Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Вітер В.І.. Експертна і юридична оцінка несприятливих результатів при розслідуванні професійних правопорушень медичних працівників / В.І. Вітер, А.Р. Поздеев, І.В. Гецманова; під ред. Г.А.Пашіняна. - Іжевськ. - 380 с, 2007 - перейти до змісту підручника

МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ДЕФЕКТІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УЯВЛЕННЯХ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ УДМУРТІЯ (ПОРЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТУВАННЯ)

Поетапне аналітичне дослідження проблеми медико-правових аспектів клініко-фармакологічних дефектів, враховуючи його багатоплановість і різнорідність, представилося нам логічним і обгрунтованим почати з вивчення думок безпосередніх учасників зазначеного вище процесу. В анкетуванні брали участь 87 судово-медичних експертів, серед них співробітники кафедри судової медицини ГОУ ВПО ІГМА, керівники різних відділів і відділень ГУОЗ БСМЕ УР, а також районні експерти.

У спеціальній літературі зустрічаються твердження про роздільне складанні та підписанні висновків судово-медичними експертами та експертами-клініцистами, як і питання про компетентність судово-медичних експертів у «клінічних» питаннях. На воп-264 ріс «Чи слід проводити експертизи дефектів лікувальної допомоги комісійно?» Отримані такі відповіді (відмінності статистично достовірні, р <0,05). Така експертиза має проводитися одноосібно експертом з відділу складних експертиз БСМЕ - вважає майже половина опитаних (48,6%). Чверть опитаних (25,7%) вважає за необхідне залучати декількох експертів з відділу складних експертиз. Думка 11,4% опитаних - дана експертиза має проводитися одноосібно, будь-яким експертом БСМЕ. І 11,4% вважають - комісійно, у складі експерта БСМЕ і двох незалежних експертів, які не мають прямого відношення до МЗ (наприклад, співробітники медичних навчальних закладів тощо). Мала частина експертів (2,9%) вважає за необхідне проведення такої експертизи комісією у складі експерта БСМЕ та відповідних головних вузьких фахівців МОЗ (головного терапевта, хірурга і т.д.). Таким чином, більшість опитаних (85,7%) вважає, що слід повністю довіряти судово-медичному експерту у виробництві даних видів досліджень. Іншими словами судово-медичні експерти при виробництві судово-медичної експертизи дефектів медичної допомоги має право брати участь нарівні з клініцистами у формуванні загальних висновків з питань «клінічного» характеру. При цьому 72,3% вважає, що це має бути експерт відділу складних експертиз.

Опитування виявило галузі медицини, де, на думку судово-медичних експертів, частіше виникають клініко-фармакологічні дефекти лікувальної допомоги (таблиця 2). Дослідження проводилося шляхом ранжирування місць з 1 по 8 і подальшого підрахунку профілів.

Таблиця 2

Ранжування ГАЛУЗЕЙ МЕДИЦИНИ,

ДЕ ЧАСТІШЕ ВИНИКАЮТЬ КФДЛП № Галузі медицини M ± m 1. Анестезіологія-реаніматологія (з інтенсивною терапією) 3,5 ± 0,46 2. Хірургія (загальна) 3,6 ± 0,46 3. Хірургія (кардіо-, торакальна, нейро-і т.д.) 3,7 ± 0,46 4. Медична допомога на догоспітальному етапі 3,8 ± 0,47 5. Акушерство і гінекологія 4,3 ± 0,46 6. Педіатрія 5,5 ± 0,47 7. Терапія 5,8 ± 0,46 8. Інші 7,4 ± 0,75 Дані підтверджують думку про те, що найбільше число клініко-фармакологічних дефектів лікувальної допомоги зустрічається в галузях медицини ургент-них спеціальностей, що цілком зрозуміло контингентом що у ці галузі хворих, а також швидко розвивається патологією і потребою в термінових діагностичних і лікувальних заходах. 266

ПРИЧИНИ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧЕС-КИХ ДЕФЕКТІВ лікувальної допомоги

Таблиця 3 № п / п Причини КФДлП M ± m 1. Недостатнє обстеження і невиконання спеціальних діагностичних досліджень 3,1 ± 0,56 2. Недбалий догляд та спостереження 3,6 ± 0,64 3. Несвоєчасна госпіталізація або передчасна виписка 3,8 ± 0,41 4.

Недостатня організація лікувального процесу 4,3 ± 0,50 5. Недостатня підготовка та недбале виконання хірургічних операцій та інших лікувальних заходів 4,4 ± 0,58 6. Недбале застосування лікарських засобів 5,4 ± 0,59 7. Порушення деонтології та медичної етики 5,5 ± 0,5 8. Залишення інструментів і серветок при хірургічних операціях 5,6 ± 0,49 9. Порушення різних медичних інструкцій і правил 5,8 ± 0,53 10. Недбале ведення історії хвороби та інших медичних документів 6,7 ± 0,59 11. Невігластво 7,2 ± 0,71 Медичний працівник як самостійний спеціальний суб'єкт кримінальної відповідальності в КК РФ не названий. Тому опитування «Чи вважаєте Ви, що для кримінального переслідування за професійні правона-

Несприятливі наслідки лікувальної допомоги, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю, на думку судово-медичних експертів, викликані наступними причинами (розподіл по місцях - таблиця 3). рушения (дефекти, ятрогении, недбалість) відносно медичних працівників повинні бути додатково введені окремі статті КК РФ? »показав, що 51,9% судово-медичних експертів вважають введення спеціальних статей КК РФ зайвим (рівень статистичної достовірності р <0,01) . На питання анкети «Чи необхідно введення спеціалізації слідчих у справах в галузі охорони здоров'я?» 73,1% опитаних судово-медичних експертів відповіли позитивно, оскільки дані справи мають специфіку (рівень статистичної достовірності опитування р <0,01).

Юридично обгрунтовано розслідування медичних пригод у випадках смерті в лікувальних установах при неналежній медичної допомоги слідчими прокуратури. Стаття 109 КК РФ «Заподіяння смерті з необережності» визначає особливий порядок прокурорської перевірки і проведення судово-медичної експертизи (Рамішвіллі А.Д., 2000; Неволін Н.І., 2003). Етапи розслідування несприятливих результатів медичної діяльності мають ряд особливостей. Так до порушення кримінальної справи проводиться прокурорська перевірка, певна листом МОЗ СРСР від 12.06.1987 р. № 06-14/22. Судово-медичні експерти, що проводять оцінку несприятливих результатів лікувальної допомоги, поряд з іншими нормативними 268 документами повинні знати це лист МОЗ СРСР. У результаті аналізу відповідей на запитання «Чи проводили Ви експертизи по дефектах лікувальної допомоги і, якщо так, то чи знайомі Ви з листом МОЗ СРСР від 12.06.1987 р. № 06-14/22, в якому наведено порядок перевірки фактів порушення норм і правил лікарської діяльності? »(при рівні статистичної достовірності р <0,01) отримані наступні результати. Здебільшого судово-медичних експертів (61,5%) такі експертизи не проводилися, і експерти не знайомі з листом. Ще 26,9% експертів також не проводили експертизи при несприятливих исходах медичної діяльності, але з листом знайомі. Проводять такі експертизи, будучи знайомими з цим листом 3,8% респондентів. Насторожує, що 7,6% експертів пов'язані з проведенням експертиз при несприятливих исходах лікувальної допомоги, але при цьому не знайомі з листом МОЗ СРСР від 12.06.1987 р. № 06-14/22, в якому наведено порядок перевірки фактів порушення норм і правил лікарської діяльності.

Урядом РФ затверджено перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських засобів, які повинні бути в будь-якому ЛПУ Відсутність таких ліків у разі прямих показань, як і записи про їх відсутність при проведенні лікування, судово-міді-

269

цинским експертом повинні розцінюватися як дефекти організації лікувального процесу в ЛПЗ Безумовно, знання цього списку дозволяє більш якісно проводити аналіз історії хвороби.

На питання «Чи знаєте Ви перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських засобів?» (При рівні статистичної достовірності р <0,01) отримані наступні варіанти відповідей. Велика частина (46,4%) опитаних були обізнані про такий список, при цьому 32,1% експертів враховували це при дослідженні історії хвороби. Вперше чують про такий список 14,3% експертів. 7,1% опитаних не звертали уваги при дослідженні історії хвороби на ЛЗ з переліку життєво необхідних і найважливіших лікарських засобів.

При аналізі відповідей на питання анкети «Особи, яких лікарських спеціальностей, на вашу думку, мають найменший рівень знань з нормативно-правовій базі, яка регламентує надання медичної допомоги?» Не виявлено достовірних відмінностей (р = 0 , 15).

При експертизі дефектів лікувальної допомоги експерти стикаються з проблемою оцінки медичної документації, зокрема медичної карти стаціонарного хворого (МКСБ). На питання анкети «Чи влаштовує Вас форма історії хвороби (доставляемая з трупами для проведення складних експертиз), застосовувана в на-270 стоїть час?» (При рівні статистичної достовірності р = 0,10) тільки 45,5% опитаних відповіли, що задоволені її якістю.

На питання анкети «Чи вважаєте Ви за доцільне уніфікувати форму історії хвороби?» (При рівні статистичної достовірності р = 0,15) експерти відповіли наступним чином. 38,1% вважають за необхідне уніфікувати МКСБ та затвердити у МОЗ РФ. Відсутність єдиної форми МКСБ заважає виявленню медичних дефектів - думка 23,8% опитаних. Форма історії хвороби не грає вирішальної ролі для дослідження дефектів лікарської діяльності - вважає 19,0%, і ще 19,0% опитаних додає до цього, що кожне ЛПУ має право вводити свої модифікації МКСБ.

Таким чином, найбільше число клініко-фар-макологіческіх дефектів лікувальної допомоги зустрічається в галузях медицини ургентних спеціальностей і, в першу чергу, в анестезіології-реаніматології та інтенсивної терапії. Причинами дефектів виступають недостатнє обстеження і невиконання спеціальних діагностичних досліджень, недбалий догляд та спостереження, несвоєчасна госпіталізація або передчасна виписка, недостатня організація лікувального процесу, неуважне виконання лікувальних заходів, у тому числі застосування лекарс-

271 ничих засобів , порушення деонтології та медичної етики, недбале ведення МКСБ та інших медичних документів. Більшість судово-медичних експертів УР (85,7%) вважають себе компетентними при виробництві досліджень та експертиз клініко-фар-макологіческіх дефектів лікувальної допомоги. При цьому 72,3% вважає, що експертиза може проводитися одноосібно експертом з відділу складних експертиз. 73,1% опитаних відповіли позитивно про необхідність запровадження спеціалізації слідчих у справах в галузі охорони здоров'я. Результати анкетування з'явилися приводом для докладного вивчення госпітальної смертності та участі судово-медичних експертів у виявленні клініко-фармакологічних дефектів у осіб, які перебувають у відділеннях ОРИТ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ДЕФЕКТІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УЯВЛЕННЯХ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ Удмуртія (порезультатам анкетування) "
 1. ЛІТЕРАТУРА 1.
  Медико-соціальна, судово-медична та інша експертиза. Медико-соціальна допомога / Г.С.Ніколаева - М., 2007. - С. 842. 15. Новосьолов, В.П. Відповідальність працівників охорони здоров'я за професійні правопорушення / B. П.Новоселов. - Новосибірськ: Наука, 1998. - 232 с. 16. Ожегов, С.І. Тлумачний словник російської мови / C. І.Ожегов, Н.Ю.Шведова. - М.: Аз ', 1994. - С. 232. 17. Основи
 2. ЕТИКА І МЕДИЦИНА
  медиками і філософами об'єктивно постало завдання встановлення морально-правових меж у самодіяльності медичних працівників. Це пов'язано, зокрема, з розширюється практикою трансплантації людських органів, штучного запліднення, експериментах на людині. У світі і в нашій країні ширяться дискусії про нібито професійного обов'язку медиків у виняткових випадках «полегшувати»
 3. виїмка та огляд ДОКУМЕНТІВ
  клініці, виклику лікаря швидкої допомоги або надходження до стаціонарне лікувально-181 профілактичний заклад до виписки і закриття лікарняного листа або оформлення інвалідності. По кожному випадку смерті в стаціонарі або за скаргою пацієнта (його родичів) проводиться або клініко-анатомічна конференція співробітниками стаціонару, або (у разі надходження скарги до вищестоящого органу
 4. 13. Визнання громадянина недієздатним
  правовий статус. Громадянин вважається недієздатним лише після винесення судом відповідного рішення. При цьому на підставі рішення суду над ним встановлюється опіка. Якщо стан психічного здоров'я громадянина, визнаного недієздатним, покращився, він за рішенням суду може бути визнаний дієздатним. Підставою для такого рішення має бути відповідний висновок
 5. § 5. Соціально-економічні та культурні права
    правового, соціального, медичного, санітарно-гігієнічного характеру, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я кожної людини, підтримання його довголітнього активного життя, надання йому медичної допомоги у випадку втрати здоров'я. Медична допомога включає профілактичну, лікувальну, лікувально-діагностичну, реабілітаційну протезно-ортопедичну та зубопротезну допомогу, а
 6. Введення
    медико-біологічні дослідження, включаючи досліди на людях »,« Конвенція про права дитини »(1990),« Конвенція про права людини та біомедицину »(1996) та ін Здоров'я - це те добро, яке дозволяє користуватися іншими благами, які дає людині життя. Допомогти в підтримці та зміцненні здоров'я, вберегти людину від хвороб - основне завдання медицини. За Ожеговим «здоров'я - це
 7. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінку
    правових орієнтації, формування престижу права в системі її соціальних цінностей. Правосвідомість людей визначається правовими засадами суспільства, практикою правозастосування, реальними умовами життєдіяльності людей, моральним досвідом та традиціями суспільства, системою розповсюджених оціночних відносин до правозначімим явищам. Найбільш стійкі нормативно-ціннісні позиції особистості
 8. ДОПИТ СВІДКІВ
    лікувально-профілактичному закладі; родичі, друзі, знайомі потерпілого, що володіють відомостями про стан його здоров'я, розвитку захворювання і обставини надання йому МП. Допит родичів, друзів, знайомих, які відвідували потерпілого в період хвороби. У них слід з'ясувати: - протягом, якого періоду і на що (на болі якого характеру) скаржився
 9. 3. Експертиза підроблених грошей, цінних паперів, купонів
    дефектів (експлуатаційний шлюб, виробничий брак, використання монети як прес-форми, інше)? 7. Не застосовувалося чи при виготовленні певних грошових нековий дане кліше? 8. Не змінена чи серії} АБО номер) облігації (лотерейного квитка), і якщо так, то яке було початкове
 10. Що слід розуміти під охороною праці?
    правових норм і правил, які визначають заходи щодо створення безпечних умов праці, запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань, а також регулюючих нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці, який здійснюється державою 'Іванов С.А., Лівшиць Р.З., Орловський Ю.П.Советское трудове право: Питання теоріі.З М.: Наука, 1978.З Сс. 12-14.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua