Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І. .. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву


Позовна заява подається до арбітражного суду в письмовій формі. Позовна заява підписується позивачем або його представником.
У позовній заяві мають бути зазначені:
найменування арбітражного суду, куди подається позовна заява;
найменування позивача, його місце знаходження ; якщо позивачем є громадянин, його місце проживання, дата і місце його народження, місце його роботи або дата та місце його державної реєстрації як індивідуального підприємця;
найменування відповідача, його місце знаходження або місце проживання;
вимоги позивача до відповідача з посиланням на закони та інші нормативні правові акти, а при пред'явленні позову до кількох відповідачам - вимоги до кожного з них;
обставини, на яких грунтуються позовні вимоги, і підтверджують ці обставини докази;
ціна позову, якщо позов підлягає оцінці;
розрахунок стягуваної чи оспорюваної грошової суми;
відомості про дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором;
інформацію про заходи, вжиті арбітражним судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову;
10) перелік документів.
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, в тому числі номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, якщо вони необхідні для правильного та своєчасного розгляду справи, можуть міститися клопотання, в тому числі клопотання про витребування доказів від відповідача або інших осіб.
Позивач зобов'язаний направити іншим особам, бере участі у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
До позовної заяви додаються:
повідомлення про вручення або інші документи, що підтверджують напрям іншим особам, бере участі у справі, копій позовної заяви та доданих до неї документів, які у інших осіб, що у справі, відсутні;
документ, що підтверджує сплату державного мита у встановлених порядку і в розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або клопотання про надання відстрочки, розстрочки, про зменшення розміру державного мита;
документи, що підтверджують обставини, на кото-яких позивач обгрунтовує свої вимоги;
копії свідоцтва про державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця;
довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження на підписання позовної заяви;
копії ухвали арбітражного суду про забез-нии майнових інтересів до пред'явлення позову;
документи, що підтверджують дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором;
проект договору, якщо заявлено вимогу про спонукання укласти договір.
Питання про прийняття позовної заяви до провадження арбітражного суду вирішується суддею одноособово в п'ятиденний строк з дня надходження позовної заяви до арбітражного суду.
Арбітражний суд зобов'язаний прийняти до провадження позовну заяву, подану з дотриманням вимог, що пред'являються АПК РФ до його форми і змісту.
Про прийняття позовної заяви арбітражний суд виносить ухвалу, якою порушується провадження у справі.
У визначенні вказується на підготовку справи до судового розгляду, дії, які належить вчинити особам, бере участі у справі, і строки їх вчинення.
Копії ухвали про прийняття позовної заяви до провадження арбітражного суду направляються особам, бере участі у справі, не пізніше наступного дня після дня його винесення.
Відповідач направляє або представляє в арбітражний суд відгук на позовну заяву з додатком документів, що підтверджують заперечення щодо позову, а також документів, які підтверджують направлення копій відкликання та доданих до нього документів позивачеві та іншим особам, які беруть участь у справі.
Відгук направляється до арбітражного суду та особам, бере участі у справі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення в строк, що забезпечує можливість ознайомлення з ним до початку судового засідання.
У випадках і в порядку, що встановлені АПК РФ, інші особи, які беруть участь у справі, має право направити до арбітражного суду та іншим особам, бере участі у справі, відгук у письмовій формі на позовну заяву.
У відгуку зазначаються:
1) найменування позивача, його місце знаходження або місце проживання;
найменування відповідача, його місце знаходження; якщо відповідачем є громадянин, його місце проживання, дата і місце народження, місце роботи або дата та місце державної реєстрації як індивідуального підприємця;
заперечення по суті заявлених вимог з посиланням на закони та інші нормативні правові акти , а також на докази, що обгрунтовують заперечення;
4) перелік доданих до відкликання документів.
У відгуку можуть бути зазначені номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші відомості, необхідні для правильного та своєчасного розгляду справи.
Відгук підписується відповідачем або його представником. До відзиву, підписаного представником, додається довіреність або інший документ, що підтверджують його повноваження на підписання відкликання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву "
 1. ЗМІСТ
  порядок доарбітражного врегулювання спорів 50 Поняття підвідомчості, її види 51 Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  порядок доарбітражного врегулювання спорів. Поняття підвідомчості, її види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам Поняття підсудності, її види. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу. Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд
 3. Тема 10. Позовна ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ 1-Й ІНСТАНЦІЇ
  порядок проведення судового засідання, протокол, наслідки неявки кого з осіб в судове засідання, відкладення судового розгляду. Мирова угода: форма і зміст, затвердження його арбітражним судом, порядок виконання. Призупинення провадження у справі. Залишення позовної заяви без розгляду. Припинення провадження у справі. Сутність і зміст рішення
 4. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  порядок провадження у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, закріплені особливості реалізації принципу змагальності. Тут закон враховує початкове нерівність суб'єктів таких правовідносин, коли одним з учасників є держава в особі її органів або організацій, а іншим - громадянин або організація. Держава, як найбільш сильна сторона в
 5. відзиву на позовну заяву
  порядок спрямований на виключення випадків необгрунтованих відмов у прийнятті заяви та вирішення питання про наявність у позивача права на судовий захист не на стадії прийняття заяви, а тільки в ході судового розгляду. Практика покаже, наскільки це нововведення у регулюванні, безумовно, цікаве з точки зору доктрини і відповідне сучасному розумінню судового захисту, виявиться
 6. Порядок розгляду справи в третейському суді
  пред'явлений в ході третейського розгляду до прийняття рішення третейським судом, якщо сторонами не погоджено інший строк для пред'явлення зустрічного позову. Позивач має право подати заперечення проти зустрічного позову в порядку і строки, які передбачені правилами третейського розгляду. Якщо сторони не домовилися про інше, то відповідач вправі відповідно З цивільним законодавством
 7. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  порядок випливає із суті цивільних прав, складових приватну сферу особи, а тому перебувають у його вільному розпорядженні; 3) можливість вільного використання сторонами засобів доказування; 4) можливість для сторін брати участь у розгляді справи особисто або через представника; 5) кожна сторона самостійно доводить факти, що лежать в обгрунтуванні її вимог і заперечень. Принцип
 8. 1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
  порядок розгляду справ у третейському суді був різним в залежності від суб'єктного складу учасників. Справи між громадянами розглядалися за правилами додатку № 3 до ЦПК РРФСР, між організаціями - на основі Тимчасового положення про третейський суд для вирішення економічних суперечок від 24.06.92. З прийняттям ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 порядок розгляду справ став єдиним і
 9. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство
 10. 10. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РІШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
  порядок оскарження рішення. При повному або частковому задоволенні первісного і зустрічного позовів в резолютивній частині рішення зазначається грошова сума, що підлягає стягненню в результаті заліку. Якщо арбітражний суд встановив порядок виконання рішення або прийняв заходи щодо забезпечення його виконання, на це вказується в резолютивній частині рішення. Арбітражний суд направляє копії рішення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua