Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

49. Форма і термін дії доручення. Припинення довіреності.Відповідно до ст. 64 ГК довіреністю визнається-письмове уповноваження,
видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.
Довіреність представляє собою документ, що визначає обсяг і зміст
повноважень, даних репрезентованою своєму представнику.
Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк у
довіреності не вказаний, вона зберігає силу протягом одного року з дня її
вчинення (ст.67 ЦК).
Дата видачі довіреності є її обов'язковим елементом - в іншому
випадку довіреність недійсна.
Ст.64 ЦК передбачає, що довіреність повинна бути здійснена в письмовій
формі. При цьому деякі до-вірний повинні бути нотаріально засвідчені,
під страхом недійсності, інші ж можуть бути оформлені
відповідним чином підприємствами, для інших-досить простий
письмової форми.
Згідно ст. 65 ГК, обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягають:
1) довіреності на вчинення правочинів, що потребують нотаріальної форми;
2) довіреність, що видається громадянам на вчинення дій щодо
державних, кооперативних і громадських організацій;
3) Довіреності, що видаються в порядку передоручення (ст.68 ЦК).
До нотаріально посвідчених довіреностей, на підставі ч. 2 ст. 65 ГК,
прирівнюються:
1) довіреності військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в
госпіталях, санаторіях та інших військово -лікувальних закладах, посвідчені
начальниками, їх заступниками з медичної частини, старшими і
черговими лікарями цих госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних
установ;
2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин,
з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає державних
нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових осіб та органів,
вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців,
членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами
(начальниками) цих частин, з'єднань, установ і закладів;
3) довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчені
начальниками місць позбавлення волі.
Довіреність на одержання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з
трудовими відносинами, на одержання ііе винагороди авторів і винахідників,
пенсій, допомог і стипендій, грошей з ощадних банків, а також на
отримання кореспонденції, у тому числі грошової і посилкової, може бути
посвідчена організацією, в якій довіритель працює або навчається,
житлово-експлуатаційної організацією за місцем його проживання, а також
адміністрацією стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, в якому
. він перебуває на лікуванні.
Довіреності, що видаються організаціями, не вимагають нотаріальної форми.
Довіреність від імені державної організації видається за підписом її
керівника з додатком печатки цієї організації.
Довіреність від імені кооперативної або громадської (тут, як і в інших
випадках, збережена термінологія законодавства) організації видається за
підписом осіб, уповноважених на це її статутом, з прикладенням печатки даної
організації.
Довіреність від імені державної, кооперативної або іншої громадської
організації на одержання чи видачу товарно-матеріальних цінностей або грошей
повинна бути підписана також головним (старшим) бухгалтером.
Спеціальними правилами передбачені порядок видачі та форма довіреності на
вчинення правочинів в області зовнішньої торгівлі, а також на вчинення операцій
у банку (ст. 66 ЦК).
У ст. 69 ГК названі підстави припинення довіреності.
Такими є:
- 1) закінчення строку довіреності;
2) скасування довіреності особою, яка її видала;
3) відмова від довіреності особи, якій вона видана;
4) припинення юридичної особи, від імені якої видана довіреність, або
якій вона видана ;
5) смерть громадянина, який видав довіреність, визнання його недієздатним,
обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, а одно, якщо ці
обставини відносяться до представника.
Оскільки відносини представництва мають довірчий характер,
довіреність може бути в будь-який час скасовано особою, яка її видала, а особа,
якому була видана довіреність, може в будь-який час відмовитися від неї.
Угода про відмову від цього права недійсна (ст.69 ЦК).
Скасування довіреності має юридичне значення для третіх осіб лише в тому
випадку, якщо вони були сповіщені про це.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 49. Форма і термін дії доручення. Припинення довіреності. "
 1. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  форма вирішення спору воно завжди діє поза рамками арбітражного судочинства. На відміну від рішення третейського суду угоду сторін про припинення спору За допомогою посередника не підлягає примусовому виконанню. У главі 15 АПК РФ багато місця відводиться світовому Угоді. Мирова угода - спосіб розв'язання цивільно-правових спорів на взаємоприйнятних для сторін умовах, що не
 2. 4. Забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
  термін її надання, який не може перевищувати п'ятнадцять днів з дня винесення ухвали. Копія ухвали надсилається особам, які беруть участь у справі, не пізніше наступного дня після дня винесення ухвали. Визначення про зустрічний забезпеченні може бути оскаржене. У разі винесення ухвали про зустрічний забезпеченні арбітражний суд не розглядає заяву про забезпечення позову до
 3. відзиву на позовну заяву
  строк з дня надходження позовної заяви до арбітражного суду. Арбітражний суд зобов'язаний прийняти до провадження позовну заяву, подану з дотриманням вимог, що пред'являються АПК РФ до його форми і змісту. Про прийняття позовної заяви арбітражний суд виносить ухвалу, якою порушується провадження у справі. У визначенні вказуються дії, які належить вчинити особам,
 4. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
  строк з дня надходження скарги до суду. В апеляційній скарзі не можуть бути заявлені нові вимоги, які не були предметом розгляду в ар-арбітражного суді першої інстанції. Апеляційні скарги розглядає в порядку апеляційного провадження арбітражний суд апеляційної інстанції. Апеляційна скарга може бути подана протягом місяця після прийняття арбітражним судом першої інстанції
 5. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального права постадійне рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спорів, що випливають з
 6. 4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову
  термін її надання, який не може перевищувати п'ятнадцять днів з дня винесення ухвали. Копія ухвали надсилається особам, які беруть участь у справі, не пізніше наступного дня після дня винесення ухвали. Визначення про зустрічний забезпеченні може бути оскаржене. У разі винесення ухвали про зустрічний забезпеченні арбітражний суд не розглядає заяву про забезпечення позову до
 7. 1. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву
  строк з дня надходження позовної заяви до арбітражного суду. Арбітражний суд зобов'язаний прийняти до провадження позовну заяву, подану з дотриманням вимог, що пред'являються АПК РФ до його форми і змісту. Про прийняття позовної заяви арбітражний суд виносить ухвалу, якою порушується провадження у справі. У визначенні вказується на підготовку справи до судового розгляду,
 8. 1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
  строк з дня надходження скарги до суду. В апеляційній скарзі не можуть бути заявлені нові вимоги, які не були предметом розгляду в арбітражному суді першої інстанції. Апеляційні скарги розглядає в порядку апеляційного провадження арбітражний суд апеляційної інстанції. Апеляційна скарга може бути подана протягом місяця після прийняття арбітражним судом першої інстанції
 9. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Форма угод, а також підстави і наслідки визнання угод недійсними. Крім того, розділ I доповнено положеннями про представництво і довіреності. Розділ "Право власності" дуже характерний для "законодавства країни, що побудувала соціалізм і перейшла до поступового будівництва комуністичного суспільства". По-перше, право власності закріплене в якості єдиного,
 10. 37. Поняття і види угод у цивільному праві.
  Термін встановлення прав і обов'язків угоди бувають строковими і безстроковими. У безстрокових угодах не визначається ні момент вступу її в дію, ні момент припинення. Така угода, як правило, негайно набирає чинності і припиняється на вимогу однієї із сторін (наприклад, договір майнового найму, укладений на невизначений проміжок часу). Терміновими є угоди, в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua