Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Вітер В.І.. Експертна і юридична оцінка несприятливих результатів при розслідуванні професійних правопорушень медичних працівників / В.І. Вітер, А.Р. Поздеев, І.В. Гецманова; під ред. Г.А.Пашіняна. - Іжевськ. - 380 с, 2007 - перейти до змісту підручника

ДИНАМІКА НАСИЛЬНИЦЬКЕ, НЕНАСИЛЬНИЦЬКИХ СМЕРТНОСТІ І СМЕРТНОСТІ У ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВАХ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ПРИЧИНИ

У завдання судово-медичної експертизи входить дослідження випадків насильницької і раптової смерті. З лікувальних установ в танатологических відділ повинні направлятися випадки тільки з насильницькою причиною або при її підозр-

Рис.3. Динаміка показників ОС, НС і ННС в г.Ижевск і Зав'яловське районі за період 2000-2005 рр..

Нії. Померлі в лікувальних установах нерідко необгрунтовано стають об'єктом дослідження судово-медичних експертів, і без того працюють в режимі перевантаженості (Шабаліна Т.Н., 2005). Важливою обставиною є факт відсутності картини структури смертності від насильницької причини або при її підозрі в лікувальних установах у статистичній звітності судово-медичної служби.

Проведено аналіз смертності в лікувальних установах м.Іжевськ і Зав'яловське району з виявленням її структури за 2000-2005 рр.. (Г.Ижевск і Зав'яловське район обслуговуються відділом дослідження трупів ГУОЗ БСМЕ УР). Отримані результати зіставлені з демографічними показниками в г.Ижевск і Завья-

Ловський районі, а також з показниками по Удмуртської

273

Рис. 4 Динаміка надходження трупів (Сл - смертність) з лікувальних установ м. Іжевська та Зав'яловське

району за 2000-2005 рр..

Республіці в цілому.

За даними статистичних звітів в м. Іжевську з прилеглим Зав'яловське району загальна смертність (ОС) в 2000-2005 рр.. перебувала в діапазоні значень від 12,4 до 14,0 на 1 000 жителів (Мал. 3), що трохи нижче аналогічних показників по Удмуртської Республіці (14,0 - 15,7). Насильницька смертність (НС) була в діапазоні від 2,1 до 2,6 на 1000 жителів, при цьому абсолютні та відносні показники більш високими були в 2002 році - 1784, або 2,6 на 1 000 жителів. Ненасильницька смертність (ННС), основними причинами якої з'явилися «Хвороби системи кровообігу», «Хвороби органів дихання», «Новоутворення», «Хвороби органів травлення», «Інфекційні захворювання», перевищувала НС і була в діапазоні від 10,2

до 11,5 на 1000 жителів. На графіках видно, що всі ці 274

показники, ОС, НС і ННС, змінюються плавно.

Картина показників надходження трупів з лікувальних установ в ГУОЗ БСМЕ УР (Мал. 4) різко відрізняється від описаної вище. У лікувальних установах відзначений більший діапазон ранжирування показників смертності, графіки далекі від прямих. Особливо це стосується смертності в лікувальних установах (Сл) та ненасильницької смертності в лікувальних установах (ННСл). Причому графіки Сл і ННСл йдуть паралельно один одному. Так, число трупів, що надійшли з лікувальних установ в період з 2000 р. по 2002 р. збільшилося з 0,58 до 0,70 на 1 000 жителів. ННСл з 2000 по 2002 рр.. збільшується з 0,17 до 0,30. Потім показник смертності Сл зменшився до 2004 року до 0,59, а в 2005 р.

- виріс до 0,65 на 1000 жителів. ННСл знижується до 2004 р. до 0,24 на 1000, в 2005 р. ННСл підвищується до 0,25 на 1000. У 2002 р. показник (Сл) був найвищим - вступив 491 труп з лікувальних установ. У цьому ж році був найвищим показник ННСл. Показник насильницької смертності в лікувальних установах (ПСП) більш стабільний, ніж ННСл. Таким чином, коливання смертності в лікувальних установах обумовлені змінами ненасильницької смертності, основна частина якої досліджується патологоанатомічної службою.

Показник насильницької смертності в лікувальних

275

Рис. 5. НС в структурі загальної смертності і в лікувальних установах по г.Ижевск і Зав'яловське району в 2000-2005 рр..

Установах (ПСП) реально відображає смертність від насильницької причини у осіб, померлих в лікувальних установах. Рівень ПСП з 2000 по 2004 рр.. знижується: з 0,42 до 0,35 на 1 000, а в 2005 р. збільшується до 0,40.

Показовим є зіставлення смертності від насильницької причини у осіб, померлих в лікувальних установах, із загальним показником НС по м. Іжевську і Зав'яловське району (Мал. 5). Частка ПСП у структурі смертності в лікувальних установах значно вище (верхній графік). В ідеалі частка ПСП серед усіх випадків смерті в лікувальних установах, досліджуваних експертами, повинна наближатися до 100%. Загальний показник НС по м. Іжевську і Зав'яловське району за період з 2000 по 2005 рр. змінюється в межах 40,0 - 52,2%. У ле-276

Рис. 6 Темп приросту смертності ННС, ННСл, НС, ПСП за 2000 - 2005 рр..

Чебной установах (верхній графік) за цей же пері-

од вона змінюється в більш широких межах: від 71,7% у 2000 р. знижується до 55, 9% у 2003 р.

При порівнянні графіків ННС і ННСл видно їх різке відмінність. Особливо наочно виявляється при аналізі їх темпів приросту за 2000 - 2005 рр.. різниця між ННСл з іншими показниками смертності (Табл. 4). Темп приросту ННСл змінюється в широкому діапазоні: від -17,4% у 2004 р. до 59,8% в 2002 р.

Графічне представлення зміни темпу при-

Таблиця 4

ТЕМП ПРИРОСТУ СМЕРТНОСТІ ПО г.Ижевск І Зав'яловське району Рік ОС НС ННС Сл ПСП ННСл 2000 2001 3.0% 5,8% 2,4% 1,7% -3,1% 13,9% 2002 6,5% 13,6% 5,0% 17,9% -1,5% 59,8% 2003 2,9% -4,3% 4,5% -5,4% - 7,2% -3,0% 2004 -1,3% 2,6% -2,2% - +1,1% -6,2% -17,4% 2005 -0,6% -1,0% -0,6% 0,6% 16,3% 2,2%

зростання смертності показано на графіку (Мал. 6). Дана тенденція нами пояснюється гіпердіагностикою НС лікарями лікувальних установ (зобов'язаних повідомляти правоохоронним органам про всі такі случаях50), в результаті якої випадки смерті в лікувальних установах від ненасильницьких причин, які могли бути досліджені патологоанатомами, також прямували до ГУОЗ БСМЕ УР.

Підвищення частоти участі судово-медичних експертів у клініко-анатомічних конференціях лікувальних установ від 10 у 2004 р. до 13 в рік в 2005 р. привело до зміни співвідношення ПСП та ННСл в бік збільшення частки ПСП у цей період.

Повний розбіжність клінічного діагнозу (РДЗ), як основного, так і ускладнень, супутніх захворювань, які вплинули на результат захворювання (III категорія) з судово-медичним діагнозом, що послужило підставою для проведення клініко-анатомичес - ких конференцій в лікувальних установах, мало місце в 2000 році в 6,5%, в 2001 р - в 7,1%, в 2002 р. - в 13,6%, в 2003 - в 10,0%, в 2004 г - в 10,8%, в 2005 р. - в 9,3%. На рис 7. зіставлені показники частоти несовпаде-

-х-

2

Рис. 7. Участь судових медиків у клініко-анатомічних конференціях лікувальних установ і частота розбіжностей клінічних діагнозів III категорії в 2000-2005 рр..

Ний клінічних діагнозів III категорії в 2000-2005 рр..

З даними щодо участі судово-медичних експертів у клініко-анатомічних конференціях лікувальних установ за той же період (у 2000 р. - 12, у 2001 р. - 11, у 2002 р. - 11, в 2003 р. - 10, у 2004 р. - 10, в 2005 р. - 13).

З використанням коефіцієнта непараметричної кореляції за Кандела виявлені сильні зв'язку між часткою смертності від насильницької причини в структурі смертності лікувальних установ і рівнем неспівпадання діагнозів III категорії R = -0,73; а також участю лікарів судово-медичних експертів у клініко-анатомічних конференціях R = +0,65 (р = 0,02). Встановлено слабкі зв'язки між розбіжністю діагнозів III категорії з показником участі судово-медичних експертів у клініко-анатомічних конференціях R = +0,36 (p = 0,2) і насильницької смертністю в регіоні R = +0,33 (p = 0,2). Було виявлено відсутність зв'язку між показниками неспівпадання діагнозів III категорії та участю судово-медичних експертів у клініко-анатомічних конференціях R = +0,13 (p = 0,2).

