додержання екологічних правил та стандартів (наприклад, технічною документацією на роботу очисних споруд, положеннями, інструкціями, наказами про права і обов'язки осіб, які відповідають за дотримання правил охорони довкілля, усунення шкідливих наслідків). Особливу увагу слід приділити вивченню технічної документації, в якій зареєстровано аналізи
 10. Потерпілий має право (статті 49, 267 КПК):
  досудового слідства; висловлювати свою думку при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності за статтями 7-11-1КПК; підтримувати обвинувачення у суді в разі відмови прокуроравід обвинувачення; брати участь у судових дебатах (ненадання слова в судовихдебатах потерпілому є підставою для скасування вироку - п. 29Постанови Пленуму від 2 липня 2004 р. № 13); заявляти
© 2014-2022  ibib.ltd.ua