Таким чином, аналіз показників смертності в регіоні і в лікувальних установах дозволив отримати інформацію, необхідну при плануванні організаційно-методичної діяльності судово-медичної служби. Участь судово-медичних експертів на клініко-анатомічних конференціях (УКАК) при розборі дефектів медичної допомоги перебуває в сильній залежності з часткою смертності від насильницької причини в лікувальних установах. У 2002 році високий темп приросту смертності в лікувальних установах, а також великий відсоток розбіжностей діагнозів III категорії послужив приводом для спеціального дослідження клініко-фармакологічних дефектів з медичних та судово-медичним документам.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДИНАМІКА Насильницьке, ненасильницьких СМЕРТНОСТІ І СМЕРТНОСТІ У лікувальних установах від насильницьких ПРИЧИНИ "
 1. § 4. Економіка смертності
  смертність плода становить 10-20 проміле. Дитяча смертність - смертність дітей на 1 році життя в 1991 р. становила 17,8 проміле. Серед хлопчиків вона на 10-20% вище, ніж у дівчаток. Виділяють також неонатальну смертність - смертність новонароджених - з моменту народження до 28 дня життя. Померлі в цей період становлять 60-80% померлих у віці до 1 року. Парадокс дитячої смертності складається
 2. Календар смертності.
  Смертність формувала генеральні закономірності смертності у всьому населенні. На період червень вересня (третя частина року) припадало більше половини померлих у віці до 1 року, а в липні-серпні кількість смертей перевищувала середньорічний показник для даної групи в 2-2,5 рази. Смертність дітей у віці 1-5 років (такі становили 15-20% всіх покійних) у липні-серпні була теж велика,
 3. НАША ДОВІДКА
  смертністю і хворобами. Половина жителів Африки - люди молодше 20 років, що робить континент самьм молодьм на Землі. У ідей панафриканізму, правда, багато і супротивників. Сформовані національні еліти африканських країн побоюються, що конфедерація ущемить суверенітет їхніх держав. Більшість глав держав дотримуються думки, що поки варто підтримати економічну інтеграцію африканських
 4. Параметри відтворення населення.
  Смертності - скорочується екзогенна смертність, більшість випадків смерті переміщається з дитячих в старші вікові групи, збільшується середня тривалість життя. Економічність режиму відтворення населення - співвідношення демографічних "витрат" і "результатів": кількість дівчаток, яке в середньому потрібно народити одній жінці, щоб забезпечити просту заміну материнського покоління
 5. ДОПИТ СВІДКІВ
  лікувально-профілактичному закладі; родичі, друзі, знайомі потерпілого, що володіють відомостями про стан його здоров'я, розвитку захворювання і обставини надання йому МП. Допит родичів, друзів, знайомих, які відвідували потерпілого в період хвороби. У них слід з'ясувати: - протягом, якого періоду і на що (на болі якого характеру) скаржився
 6. 1. Поняття заповіту
  лікувально-профілактичних установах, санаторіях або в будинках для престарілих та інвалідів, посвідчені головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв, а також директорами і головними лікарями будинків для престарілих та інвалідів; 2. заповіти громадян, які перебувають під час плавання на морських суднах або суднах внутрішнього
 7. 13. Визнання громадянина недієздатним
  лікувального закладу, ще не дає підстав вважати громадянина недієздатним. 1 Шершеневич Г Ф. Підручник російського громадянського права Т. 1. М., 1914. С. 122 Висловлювалося і негативне ставлення до інституту марнотратства. Див Покровський І А. Проблема марнотратства / / Збірник статей з цивільного та торговельного права пам'яті проф. Г. Ф. Шершеневича. М., 1915. С. 127-136. Він може бути визнаний
 8. Цінність шлюбу.
  Смертність при пологах, низький рівень середньої тривалості життя робили постійним явищем повторні шлюби селян. Вступ до шлюбу було необхідною умовою, щоб стати власником селянського двору або успадкувати від батьків господарство. Шлюб (крім успадкування), був практично єдиною можливістю отримати у власність землю. У порівнянні з ним покупка землі в
 9. § 3. Економіка народжуваності
    смертністю утворює процес відтворення населення. Включає реалізацію здатності до запліднення, зачаття і виношування плоду. Частковий репродуктивний цикл закінчується мертвонародженням. Повний репродуктивний цикл закінчується живородінням, яке може бути результатом кількох попередніх йому часткових циклів. Коефіцієнт народжуваності становить 15-40 осіб на 1000
 10. 32. Позбавлення волі як вид покарання.
    лікувальне виправної установи, виправна колонія суворого або особливого режиму, в'язниця). Позбавлення волі встановлюється на строк від шести місяців до двадцяти років. У разі заміни виправних робіт або обмеження свободи позбавленням волі воно може бути призначене на строк менше шести місяців. У разі часткового або повного складання термінів позбавлення волі при призначенні покарань по
 11.  4. Динаміка мирової угоди
    4. Динаміка світового
 12. Економічний механізм життєвого циклу сім'ї.
    динаміка сім'ї визначається динамікою людського капіталу та забезпечує його фізичного капіталу. Зародження і зростання сім'ї вимагають розширення життєвого простору, що веде, як правило, до поліпшення житлових умов і додатковому попиту на споживчі товари тривалого користування. Підросли діти періодично вивільняють працю зайнятих ними членів сім'ї, сімейний дохід
 13. 4. Форма довіреності
    лікувальних закладах, посвідчені начальниками, їх заступниками з медичної частини, старшим або черговим лікарем; 2. довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає нотаріальних контор та інших органів, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців, членів їх сімей та членів сімей
 14. § 4. Звільнення неповнолітніх від кримінального покарання
    лікувально-виховної установи для неповнолітніх (ч. 2 ст. 92 КК); в) звільнення від подальшого відбуття покарання (ст. 93 КК). Перший вид застосовується, коли злочин відноситься до категорії невеликої або середньої тяжкості, а характеристика особистості й обставини його вчинення показують, що примусових заходів виховного впливу в даному випадку достатньо. Суд за наявності
 15. 49. Форма і термін дії доручення. Припинення довіреності.
    лікувальних закладах, посвідчені начальниками, їх заступниками з медичної частини, старшими і черговими лікарями цих госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних закладів; 2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових осіб та органів,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua